Pulmonary embolism and its diagnostic problems


Authors: T. Olos 1,2;  F. Burša 3
Authors‘ workplace: Klinika dětského lékařství, Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče, Fakultní nemocnice Ostrava, Přednosta: doc. MUDr. Michal Hladík, PhD. 1;  Letecká záchranná služba, územní středisko záchranné služby, Ostrava, Ředitel: MUDr. Roman Gřegoř 2;  Anesteziologicko - resuscitační klinika, Fakultní nemocnice Ostrava, Přednosta: MUDr. Jan Jahoda 3
Published in: Prakt. Lék. 2011; 91(11): 669-673
Category: Diagnostis

Overview

Pulmonary embolism is the most serious clinical sign of thromboembolism. Diagnosis of pulmonary embolism represents a very complicated medicinal problem even nowadays. Clinical suspicion of pulmonary embolism needs to be confirmated by modern diagnostic tools. According to recent studies, the wide use of CT angiography during pulmonary embolism diagnosis has led to “overdiagnosis” of this disease and a large number of patients proceed with the unnecessary risk of anticoagulation treatment.

Keywords:
pulmonary embolism, thromboembolism, CTA-angiopulmography.


Sources

1. Donato, A.A., Knoche, S., Santora, J. et al. Clinical outcomes in patients with isolated subsegmental pulmonary emboli diagnosis by multidetector CT pulmonary angiography. Thromb. Res. 2010, 126(4), p. 266-270.

2. Ferrari, E., Baudouy, M., Cerboni, P. et al. Clinical epidemiology of venous thrombo-embolic disease. Results of a French multicentre registry. Eur. Heart. J. 1997, 18, p. 685–691.

3. Firment, J., Studená, A. a kol. Anesteziológia a intenzívna medicína. UPJŠ Košice, 2004, s. 188.

4. Kaczynska, A., Pelsers, M.M., Bochowitz, A. et al. Plasma heart type fatty acid binding protein in superior to troponin and myoglobin for rapid risk stratification in acute pulmonary embolism. Clin. Chim. Acta 2006, 371(1-2), p. 117-123.

5. Kostrubiecz, M., Pruszczyk, P., Bochowitz, A. et al. Biomarker – based risk assesment model in acute pulmonary embolism. Eur. Heart J. 2005, 26, p. 2166-2172.

6. Kulíšek, D. Elektrokardiografické zmeny pri pľúcnej tromboembólií. In: Mazuch, J, Kukura, A, a kol. Pľúcna tromboembolia v klinickej praxi. Martin, Osveta, 1978, s. 96-104.

7. Lang, O, Kamínek, M. Radionuklidové metody v diagnostice plicní embolie. Kardiol. Prax. 4, 2006, 4, s. 235-239.

8. Mazuch, J. Súčasný stav diagnostiky a liečby masívnej pľúcnej tromboembólie. Vask. med. 2010, 2(1), s. 16-20.

9. Nakos, G., Kitsiouli, E.I., Lekka, M.E. Bronchoalveolar lavage alterations in pulmonary embolism. Am. J. Resp. Crit. Care Med. 1998, 158, p. 1504-1510.

10. Slovenská kardiologická spoločnosť. Odporúčania pre diagnostiku a manažment pacientov s akútnou pľúcnou embóliou. Cardiol, 2009, 18(3), s. 117–146.

11. Panteghini, M., Cuccia, C., Pagani, F. et al. Cardiac troponin I elevation in serum as a marker of right ventricular involvement and disease severity in acute pulmonary embolism. Eur. Heart J. 2001, Suppl. 22, p. 620.

12. Remy-Jardin, M., Remy, J. Deschildre, F. et al. Diagnosis of pulmonary embolism with spiral CT: comparison with pulmonary angiography and scintigraphy. Radiology 200, 1996, 7, p. 699-706.

13. Spencer, F.A., Emery, C., Joffe, S.W. et al. Incidence rates, clinical profile, and outcome of patients with venous thromboembolism: the Worcester VTE Study. J. Thromb. Thrombolysis 2009, 28(4), p. 401-409.

14. Stein, P.D., Foxler, S.E., Goodman, L.R. et al. PIOPED II Investigators. Multidetector computed tomography for acute pulmonary embolism. N. Engl. J. Med. 2006, 354(22), p. 2317-2327.

15. Torbicki, A, Van Beek, E.J.R., Charbonier, B. et al. Odporúčané postupy v diagnostike a manažmente akútnej pľúcnej embólie. (Koordinačná správa výboru pre pľúcnu embóliu Európskej kardiologickej spoločnosti.) Cardiol. 10 2001, 4, s. 175-216.

16. Vítovec, M. Ultrazvukové vyšetřování v diagnostice plicní embolie. In: Widimský, J, Malý, J, a kol. Akutní plicní embolie a žilní trombóza. Praha, Triton, 2002, s. 66-71.

17. Widimský, J., Malý, J. et al. Akutní plicní embolie a žilní trombóza. Praha, Triton, 2002, s. 303.

18. Wiener RS, Schwartz LM, Woloshin S. Time trends in pulmonary embolism in the United States evidence of overdiagnosis. Arch. Intern. Med, 2011, 171(9), p. 831-837.

19. Van Strijen, M.J.L, De Monye, W., Kieft, G.J. et al. Accuracy of single-detector spiral CT in the diagnosis of pulmonary embolism: a prospective multicenter cohort study of consecutive patients with abnormal perfusion scintigraphy. J. Thromb. Haemost, 2005, 3, p.  17-25.

20. Oudwerk, M., van Beek, E.J., Weilopolski, P. et al. Comparison of contrast enhanced magnetic resonance angiography and conventional pulmonary angiography for diagnosis of pulmonary embolism: a prospective study. Lancet 2002, 338, p. 1643-1647.

Labels
General practitioner for children and adolescents General practitioner for adults
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account