What parents should know about prevention?


Authors: K. Nešpor 1;  A. Scheansová 2
Authors‘ workplace: Odděleni léčby závislostí – muži Primář: MUDr. Karel Nešpor, CSc. Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha Ředitel: MUDr. Martin Hollý 1;  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha Ředitel: MUDr. Zdeněk Hadra 2
Published in: Prakt. Lék. 2009; 89(3): 136-138
Category: Of different specialties

Overview

Epidemiological studies have shown that young people in the Czech Republic are amongst the most at risk of alcohol, drug and gambling dependency in Europe. Here we present possible methods to prevent alcohol, gambling and drug problems within the family and how to cope with these problems. This theme is particularly important since alcohol, drugs and gambling are readily available to young people in the Czech Republic.

Key words:
alcohol, drugs, prevention.


Sources

1. Csémy, L., Chomynová, P., Sadílek, P. ESPAD Česká republika 2007. Dostupné na www.drnespor.eu/ESPAD07.doc

2. Nešpor K. Zůstat střízlivý. Brno: Host 2006, 238. Volně ke stažení na www.drnespor.eu.

3. Nešpor, K., Csémy, L. Alkohol, drogy a vaše děti. Jak problémům předcházet, jak je rozpoznávat, jak je zvládat. 5. revidované vydání. Praha: Sportpropag 2003, 104.

4. Nešpor K, Müllerová M. Jak přestat brát (drogy). Třetí rozšířené vydání. Praha: Sportpropag pro Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha 2000, 144. Volně ke stažení na www.drnespor.eu.

5. Nešpor K. Už jsem prohrál dost. Praha: Sportpropag 2006, 130. Volně ke stažení na www.drnespor.eu.

6. Preventing Drug Use Among Children and Adolescents: A Research-Based Guide for Parents, Educators, and Community Leader. http://www.drugabuse.gov/pdf/prevention/RedBook.pdf, accessed 3.3.2009.

Labels
General practitioner for children and adolescents General practitioner for adults
Topics Journals
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account