Diabetická noha a hyperbarická oxygenoterapie


Authors: J. Zapletalová
Authors‘ workplace: IV. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha přednosta doc. MUDr. A. Žák, DrSc.
Published in: Prakt. Lék. 2005; 85(2): 97-101
Category: Therapy

Overview

Hyperbarická oxygenoterapie je důležitým pomocníkem v léčbě „problémových ran“, které jsou v chronickém kyslíkovém deficitu a u kterých je lokální tenze kyslíku pod optimální hranicí nezbytnou pro zhojení defektu.

Autorka prezentuje princip metody hyperbarické oxygenoterapie (HBO) při léčbě defektů a gangrén u diabetické nohy. Vysvětluje efekt – „mechanismus účinku“ této metody, pozitivní schopnosti 100% kyslíku v přetlaku, které nespočívají jen v hyperoxygenaci. Uvádí rovněž přehled významných faktorů, které hojení ulcerací diabetické nohy ovlivňují. Zdůrazňuje podmínky, které se na úspěšnosti léčby u tohoto onemocnění podílejí, nezbytnost komplexní léčby a významný podíl hyperbarické oxygenoterapie na úspěšnosti léčby. Rovněž nepochybný význam transkutánního měření kyslíku (TCpO2) v místě defektu a vzestup jeho hodnot v průběhu expozice HBO.

Hodnoty TCpO2 mohou být použity k určení linie – výše amputace při někdy nutném zákroku, též k výběru pacientů k léčbě HBO. U diabetických pacientů s chronickým defektem nohy by TCpO2 v blízkosti defektu měla dosahovat v normobarickém vzduchu kolem 30 mm Hg, v normobarickém 100% kyslíku kolem 50 mm Hg a přes 400 mm Hg v absolutním tlaku 2,5 ATA v hyperbarické komoře – aby zhojení defektu mělo vysokou pravděpodobnost.

Prezentace je podložena řadou renomovaných studií z uznávaných zahraničních pracovišť. V práci je uveden rovněž přehled typů barokomor a nejčastější důvody neúspěchu léčby ze zevních příčin.

Klíčová slova:
hyperbarická oxygenoterapie (HBO) – diabetická noha – transkutánní měření kyslíku (TCpO2)


Labels
General practitioner for children and adolescents General practitioner for adults
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account