Obzretie sa za Gastrofórom


Authors: P. Mlkvý;  M. Kaščák
Authors‘ workplace: Oddelenie laserovej medicíny, Onkologický ústav sv. Alžběty, Bratislava
Published in: Gastroent Hepatol 2012; 66(1): 71
Category: Various: Congress Report

Lokalita areálu Štrbského Plesa, zázračne uchránená od devastujúcej kalamity vo Vysokých Tatrách spred siedmych rokov, sa stala optimálnou destináciou najväčšieho slovenského gastroenterologického kongresu, ktorý vyvážene spája odborné, spoločenské a športové aktivity. V treťom januárovom týždni, v období najtuhšej zimy, sa konal v dňoch 17.–20. 1. 2012 už XVII. ročník Gastrofóra s problematikou ochorení tenkého a hrubého čreva. V úvodnom príhovore prezident SGS oboznámil účastníkov s aktivitami SGS vedúcimi k ekonomickej samostatnosti a s dôsledkami zákona č.  362/2011 o farmaceutických spoločnostiach s priamym dopadom na kongresové aktivity. Pri príležitosti životných jubileí výbor SGS udelil 5 medailí a 1 slávnostné poďakovanie svojim významným členom.


XVII. Gastrofórum zaznamenalo 347 registrovaných účastníkov, čo predstavuje druhý najväčší počet v histórii. Celkovo odznelo 5 State of the Art prednášok, 55 prednášok v 12 tematických blokoch v trvaní 575 minút a s 220 minútami diskusie. Generálni, resp. hlavní partneri zorganizovali 11 sympózií s 37 prednáškami a v rámci Gastrofóra boli prezentované, resp. pokrstené aj 2 nové odborné publikácie.

Odborným vrcholom bola nepochybne prednáška prof. H. Messmanna z Augsburgu, prezidenta Endoskopickej sekcie v SRN: Endoskopická diagnostika a terapia včasných nádorov tráviaceho traktu. Prezentovaný bol perspektívny pohľad na danú tematiku, a to v dlhodobejšom horizonte podopretý o vlastný súbor pacientov s EMR a ESD, ktorý je pravdepodobne najväčším v rámci Európy. V odbornom programe podľa očakávania dominovali bloky s problematikou IBD. Prednášky v genetických a chirurgicko--endoskopických blokoch len podčiarkli dôležitosť interdisciplinárnej spolupráce. Blok prednášok, prezentovaný Úradom pre dohľad na zdravotnícku starostlivosť, priniesol búrlivú diskusiu, čím len dokázal, aká je dôležitá naša vzájomná komunikácia. Z prednášok (okrem iných) zaujali nové možnosti endoskopických vyšetrení na modeloch, prvé skúsenosti s perspektívnym sérovým markerom KRKA Septín 9, vzrastajúca prevalencia celiakie na Slovensku, ako aj možnosti širšieho využitia fekálneho kalprotektinu s prípadným „bedside“ vyšetrením. O tom, že vysokokvalitná diagnostika je možná v ambulantných podmienkach malého mesta, presvedčila elegantná prednáška MUDr. R. Králika s transabdominálnou diagnostikou IBD. Odbornú časť skompletizovalo jedenásť blokov partnerských sympózií s excelentnými uptodate informáciami.

Aké boli negatíva, resp. chyby? Snáď absencia blokov infekčných ochorení a proktológie a zdľhavá registrácia (spôsobená aj s ďalšími „duplicitnými“ signatúrami v rámci zákona 362/2011), taktiež pomerne výrazný, časový sklz v úvodný deň v utorok 17. 1. a časový „overlap“ lunch sympózia v stredu 18. 1. do State of the Art lecture.

Aké boli pozitíva? Vysoká návštevnosť tak odborných, ako aj partnerských blokov, resp. sympózií, pomerne bohaté diskusie a dobrá využiteľnosť prestávok medzi blokmi s prezentáciou odborných podujatí, ako aj časopisu skombinovaná s dobovými fotografiami zo starých Vysokých Tatier.

Hojne navštevovaným spoločenským večerom tentoraz dominoval druhý, stredajší večer s triom operných spevákov – súrodencov Babjakovcov – sprevádzaných klaviristom prof. Buranovským. Bolo počuť hlasy, že sa jednalo o najlepší spoločenský večer v histórii organizácií Gastrofóra.

Záverom ešte raz ďakujeme všetkým účastníkom, želáme veľa úspechov v tomto roku a tešíme sa na ďalšie stretnutie na známom mieste v termíne 22.–26. 1. 2013 na XVIII. Gastrofóre, resp. „Pankreatofóre“.

Ad revidendum

prof. MUDr. Peter Mlkvý, CSc.

prezident SGS

pmlkvy@ousa.sk


Labels
Paediatric gastroenterology Gastroenterology and hepatology Surgery

Article was published in

Gastroenterology and Hepatology

Issue 1

2012 Issue 1

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account