Czech-Slovak Pediatrics - Issue 7/2021

Original Papers

360
A new strategy for the treatment of X-linked hypophosphatemic rickets

Ľ. Podracká, M. Ilčík

368
Comparing creatinine-estimated and cystatin C-estimated glomerular filtration rates in children with a congenital solitary kidney

H. Flögelová, J. Prošková, K. Langová, D. Dvořák


Case Report

373
Case study report: Don’t forget meningococcus

V. Krejčová, K. Špičáková, J. David, V. Stará, F. Fencl

378
Laryngomalacia – when to operate?

B. Blatová, K. Zeleník, J. Pavlíček, P. Komínek


Review

382
The human microbiome and kidney diseases in children

J. Krajčír, B. Piteková, M. Chromek, Ľ. Podracká

392
Non-surgical treatment of pectus excavatum in children

B. Špaková, M. Molnár, M. Gura, F. Olekšák, D. Murgaš, M. Dragula

400
Newborn resuscitation and support of transition of infants at birth 2021

K. Liška


417
Stanovisko mezioborového panelu ČLS JEP ke strategii adaptace České republiky na epidemii onemocnění COVID-19

History

420
Z histórie medicíny: Ebersov papyrus

Buchanec J.


Reports from conferences and tours

422
XXXIII. SLOVENSKO-POĽSKÉ VOJTEKOVE-RUDNIKOVE DNI DETSKEJ PNEUMOFTIZEOLÓGIE A IMUNOALERGOLÓGIE

Kuchta M., Zl. Ďurošková

427
XXVI. Luhačovické pediatrické dny – správa z konferencie

Červeňová O.


Personal News

418
Lekár, vedec, pedagóg – vzácne 85. životné jubileum profesora MUDr. Jána Buchanca, DrSc.

Doc. MUDr. Jakušová Ubica, PhD., Prof. MUDr. Bánovčin Peter, CSc.


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account