Doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc. – 80 let


Published in: Čes-slov Pediat 2021; 76 (1): 68.
Category: Personal News

Doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc., se dožívá osmdesátin, nijak nejásá, ale ani neteskní. Okolo řádící pandemie COVID-19 se mu zatím vyhnula. Byl sice očkován, ale věří, že ho rodičovské geny a dětství strávené na Spiši a v podtatranském regionu natolik vybavily do života, že odolá i nové nástraze jeho pestrého života. Po maturitě odjel z „vesnice do velkoměsta“. Praha ho přijala přátelsky, ale přesto se nestal „Pražákem“, a Fakulta dětského lékařství UK, tehdy na Karlově, ho připravila na dráhu dětského lékaře. Nikdy nezapomněl na své učitele, zejména profesory Antonína Rubína, Josefa Švejcara a Josefa Houšťka. Stále si myslí, že „pediatrická fakulta postavila dětské lékařství“ na pevné nohy, a pokud by nedošlo k její transformaci, mohla i dnes chránit koráb jednotné pediatrie před pomalým tonutím.

Po promoci pracoval na Dětském oddělení v Českém Krumlově pod vedením osvíceného primáře Josefa Havlíka, kterému vděčí nejen za praktické dovednosti a schopnost precizní klinické práce při vyšetřování dětí, ale i za umění spojovat teoretické znalosti s pestrými klinickými příznaky u nemocných dětí při diferenciálně diagnostické rozvaze. Díky „této přípravě“ neměl problém s přechodem z menšího oddělení do „tehdejšího centra pediatrického dění“ v Praze na Karlově, kde se potkával prakticky se všemi obory pediatrie a jejich představiteli, kteří mu pomohli připravit se na další klinickou a pedagogickou dráhu. Jak sám říká, na Karlově prošel mimo vrátného všemi funkcemi a do penze odcházel z pozice přednosty kliniky, kterou vedl 15 let.

Když po atestaci z pediatrie zvažoval, kterému oboru pediatrie se bude věnovat, pomohla náhoda. Revmatologický ústav v Praze zrušil dětské oddělení a na klinice se objevily děti s nemocemi, kterým se u nás i ve světě věnovalo jen několik jednotlivců. A tehdy se protnuly dráhy dvou nadšenců, pediatra J. Hozy a revmatologa Stanislava Havelky. S pochopením tehdejších přednostů obou ústavů a s pomocí řady dětských lékařů z klinik i dětských oddělení od Aše po Michalovce, postavili „základy dětské revmatologie“, která dnes představuje respektovaný obor. A z toho se může i dnešní jubilant jen těšit. Jozef Hoza se v rámci fakulty a kliniky podílel na pregraduální a postgraduální výchově více než 16 000 studentů medicíny a cca 60 mladých lékařů. Navíc se podílel i na řadě aktivit resortů zdravotnictví a školství, ale především v rámci odborných společností ČLS JEP, kde zastával řadu volených funkcí včetně předsedy ČPS.

Ani v posledním desetiletí nepřestal klinicky pracovat a je vždy potěšen, když může mladým kolegům u oběda vyprávět některý z mnoha zážitků. Svým klidným nadhledem si udržuje autoritu, která nespočívá ve věku, ale především v lidských vlastnostech včetně empatie a v rozsáhlých znalostech široké medicíny. Ve volném čase zůstává domácím kutilem, opět ve venkovském domku, tentokrát pod Brdy. Rád si vyjede i do brdských hvozdů, i když nyní používá elektrokolo. Při občasných chvílích zamyšlení zdůrazňuje, že vše, čeho v životě dosáhl, bylo díky tomu, že byl vždy obklopen skvělými lidmi, včetně členů vlastní rodiny, mnoha spolupracovníků a přátel i osob z náhodných setkání věří, že tomu bude i nadále. A pokud mají jeho učitelé pediatrie, univerzitního a diferenciálně diagnostického myšlení a revmatologie možnost dívat se z „lékařského nebe“ na českou pediatrii, musí být s lékařským uměním svého žáka navýsost spokojeni.

Milý Jožo, za všechny spolupracovníky, studenty a žáky i za celou českou pediatrickou obec Ti přejeme pevné zdraví a elán, abys nás mohl i nadále inspirovat a pomáhat nám při diagnostice a léčbě nemocných dětí. Ad multos annos!

Za kolegy a přátele

Jiří Zeman


Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account