Czech-Slovak Pediatrics - Issue 1/2021

Editorial

3
Česko-slovenská pediatrie v roce 2021

4
Syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi asociovaný s COVID-19 u dětí
Doporučený postup České pediatrické společnosti ČLS JEP

doc. MUDr. Fencl Filip, Ph.D., MUDr. Šibíková Michaela, MUDr. David Jan, Ph.D., MUDr. Malcová Hana, Ph.D.

10
Our experience with pediatric inflammatory multisystem syndrome associated with COVID-19 (PIMS-TS)

M. Igaz, M. Kostková, T. Bělohlávek, F. Olekšák, M. Jeseňák, P. Bánovčin


Original Papers

18
Acute myocarditis in adolescents

S. Mlynárová, S. Polanská, J. Pavlíček, P. Hanzlíková, P. Širůček, T. Gruszka, M. Hladík

28
The secular trend of the physical growth and development of boys and girls aged 6 to 14 years over the past 120 years in the Czech lands

M. Kopecký


27
Předčasně narozené dítě

Daniela Marková, Magdalena Weberová Chvílová, Kolektiv

54
DĚDIČNÉ NÁDOROVÉ SYNDROMY V DĚTSKÉ ONKOLOGII

MUDr. Bajčiová Viera, CSc., Kolektiv


Case Report

42
Child with VACTERL association – management, diagnostics and treatment of oropharyngeal dysphagia

J. Jančíková, D. Bezděková, M. Urík, P. Jabandžiev


Review

46
Current diagnostic criteria of neonatal sepsis and systemic inflammatory response in the fetus and the newborn

K. Boráková, Z. Straňák

55
Biomarkers in the diagnosis of neonatal sepsis

Z. Straňák, K. Boráková

63
Ophthalmoscopy in acute pediatric care

J. David, T. Doušová, J. Malec


Personal News

66
Prof. MUDr. Jan Janda, CSc., osmdesátiletý
68
Doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc. – 80 let

Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account