Právní aspekty očkování


Authors: Vondráček L.i;  L. Novák 2;  H. Cabrnochová 3
Authors‘ workplace: Fakultní nemocnice s poliklinikou v Motole, Praha, ředitel ing. M. Ludvík Pediatrická klinika IPVZ a 1. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, 2 přednosta doc. MUDr. I. Novák, CSc. Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP, Praha, 3 př
Published in: Čes-slov Pediat 2002; (9): 525-527.
Category:

Overview

Autoři upozorňují na některé právní aspekty očkování u dětí, jak se jeví ve světle zákonných norem platných v České republice. Je to důležité především v době, kdy se objevují různé neodpovědné a zdraví dětí ohrožující kampaně zpochybňující význam očkování.

Klíčová slova:
očkování, Česká republika, právní normy, právní hlediska

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents

Article was published in

Czech-Slovak Pediatrics


2002 Issue 9

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×