Využití multiplex PCR metody pro rychlou diagnostiku BCG infekce u dětí


: L. Plíšková 1;  K. Hrochová 1;  L. Ryšková 2;  J. Lesná 2;  V. Palička 1
: klinické biochemie a diagnostiky Fakultní nemocnice, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. V. Palička, CSc. Ústav klinické mikrobiologie LF UK, Hradec Králové, 2 přednostaprof. MUDr. J. Horáček, CSc.
: Čes-slov Pediat 2002; (9): 503-506.
:

Laboratorní metody používané rutinně pro diagnostiku mykobakteriálních infekcí dokáží rozlišit narostlou kulturu Mycobacterium tuberculosis a Mycobacterium bovis BCG, ale vyšetření trvá minimálně 3 týdny a ne vždy je kultivace z klinického materiálu úspěšná. V tomto článku je popsána metoda multiplex polymerázová řetězová reakce (PCR), která umožňuje rychlé rozlišení vakcinačního kmene BCG od ostatních mykobakteriálních druhů komplexu Mycobacterium tuberculosis nejen z narostlé kultury, ale i přímo z klinického materiálu. Pro odlišení se využívá charakteristická delece oblasti RDl v BCG genomu.Metoda byla zavedena a optimalizována pomocí 12 známých mykobakteriálních kmenů. Metoda multiplex PCR se využívá od roku 1999 v diferenciální diagnostice u dětí s podezřením na postvakcinační komplikace. Od roku 1999 do června 2001 bylo vyšetřeno 18 biologických materiálů.Multiplex PCR se osvědčila jako rychlá, jednoduchá, citlivá a specifická metoda pro odlišení BCG vakcinačních kmenů.

Klíčová slova:
Mycobacterium bovis BCG, Mycobacterium tuberculosis komplex, multiplex PCR, postvakcinační komplikace

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents

Article was published in

Czech-Slovak Pediatrics


2002 Issue 9

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account