Neobvyklý případ septo-optické dysplazie Kazuistika


: J. Vosáhlo;  M. Kolská;  J. Lebl
: Klinika dětí a dorostu 3. LF UK, FN Královské Vinohrady, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Lebl, CSc.
: Čes-slov Pediat 2001; (11): 660-662.
:

Septo-optická dysplazie je vzácná vrozená vada charakterizovaná hypoplasaí optických nervů, morfologickými abnormalitami středočárových struktur mozku a poruchou sekrece hypofyzárních, případně hypotalamických hormonů. Tuto vrozenou anomálii autoři zjistili u pacienta s centrálním diabetes insipidus a poruchou čití žízně. Jeho sekrece ostatních hormonů z oblasti hypotalamu a hypofýzy není narušena. Chlapec má oboustrannou hypoplasai optických nervů, chybění septum pellucidum, corpus callosum, columnae fornicis a comissura anterior fornicis a cystu v oblasti glandula pinealis. Izolovaný diabetes insipidus je neobvyklou manifestací septo-optické dysplazie. Porucha čití žízně může u pacienta být důsledkem porušeného vývoje středočárových mozkových struktur v oblasti hypotalamu. V kombinaci s diabetes insipidus vedla k opakovaným těžkým rozvratům vnitřního prostředí.

Klíčová slova:
septo-optická dysplazie, diabetes insipidus, porucha čití žízně

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account