Reaktivní angioendoteliomatózapři pruritu kůže


Authors: B. Roudnická;  J. Feit
Authors‘ workplace: Dermatovenerologická klinika FN Brno, přednostka doc. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc II. patologicko-anatomický ústav FN Brno přednosta prof. MUDr. Karel Dvořák, DrSc
Published in: Čes-slov Derm, , 2001, No. 2, p. 80-82
Category:

Overview

Je popsán případ 42letého muže s léta trvajícím úporným svěděním kůže a tvorbou mnohočetných pruriginózních papulonodulárních lézí na trupu a končetinách. V bioptickém vzorku z plněvyvinuté léze byla v dermis zjištěna proliferace kapilár se zvětšenými endotelovými buňkami,obklopenými histiocyty, s malou příměsí lymfocytů a eozinofilů. Mitotická aktivita nebyla zastižena.Mezi agregáty kapilár byly patrné shluky jemných periferních nervových vláken. Histologický nálezodpovídá reaktivní angioendoteliomatóze.

Klíčová slova:
reaktivní angioendoteliomatóza - histopatologický obraz - popis případu

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Dermatology & STDs Paediatric dermatology & STDs
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account