Dermatologicképřístroje pro fototerapii - podle čeho vybrat tensprávný?


Authors: H. Duchková;  A. Moróc;  M. Hašková
Authors‘ workplace: Kožní odd Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem vedoucí prim. MUDr. Hana Duchková, DrSc
Published in: Čes-slov Derm, , 2001, No. 2, p. 100-103
Category:

Overview

V současné době je na našem trhu celá řada přístrojů pro fototerapii od různých výrobců, a protoje dobré se orientovat a vědět, jak postupovat při výběru vhodného typu. Je asi správné, že informacese v tisku v určitých intervalech obnovují, protože to odpovídá novějším typům přístrojů a novýmpodmínkám, které je nutno splnit při jejich nákupu.Především je třeba znát, jaké léčebné spektrum budeme používat - UVA, UVB, jakými zdroji jsoutyto přístroje osazeny, zda vysokotlakými či nízkotlakými, zda budeme pořizovat přístroj k celotělovému ozáření či jen na určitou část těla a zda se rozhodneme pro typ s jedním spektrem nebokombinovaný. V našich úvahách by měla hrát důležitou roli i další technická fakta, a to, jakýmireflexními zrcadly je přístroj vybaven (nejlépe hliníkovými) a zda je součástí výbavy dozimetrie. Jelépe si pořizovat přístroj celokovové konstrukce opatřený samozřejmě potřebnými certifikáty,především prohlášením o shodě podle Nařízení vlády č. 180/1998 Sb.Před nákupem je vhodné se seznámit s typy přístrojů, nejlépe za poslední 2 roky.V závěru sdělení uvedeme některé poznatky z naší mnohaleté praxe.

Klíčová slova:
fototerapie - přístroje - požadavky - výběr - některé naše zkušenosti

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Dermatology & STDs Paediatric dermatology & STDs
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account