Terapie beta-cyklodextrin-piroxikamemu nemocných s revmatoidní artritidou.Výsledky studie


Authors: D. Tegzová;  Š. Forejtová;  K. Pavelka
Authors‘ workplace: Revmatologický ústav, Praha
Published in: Čes. Revmatol., , 2000, No. 2, p. 62-66.
Category:

Overview

Cílem studie bylo ověřit účinnost a snášenlivost nového nesteroidního antirevmatika (NSA) beta--cyklodextrin piroxikamu (BCP) v léčbě revmatoidní artritidy. Byla provedena otevřená, pilotnístudie v délce 80 dní. Do studie bylo zařazeno 50 nemocných s aktivní revmatoidní artritidouvyžadující kontinuální léčbu NSA. Pacienti užívali BCP v dávce 20 mg denně. Hodnotili jsme jednakcelkový stav nemocného, jednak tzv. signální kloub, kterým byl nejvíce aktivní kloub nebo skupinadrobných kloubů. Hodnocení jsme prováděli pomocí vybraných objektivních a semiobjektivníchparametrů. Sledovanými parametry byly: počet palpačně citlivých kloubů, počet oteklých kloubů,algofunkční dotazník HAQ, hodnocení denní i noční bolesti pomocí vizuální analogové stupnice,délka ranní ztuhlosti a omezení funkce kloubu. Hodnocení jednotlivých parametrů bylo prováděnopo 14, 30 a 80 dnech léčby. Ve všech sledovaných parametrech došlo po 80 dnech k signifikantnímuzlepšení hodnot oproti úvodním hodnotám (p < 0,01). Zlepšení a výrazné zlepšení udávalo 86 %pacientů, zhoršení pouze 4 %. Nežádoucí účinky léčby se vyskytly v 10 % a byly mírné. Léčba bylapřerušena v 6 %. Beta-cyklodextrin piroxikam představuje účinnou a dobře snášenou alternativuléčby bolesti u nemocných s revmatoidní artritidou.

Klíčová slova:
revmatoidní artritida, terapie, nesteroidní antirevmatika, beta-cyklodextrin-pi-

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Dermatology & STDs Paediatric rheumatology Rheumatology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account