Czech Rheumatology - Issue 1/2020

4
Úvodník

Olejárová Marta


Recomendation

5
Doporučení České revmatologické společnosti 2020 k perioperační úpravě léčby zánětlivých revmatických onemocnění

L. Šedová, J. Tomasová Studýnková


Review Article

16
Optimization of methotrexate treatment in rheumatoid arthritis therapy

K. Pavelka

23
Magnetic resonance imaging in diagnostics of idiopathic inflammatory myopathies

K. Kubínová, J. Vencovský

32
Rheumatoid arthritis and kidney disease

J. Závada

39
Mesenchymal stem cells: biology and potential in the treatment of patients with connective tissue disease

L. Formanová, V. Vodičková, I. Hromadníková, R. Klubal


Case Report

52
Statin--induced necrotizing autoimmune myopathy as an unusual cause of extreme elevation of cardiac markers in a patient with muscle weakness and swelling

J. Švarko, E. Lokočová, E. Kourková, P. Zajíček


From the life of the society

61
Kongres American College of Rheumatology (ACR) 2019

M. Olejárová, K. Prajzlerová, S. Oreská, M. Filková, H. Štorkánová, M. Tomčík, K. Kubínová, H. Mann, J. Závada, O. Šléglová


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×