Perinatal mortality and morbidity in Slovak Republic in the years 2007–2015


Authors: M. Korbeľ 1;  A. Krištúfková 1;  J. Daniš 1;  B. Némethová 1;  P. Kaščák 2;  Z. Nižňanská 1
Authors‘ workplace: I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava, SR, prednosta prof. MUDr. M. Borovský, CSc. 1;  Gynekologicko-pôrodnícka klinika FN, Trenčín, primár MUDr. P. Kaščák, PhD. 2
Published in: Ceska Gynekol 2018; 83(6): 423-433
Category:

Overview

Objective:

Comparison of perinatal mortality in Slovak Republic in three periods during the years 2007–2015.

Design:

Epidemiological perinatal nation-wide.

Settings:

1st Department of Gynaecology and Obstetrics Faculty of Medicine, Comenius University and University Hospital, Bratislava, Slovak Republic.

Methods:

The analysis of prospectively collected selected perinatal data in the years 2007–2015.

Results:

In the year 2007 there were 63 obstetrics units, 51,146 deliveries and that of live births 51,650 in Slovak Republic. The number of obstetrics units decreased to 54 in the years 2015, but total number of deliveries increased to 55,139 and that of live births increased to 55,643. Preterm deliveries rate increased from 7.3% in the year 2007 to 8.5% in the year 2010 and decreased to 7.5% in the year 2015. Perinatal mortality rate decreased from 6.2 in the year 2007 to 4.8 in the year 2013, and increased again in the years 2014 and 2015 to 5.3 and 5.6 per 1,000 still- and live-births respectively. During the years 2007–2015 stillbirth participate at perinatal mortality with 64%, low birth weight with 64% and severe congenital anomalies with 20%. Transport in utero to perinatological centres in the years 2007–2015 has increased from 57% to 66% for infants 1000–1499 g and from 75% to 79% for infants below 1000 g.

Conclusion:

In the year 2013 perinatology in Slovak Republic reached the best result in perinatal mortality rate 4.8‰ (0.48%), but in next two years has increased over 5‰. Prenatal detection of severe congenital abnormalities, transport in utero very low birth weight infants, centralisation of high-risk pregnancies and obstetric and neonatal intensive care units equipment need still to be improved in Slovak Republic.

Keywords

perinatal mortality, preterm delivery, multiple pregnancy, neonatal intensive care unit, low birth weight, very low birth weight


Sources

1. Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Slovakia. 20 November 2015. CEDAW/C/SVK/CO/5-6.

2. Demová, K., Magyarová, G., Bauer, F., et al. Včasná chorobnosť novorodencov s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou v Slovenskej republike v rokoch 2000–2014. Gynekol prax, 2015, 13, 4, s. 179–183.

3. European Perinatal Health Report. Health and care of pregnant women and babies in Europe in 2010. May 2013. www.europeristat.com (visit 05.08.2018).

4. Eurostat. Total fertility rate. http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/TPS00199 (visit 05.08.2018).

5. Fertility rate, total (birts per woman). http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN? (visit 05.08.2018).

6. Fertility statistics. Eurostat. June 2015. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Fertility_statistics (visit 05.08.2018).

7. Frič, I., Bauer, F., Magyarová, G., et al. Úmrtnosť a chorobnosť novorodencov s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou. Gynekol prax, 2009, 7, 1, s. 18–21.

8. Korbeľ, M., Borovský, M., Danko, J., et al. Regionálna analýza perinatálnych výsledkov v SR za rok 2007. Gynekol prax, 2009, 7, 1, s. 9–14.

9. Korbeľ, M., Borovský, M., Danko, J., et al. Analýza perinatálnych výsledkov v SR za rok 2008. Gynekol prax, 2010, 8, 1, s. 37–43.

10. Korbeľ, M., Borovský, M., Danko, J., et al. Analýza perinatálnych výsledkov v SR za rok 2009. Gynekol prax, 2010, 8, 4, s. 193–199.

11. Korbeľ, M., Borovský, M., Danko, J., et al. Analýza perinatologických výsledkov Slovenskej republiky v rokoch 2007–2009. Čes Gynek, 2011, 76, 1, s. 18–24.

12. Korbeľ, M., Borovský, M., Danko, J., et al. Analýza perinatálnych výsledkov v SR za rok 2010. Gynekol prax, 2011, 9, 2, s. 95–102.

13. Korbeľ, M., Borovský, M., Danko, J., et al. Perinatálna morbidita a mortalita v Slovenskej republike v roku 2011. Gynekol prax, 2013, 11, 1, s. 13–19.

14. Korbeľ, M., Borovský, M., Danko, J., et al. Perinatálna mortalita a morbidita v Slovenskej republike v roku 2012. Gynekol prax, 2014, 12, 1, s. 20–25.

15. Korbeľ, M., Borovský, M., Danko, J., et al. Pôrody a potraty v Slovenskej republike v roku 2012. Gynekol prax, 2014, 12, 1, s. 7–12.

16. Korbeľ, M., Borovský, M., Danko, J., et al. Analýza materskej morbidity v Slovenskej republike v roku 2012. Gynekol prax, 2014, 12, 1, s. 13–19.

17. Korbeľ, M., Borovský, M., Danko, J., et al. Pôrody a potraty v Slovenskej republike v roku 2013. Gynekol prax, 2015, 13, 4, s. 155–159.

18. Korbeľ, M., Borovský, M., Danko, J., et al. Perinatálna mortalita a morbidita v Slovenskej republike v roku 2013. Gynekol prax, 2015, 13, 4, s. 167–172.

19. Korbeľ, M., Borovský, M., Danko, J., et al. Perinatálna mortalita a morbidita v Slovenskej republike v roku 2014. Gynekol prax, 2016, 14, 2, s. 60–65.

20. Korbeľ, M., Nižňanská, Z., Kosibová, Z., et al. Pôrody a potraty v Slovenskej republike v roku 2015. Gynekol prax, 2017, 15, 1, s. 6–11.

21. Korbeľ, M., Borovský, M., Danko, J., et al. Perinatálna mortalita a morbidita v Slovenskej republike v roku 2015. Gynekol prax, 2016, 15, 1, s. 12–17.

22. Korbeľ, M., Krištúfková, A., Borovský, M., et al. Porovnanie perinatálnej mortality v Slovenskej republike v rokoch 2007–2009 a v rokoch 2010–2012. Čes Gynekol, 2016, 81, 4, s. 244–252.

23. Kristufkova, A., Korbel, M., Borovsky, M,, Knight, M. Comparison of outcomes of perinatal care in Slovakia and the UK. Int J Gynaecol Obstet, 2013, 123, 2, p. 131–134.

24. Magyarová, G., Bauer, F., Hrdlíková, A., et al. Novorodenecká mortalita – trendy v Slovenskej republike v rokoch 2003–2014. Gynekol prax, 2015, 13, 4, s. 173–177.

25. Národné centrum zdravotníckych informácií. Starostlivosť o rodičku a novorodenca v SR 2015. ZŠ–51/2017, Národné centrum zdravotníckych informácií 2017, 64.

26. Roser, M. Fertility rate. 2018. Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: http://ourworldindata.org/fertility-rate (visit 05.08.2018).

27. Štembera, Z., Velebil, P. Mezinárodní srovnání úrovně perinatální péče v ČR. Čes Gynek, 72, 2007, 1, s. 5–10.

28. Štatistický úrad SR. Hlavné trendy populačného vývoja v SR v roku 2015. Demografia a sociálna štatistika, Štatistický úrad SR 2016, 43.

29. The World Health Report 2005 – Make every mother and child count. WHO Library Cataloguing-in Publication Data. WHO Geneva 2005, 229 p.

30. The World Bank. Health expenditure per capita (current US$). The World Bank Group 2016. http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.PCAP (visit 01.07.2018).

31. Velebil, P. Analýza výsledků perinatální péče v ČR za rok 2015. XXXIII. celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí, 7.–9. 4. 2016, Ústí nad Labem.

32. WHO Regional Office for Europe. The European health report 2012: charting the way to well-being. http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0004/197113/EHR2012 (visit 05.08.2018)

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account