Asherman‘s syndrome: the description of two case reports


Authors: M. Miklošová 1;  M. Mára 2
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Pardubického kraje, pracoviště Chrudimská nemocnice, primář MUDr. T. Pavlíček 1;  Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc. 2
Published in: Ceska Gynekol 2018; 83(6): 440-444
Category: Case Report

Overview

Objective:

To point out the importance of proper indication and careful performance of intrauterine surgical procedures. To highlight the key role of early diagnostic and treatment of intrauterine adhesions.

Setting:

Department of Obstetrics and Gynecology, Hospitals of Pardubice Region, Chrudim Hospital. Clinic of Obstetrics and Gynecology, General University Hospital in Prague and 1st Faculty of Medicine Charles university.

Design:

Case report.

Methods:

The description of 2 different cases of the patients with the Asherman´s syndrome.

Conclusion:

Asherman‘s syndrome is a serious condition with complicated treatment and uncertain prognosis regarding fertility. Primary prevention as well as timely diagnosis and treatment seems to be crucial in the management of this patology.

Keywords

Asherman‘s syndrome, intrauterine adhesions, surgical revision of uterine cavity, hysteroscopy


Sources

1. Ahmadi, F., Siahbazi, S., Akhbari, F., et al. Hystero­salpingography finding in intra uterine adhesion (Asherman‘s syndrome): a pictorial essay. Int J Fertil Steril, 2013, 7, p. 155–160.

2. Conforti, A., Alviggi, C., Mollo, A., et al. The management of Asherman syndrome: a review of literature. Reprod Biol Endocrinol, 2013, 11, p. 118.

3. Engelbrechtsen, L., Langhoff-Roos, J., Kjer, JJ., Istre, O. Placenta accreta: adherent placenta due to Asherman syndrome. Clin Case Rep, 2015, 3, p. 175–178.

4. Hrazdirová, L., Kužel, D., Žižka, Z. Ashermanův syndrom. I – historie, prevalence, histopatologie, klasifikace, etiologie, symptomatologie a vyšetřovací metody. Čes Gynek, 2010, 75, s. 492–498.

5. Hrazdirová, L., Kužel, D., Žižka, Z. Ashermanův syndrom. II – terapie, asistenční metody, prevence readhezí, komplikace a výsledky léčby. Čes Gynek, 2010, 75, s. 499–506.

6. Hrazdirová, L., Kužel, D., Žižka, Z. Je hysteroskopie správná volba pro řešení reziduí těhotenských tkání? Čes Gynek, 2012, 77, s. 35–38.

7. Kolařík, D., Halaška, M., Feyereisl, J. Repetitorium gynekologie, 2. aktualizované vyd. Praha: Maxdorf, 2011, 1086 s.

8. Kužel, D., Tóth, D., Mára, M., et al. Základy panoramatické hysteroskopie, 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016, 192 s.

9. Křižan, V., Pánková, S., Hudeček, R. Význam hyaluronátu v gynekologii a porodnictví. Prakt Gyn 2012, 16(1), s. 7–12.

10. Santamaria, X., Cabanillas, S., Cervelló, I., et al. Autologous cell therapy with CD133+ bone marrow-derived stem cells for refractory Asherman‘s syndrome and endometrial atrophy: a pilot cohort study. Hum Reprod, 2016, 31, p. 1087–1096.

11. Singh, N., Mohanty, S., Seth, T., et al. Autologous stem cell transplantation in refractory Asherman‘s syndrome: a novel cell based therapy. J Hum Reprod Sci, 2014, 7, p. 93–98.

12. Smikle, C., Bhimji, SS. Asherman syndrome. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2018.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account