Edém vulvy jako první příznak Crohnovy choroby – kazuistiky


Authors: J. Skřenková;  T. Fait
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc.
Published in: Čes. Gynek.2006, 71, č. 4 s. 348-350
Category: Original Article

Overview

Cíl studie:
Ukázat méně obvyklou příčinu edému vulvy.

Typ studie:
Kazuistika.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha.

Předmět a metoda studie:
Ve třech kazuistických sděleních ukazujeme edém vulvy jako formu kožní Crohnovy choroby. Je možnou příčinou diagnostických i terapeutických rozpaků.

Závěr:
Edém vulvy způsobený kožní formou Crohnovy nemoci se může vyskytovat i několik let před nástupem střevní formy tohoto onemocnění.

Klíčová slova:
edém vulvy, Crohnova choroba, dětská gynekologie


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 4

2006 Issue 4

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account