Výsledky konzervativních operací děložních myomů. Pětileté sledování


Authors: J. Peršín;  L. Hanousek
Authors‘ workplace: Gynekologicko – porodnické oddělení Krajské nemocnice, Pardubice, přednosta prim. MUDr. L. Hanousek
Published in: Čes. Gynek.2006, 71, č. 4 s. 322-325
Category: Original Article

Overview

Cíl studie:
Zhodnocení krátkodobých a dlouhodobých výsledků konzervativních operací děložního myomu.

Typ studie:
Prospektivní klinická studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko – porodnické oddělení Krajské nemocnice Pardubice.

Soubor a metodika:
Soubor tvoří skupina 147 pacientek po konzervativní operaci děložního myomu (myomů). Operace byly provedeny v období od září 1997 do prosince 2001. Operace myomů byly prováděny hysteroskopicky, laparoskopicky, výjimečně z přístupu laparotomického nebo ze zadní kolpotomie. Průměrný věk pacientek byl 40,1 roku. Porovnávali jsme výsledky krátkodobé (do 1 roku po operaci) a výsledky dlouhodobé (po 5 letech od výkonu). Speciální pozornost jsme věnovali pacientkám s následným těhotenstvím a porodem.

Krátkodobé výsledky:
V průběhu prvního roku po výkonu bylo 135 (91,84 %) pacientek bez komplikací a spokojených s daným stavem.

Dlouhodobé výsledky:
Po 5 letech bylo bez obtíží či nutnosti reoperace 121 (82,31 %) pacientek. Ve skupině žen plánujících těhotenství (38 žen) otěhotnělo 71,05 %, viabilní plod porodilo 77,78 % z nich. Císařským řezem bylo ukončeno 38,10 % porodů.

Závěr:
V dnešní době je často nezbytné léčit myomy způsobem, který zachovává dělohu a umožňuje následnou graviditu. Myomektomie s využitím minimálně invazivních technik stále zůstává „zlatým standardem“ v léčbě tohoto onemocnění.

Klíčová slova:
děložní myom, myomektomie, hysteroskopie, laparoskopie


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 4

2006 Issue 4

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account