Masivní angiomatóza prsu s dramatickým průběhem vedoucím k akutní totální mastektomii - kazuistika


Authors: Z. Kinkor 1;  O. Hes 2;  A. Skálová 1;  B. Kreuzberg 3;  I. Neprašová 4
Authors‘ workplace: Bioptická laboratoř, s. r. o., Plzeň, vedoucí prof. MUDr. A. Skálová, CSc. 1;  Šiklův ústav patologie, FN a LF UK, Plzeň, vedoucí prof. MUDr. M. Michal 2;  Radiodiagnostická klinika, FN a LF UK, Plzeň, vedoucí doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. 3;  Chirurgická klinika, FN a LF UK, Plzeň, vedoucí prof. MUDr. V. Třeška, CSc. 4
Published in: Čes. Gynek.2006, 71, č. 4 s. 344-347
Category: Original Article

Overview

Cíl práce:
Na pozadí klinických, radiologických a morfologických nálezů je prezentován neobvyklý klinický průběh vzácné angiomatózy ženského prsu. Jsou rozebírány klinicko-patologické aspekty případu a diskutována je diferenciální diagnostika z pohledu morfologa.

Typ studie:
Kazuistika.

Název a sídlo pracoviště:
Bioptická laboratoř s.r.o. a Šiklův ústav patologie, LF UK a FN Plzeň.

Metodika:
Formou kazuistického sdělení popsán případ angiomatózy prsu. Ucelená ilustrace práce zahrnuje nález in situ, CT snímek, makroskopii resekčního preparátu a histologický obraz včetně imunohistochemie. Použity byly protilátky a detekční systém LSAB+ od firmy Dako, vizualizace byla provedena chromogenem DAB (diaminobenzidin tetrahydrochlorid).

Výsledky:
Třicetiletá žena s bolestivou, enormní asymetrií prsu absolvovala pro neurčitý, difuzní proces na mastogramu diagnostickou punkci pravého prsu. Během několika dnů došlo k dramatické progresi nálezu a nemocné s obrazem těžké apoplexie prsu byla provedena totální mastektomie se suspekcí na tumor. Histologický nález prokázal rozsáhlý, neohraničený vaskulární proces disekující stromatem celé žlázy. Blandní morfologie a způsob šíření žlázou vedly nakonec k diagnóze benigní angiomatózy. Žena je po několika lokální plastických operacích, ale zatím bez definitivní rekonstrukce prsu; 13 měsíců po ablaci je bez známek recidivy.

Klíčová slova:
mléčná žláza - vaskulární léze - angiomatóza - angiosarkom


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 4

2006 Issue 4

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account