Gynekologické aspekty poruch štítné žlázy. Přehled


Authors: P. Maruna
Authors‘ workplace: Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. E. Nečas, DrSc.
Published in: Čes. Gynek.2006, 71, č. 4 s. 332-338
Category: Original Article

Overview

Cíl studie.
Nejčastější syndromy spojené s dysfunkcí štítné žlázy, hypotyreóza a hypertyreóza, se často projevují poruchami menstruačního cyklu. Cílem práce bylo shrnutí poznatků o fyziologii, patologii a klinických aspektech interakce tyreoidální a gonadální osy.

Typ práce.
Souhrnný článek.

Název a sídlo pracoviště. Ústav patologické fyziologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha.

Závěr.
Okolo 25 % případů infertility u žen a 15 % poruch menstruačního cyklu je v příčinné souvislosti s poruchami štítné žlázy. Ukazuje se, že zejména subklinická hypotyreóza má vysokou prevalenci v populaci a je třeba na ni třeba vždy pomyslet u žen s poruchami fertility a menstruačního cyklu. Další z oblastí, kde se problematika poruch štítné žlázy dotýká gynekologie, je použití radiojodu u žen s diferencovaným karcinomem štítné žlázy ve fertilním věku – zejména ve vztahu k poškození gonád a k těhotenskému riziku.

Klíčová slova:
estrogeny, hypotyreóza, menstruace, prolaktin, štítná žláza, tyreotoxikóza, tyroxin


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 4

2006 Issue 4

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×