Sledování délky děložního hrdla u těhotnýchžen s dvojčaty transvaginální ultrasonografií prospektivní studie


Authors: M. Procházka;  M. Kudela;  T. Kilián;  M. Větr;  P. Hrachovec;  P. Dzvinčuk
Authors‘ workplace: Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2000; (4): 240-242
Category:

Overview

Cíl studie:
Sledování délky děložního hrdla transvaginální ultrasonografií u těhotných žen s dvoj-čaty.Typ studie: Prospektivní klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Porodnicko-gynekologická klinika, LF UP Olomouc, Česká republika.Metodika: Transvaginální ultrasonografií byla sledována ve dvoutýdenních intervalech délka dě-ložního hrdla u dvojčetných těhotenství.Výsledky: 69 % pacientek porodilo po ukončeném 36. týdnu gestace, průměrný gestační věkv době porodu činil 35,5 týdne. Délka děložního hrdla činila od 16. do 34. týdne ve 14denníchintervalech: 34,9; 34,9; 33,8; 33,2; 29,7; 28,7; 29,2; 28,4; 23,6 a 22,8 mm. U pacientek, které porodilypředčasně, došlo v 80 % k tvorbě nálevky v období okolo 23. týdne. Průměrná délka čípku u žen,které porodily před 36. týdnem, byla 21,5 mm, zatímco u těch, které porodily později, činila 33,1mm. Výskyt přítomnosti infekce byl na základě laboratorních vyšetření prokázán u 27 % těhot-ných, které porodily před 36. týdnem.Závěr: Ultrazvukové měření děložního hrdla představuje významnou pomoc při péči o těhotnés vícečetným těhotenstvím.

Klíčová slova:
dvojčata, transvaginální ultrasonografie, předčasný porod

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2000 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account