The possibilities of innovation of extemporaneous preparation in pharmacies in the Czech Republic


Authors: Zbyněk Sklenář;  Kateřina Horáčková 1
Authors‘ workplace: Farmakologický ústav 1. LF UK ;  Lékárna Na Rohožníku, Praha 1
Published in: Čes. slov. Farm., 2012; 61, 11-16
Category: Review Articles

Overview

Extemporaneously prepared products still have an irreplaceable role in therapy. In order to boost the magistral preparation, the availability of appropriate substances for the pharmacies must be ensured. This is due to the fact that many commercial pharmaceutical products containing these active ingredients do not comply with the individual requirements of a particular patient. Based on the practice requirements, the most requested substances have been chosen and within two years 16 pure substances with quality certificates have been provided for magistral preparation in pharmacies, and there are other chemicals coming. The increased availability of these chemicals should in particular eliminate the inappropriate and sometimes unlawful use of commercial medicinal products in extemporaneously prepared products. The paper presents 16 substances and formulations created by the authors, some of which are based on foreign formulations; however, they have been adapted to meet the requirements of the domestic environment. These products should create the basis of standardized formulations for preparation in pharmacies in the Czech Republic.

Key words:
formulation in pharmacies • extemporaneous preparation • standardized prescription • the possibilities of extemporaneous preparation


Sources

1. Smečka V., Kolář J. Lékárenství – lékárenská činnost výdejní I. 1. vyd. Brno: Professional Publishing 2000; 96 s.

2. Vyhláška č. 221/2010 Sb. o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

3. Zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

4. Smlouva o poskytování a úhradě léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků. VZP. http://www.vzp.cz/uploads/document/1293534715-Lxkxrny_p02.pdf (2. 9. 2011)

5. Macešková B., Chlebníčková L. Příprava léčivých přípravků v lékárně I. Současný stav z pohledu počítačové evidence. Čes slov Farm 2006; 55, 61–64.

6. Sklenář Z., et al. Magistraliter receptura v dermatologii. 1. vyd. Praha: Galén 2009; 441 s.

7. Vyhláška č. 361/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, v platném znění

8. Deplazes C., Möll F., Gloor St., Panizzon R. Dermatologische Magistralrezepturen der Schweiz. 3. rozšíř. vyd. Winterthur: 2010; 264 s. 

9. Šubert J. K obsahu národní části Českého lékopisu z pohledu přípravy léčivých přípravků v lékárnách. Čes slov Farm 2008; 57, 132–134.

10. Český lékopis 2009, dopl. 2010. [CD-ROM]. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 2010.

11. Šubert J., Kolář J. Standardní receptura pro přípravu léčivých přípravků v lékárnách IV. Čím může být užitečná sbírka Formularium hospitale. Čes. slov. Farm. 2010; 59, 160–162.

12. Deutscher Arzneimittel-Codex (DAC) 2007/Neues Rezeptur-Formularium (NRF). Band I–III. Eschborn, Govi-Verlag und Stuttgart: Deutscher Apotheker-Verlag, 2007.

13. Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker: Herstellungsvorschriften aus Krankenhausapotheken (Formularium hospitale). Stand 2005, Stuttgart, Deutscher Apotheker-Verlag, 2005.

14. Kinget R. Galenisch formularium Met inleiding op het medisch voorschrift. 2. revid. vyd. Leuven/Apeldoorn: Garant 2000; 235 s.

15. Mikro-verze AISLP – Automatizovaný informační systém léčivých přípravků. [CD-ROM]. Ver. ČR 2011.1 pro MS Windows platná k 1. 1. 2011. Praha: 2011.

16. Vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky

17. Sklenář Z., Ščigel V. Magistraliter přípravky pro praxi zubního lékaře. LKS (Lékařská komora stomatologů) 2011; 21, 222–233.

18. Sklenář Z. Galenická úskalí při zapracování močoviny do lokálních polotuhých základů používaných v magistraliter receptuře. Čes-slov Derm 2007; 82, 334–339.

19. Macháčková K. Nové trendy v péči o dětskou pokožku. Pediatrie pro praxi 2010; 11, 99–102.

20. Wolf G., Süverkrüp R. Rezepturen Probleme Erkennen, Lösen, Vermeiden. Stuttgart: Deutscher Apotheker Verlag Stuttgart 2002; 192 s.

21. Klöcker N., Verse T., Rudolph P. The protective effect of dexpanthenol in nasal sprays. First results of cytotoxic and ciliary-toxic studies in vitro. Laryngorhinootologie 2003; 82, 177–82.

22. Fajt M. Dušení při postižení v oblasti horních dýchacích cest u dětí. Pediatrie pro praxi 2004; 5, 25–30.

23. Sklenář Z., Horáčková K. Nové léčivé látky v magistraliter receptuře VII – Tokoferol-alfa-acetát. Prakt Lékáren 2011; 7, 30–33.

24. Rezepturhinweise: Triamcinolonderivate zur Anwendung auf der Haut. http://www.pharmazeutische-zeitung.de/fi leadmin/nrf/PDF /1-Triamcinolonacetonid_Haut.pdf (30. 12. 2010)

25. Kolektiv autorů. Remedia Compendium. 4., přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Panax Co, s.r.o, 2009; 946 s.

26. Vernacchio L., Vezina R. M., Mitchell A. A. Tolerability of oral xylitol solution in young children: implications for otitis media prophylaxis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2007; 71, 89–94.

27. Uhari M., Tapiainen T., Kontiokari T. Xylitol in preventing acute otitis media. Vaccine 2000; 19, S144–147.

28. Rowe R. C., Sheskey P. J., Owen S. C. Pharmaceutical excipients 2004 (Singleuser version). [CD-ROM]. Washington, DC: Pharmaceutical Press and American Pharmacists Association 2004.

Labels
Pharmacy Clinical pharmacology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account