Czech and Slovak Pharmacy - Issue 1-2/2012

Review Articles

4
Intended pharmacotherapeutical approaches of Alzheimer’s disease therapy

Jan Korábečný1, Eva Hrubá, Ondřej Soukup, Filip Zemek, Kamil Musílek, Eugenie Nepovímová, Katarína Špilovská, Veronika Opletalová, Kamil Kuča

11
The possibilities of innovation of extemporaneous preparation in pharmacies in the Czech Republic

Zbyněk Sklenář, Kateřina Horáčková

17
Derivatives of phenylcarbamic acid as potential antituberculotics

Karel Waisser, Jozef Čižmárik

21
Metabolomics in research of phytotherapeutics

Katarína Kráľová, Josef Jampílek, Ivan Ostrovský


Original Articles

26
Stability testing of alginate-chitosan films

Miloslava Rabišková, Kateřina Dvořáčková, Lenka Kofroňová

34
Compatibility of phosphates with calcium salts in parenteral nutrition

Michal Janů, Marek Vecka, Ruta Masteiková, Jurga Bernatoniene

40
Monitoring of effectiveness of some preventive measures against influenza

Lucia Masaryková, Tomáš Baláži, Magdaléna Fulmeková, Ľubica Lehocká

44
Analytical profile of mono[{3-[4-(2-ethoxyethoxy)-benzoyloxy]-2-hydroxypropyl}-tert-butylammonium] fumarate

Ivan Malík, Lenka Mitterová, Fils Andriamainty, Petr Mokrý, Miloš Lukáč, Jozef Csöllei, Jana Gališinová, Janka Karlovská

53
Identification of lipoxygenase expressing ω-6 dioxygenase activity by means of liquid chromatography

Peter Hoffman, Mária Cupáková, Drahomíra Rauová, Renáta Kollárová, Mária Pekárová, Marek Obložinský, Lýdia Bezáková


Short News

60
Study of local anaesthetics – Part 196*Formulation of the local anaesthetic heptacaine into hydrogel on the basis of chitosan

Jozef Čižmárik, Zuzana Vitková, Petra Herdová


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account