On the history of the Pharmacy of the Brothers of Mercy in Skalica till the year 1919


Authors: T. Ambrus
Authors‘ workplace: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, Ústav aplikované farmacie
Published in: Čes. slov. Farm., 2010; 59, 280-284
Category: History of Pharmacy

Overview

Based on archival materials and literary sources, the paper presents the data concerning the history of the pharmacy of the Hospital Order of St. John of God – the Brothers of Mercy – in Slovakia till the year 1919. The Brothers of Mercy settled in the town of Skalica in the year 1796 and ran a pharmacy and hospital in their convent. The paper characterizes their activities in the town, describes their pharmacy and its reference library, outlines the development of supplying the pharmacy with drugs, and discusses the personnel working there.

Key words:
Brothers of Mercy – convent pharmacies – Skalica


Sources

1. Bokesová-Uherová, M.: Starostlivosť o zdravie občanov. In: Buchta, J. a kol. Skalica v minulosti a dnes. 1. vyd. Bratislava: Obzor 1968.

2. Fundárek, R.: K vývoju farmácie. In: Buchta, J. a kol. Skalica v minulosti a dnes. 1. vyd. Bratislava: Obzor 1968.

3. Sági, E.: Az egykori szakolcai jezsuita patika. Gyógyszerészet, 1998; 42, 337.

4. Magyar Országos Levéltár, Budapešť (dále jen MOL) P 1263, 1. tétel (úředně ověřená kopie fundační listiny z roku 1840).

5. Karácsonyi, J.: Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban 970-től 1900-ig. 1. vyd. Budapest: Könyvértékesítő Vállalat 1985; 416 s.

6. MOL P 1258, 17. doboz, 22. tétel, hlášení ze 4. 1. 1872.

7. Sasvári, L.: Magyarországi egyházi betegellátó intézetek és testületek a XIX. század második felében. Orvostört. Közl., 1982; 28, 209–218.

8. A magyar Betegápoló-irgalmasrend névtára az 1904. évre. Budapest: Stephaneum 1904.

9. A magyar Betegápoló-irgalmasrend névtára az 1906. évre. Budapest: Stephaneum 1906.

10. A magyar Betegápoló-irgalmasrend névtára az 1909. évre. Budapest: A rend kiadása 1909.

11. Jelentés az Irgalmas-rend budapesti, valamint a magyar Szent Korona területén lévő többi kórházának és elmegyógyintézetének 1909. évi működéséről. Budapest: Bagó M. 1910.

12. Jelentés az Irgalmas-rend budapesti, valamint a magyar Szent Korona területén lévő többi kórházának és elmegyógyintézetének 1911. évi működéséről. Budapest: Bagó M. 1912.

13. Jelentés az Irgalmas-rend budapesti, valamint a magyar Szent Korona területén lévő többi kórházának és elmegyógyintézetének 1913. évi működéséről. Budapest: Apostol 1914.

14. Az Irgalmasrend magyar tartományának névtára az 1915–16. évre. Budapest: A rend kiadása 1916.

15. MOL P 1258, 17. doboz, 22. tétel, dopis z 23. 11. 1872.

16. MOL P 1258, 17. doboz, 22. tétel, dopis z 26. 9. 1899.

17. Sasvári, L.: A magyarországi betegápoló irgalmas rend működése (1867–1918). Orvostört. Közl., 1986; 32, 125–137.

18. Baradlai, J.: A magyarországi gyógyszerészet története. I. sv. 1. vyd. Budapest: Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület 1930; 493 s.

19. MOL P 1258, 79. csomó, 83. tétel, inventář z 31. 12. 1868.

20. MOL P 1258, 17. doboz, 22. tétel, dopis z 15. 8. 1904 a 24. 8. 1904.

21. MOL P 1258, 17. doboz, 22. tétel, dopis z 12. 5. 1906.

22. MOL P 1258, 17. doboz, 22. tétel, zápis z 2. 9. 1911.

23. MOL P 1258, 17. doboz, 22. tétel, zápis z 2. 4. 1913.

24. MOL P 1258, 17. doboz, 22. tétel, dopis z 10. 4. 1913.

25. MOL P 1270, 1. tétel, účet z 12. 8. 1913, 18. 9. 1913 a 23. 9. 1913.

26. MOL P 1258, 17. doboz, 22. tétel, zápis z 10. 9. 1913.

27. MOL P 1270, 1. tétel, účet z 16. 10. 1913, 31. 10. 1913 a 8. 11. 1913.

28. MOL P 1258, 79. csomó, 83. tétel, inventář z 30. 11. 1903.

29. MOL P 1258, 79. csomó, 83. tétel, inventář z 30. 6. 1905.

30. MOL P 1258, 79. csomó, 83. tétel, inventář z ledna 1907.

31. MOL P 1258, 79. csomó, 83. tétel, zápis a inventář z 26. 9. 1919.

32. MOL P 1258, 79. csomó, 83. tétel, inventář z 31. 12. 1870.

33. MOL P 1258, 79. csomó, 83. tétel, inventář z 30. 4. 1881.

34. MOL P 1258, 79. csomó, 83. tétel, inventář z 30. 3. 1908.

35. MOL P 1258, 79. csomó, 83. tétel, vyúčtování z 30. 11. 1903, ledna 1908, 3. 1. 1910, ledna 1911 a 19. 1. 1912.

36. MOL P 1258, 27. doboz, 45. tétel.

37. Ambrus, T.: Příspěvek k dějinám lékáren Milosrdných bratří na území dnešního Slovenska v prvních desetiletích 20. století. Čes. slov. Farm. 2009; 58, 237–240.

Labels
Pharmacy Clinical pharmacology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account