VYUŽITÍ REDOX POLYMERŮ PRO ZNAČENÍINSULINU TECHNECIEM( 99m Tc)


Authors: P. Komárek;  I. Kleisner 1;  M. Konopková 2;  I. Komárková 3
Authors‘ workplace: Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv IPVZ, Praha 1 Klinika nukleární medicíny FNKV, Praha 2 Oddělení radioizotopové diagnostiky IKEM, Praha 3 Oddělení radiofarmak SÚKL, Praha
Published in: Čes. slov. Farm., 1999; , 218-220
Category:

Overview

Práce se zabývá značením prasečího insulinu techneciem( 99m Tc). Při přípravě tohoto peptidu bylopro jeho označení použito nerozpustného redox polymeru na bázi zesítěného dextranu (RP G25-IDA).Připravené kity byly označeny 99m Tc s vysokou účinností (více než 95 %) a stabilitou, které sehodnotily chromatografickými metodami. Biodistribuce 99m Tc-insulinu u potkanů s experimentálněvyvolaným diabetem v porovnání s kontrolní skupinou nevykazovala specifické hromadění značenélátky v některém z orgánů. Použitá metoda přípravy kitu i jeho značení jsou šetrné, metodou HPLCa S.E.C. nebyly nalezeny žádné degradační produkty insulinu a jeho obsah vyhovoval požadavkůmČL 97. Jedná se o první označení insulinu techneciem( 99m Tc) a rovněž o první použití redoxpolymeru pro tento účel.

Klíčová slova:
insulin – redox polymer – technecium( 99m Tc) – radioanalýza – biodistribuce

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Pharmacy Clinical pharmacology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account