Q-OSTEOPOROSIS: the comprehensive program for an assessment of healthcare quality at patients with risk of osteoporotic fractures


Authors: Duba Jaroslav 1;  Dušek Lukáš 1;  Aszalayová Miroslava 2;  Pikner Richard 3,4,5;  Palička Vladimír 6;  Kasalický Petr 7
Authors‘ workplace: OAKS Consulting s. r. o., Praha 1;  InterMedic Praha s. r. o. 2;  Oddělení klinických laboratoří, pracoviště kostního metabolizmu, Klatovská nemocnice a. s., Klatovy 3;  Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň 4;  Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví, Fakulta zdravotnických studií Západočeské, univerzity v Plzni 5;  Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK a FN Hradec Králové 6;  Affidea Praha s. r. o. 7
Published in: Clinical Osteology 2021; 26(3): 113-118
Category:

Overview

Association of outpatient providers of internal medicine – SAI (www.saicr.cz), has set as its main goals by 2023: increasing reimbursements for outpatient internists, increasing young physicians´ interest to work in outpatients internal medicine practices and introducing measurable parameters for the continuous improvement of the quality of care. One of the main pillars on which the fulfillment of these goals is based is the introduction of quality care programs in cooperation with health insurance companies. Osteoporosis was selected as a pilot project because patients who already have confirmed osteoporosis or have an increased risk of osteoporotic fractures represent a significant proportion of clients at outpatient internists. In February 2021, the Q-OSTEOPOROSIS project (www.qosteoporosis.com) has been launched, which is being implemented in cooperation with the Czech Industrial Health Insurance Company (www.cpzp.cz), the Czech Society for Metabolic Skeletal Diseases of the Czech Republic (www.smos.cz), OAKS Consulting Ltd. (www.oaks.cz) and Institute of Biostatistics and Analyses, Ltd. (www.biostatistika.cz ). The goal of the Q-OSTEOPOROSIS program is to provide comprehensive care for patients at risk of potential osteoporotic fractures according to guidelines and evidence based medicine, which will be predictable for the health system in terms of benefits, costs and long-term financial sustainability and will bring a significant reduction in the incidence of osteoporotic fractures in the long term horizon.

Keywords:

DXA – FRAX – healthcare quality – osteoporosis – osteoporotic fracture


Sources
  1. Duba J. Analýza PURO na podkladě dat VZP pro rok 2018 na základě zákona 106/1999 Sb. 2020.
  2. Duba J, Dušek L. Analýza dat ÚZIS 2010–2018. Data on file. 2020.
  3. Palička V, Rosa J, Býma S. OSTEOPORÓZA. Novelizace 2018. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2018. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Praha 2018. ISBN 978–80–86998–98–5. Dostupné z WWW: <https://smos.cz/wp-content/uploads/2019/12/dp_diagnosticke-a-terapeuticke-postupy-pro-praktiky-2018.pdf>.
  4. Pikner R, Palička V, Vyskočil V et al. Definice osteoporotické (křehké) zlomeniny: stanovisko Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu České lékařské společnosti J. E. Purkyně (SMOS ČLS JEP). C lin O steol 2 020; 2 5(02): 8 3–84. D ostupné z WWW: < https://smos.cz/wp-content/uploads/2020/09/dp_definice-osteoporoticke-zlomeniny-2020.pdf>.
Labels
Clinical biochemistry Paediatric gynaecology Paediatric radiology Paediatric rheumatology Endocrinology Gynaecology and obstetrics Internal medicine Orthopaedics General practitioner for adults Radiodiagnostics Rehabilitation Rheumatology Traumatology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account