Úspěšná spojená resekce jater a podvaz portální žíly po neúspěšné dvojité TACE proceduře komplikované sepsí a pankreatitidou


Authors: B. Romic;  I. Romic;  M. Mance;  G. Pavlek;  M. Skegro
Authors‘ workplace: Department of Surgery, University Hospital Centre Zagreb, Croatia
Published in: Klin Onkol 2016; 29(1): 59-62
Category: Case Report
doi: 10.14735/amko201659

Overview

Spojená resekce jater a podvaz portální žíly (associated liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy – ALPPS) je nový postup s rostoucí řadou vědeckých a klinických studií, a jak se ukazuje, je to účinná a bezpečná metoda pro vybranou skupinu pacientů. Představujeme první případ ALPPS provedené po dvojité TACE proceduře u 64leté pacientky s rozsáhlým hepatocelulárním karcinomem pravého jaterního laloku. Postup byl úspěšný a zbytek jater vykázal značnou 90% hypertrofii, což dokazuje, že ALPPS někdy může být provedena po paliativních postupech u jaterních malignit.

Klíčová slova:
hepatocelulární karcinom – spojená resekce jater a podvaz portální žíly (ALPPS) – transhepatální arteriální chemoembolizace (TACE) – játra – resekce – hypertrofie

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
17. 10. 2015

Přijato:
10. 11. 2015


Sources

1. Schnitzbauer AA, Lang SA, Goessmann H et al. Right portal vein ligation combined with in situ splitting induces rapid left lateral liver lobe hypertrophy enabling 2-staged extended right hepatic resection in small‑for‑ size settings. Ann Surg 2012; 255(3): 405– 414. doi: 10.1097/ SLA.0b013e31824856f5.

2. Hasselgren K, Sandström P, Björnsson B. Role of associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy in colorectal liver metastases: a review. World J Gastroenterol 2015; 21(15): 4491– 4498. doi: 10.3748/ wjg.v21.i15.4491.

3. Ome Y, Kawamoto K, Park TB et al. Two‑stage hepatectomy and associated liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy (ALPPS) in treating liver metastases of rectal cancer: a case report. Springerplus 2015; 4: 194. doi: 10.1186/ s40064-015-0965-z.

4. El‑ Serag HB, Marrero JA, Rudolph L et al. Dia­gnosis and treatment of hepatocellular carcinoma. Gastroenterology 2008; 134(6): 1752–1763. doi: 10.1053/ j.gastro.2008.02.090.

5. Miraglia R, Pietrosi G, Maruzzelli L et al. Efficacy of trans­catheter embolization/ chemoembolization (TAE/ TACE) for the treatment of single hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2007; 13(21): 2952– 2955.

6. Rammohan A, Sathyanesan J, Ramaswami S et al. Embolization of liver tumors: past, present and future. World J Radiol 2012; 4(9): 405– 412. doi: 10.4329/ wjr.v4.i9.405.

Labels
Paediatric clinical oncology Surgery Clinical oncology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account