Combinations in the treatment of hypertension, including fixed combinations


Authors: J. Vítovec 1;  J. Špinar 2,3
Authors‘ workplace: I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně 1;  Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno 2;  Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně 3
Published in: Kardiol Rev Int Med 2014, 16(6): 444-446
Category: Cardiology Review

Overview

We present an overview of current opinions on combinations in the treatment of hypertension. A renin‑angiotensin system blocker (ACE‑inhibitor or sartan) combined with a calcium channel blocker is the most frequently recommended combination, followed by the combination of a renin‑angiotensin system blocker and a diuretic. The combination of a beta blocker and a diuretic or a calcium channel blocker with a beta blocker has now been recommended in special situations as well. Higher patient compliance enabling better control of hypertension is the main advantage of fixed combinations.

Keywords:
hypertension –  ACE inhibitor –  angiotensin receptor blockers (sartans) –  Ca channel blockers –  diuretics –  beta blockers –  fixed combinations


Sources

1. Filipovský J, Widimský J, Ceral J et al. Dia­gnostické a léčebné postupy u arteriální hypertenze – verze 2012 Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Vnitř Lék 2012; 58: 785– 801.

2. Rosolová H. Kombinovaná léčba arteriální hypertenze. Vnitř Lék 2013; 59: 366– 369.

3. Špinar J, Vítovec J, Špinarová L et al. Fixní kombinace v léčbě hypertenze. Vnitř Lék 2012; 58: 215– 222.

4. Souček M. Kombinační léčba hypertenze blokátory osy renin‑angiotenzin. Vnitř Lék 2009; 55: 719– 723.

5. Vítovec J, Špinar J. Perindopril/ indapamid –  fixní kombinace. Remedia 2007; 17: 247– 257.

6. Vítovec J, Slíva J. Fixní kombinace telmisartanu a thiazidového diuretika v léčbě hypertenze. Vnitř Lék 2013; 59: 397– 401.

7. Widimský J. Kombinace inhibitoru ACE a blokátoru kalciových kanálů je optimální dvojkombinací léčby hypertenze. Vnitř Lék 2009; 55: 123– 130.

8. Vítovec J, Špinar J. Nová fixní kombinace v léčbě hypertenze –  Concor Combi. [online] Dostupné z: http:/ / cis‑intranet.cz/ articles/ 225/ parts/ 402.

9. Slíva J. Diuretika ve fixních kombinacích. Practicus 2013; 12: 20.

10. Bangalore S, Kamalakkannan G, Parkar S et al. Fixed‑dose combinations improve medication compliance: a meta‑analysis. Am J Med 2007; 120: 713– 719.

11. Widimský J jr. Perindopril arginin/ indapa­mid/ amlodopin. Prvá fixní trojkombinace v léčbě hypertenze. Hypertenze a KV prevence 2014; 2: 43– 47.

Labels
Paediatric cardiology Internal medicine Cardiac surgery Cardiology

Article was published in

Cardiology Review

Issue 6

2014 Issue 6

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×