Otravy hubami v urgentnej medicine*


Authors: A. Dukát
Authors‘ workplace: 7. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského-Fakultná nemocnica, Bratislava, prednosta doc. MUDr. Andrej Dukát, CSc. 7
Published in: Anest. intenziv. Med., , 2002, č. 2, s. 73-78
Category:

Overview

Otravy hubami (mykointoxikácie) sú závažným klinickým problémom urgentnej medicíny. V komplexnom manažmente otráv hubami by sa orala využívat' predovšetkým etiopatogenetická klasifikácia otráv hubami podlá Gavorníka, ktorá je nielen diferenciálno-diagnostickým algoritmom diagnostiky otráv hubami, ale aj základom pre adekvátnu racionálnu liečbu.

Klíčová slova:
urgennná medicína - otravy hubami - etiopatogenetická klasifikácia podlá Gavorníka - diagnostika - prevencia a liečba

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Anaesthesiology, Resuscitation and Inten Intensive Care Medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account