Hemokoagulační parametry v průběhu řízené hypotermie u pacientů s těžkým kraniocerebrálním poraněním


Authors: R. Gál;  L. Čundrle;  I. Zimová
Authors‘ workplace: ARO, FN Brno-Bohunice, přednosta doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc.
Published in: Anest. intenziv. Med., , 2002, č. 2, s. 71-72
Category:

Overview

V naší studii jsou prezentovány některé hodnoty krevního obrazu a parametrů krevního srážení 1 S pacientů s těžkým poraněním mozku, u ktery'ch byla použita řízená hypotermie 34 °C be~eem 72 hodin jako součást inxenzivní péče, spolu se standardním léčebným protokolem podle Evropského sdruženípro léčbu mozkových poranění. Laboratornídata byla získána z 9 vyšetřeníarteriálníkrve v 8hodinovém intervalu během hypotermie a rovněž při normotermii. Pro statistické vyhodnocení byl použit Wilcoxonův test. V průběhu zavedené mírné hypotermie nebyly zjištěny signifikantní změny sérových hladin hemoglobinu, trombocytů, fibrinogenu, hodnoty aktivovaného parciálního tromboplastinového a protrombinového času.

Klíčová slova:
kraniocerebrální poranění- mírná hypotermie - krevní obraz - koagulační systém

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Anaesthesiology, Resuscitation and Inten Intensive Care Medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account