Anestezie a antiagregační léčba


Authors: H. Říha;  A. Březina
Authors‘ workplace: Klinika anesteziologie a resuscitace, Kardiocentrum, IKEM Praha, přednosta MUDr. Aleš Březina, CSc.
Published in: Anest. intenziv. Med., , 2002, č. 2, s. 54-58
Category:

Overview

Přehledný článek shrnuje funkci trombocytů v rámci hemokoagulačního systému se zvláštním zřetelem ke vzniku trombu u akutních koronárních syndromů. Je vysvětlena funkce a význam protidestičkové léčby spolu s jejím patofyziologickým podkladem. Dále jsou podrobně uvedeny farmakodynamické a farmakokinetické údaje, vztahující se k jednotlivým protidestičkovým lékům. V závěru autoři vysvětlují význam těchto informací pro každodenní praxi anesteziologa.

Klíčová slova:
hemokoagulační systém - trombocyty - akutní koronární syndrom - protidestičková léčba

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Anaesthesiology, Resuscitation and Inten Intensive Care Medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account