Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kardiovaskulární rizika: Novinky
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Ischemická choroba srdeční u systémového lupusu

Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Kardiovaskulární rizika

Vydáno: 11.9.2017

Ischemická choroba srdeční u systémového lupusu

Systémový lupus erythematodes (SLE) poškozuje řadu orgánů, mimo jiné srdce a koronární arterie. Důsledkem může být ischemická choroba srdeční se všemi důsledky, a to už ve velmi mladém věku.

Kardiovaskulární souvislosti SLE

Systémový lupus erythematodes je autoimunitní onemocnění, které postihuje především mladé ženy. Kromě kloubů a ledvin zasahuje také srdce − perikard, převodní systém, myokard, chlopně i koronární arterie. Postižení koronárních arterií je kombinací akcelerované aterosklerózy, arteritidy, trombózy, embolizace, spasmů a abnormalit průtoku krve.

Z hlediska epidemiologie je postižení koronárních arterií u SLE velmi zvláštní − právě tím, že postihuje mladé ženy, u kterých se vzhledem k protektivnímu vlivu estrogenu ischemická choroba srdeční s tradičními rizikovými faktory prakticky nevyskytuje. SLE zvyšuje riziko infarktu myokardu 9−50× a riziko fatálního infarktu myokardu 3×. Pacienti se SLE mají obecně vysokou kardiovaskulární mortalitu.

Tradiční vs. netradiční rizikový faktor

Většina tradičních kardiovaskulárních rizikových faktorů se podle dostupných údajů vyskytuje u osob se SLE víceméně v obdobné míře jako v obecné populaci. Je zde zvýšená prevalence metabolického syndromu, ale ne natolik, aby mohl sám o sobě výrazněji ovlivnit kardiovaskulární riziko.

Mezi rizikové faktory, které jsou označovány jako „netradiční“, řadíme například poškození ledvin a užívání kortikoidů, které jsou pro osoby trpící lupusem typické a je třeba s nimi počítat. Dalším důležitým faktorem je zánět − systémové zánětlivé procesy jsou známy tím, že signifikantně urychlují aterosklerózu. Na cévy má vliv zejména uvolňování zánětlivých mediátorů, endotelové poškození zprostředkované imunokomplexy a antifosfolipidové protilátky. Jak významně se ale tyto pochody uplatňují v případě SLE, není zcela jasné.

SLE by podle některých autorů měl být považován za nezávislý rizikový faktor, protože riziko, které přináší, je vyšší než prostý součet všech známých patofyziologických pochodů, které s ním lze asociovat.

Péče o lupusové srdce

Klinický přístup k pacientům se SLE by měl být z kardiologického hlediska založen na:

  1. včasné detekci rozvíjejícího se kardiálního postižení;
  2. maximálním snížení vlivu tradičních rizikových faktorů.
Pacienti by měli být při každém vyšetření cíleně tázáni na kardiální symptomatiku, případně vyšetřeni radionuklidovou metodou (perfuzní SPECT myokardu), která však není stoprocentně senzitivní. Jejich krevní tlak by měl být držen pod 130/85 mmHg, hyperglykémie by měla být dobře kompenzovaná, BMI < 25 a samozřejmě je velmi důležité i odvykání kouření.

(pez)

Zdroj: Zeller C. B., Appenzeller S. Cardiovascular disease in systemic lupus erythematosus: the role of traditional and lupus-related risk factors. Curr Cardiol Rev 2008; 4 (2): 116−122, doi: 10.2174/157340308784245775.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kardiovaskulární onemocnění při systémovém lupusu erythematodes: role klasických rizikových faktorů a faktorů spojených se SLE

Ateroskleróza je chronický zánětlivý proces charakterizovaný aktivací imunokompetentních buněk a zánětem indukovanou tvorbou plaků s jejich následnou destabilizací. Různá zánětlivá onemocnění sama o sobě vedou k urychlení tohoto procesu, což má za následek vyšší incidenci kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s autoimunitními onemocněními, jako jsou systémový lupus erythematodes (SLE), revmatoidní artritida či antifosfolipidový syndrom. Nové epidemiologické a patogenetické studie dokonce přisuzují společné mechanismy rozvoji aterosklerózy a autoimunitních onemocnění.

Zvýšený výskyt kardiovaskulárních příhod a subklinické aterosklerózy u pacientů s revmatoidní artritidou

Pacienti s revmatoidní artritidou (RA) mají vyšší riziko vzniku cerebrovaskulárních a kardiovaskulárních příhod (CVP/KVP) a s tím související mortality. Je proto důležité vyhodnotit rizikové faktory vzniku CVP/KVP a jejich možnou prediktivní hodnotu.

Vliv kouření na metabolismus lipidů

Kouření patří mezi prokázané rizikové faktory vzniku kardiovaskulárních nemocí. V kouři se nachází několik tisíc látek, nejlépe je však prozkoumán vliv nikotinu. Mechanismy působení cigaretového kouře jsou složité a komplexní, ale obecně vedou k poškození cévní stěny a spuštění kaskády neurohumorálních dějů, které mají dopad na kardiovaskulární systém. V kombinaci s dalšími rizikovými faktory se pak jejich negativní účinky násobí.Všechny novinky