Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Familiární hypercholesterolémie

Familiární hypercholesterolemie jako nejčastější vrozená metabolická porucha se vrátila zpět do centra pozornosti opět před několika lety. Důvodem jsou nové léčebné možnosti (inhibitory PCSK9), které i této skupině nemocných s často velmi dramatickým fenotypem těžké hypercholesterolemie nabízejí možnost dosažení kontroly onemocnění. I proto se na identifikaci takto postižených opět více zaměřeujeme. Jisté je, že právě při časné a správné diagnostice pacientů s FH můžeme jejich osud zásadním způsobem ovlivnit - včas zahájená a intenzivní terapie prognózu těchto nemocných může přiblížit nepostižené populaci. Předkládaný kurz si klade za cíl stručně připomenout klinicky nejdůležitější diagnostické a terapeutické postupy, aniž by měl ambici rozebírat hromadící se detaily z klinického a preklinického výzkumu. Proto je vhodný pro medicínských odborností od lékařů první linie po specialisty.

doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a VFN, Praha

Autor kurzu: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.,

Centrum preventivní kardiologie, 3. interní klinika VFN

Odborná garance: MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články