Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK

Přehled kurzů Aktuální počet kreditů: Moje kurzy

 • Farmakoterapie demence a kognitivních poruch 

  Prodlužuje se střední délka života, naše populace stárne. Přibývá lidí s demencí a kognitivní poruchou i těch, kteří se o ně starají. Správná a včasná léčba může významně přispět ke zlepšení kvality života nemocných i jejich pečujících. Na ilustrativních kazuistikách jsou představeny typické příznaky vybraných demencí a uvedena základní pravidla jejich farmakoterapie.

  Datum ukončení kurzu:19.9.2016
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Úzkostné poruchy 

  Úzkost a strach patří k nejběžnějším lidským emocím, které jsou základní složkou stresové reakce. Často se jedná o fyziologické emoční prožitky, kdy jedinec reaguje na domnělé nebo skutečné ohrožení buď bojem, nebo útěkem. Rozlišení úzkosti a strachu bývá někdy obtížné. Základní rozdíl spočívá v tom, že zatímco strach nastává v případě obavy z konkrétního objektu (např. strach ze zvířat, mužů, cizinců) anebo situace (např. strach ze sociálních expozicí), v případě úzkostné reakce nelze často konkrétní spouštěč nalézt. Dále i hranice mezi „normální“ a „patologickou“ úzkostí bývá velmi neostře označená. I zdravý člověk může prožít epizody intenzivní úzkosti v případě, je-li vystaven extrémním stresorům, kdy dochází k akutnímu ohrožení jeho zdraví, života anebo důstojnosti. Tato úzkost bývá zahrnuta v diagnózách, jako je akutní reakce na stres nebo posttraumatická stresová porucha. Doporučené léčebné postupy uvedené v tomto článku vycházejí z britských guidelines, dostupných na internetu (www.nice.co.uk), německých guidelines, publikovaných v roce 2013 v European Archives of Psychiatry, a českých doporučených postupů psychiatrické péče, publikovaných a přednesených na celonárodní psychiatrické konferenci v Ostravě.

  Datum ukončení kurzu:29.9.2016
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Současná i nová farmakoterapie hyperlipidémií 

  Hyperlipidémie (HLP) představují heterogenní skupinu onemocnění, pro které je charakteristické zvýšení hladin lipidů v krevní plasmě. Termín dyslipidémie (DLP) používáme většinou pro stavy, kdy kvantitativní změny nejsou tak výrazné a jde spíše o celkovou nerovnováhu lipoproteinů s přítomností kvalitativních změn lipoproteinových částic.

  Datum ukončení kurzu:30.9.2016
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Deprese v ordinaci praktického lékaře 

  Deprese je závažným biologickým onemocněním mozku, které však postihuje celý organizmus. Nemocnému přináší trýzeň, narušuje jeho adaptaci na běžné životní okolnosti, zkresluje jeho sebeobraz, zastírá jeho perspektivy a směřuje ho k izolaci. Pokud není deprese odpovídajícím způsobem diagnostikována a léčena, má významný negativní vliv na život pacienta. Depresivní porucha se projevuje dlouhodobou výraznou změnou nálady. V primární péči si však pacient často stěžuje na tělesné potíže, únavu, nespavost a o psychických projevech nemluví. Proto jen 25 % nemocných s depresivní poruchou bývá diagnostikováno a léčeno adekvátně.

  Datum ukončení kurzu:25.11.2016
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Osteoporóza u mužů 

  S prodlužující se délkou života se osteoporóza stává zdravotním, sociálním a ekonomickým problémem také u mužů. Jeden z pěti padesátiletých mužů prodělá během dalšího života nízkotraumatickou zlomeninu. U mužů je pravděpodobnost prodělat během života nízkotraumatickou zlomeninu (o 13%) vyšší, než riziko karcinomu prostaty . Je však třeba uvést, že 61 % neobratlových zlomenin a 58 % zlomenin proximálního femuru vzniká u mužů, kteří mají při denzitometrickém vyšetření jen osteopenii, nikoli osteoporózu . Protože v České republice je pro úhradu léčby zvažována především osteodenzitometrická diagnóza onemocnění, je klinická diagnóza osteoporózy stanovena pozdě a dokonce i po zlomenině je léčeno mnohem méně mužů než žen.

  Datum ukončení kurzu:19.9.2016
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Kazuistiky z dětské endokrinologie 

  Ve videokurzu si ukážeme životní příběhy tří dívek, které spojuje společný problém - růstová porucha.
  Kurz na těchto kazuistikách mimo jiné upozorní, jak je důležité sledovat růst dětských pacientů.

  Datum ukončení kurzu:19.11.2016
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Infekce Helicobacter pylori 

  Mnoho let byl žaludek považován za orgán, ve kterém nemohou bakterie přežívat díky přítomnosti kyseliny. Časná pozorování spirálních bakterií v žaludku byla považována za kontaminaci z úst. Na počátku 80. let se podařilo australským vědcům izolovat bakterie za žaludeční sliznice tvarově podobné druhu Campylobacter, kultivovat je in vitro a ukázat jejich význam pro onemocnění žaludku. Za práci týkající se infekce Helicobacter pylori a jejího vlivu na gastritidu a peptický vřed získali Barry J. Marshall a J. Robin Warren v roce 2005 Nobelovu cenu.

  Datum ukončení kurzu:2.12.2016
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Problematika vlivu antiresorptivní léčby osteoporózy na výskyt osteonekrózy čelisti 

  Osteoporóza je nejčastější metabolickou osteopatií s výrazným nárůstem incidence v posledních letech. V léčbě osteopatií jsou v dnešní době nejrozšířenější skupinou antiresorptivní/antiremodelační léky (bisfosfonáty, denosumab). I přes nesporný a významný přínos těchto preparátů pro pacienty s osteopatiemi má tato léková skupina i svá úskalí. K nežádoucím účinkům patří i riziko rozvoje osteonekrózy čelisti (ONJ). Tato stomatologická komplikace se relativně často vyskytuje při parenterální léčbě vysokými dávkami bisfosfonátů nebo denosumabu z indikace maligních onemocnění spojených s vysokou osteoresorpcí a hyperkalcémií. Toto sdělení poukazuje na riziko rozvoje této komplikace i po podání antiresorptivních léků při léčbě osteoporózy, byť je toto riziko výrazně nižší než u onkologických pacientů.
  Etiologie vzniku ONJ jako komplikace antiresorptivní léčby zatím není uspokojivě vysvětlena. Epidemiologická data zatím postrádají větší soubory hodnocené metodikou Medicíny založené na důkazech (EBM). Nicméně komise odborníků (např. Americká asociace pro ústní a maxillofaciální chirurgii - AAOMS) zpracovávají podrobná doporučení pro diagnostiku, prevenci a léčbu této stomatologické komplikace.

  Datum ukončení kurzu:19.9.2016
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Řešení glaukomu v praxi - terapie, tipy, triky a novinky 

  Kurzem v podobě videoprezentace provází pan as. MUDr. Petr Výborný, CSc, FEBO z 1.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice.
  Postupně lékaře seznamuje s klasifikací glaukomu. K teoretickým slidům jsou připojeny obrázky a fotografie, které s tématikou souvisejí.
  Závěr kurzu je pak věnován novinkám, tipům a trikům v léčbě glaukomu a k přístupu tohoto onemocnění.

  Datum ukončení kurzu:21.10.2016
  Předpokládaný čas:55 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Chronická žilní insuficience 

  Chronická žilní insuficience (CVI - chronic venous insufficiency) je civilizační onemocnění, které postihuje žilní systém dolních končetin. Je to patofyziologický stav při kterém jsou porušeny mechanismy žilního návratu a dochází tak k dlouhodobému krevnímu městnání a zvýšení krevního tlaku v žilách dolních končetin. Chronická žilní insuficience se řadí k nejčastějším zdravotním potížím spojeným s dolními končetinami – uvádí se, že ve vyspělém světě trpí žilní nedostatečností až 50 % populace.

  Datum ukončení kurzu:30.11.2016
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Kombinace ACE inhibitorů a sartanů - kdy je doporučena? 

  ACE-inhibitory i sartany jsou v současné době velmi často používány jak v léčbě arteriální hypertenze, tak i ischemické choroby srdeční, srdečního selhání, chronických onemocnění ledvin a diabetu mellitu. V léčbě arteriální hypertenze vede současné podávání ACE-inhibitoru a sartanu k mírně výraznějšímu poklesu krevního tlaku, ale protože neovlivňuje výskyt kardiovaskulárních příhod a vede k častějšímu výskytu komplikací, není již v současné době doporučováno. Z podobných důvodů by ACE-inhibitorem a sartanem současně neměli být léčeni pacienti s ischemickou chorobou srdeční a nefropatií. V léčbě srdečního selhání se od duální inhibice systému renin–angiotenzin–aldosteron rovněž ustupuje, ale stále je podání sartanu v kombinaci s ACE-inhibitorem a betablokátorem indikováno u symptomatických pacientů s dysfunkcí levé komory při intoleranci antagonistů mineralokortikoidního receptoru.

  Datum ukončení kurzu:3.12.2016
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Generalizovaná úzkostná choroba 

  GAD a její léčba je jednou ze základních a přesto složitých entit psychiatitrické péče. Její celožitovní riziko v běžné popoulaci se udádí mezi 4 - 6 %. Poměr mužů a žen je mezi 1:2. Nejčastější začátek onemocnění bývá mezi 16. a 18. rokem věku a pokud se neléčí, může tento problém trvat i celý život.

  Datum ukončení kurzu:5.1.2017
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Peptický vřed a vředová choroba žaludku a dvanáctníku 

  Termínem peptický vřed se označuje slizniční poškození přesahující lamina muscularis mucosae, které vzniklo v místě působení žaludeční šťávy. Termínem vředová choroba se označuje onemocnění, kdy peptický vřed vznikl v místě přirozené odolnosti sliznice trávícího ústrojí vůči žaludeční šťávě, tedy v žaludku a/nebo bulbu dvanáctníku a je podmíněn bakterií Helicobacter pylori.

  Datum ukončení kurzu:29.11.2016
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Léčba bolesti 

  Bolest patří mezi první vjemy, se kterými se člověk ve svém životě setkává a které ho doprovází po celou dobu jeho existence.
  Chronická bolest patří mezi nejrozšířenější medicínské problémy současnosti s výrazným socioekonomickým dopadem. Prevalence chronické bolesti v ekonomicky rozvinutých státech se udává kolem 20 %. Frekvence výskytu chronické bolesti v jednotlivých evropských zemích se liší jen mírně.

  Datum ukončení kurzu:25.11.2016
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Sartany v léčbě hypertenze 

  Angiotenzin II je klíčovou biologicky aktivní komponentou renin-angiotenzinového systému (RAAS) a prostřednictvím vazby na své receptory odpovídá za většinu periferních i centrálních účinků tohoto systému. Jde o významný regulátor krevního tlaku, sekrece aldosteronu, rovnováhy tekutin apod., přičemž je aktuálně označován za významný etiologický faktor pro rozvoj hypertenze a na ni navázaných dalších onemocnění kardiovaskulárního systému. Snahu o specifické ovlivnění jeho účinků na úrovni cílových receptorů je tak možné označit za racionální terapeutický přístup. Léčivé látky, které dnes za tímto účelem využíváme, označujeme jako sartany (syn. ARB).
  Zavedení sartanů do klinické praxe v léčbě kardiovaskulárních onemocnění se datuje do poloviny 90. let, kdy prototyp této skupiny, losartan, byl v roce 1995 schválen americkým Úřadem pro potraviny a léčiva (FDA). Od té doby jsou sartany bohatě využívány v monoterapii nebo v kombinaci s jinými látkami (nejčastěji s hydrochlorothiazidem nebo některým z dihydropyridinových blokátorů kalciových kanálů) v léčbě esenciální arteriální hypertenze a u městnavého srdečního selhání.

  Datum ukončení kurzu:6.10.2016
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Alergická rýma 

  Rýma je onemocnění vyvolané zánětem nosní sliznice a existuje mnoho příčin, které tento zánět mohou vyvolat. Klasifikace a terminologie proto může vycházet z několika hledisek. Podle nejčastější příčiny můžeme rýmu rozlišovat na infekční (virová, bakteriální, mykotická) a neinfekční (alergická a nealergická). Alergickou rýmu pak můžeme rozlišovat na rýmu zprostředkovanou IgE protilátkami a rýmu bez IgE protilátek (non-IgE). Mezi neinfekční a nealergické se řadí rýmy profesionální, hormonální, vyvolané léky, iritační, alimentární, psychogenní, nealergické provázené eozinofilií (NARES), atrofické, idiopatické, přestože u některých z nich (profesionální, vyvolaná léky, alimentární) se mohou významně uplatňovat alergické mechanismy.

  Datum ukončení kurzu:30.9.2016
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Alergická onemocnění v ambulanci praktického lékaře 

  Alergická onemocnění jsou hlavně ve vyspělých zemích závažný zdravotní problém, představují nejčastější poruchu imunity, trpí jimi více než 20 % populace. Pro vznik alergického onemocnění je nutná genetická dispozice. Vrozená dispozice ke vzniku alergie se nazývá atopie (z řečtiny – reagovat jinak). U čtvrtiny lidí se opravdu v průběhu života projeví alergické onemocnění. V České republice je cca 800 000 astmatiků, 1 300 000 pacientů s alergickou rýmou a cca 1 000 000 ekzematiků.

  Datum ukončení kurzu:31.8.2016
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Dyspepsie a dyspeptické obtíže, jejich klasifikace, diagnostický význam a léčba se zaměřením zejména na funkční příčiny 

  Jde o edukační článek charakteru narrative review týkající se dyspepsie, dyspeptických obtíží, jejich klasifikace, diagnostiky a léčby. Je rozdělen do 9 podkapitol. Poměrně velká a někomu možná nepřiměřeně rozsáhlá pozornost je věnovaná historii a současnému stavu problematiky (jedna čtvrtina textu).
  Nicméně, pět Nobelových cen, které byly od roku 1904 do dnešní doby uděleny za objevy v oblasti fyziologie resp.patofyziologie trávení zdůvodňuje edukační akcentaci na vývoj tak kontroverzního medicínského fenoménu jakým je dyspepsie. Zatím co u organických nebo sekundárních dyspepsií je situace poměrně jasná, klasifikace a diagnostika funkčních poruchy trávicího traktu stále naráží na národní tradice a neochotu akceptovat římská kritéria funkčních poruch trávicího traktu a gastroenterolog může jen s lítostí sledovat, jak v jiných oblastech medicíny jsou celosvětově doporučené postupy respektovány.

  Datum ukončení kurzu:31.8.2016
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Diagnostika a léčba horečky u dětí (kojenců a batolat) 

  Rozvaha nad febrilním dítětem, zvláště pak v kojeneckém a batolecím období, tvoří velkou část pediatrické praxe. Podle amerických dat představují febrilní děti do dvou let věku 20 % klientely emergentní pediatrické služby.
  Ve velké množině febrilních dětí postižených v převážné většině běžnými virovými infekty je třeba s velkou spolehlivostí odlišit ty, u nichž mohou vyvolávající příčiny febrilie představovat závažné riziko, které v anglosaské literatuře shrnuje pojem SBI, tj. serious bacterial infections.

  Datum ukončení kurzu:1.1.2017
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Glaukom - management a nové trendy 

  Kreditovaný kurz se zabývá tématy episklerálního venózního tlaku, probereme translaminární tlakový gradient a tlak cerebrospinální tekutiny. Nezapomeneme ani na úlohu sítnicových gangliových buněk v glaukomu.
  Jaká je perzistence léčby a jaké jsou zrakové funkce u glaukomu? I na tyto otázky odpoví následující kurz.

  Datum ukončení kurzu:17.4.2017
  Předpokládaný čas:35 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Léčba akutní bolesti - možnosti a způsob rozhodování 

  Bolest je subjektivní nepříjemný senzorický, emoční a mentální pocit (prožitek) spojený s doprovodnými psychickými a případně vegetativními reakcemi a se změnami chování.
  Vzniká na základě poškození tkáně chorobou, úrazem, operačním zákrokem nebo je popisovaná v termínech tohoto poškození.
  V následující prezentaci jsou shrnuta všechna fakta potřebná ke správné diagnostice a léčbě bolesti.

  Datum ukončení kurzu:8.1.2017
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Topická léčba psoriázy 

  Psoriáza je chronická zánětlivá dermatóza postihující kolem 2–4 % středoevropské populace. Nejedná se o život ohrožující onemocnění, ale má obrovský vliv na fyzickou, sociální a hlavně psychickou stránku života. Na druhou stranu už dnes víme, že lupénka není jen povrchová kožní choroba, ale je spojena s řadou komorbidit, jakými jsou psoriatická artritida (přibližně 25 %), Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, Bechtěrevova choroba a zejména nemoci tzv. metabolického syndromu, jako jsou např. diabetes mellitus 2. typu, arteriální hypertenze nebo dyslipidémie, což může snížit délku života psoriatika o 3,5 až 10 let ve srovnání se zdravou populací.

  Datum ukončení kurzu:21.3.2017
  Předpokládaný čas:35 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Bolest a její farmakoterapie – doporučený diagnostický a léčebný postup pro praktické lékaře 

  Bolest je nepříjemný senzorický a emocionální prožitek spojený se skutečným či potencionálním poškozením tkání nebo je popisována výrazy takového poškození. Bolest je vždy subjektivní. V akutních fázích poruchy zdraví má bolest význam signálu nemoci, nebezpečí a ukazuje na narušení integrity organismu. Akutní bolest trvá krátkodobě (řádově dny a týdny) a je z biologického hlediska účelná.

  Datum ukončení kurzu:14.1.2017
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Rizikové faktory Alzheimerovy choroby: “Dostanu Alzheimerovu nemoc?” 

  Přesná příčina AD není známa. Pravděpodobně se jedná o multifaktoriální a heterogenní onemocnění či spíše syndrom. Patogeneze AD se zdá být ovlivňována genetickými a environmentálními faktory. Z toho důvodu je obtížné jasně stanovit jak přesná rizika, tak profylaxi.
  Naší současnou snahou je přiblížit se k situaci, kdy začneme být s pomocí kombinace genetických faktorů a biomarkerů schopni spolehlivě identifikovat jedince s rizikem AD, ať už pro účely léčby a nebo pro účel dalšího klinického výzkumu.

  Datum ukončení kurzu:20.12.2016
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Aktuální možnosti medikamentózní léčby mLUTS 

  Symptomy dolních močových cest jsou běžným problémem stárnoucí populace, který ovlivňuje kvalitu života pacientů s mnoha dalšími konsekvencemi. Tento soubor potíží má multifaktoriální etiologii a ve farmakologické léčbě je používána řada preparátů. Článek shrnuje současné možnosti farmakologické léčby symptomů dolních močových cest u mužů. Je uveden přehled používaných skupin léčiv – α-blokátory, inhibitory 5α-reduktázy, inhibitory fosfodiesterázy 5, antimuskarinové preparáty a nově i agonisté beta3-adrenergních receptorů. Práce diskutuje i léčbu kombinacemi jednotlivých lékových skupin a méně častá nebo experimentální léčiva.

  Datum ukončení kurzu:4.1.2017
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Intervence kardiovaskulárního rizika 

  Kardiovaskulární (KV) riziko je velmi často používaný pojem, který zahrnuje riziko vzniku ischemické choroby srdeční (ICHS), cévní mozkové příhody (CMP) a riziko aterosklerotického postižení periferních tepen například v podobě ischemické choroby dolních končetin (ICHDK) či aterosklerotických plátů karotid.

  Kardiovaskulární riziko je dáno probíhajícím aterosklerotickým procesem. Tento proces je nastartován již v dětském věku a u každého jedince probíhá s různou rychlostí. Někteří jedinci se dožijí vysokého věku bez manifestace KV onemocnění a jiní na kardiovaskulární onemocnění v mladém či středním věku zemřou. Tento rozdíl je v dopadu na jednotlivce velmi markantní tedy jak v kvalitě, tak i v kvantitě života. Velmi výrazný rozdíl výsledku probíhajícího aterosklerotického procesu je dán přítomností jednotlivých rizikových faktorů, mírou jejich tíže a kumulací jednotlivých rizik. Rozeznáváme řadu rizikových faktorů, které proces aterosklerózy urychlují.

  Datum ukončení kurzu:6.9.2016
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • HPV infekce a kondylomata z pohledu gynekologa a imunologa 

  Infekce HPV, neboli infekce lidským papilomavirem, představuje vůbec nejčastější sexuálně přenosnou chorobu. S HPV se v průběhu života setká téměř každý člověk. Většina infekcí je však jen přechodná a nakažený jedinec ji pomocí vlastní imunity spontánně vyhojí. Opakovaná infekce je však možná a nebývá vzácná. Z tohoto faktu jasně vyplývá, že prodělaná infekce imunitu nevytváří. U části jedinců však virus HPV v organismu perzistuje a může v důsledku této dlouhodobé infekce docházet k projevům na celé řadě kožních a slizničních povrchů. Projevy bývají zpočátku nenápadné, ale mohou vyústit ve vážné, ba i smrtelné onemocnění.

  Datum ukončení kurzu:17.11.2016
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Geriatrický pohled na problematiku demence 

  Demence je závažným problémem naší doby. Představuje výzvu nejen pro jeden lékařský obor, ale jak v řešení situace jednotlivých pacientů, tak ve výzkumu a organizaci péče vyžaduje spolupráci celých týmů.
  Můj pohled na problematiku demencí vychází z mé profese geriatra pracujícího v zařízení komunitního typu a člověka, který se podílí na činnosti České alzheimerovské společnosti, a to od jejího založení v roce 1997. Snad tedy přinese další poznání či poněkud jiný úhel pohledu i dalším, kteří se s problematikou demence setkávají a stále častěji budou setkávat.

  Datum ukončení kurzu:1.11.2016
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Diagnostika a léčba infekce močových cest u dětí 

  Infekce močových cest patří mezi velmi častá onemocnění dětského věku. Časná diagnostika a adekvátní léčba močových infekcí jsou hlavními předpoklady prevence vzniku chronického onemocnění ledvin. Správný odběr moči je důležitý hlavně u dětí, jelikož kontaminace vzorku může vést k falešně pozitivním močovým nálezům.
  Výsledky chemického vyšetření moči máme k dispozici časně a umožní nám s velkou pravděpodobností pomýšlet na akutní močovou infekci. Důležité je odebrání vzorku moči ke kultivaci před zahájení antibiotické léčby, jelikož signifikantní bakteriurie je jeden z hlavních diagnostických kritérií močové infekce.
  Podle výsledků mikrobiologických výsledků také často upravujeme antibiotickou léčbu. Nekomplikovaná akutní pyelonefritida u dítěte dobře tolerujícího příjem antibiotik i tekutin může být již od časného kojeneckého věku léčena perorálně. Mikční cystografii lze provést již po několika dnech u zaléčené močové infekce a je vhodné ji indikovat pouze u vybrané skupiny nemocných s infekcí močových cest.

  Datum ukončení kurzu:22.11.2016
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Využití probiotik v gastroenterologii a hepatologii 

  Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje probiotika jako „živé mikroorganismy, které, pokud jsou podány v adekvátním množství, mají příznivý vliv na zdraví hostitele“. V článku jsou uvedeny základní informace týkající se mikroflóry trávicího traktu, faktory ji ovlivňující a její funkce.
  Dále je uveden přehled terapeutického využití probiotik v gastroenterologii (průjmy, idiopatické střevní záněty, dráždivý tračník, divertikulární choroba tračníku, léčba infekce Helicobacter pylori, akutní pankreatitida a prevence vzniku kolorektálního karcinomu) a hepatologii (jaterní encefalopatie, ovlivnění bakteriální translokace, nealkoholická steatohepatitida a možnost proflaxe infekcí po jaterní transplantaci).

  Datum ukončení kurzu:19.11.2016
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Terapie demencí - kurz pro praktické lékaře 

  Demence jsou velmi časté syndromy vznikající na podkladě neurodegenerativních poruch (Alzheimerova choroba aj.), vaskulárních změn mozku nebo na podkladě systémových onemocnění postihujících mozek, chronických intoxikací, některých infekcí, tumorů mozku, traumat mozku aj. Většina demencí je v současnosti nevyléčitelných, i když se je snažíme léčit, abychom prodloužili lehká stadia demencí na úkor těžkých stadií a abychom zlepšili kvalitu života lidí s demencí.

  Datum ukončení kurzu:29.9.2016
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Riziko venózního tromboembolizmu u žen s hormonální antikoncepcí z pohledu hematologa 

  Trombotické komplikace jsou více než 50 let dobře známou komplikací užívání hormonální antikoncepce. Riziko je jak pro trombózu žilní, tak arteriální. Příčiny trombóz jsou velmi často multifaktoriální a závisí na celé řadě dalších rizikových faktorů. V článku se zabýváme zejména rizikovostí vrozených trombofilních stavů, a to především mutace FV Leiden a mutace FII 20210A. Hormonální antikoncepce patří mezi časté příčiny trombózy u žen v produktivním věku, nicméně správným zhodnocením všech dalších rizikových faktorů a zajištěním všech rizikových situací je možné toto riziko snížit.

  Datum ukončení kurzu:4.10.2016
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Atopický ekzém 

  Alergická onemocnění představují vážný zdravotní, sociální, ale i ekonomický problém. Zvláště v zemích s vysokým životním standardem je pozorován nárůst alergií na genetickém podkladě, tzv. atopických onemocnění.
  Atopie je vrozená tendence k nadměrné produkci protilátek třídy IgE, které vznikají jako odpověď na nízké dávky alergenů, obvykle proteinů. Výsledkem je alergický zánět s rozvojem typických onemocnění, mezi která patří zvláště asthma bronchiale, alergická rinokonjunktivitida a také atopický ekzém.

  Datum ukončení kurzu:22.9.2016
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Nykturie 

  Mezinárodní společnost pro inkontinenci (ICS, lnternational Continence Society) uvádí, že nykturii předchází spánek a spánek po ní také následuje. Jinými slovy, nykturie je definována jako noční probouzení v důsledku potřeby následně se vymočit, a to již jedenkrát za noc; po vymočení následuje další etapa spánku. Močení v průběhu noci, které je vyvoláno jinou příčinou než probuzením z důvodu nucení močit, se za nykturii nepovažuje.

  Datum ukončení kurzu:9.12.2016
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Rizikové faktory aterosklerózy a jejich léčba 

  Ateroskleróza je chronický progresivní děj, při kterém se do stěn cév ukládají z krve látky lipidové povahy. Tento proces je následován reparačními, hlavně imunitními reakcemi, které ve svém důsledku podporují jeho progresi a tím tvorbu aterosklerotických plátů. Ateroskleróza vždy probíhá v celém organismu, i když v jeho různých částech různě rychle.

  Datum ukončení kurzu:25.1.2017
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Refluxní choroba jícnu 

  Refluxní nemoc jícnu je chronické onemocnění způsobené nadměrným návratem žaludečního obsahu do jícnu nebo i výše, tzv. gastroezofageálním refluxem. Minimální reflux je fyziologický a není vnímán nijak nepříjemně. Jako onemocnění označujeme situaci, kdy patologicky nadměrný reflux vede k přítomnosti opakovaných a obtěžujících potíží a/nebo k vývoji slizničních změn nebo komplikací. Refluxní nemoc jícnu patří mezi nejčastější onemocnění v gastroenterologické praxi s prevalencí cca 6–20 % v dospělé populaci.

  Datum ukončení kurzu:2.12.2016
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Psoriáza: patofyziologické mechanizmy, léčba 

  Psoriáza je chronická zánětlivá dermatóza postihující kolem 2 – 4 % středoevropské populace. Nejedná se o život ohrožující onemocnění, ale má obrovský vliv na fyzickou, sociální a hlavně psychickou stránku života. Na druhou stranu už dnes víme, že lupénka není jen povrchová kožní choroba, ale je spojena s řadou komorbidit, jakými jsou psoriatická artritida (přibližně 25 %), Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, Bechtěrevova choroba a zejména nemoci tzv. metabolického syndromu, jako je např. diabetes mellitus 2. typu, arteriální hypertenze nebo dyslipidémie, což může snížit délku života psoriatika o 3,5 až 10 let ve srovnání se zdravou populací.

  Datum ukončení kurzu:21.1.2017
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Pozice pacienta v kardiovaskulárním kontinuu 

  Komu a kdy podávat beta-blokátory?
  Proč je rychlost aterosklerózy individuálně rozdílná?
  Je možné kumulaci rizik přehlédnout?
  Je čas přepsat guidelines BB u AIM?

  Odpovědi a další podnětné postřehy, výsledky a kazustiky naleznete v kreditovaném kurzu.
  Přednášky zazněly v rámci XXIV. výročního sjezdo České kardiologické společnosti letos v Brně.

  Datum ukončení kurzu:9.6.2017
  Předpokládaný čas:40 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Anxiolytika v léčbě generalizované úzkostné poruchy a úzkosti; komu a která? 

  Jaký je relaps onemocnění a modality anxiolytické léčby?
  Další témata jako dlouhodobá léčba anxiolytiky, individualizace farmakoterapie a jejích nástupu účinku se dozvíte v následujícím kurzu ČLK.

  Datum ukončení kurzu:8.6.2017
  Předpokládaný čas:35 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Neurologická diagnostika neuropatické bolesti v klinické praxi a výzkumu 

  V kurzu se vám snažíme přiblížit problematiku pacientů s neuropatickou bolestí do neurologické praxe, jak máme pacienty vyšetřovat, kterých anamnestických příznaků si máme všímat.
  Problematika chronické bolesti je v současné době velice četná. Studie ukazují, že neuropatickou bolestí trpí 3 - 8 % občanů EU.

  Datum ukončení kurzu:30.5.2017
  Předpokládaný čas:35 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Výhody kombinovaných analgetik 

  Obecně představuje bolest jeden z nejčastějších projevů nemoci, který ale v případě dlouhodobého přetrvávání může vytvářet samostatnou nozologickou jednotku. Definice bolesti je poměrně komplikovaná, neboť v sobě obsahuje oba základní typy bolesti, a sice bolest akutní a chronickou. Je založena na zdůraznění nepříjemné senzorické a emocionální zkušenosti spojené buď se skutečným, nebo potencionálním poškozením tkání, případně je popisována výrazy takového poškození. Emoce a psychická reakce na bolestivý podnět je základem individuality smyslového prožitku, který dále modulují např. stres, únava, deprese nebo úzkost. Bolest je z uvedeného důvodu ve všech případech subjektivní.

  Datum ukončení kurzu:14.10.2016
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Familiární hypercholesterolémie 

  Kardiovaskulární onemocnění (KVO) představují nejvýznamnější příčinu úmrtnosti v celém světě. Podkladem pro rozvoj a manifestaci těchto onemocnění je především ateroskleróza. Za rozvoj aterosklerózy jsou pak zodpovědné tzv. rizikové faktory, (RF). I když rizikových faktorů bylo popsáno několik set!?, většina odborníků se shodne na tom, že mezi nejvýznamnější patří jen několik z nich.

  Datum ukončení kurzu:10.11.2016
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Základy léčby nehojících se ran 

  Léčba tzv. chronických ran je jedním z typických příkladů medicínského oboru, ve kterém je nezbytná aktivní meziprofesní a mezioborová spolupráce. Jednostranný pohled na tuto problematiku není schopen obsáhnout všechny záludnosti skupiny onemocnění, jejichž hlavním projevem je vznik nehojící se rány či ulcerace.

  Datum ukončení kurzu:25.10.2016
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Adherence - zásadní podmínka úspěchu léčby 

  V oblasti spolupráce mezi pacientem a zdravotníkem se hovoří o několika pojmech – kompliance, perzistence k léčbě a často bývá popisována tzv. adherence. Tato zahrnuje současně respektování určitého léčebného postupu, ale i jeho aktivní přijetí pacientem a jeho zapojení do terapie. Adherence k léčbě je bezpochyby jedním ze základních předpokladů úspěchu zvolené terapie. Pokud bychom byli v klinické praxi schopni zajistit dodržování doporučených léčebných postupů pacientem (což se týká nejen farmakoterapie, ale také režimových opatření), lze dosáhnout lepších výsledků při nižší preskripci.

  Datum ukončení kurzu:16.6.2017
  Předpokládaný čas:35 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Trombózy v gynekologii a porodnictví 

  V zemích Evropské unie je jedno z 10 úmrtí spojeno s trombembolickou komplikací. Jedná se o třetí nejčastější příčinu kardiovaskulárního úmrtí po infarktu myokardu a ischemické cévní mozkové příhodě. Nejčastější prezentace žilní trombózy je hluboká žilní trombóza (deep venous thromboembolism - DVT) dolních končetin a plicní embolie. Příčiny žilní trombózy mohou být rozděleny do dvou skupin: dědičné a získané, a jsou často mnohočetné u daného pacienta. Dědičné trombofílie jsou podmíněny geneticky, projevují se v mladším věku a často recidivují.

  Datum ukončení kurzu:7.12.2016
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Mikronutrienty v celkové parenterální výživě 

  Jaké je riziko celkového a nebo selektivního deficitu stopových prvků v organismus?
  Jaké máme možnosti laboratorního průkazu deficitu nebo nadbytku stopových prvků?
  Odpovědi a další informace najdete v kreditovaném kurzu sestaveném odborníky v oboru klinické výživy a intenzivní metabolické péče.

  Datum ukončení kurzu:4.7.2017
  Předpokládaný čas:40 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Astma - doporučené postupy v léčbě 

  Bronchiální astma je chronické onemocnění dýchacích cest. Jeho podkladem je zánět sliznice bronchů, nejčastěji eozinofilní, který vede k bronchiální hyperreaktivitě, variabilní, často reverzibilní obstrukci a remodelaci průdušek.
  Projevy onemocnění jsou u různých pacientů velmi různorodé a individuální je i percepce obtíží, která mnohdy nekoreluje se stupněm zánětlivého postižení.

  Datum ukončení kurzu:8.9.2016
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná
 • Chronická obstrukční plicní nemoc – diagnostika a léčba 

  Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je celosvětově závažné onemocnění s narůstající prevalencí a vysokou morbiditou a mortalitou. Prevalence CHOPN v České republice se pohybuje mezi 7 a 8 %. Chronickou obstrukční plicní nemoc lze chápat jako systémové onemocnění charakterizované obstrukční ventilační poruchou, která není zcela reverzibilní. Pro CHOPN je charakteristické, že začíná nenápadně, plíživě. Typickým příznakem je narůstající dušnost při námaze, později i v klidu. Dalšími doprovodnými symptomy jsou kašel, únava, svalová slabost, celkové chátrání, kachexie, úzkost, deprese. Léčba vedená dle tíže a fenotypu onemocnění je zaměřena na zmírnění symptomů, zabránění exacerbace onemocnění a zpomalení progrese bronchiální obstrukce včetně destruktivních změn bronchopulmonální architektoniky.

  Datum ukončení kurzu:8.9.2016
  Předpokládaný čas:45 minut
  Ohodnoceno:
  Stav kurzu:nebyl úspěšně absolvován
  Zbývající pokusy:3
  Poslední akce:žádná

Realizované kurzy

 
 
 
 
 
 

diskuze