Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK

Přehled kurzů Moje kurzy

 • HIV infekce 

  HIV infekce rozhodně nepatří v České republice mezi často se vyskytující onemocnění. Stále patříme mezi oblasti s poměrně malým absolutním počtem sledovaných osob. V posledních letech se ale o něco zvýšila incidence HIV, tj. výskyt nově odhalených případů. Tímto jsme se zařadili mezi většinu středo- a západoevropských států. Co nás, jako odborníky zabývající se HIV infekcí, i nadále nutí do edukačních a preventistických aktivit mezi zdravotnickou i laickou veřejností, je skutečnost, že stále poměrně vysoké procento osob s HIV infekcí je odhaleno pozdě, nebo dokonce velmi pozdě. HIV infekce je na jednu stranu velmi specifické onemocnění, ale jeho klinická stránka může být dlouhou dobu zcela bez symptomů nebo jsou případné symptomy nespecifické.

  Datum ukončení kurzu: 29.3.2018
  Předpokládaný čas: 30 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Opioidy, chronická bolest, závislost 

  Chronická bolest (CHB) představuje v současné době velký společenský a zdravotnický problém. Narušuje fyzické a psychické zdraví pacientů a snižuje jejich celkovou funkční kapacitu s dopadem i na běžné denní aktivity a rodinný život. Má i významné existenční a sociální důsledky a negativně ovlivňuje kvalitu života. Prevalence CHB neustále stoupá (19 % evropské populace) a v podstatě lze tento stav označit za pandemii.

  Datum ukončení kurzu: 26.3.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Možnosti nefarmakologického ovlivnění hypercholesterolémie 

  Nefarmakologické intervence k úpravě hladiny lipidů musí být vždy komplexní. Zahrnují především změnu stravovacích návyků, spočívající v redukci příjmu nasycených mastných kyselin a trans mastných tuků, konzumaci vyváženého poměru omega-3 a omega-6 mastných kyselin, omezení příjmu exogenního cholesterolu pod 300 mg denně a zvýšení příjmu rozpustné vlákniny. Ke snížení celkového kardiovaskulární rizika je také vhodné doporučit pacientům snížení hmotnosti společně s pravidelnou fyzickou aktivitu a nízkotučnou dietou. U velké části pacientů jednotlivé intervence mohou vést k úpravě LDL-cholesterolu i bez užívání hypolipidemik.

  Datum ukončení kurzu: 1.3.2018
  Předpokládaný čas: 30 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Psoriatická artritida u psoriázy: spolupráce dermatologa a revmatologa 

  Psoriáza a psoriatická artritida jsou takříkajíc dvě strany jedné mince. Pro účelnou péči o pacienta s tímto onemocněním je nezbytná spolupráce revmatologa a dermatologa.
  Následující edukační kurz je zaměřen na shrnutí styčných bodů této spolupráce. 

  Datum ukončení kurzu: 22.3.2018
  Předpokládaný čas: 30 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Léčba akutní bolesti - možnosti a způsob rozhodování 

  Bolest je subjektivní nepříjemný senzorický, emoční a mentální pocit (prožitek) spojený s doprovodnými psychickými a případně vegetativními reakcemi a se změnami chování.
  Vzniká na základě poškození tkáně chorobou, úrazem, operačním zákrokem nebo je popisovaná v termínech tohoto poškození.
  V následující prezentaci jsou shrnuta všechna fakta potřebná ke správné diagnostice a léčbě bolesti.

  Datum ukončení kurzu: 20.2.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Pohled chirurga na interdisciplinární spolupráci u karcinomu prsu 

  Vzdělávací kurz byl podpořen společností Roche.

  Maligní nádorová choroba – společné cíle:

  - včasná a přesná diagnóza nádorového onemocnění,
  - dokonalý staging choroby (TNM),
  - kvalitní rozhodovací proces – interdisciplinární týmy odborníků,
  - personalizovaná léčba → co nejvíce vyléčených pacientů,
  - převedení progresivní nádorové choroby do chronického stavu (OS, QL),
  - účinná prevence.

  Za posledních 20 let se zvýšil počet přežívajících onkologicky nemocných o 10 % (ÚZIS 2014).

  Vliv:

  - preventivní programy – screening,
  - multidisciplinární léčebný přístup,
  - personalizovaná onkologická léčba,
  - efektivní léčení časných stadií,
  - aplikace nových léčebných postupů,
  - zvýšené uvědomění a onkologická ostražitost pacientů (účast ve screeningu, osvěta).

  Datum ukončení kurzu: 13.3.2018
  Předpokládaný čas: 30 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Virové tropické infekce 

  Recenzent: Doc. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D., lékař AIDS centra Fakultní nemocnice Na Bulovce a učitel na Klinice infekčních, parazitárních a tropických nemocí 3. LF UK v Praze

  E-kurz je realizován v rámci individuálního projektu MZČR „Vzdělávání lékařů“ a je financován
  z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
  a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

  Datum ukončení kurzu: 7.2.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Prevence zubního kazu v dětském věku 

  Přes nesporný pokrok v preventivních i léčebných opatřeních v individuálním i populačním měřítku zůstává zubní kaz stále významným zdravotním i ekonomickým problémem prakticky ve všech zemích světa. Ve vyspělých industriálních zemích jsou ohroženou částí populace děti, zejména děti v předškolním věku, osoby s různou mírou zdravotního postižení a osoby staršího věku, zejména pokud patří do ekonomicky slabší a sociálně marginalizované části populace. V rozvíjejících se zemích je problém zubního kazu akcentován faktem, že mírně se zvyšující životní úroveň zvyšuje účinek některých rizikových faktorů onemocnění zubním kazem (dostupnost volných cukrů ve výživě) při nedostatečné zdravotně-preventivní gramotnosti části populace.

  Zubní kaz je multifaktoriální onemocnění s dobře známými základními a podpůrnými vyvolávajícími faktory, a proto i preventivní opatření, jako jediná možnost řešení problému zubního kazu, se musí dotýkat všech ovlivnitelných vyvolávajících faktorů.

  V neposlední řadě je nutné zmínit bolest, poruchu funkce a snížení kvality života, které s sebou zubní kaz a jeho následky postiženým jedincům přinášejí (Inglehart, 2002).

  Datum ukončení kurzu: 19.2.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK a 2 kredity ČSK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 99
  Poslední akce: -
 • Kožní problematika pro praktické lékaře 

  Kožní problematika pro praktické lékaře

  E-kurz je realizován v rámci individuálního projektu MZČR „Vzdělávání lékařů“ a je financován
  z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
  a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

   

  Datum ukončení kurzu: 7.2.2018
  Předpokládaný čas: 30 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Antikoncepce a její další výhody pro uživatelky 

  Slovem antikoncepce nebo také kontracepce označujeme metody a prostředky, které brání nechtěnému otěhotnění a přitom umožňují pohlavní styk. Někdy jsou do této skupiny řazeny i metody občasné sexuální abstinence, tedy metody, kdy je pohlavní styk doporučován jen v některých dnech v měsíci, ale tyto tzv. přirozené metody pokládáme za méně spolehlivé a pro většinu mladých dívek prakticky nepoužitelné.

  Datum ukončení kurzu: 20.2.2018
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Edukativní oftalmologický kvíz 

  Jedná se o vědomostní kvíz z oblasti celé oftalmologie, který prověří znalosti lékařů. Zdrojem je celá učebnice oftalmologie.

  Datum ukončení kurzu: 23.1.2018
  Předpokládaný čas: 30 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Hormonální léčba akné 

  Akné je polymorfní zánětlivá choroba pilosebaceózní jednotky. Je jedním z nejčastějších kožních onemocnění. U jednotlivých pacientů se liší závažností projevů, těžší formy mohou zanechat trvalé, někdy velmi zohyzďující jizvy. Léčba akné se řídí závažností projevů, psychickým dopadem choroby na pacienta a kompliancí konkrétní osoby. Dělí se na léčbu místní, celkovou a fyzikální. Nezbytná je i vhodná doplňující terapie akné. Podrobně je rozebrána hormonální patogeneze akné a možnosti hormonální léčby akné, především hormonální antikoncepce. I když u žen trpících akné, seboreou i lehčím hirzutismem se nachází ve většině případů normální hladiny androgenů v séru, léčba kombinovanými hormonálními kontraceptivy přináší velmi dobrý lečebný efekt.

  Datum ukončení kurzu: 21.11.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Možnosti léčby HCV infekce v roce 2016 

  HCV infekce je jednou z nejčastějších příčin chronického onemocnění jater. Závažnost jaterního onemocnění způsobeného HCV může být různá, od zcela asymptomatické chronické infekce s mírnou elevací aktivit jaterních enzymů až po jaterní cirhózu komplikovanou jaterním selháním či hepatocelulárním karcinomem (HCC).

  Datum ukončení kurzu: 21.11.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Leberova hereditární neuropatie optiku - LHON 

  Datum ukončení kurzu: 16.11.2017
  Předpokládaný čas: 35 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Bolesti hlavy, migréna 

  Edukační kurz primářky Markové je zaměřený na klinické projevy, diagnostiku a léčbu migrény. Obsahuje velmi přehledný komplexní pohled na jednotlivé příznaky, léčebné postupy, nejnovější poznatky z patofyziologie migrény.

  Datum ukončení kurzu: 15.11.2017
  Předpokládaný čas: 30 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Chronické onemocnění ledvin pro praktické lékaře 

  Datum ukončení kurzu: 1.11.2017
  Předpokládaný čas: 40 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Skutečný milník v léčbě metastatického karcinomu ledviny 

  Datum ukončení kurzu: 1.11.2017
  Předpokládaný čas: 40 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Komorbidity u psoriázy 

  Psoriáza je chronická zánětlivá dermatóza postihující kolem 2–4 % středoevropské populace. I když přesná etiologie není dosud známa, předpokládá se genetický podklad onemocnění, kdy u predisponovaných jedinců dojde ke spuštění patogenetických pochodů, ve kterých mají zásadní roli T-lymfocyty [1]. Choroba neohrožuje život pacienta přímo, avšak má nesporný vliv na fyzické, sociální a psychické aspekty života [2]. Dle literatury jsou pacienti se středně těžkou až těžkou psoriázou řazeni na 2. místo žebříčku negativního dopadu chorob na kvalitu života – ihned za depresí – a jejich postižení je srovnatelné s jinými závažnými onemocněními (revmatoidní artritida, malignity, choroby srdce) [3]. V současné době již víme, že lupénka není omezena pouze na kožní povrch, ale je rovněž spojena s řadou komorbidit, jakými jsou psoriatická artritida (přibližně 25 %), Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, Bechtěrevova choroba, nealkoholická jaterní steatóza, psychiatrická onemocnění a zejména nemoci tzv. metabolického syndromu, jako jsou např. diabetes mellitus 2. typu, arteriální hypertenze nebo dyslipidémie, což může snížit délku života psoriatika o 3,5 až 10 let ve srovnání se zdravou populací.

  Datum ukončení kurzu: 4.10.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Fabryho choroba pohledem neurologa 

  • Fabryho choroba je dědičné onemocnění vázané na X chromozóm. Mutace genu pro lysozomální enzym alfa-galaktozidázu A vede k progresivnímu hromadění glykosfingolipidů v buňkách různých tkání a orgánů a v konečném důsledku k jejich funkčnímu a strukturálnímu poškození.
  • Hlavními neurologickými projevy jsou ataky neuropatické bolesti a akroparestézie, které se mohou objevit již v dětství. Častými jsou rovněž gastrointestinální obtíže a poruchy pocení. Již v mladém věku se u pacientů s Fabryho chorobu objevují cévní
  • mozkové příhody Podezření na Fabryho chorobu u nemocných s neurologickými příznaky může podpořit přítomnost proteinurie, snížených renálních funkcí, kardiomyopatie, nález kožních angiokeratomů či korneálních opacit (cornea verticillata).

  Datum ukončení kurzu: 9.10.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Chronická plicní hypertenze 

  Plicní hypertenze je syndrom charakterizovaný zvýšením středního tlaku v plicnici ≥ 25 mmHg. Nejčastěji vzniká jako důsledek onemocnění srdce nebo plic. V těchto případech nemá většinou specifickou léčbu. Vzácnější formy představují chronická tromboembolická plicní hypertenze (léčitelná především chirurgicky pomocí plicní endarterektomie) a plicní arteriální hypertenze (léčitelná specifickou farmakoterapií).

  Datum ukončení kurzu: 30.6.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Laboratorní diagnostika neuropatické bolesti 

  Výukový kurz Laboratorní diagnostika neuropatické bolesti navazuje a dále rozvíjí dlouhodobý edukační program, který je věnovaný zlepšení zdravotní péče o nemocené s neuropatickou bolestí různé etiologie. Kurz dále prohlubuje klinické znalosti neurologů, algeziologů, diabetologů i praktických lékařů o aktuální možnosti laboratostní diagnostiky u nemocných s neuropatickou bolestí.
  As. MUDr. Radim Mazenec, Ph.D.

  Datum ukončení kurzu: 19.9.2017
  Předpokládaný čas: 35 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Acne vulgaris - možnosti léčby 

  Acne vulgaris je velmi frekventní polymorfní zánětlivé kožní onemocnění postihující pilosebaceózní jednotku. Prevalence onemocnění se udává od 50 do 95 %. Je bezesporu nejčastějším onemocněním mladších dospělých, ale setkáváme se s ním i v období dospělosti. Intenzita projevů je velmi individuální, prokazatelná je genetická predispozice choroby.

  Datum ukončení kurzu: 29.8.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Oční obtíže v ordinaci praktického lékaře 

  Oční obtíže, se kterými navštíví pacient praktického lékaře, jsou velmi pestré.
  Oční obtíže, se kterými navštíví pacient praktického lékaře, jsou velmi pestré.
  Patří k nim zejména příznaky v rámci obrazu tzv. červeného oka, které zahrnují zarudnutí oka, pocity řezání, pálení, svědění, světloplachost, zvýšené slzení a často i bolest.
  Pod obrazem červeného oka se nejčastěji skrývají záněty spojivek, především bakteriální, virové a alergické etiologie.
  Výrazná bolest oka při mrkání a přetrvávající iritace jsou obtíže svědčící, spolu s anamnézou, pro cizí tělísko na spojivce, na rohovce nebo pod horním víčkem.
  Počátečními příznaky vzniku ječného nebo vlčího zrna bývají bolest, lokální otok a zarudnutí víčka.
  Oční symptomy, jako jsou záblesky před okem, drobné tečky před okem, v horším případě jako postupující clona před okem, mohou být známkou onemocnění sklivce či odchlipující se sítnice.
  Náhlá úplná ztráta zraku může být spojena s uzávěrem centrální sítnicové artérie. Značný pokles vidění provází také krvácení do sklivce, zánět zrakového nervu a žilní okluzi.
  Velká bolest oka spojená se zvracením a bolestí hlavy může znamenat akutní glaukomový záchvat.

  Datum ukončení kurzu: 19.8.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Adherence - zásadní podmínka úspěchu léčby 

  V oblasti spolupráce mezi pacientem a zdravotníkem se hovoří o několika pojmech – kompliance, perzistence k léčbě a často bývá popisována tzv. adherence. Tato zahrnuje současně respektování určitého léčebného postupu, ale i jeho aktivní přijetí pacientem a jeho zapojení do terapie. Adherence k léčbě je bezpochyby jedním ze základních předpokladů úspěchu zvolené terapie. Pokud bychom byli v klinické praxi schopni zajistit dodržování doporučených léčebných postupů pacientem (což se týká nejen farmakoterapie, ale také režimových opatření), lze dosáhnout lepších výsledků při nižší preskripci.

  Datum ukončení kurzu: 16.6.2017
  Předpokládaný čas: 35 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Aktuální poznatky v parenterální výživě: význam stopových prvků v PV a rizika spojená s jejich deficitem 

  Jaké je riziko celkového a nebo selektivního deficitu stopových prvků v organismus?
  Jaké máme možnosti laboratorního průkazu deficitu nebo nadbytku stopových prvků?
  Odpovědi a další informace najdete v kreditovaném kurzu sestaveném odborníky v oboru klinické výživy a intenzivní metabolické péče.

  Datum ukončení kurzu: 4.7.2017
  Předpokládaný čas: 40 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Pozice pacienta v kardiovaskulárním kontinuu 

  Komu a kdy podávat beta-blokátory?
  Proč je rychlost aterosklerózy individuálně rozdílná?
  Je možné kumulaci rizik přehlédnout?
  Je čas přepsat guidelines BB u AIM?

  Odpovědi a další podnětné postřehy, výsledky a kazustiky naleznete v kreditovaném kurzu.
  Přednášky zazněly v rámci XXIV. výročního sjezdo České kardiologické společnosti letos v Brně.

  Datum ukončení kurzu: 9.6.2017
  Předpokládaný čas: 40 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Anxiolytika v léčbě generalizované úzkostné poruchy a úzkosti; komu a která? 

  Jaký je relaps onemocnění a modality anxiolytické léčby?
  Další témata jako dlouhodobá léčba anxiolytiky, individualizace farmakoterapie a jejích nástupu účinku se dozvíte v následujícím kurzu ČLK.

  Datum ukončení kurzu: 8.6.2017
  Předpokládaný čas: 35 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Neurologická diagnostika neuropatické bolesti v klinické praxi a výzkumu 

  V kurzu se vám snažíme přiblížit problematiku pacientů s neuropatickou bolestí do neurologické praxe, jak máme pacienty vyšetřovat, kterých anamnestických příznaků si máme všímat.
  Problematika chronické bolesti je v současné době velice četná. Studie ukazují, že neuropatickou bolestí trpí 3 - 8 % občanů EU.

  Datum ukončení kurzu: 30.5.2017
  Předpokládaný čas: 35 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -

Realizované kurzy

 • Biologická léčba idiopatických střevních zánětů 

  Biologická léčba se stala novou a velmi účinnou léčebnou modalitou v řadě oborů současné medicíny. V gastroenterologii je biologická léčba užívána již téměř dvacet let k léčbě nejzávažnějších forem idiopatických střevních zánětů, zejména Crohnovy nemoci, ale i ulcerózní kolitidy. Do klinické praxe byly prozatím zavedeny čtyři preparáty, kde účinnou látkou jsou ve většině případů protilátky proti TNF- α.
  Efekt léčby je velmi dobrý nejen pro navození remise střevního zánětu, ale i pro dlouhodobou udržovací léčbu. Nežádoucí účinky a komplikace biologické léčby nejsou časté, ale vzhledem k tomu, že mohou být velmi závažné, je třeba před nasazením léčby pacienta pečlivě vyšetřit a během léčby intenzivně monitorovat.

  Datum ukončení kurzu: 26.4.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Léčba hypercholesterolémie u pacientů v sekundární prevenci KVO – současné možnosti a výzvy 

  Léčba hypercholesterolémie je jedním ze základních přístupů v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění (KVO) vzniklých na podkladě aterosklerózy. Vysoká hladina cholesterolu (resp. LDL-cholesterolu) je jeden ze základních kauzálních rizikových faktorů pro aterosklerózu a její komplikace, tj. pro všechny formy ischemické choroby srdeční, ischemickou cévní mozkovou příhodu, ischemickou chorobu dolních končetin, aterosklerózu karotid atd. Všichni pacienti v sekundární prevenci KVO mají v současné době, kromě změny svých nezdravých životních návyků, užívat statiny, inhibitory ACE, beta-blokátory (u ischemické choroby srdeční) a antiagregancia případně další léky dle přidružených chorob.

  Léčba hypercholesterolémie event. dalších dyslipidemií je vedena podle Evropských doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií; nová doporučení vyšla právě v letošním roce 2016, a proto také náš e-learningový program vychází již z tohoto nového dokumentu.

  V letošním roce došlo k dalšímu významnému kroku v léčbě hypercholesterolémie a dalších dyslipidemií, a to je registrace nových a velmi účinných léků pro biologickou léčbu poruch metabolismu lipidů – inhibitorů PCSK 9.

  Datum ukončení kurzu: 24.4.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Glaukom - management a nové trendy 

  Kreditovaný kurz se zabývá tématy episklerálního venózního tlaku, probereme translaminární tlakový gradient a tlak cerebrospinální tekutiny. Nezapomeneme ani na úlohu sítnicových gangliových buněk v glaukomu.
  Jaká je perzistence léčby a jaké jsou zrakové funkce u glaukomu? I na tyto otázky odpoví následující kurz.

  Datum ukončení kurzu: 17.4.2017
  Předpokládaný čas: 35 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Biologická léčba v revmatologii 

  Biologická léčba přinesla skutečný převrat v revmatologii. Cílem tohoto textu je obecně představit problematiku biologické léčby a poskytnout lékařům jiných oborů přehled registrovaných biologických přípravků a jejich terapeutických indikací.

  Datum ukončení kurzu: 2.4.2017
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Topická léčba psoriázy 

  Psoriáza je chronická zánětlivá dermatóza postihující kolem 2–4 % středoevropské populace. Nejedná se o život ohrožující onemocnění, ale má obrovský vliv na fyzickou, sociální a hlavně psychickou stránku života. Na druhou stranu už dnes víme, že lupénka není jen povrchová kožní choroba, ale je spojena s řadou komorbidit, jakými jsou psoriatická artritida (přibližně 25 %), Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, Bechtěrevova choroba a zejména nemoci tzv. metabolického syndromu, jako jsou např. diabetes mellitus 2. typu, arteriální hypertenze nebo dyslipidémie, což může snížit délku života psoriatika o 3,5 až 10 let ve srovnání se zdravou populací.

  Datum ukončení kurzu: 21.3.2017
  Předpokládaný čas: 35 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Řešení glaukomu v praxi - terapie, tipy, triky a novinky 

  Kurzem v podobě videoprezentace provází pan as. MUDr. Petr Výborný, CSc, FEBO z 1.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice.
  Postupně lékaře seznamuje s klasifikací glaukomu. K teoretickým slidům jsou připojeny obrázky a fotografie, které s tématikou souvisejí.
  Závěr kurzu je pak věnován novinkám, tipům a trikům v léčbě glaukomu a k přístupu tohoto onemocnění.

  Datum ukončení kurzu: 21.10.2016
  Předpokládaný čas: 55 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Chronická obstrukční plicní nemoc – diagnostika a léčba 

  Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je celosvětově závažné onemocnění s narůstající prevalencí a vysokou morbiditou a mortalitou. Prevalence CHOPN v České republice se pohybuje mezi 7 a 8 %. Chronickou obstrukční plicní nemoc lze chápat jako systémové onemocnění charakterizované obstrukční ventilační poruchou, která není zcela reverzibilní. Pro CHOPN je charakteristické, že začíná nenápadně, plíživě. Typickým příznakem je narůstající dušnost při námaze, později i v klidu. Dalšími doprovodnými symptomy jsou kašel, únava, svalová slabost, celkové chátrání, kachexie, úzkost, deprese. Léčba vedená dle tíže a fenotypu onemocnění je zaměřena na zmírnění symptomů, zabránění exacerbace onemocnění a zpomalení progrese bronchiální obstrukce včetně destruktivních změn bronchopulmonální architektoniky.

  Datum ukončení kurzu: 8.9.2016
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Escitalopram v léčení nemocných s depresí a úzkostí 

  Léčení začíná již před prvním setkáním s konkrétním pacientem, protože mnohem dřív se na základě haló efektu, složeného z 93 % drbů a zbytku kvalitní informace, vytváří jeho očekávání. Jestliže je pacient přesvědčen, že jde za někým, kdo je nadán vlastnostmi legendárního akademika Charváta, bude to zcela jiné, než když půjde do doupěte doktora Cvacha. Záleží na pacientově názoru bez ohledu na to, jaký doktor skutečně je, přesto stojí za to, vytvářet si na veřejnosti pozitivní obraz.

  Datum ukončení kurzu: 31.1.2016
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Rizikové faktory progrese BPH 

  Benigní hyperplazie prostaty (BPH) představuje významný zdravotní problém pro populaci stárnoucích mužů v podobě souvisejících symptomů a možných komplikací. Ačkoli se nejedná o život ohrožující onemocnění, BPH může mít negativní dopad na kvalitu života pacienta (QoL), což dosvědčují komunitní i klinické studie (1, 2). Podle výsledků komunitních studií činí odhadovaná prevalence tohoto onemocnění 40 % u mužů v sedmé dekádě života (3, 4). Podle histologických údajů pitevních studií se prevalence BPH u mužů ve věku mezi 60 a 69 lety pohybuje v rozmezí 60–80 % (5).

  Datum ukončení kurzu: 31.1.2016
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK a 2 kredity SLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Astma bronchiale a specifika inhalační lékové formy 

  Tématem kurzu jsou aktuální otázky léčby bronchiálního astmatu, diskutovány jsou inhalační lékové formy, zejména z hlediska zaměnitelnosti jednotlivých léčiv.

  Datum ukončení kurzu: 31.12.2015
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Aktuální algoritmus léčby roztroušené sklerózy 

  Roztroušená skleróza (RS) je zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému (CNS) s autoimunitními znaky.
  Patogeneze:
  - demyelinizace
  - zánik nervových vláken a neuronů CNS.
  Klinické projevy:
  - poruchy hybnosti, citlivosti, rovnováhy, zraku,koordinace a sfinkterů,
  - v pokročilejších stádiích poruchy polykání a řeči,
  - nespecifické příznaky: únava, kognitivní poruchy, deprese,
  První příznaky se objevují obvykle mezi 20.–40. rokem věku.

  Datum ukončení kurzu: 31.12.2015
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Genderová problematika očkování proti HPV 

  Lidské papilomaviry (HPV) jsou nejvýznamnějším příčinným faktorem vzniku karcinomu hrdla děložního, ale i dalších maligních i benigních lézí ženského i mužského genitálu a částečně i dalších oblastí přechodu dlaždicového a cylindrického epitelu (skvamokolumnární junkce). Zabránění získání této infekce je pak ve svém důsledku primární prevencí všech těchto lézí včetně karcinomu hrdla děložního.
  Přenosu a infikování HPV šlo donedávna zabránit pouze sexuální abstinencí a bariérovými kontracepčními pomůckami s vědomím toho, že viry jsou přenosné i při nekoitálních aktivitách.

  Datum ukončení kurzu: 19.12.2015
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Leukodystrofie – klinické a rádiologické aspekty 

  Ochorenia myelínu CNS sa súhrnne označujú ako leukoencefalopatie. Termín zahŕňa poruchy, pri ktorých zmeny v bielej hmote prevažujú alebo sú výlučné, pričom patofyziologický mechanizmus ani histopatologická báza nie sú rozhodujúce. Z tejto širokej skupiny vrodených a získaných porúch sa vyčleňuje skupina leukodystrofií, ktorá označuje primárnu poruchu myelínu a buniek tvoriacich myelín. Klasicky sa do tejto skupiny radí šesť klinických jednotiek: X‑adrenoleukodystrofia, metachromatická leukodystrofia, Krabbeho globoidná leukodystrofia, Canavanovej choroba, Pelizaeus‑ Merzbacherova choroba a Alexandrova choroba.

  Datum ukončení kurzu: 15.10.2015
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Epidemiologie a klinický obraz herpes zoster 

  Kreditovaný kurz, který bude následovat, má za cíl prohloubit vaše znalosti týkající se onemocnění Herpes Zoster a problematiky s ním spojené.

  Pásový opar, (herpes zoster, HZ) je onemocnění způsobené stejným virem jako plané neštovice - Varicella Zoster Virus (VZV). Díky silné virulenci, je tímto virem promořeno přes 95% dospělé populace. Virus po dlouhé roky setrvává v latentní podobě v dorsálních gangliích a při oslabení imunitního systému (specifické buněčné imunity) dochází k reaktivaci VZV ve formě pásového oparu.

  Pásový opar postihne v průběhu života přibližně jednu osobu ze tří, přičemž většina těchto případů se vyskytne po 50. roce věku (cca 70%). Globální incidence pásového oparu stoupá a to zejména z důvodu stárnutí světové populace. Pásový opar se o něco častěji vyskytuje u žen než u mužů a u pacientů s chronickým onemocněním (např. diabetes mellitus, astma).

  Antivirová terapie pásového oparu by měla být nasazena maximálně do 72 hodin od prvotních příznaků. Antivirová léčba urychluje hojení kožních lezí, ale nijak významně nesnižuje incidence postherpetická neuralgie (PHN).

  Postherpetická neuralgie patří mezi nejčastější komplikace pásového oparu, která sice postihne jen část pacientů s HZ, avšak vliv PHN na kvalitu života pacientů může být zcela devastující. Mezi další formy, následky a komplikace HZ patří oftalmický zoster v případě zasažení očního nervu, Ramsay-Huntův syndrom, bakteriální superinfekce a další.

  A dobrá zpráva na závěr. Od roku 2014 je i na českém trhu k dispozici vakcína proti pásovému oparu a postherpetické neuralgii. Aktivní prevence pásového oparu je tak nyní možná.

  Datum ukončení kurzu: 15.9.2015
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Poruchy kognitivních funkcí 

  Poruchy kognitivních funkcí nejsou většinou izolované poruchy jedné funkce, především paměti, ale často se přidružují i poruchy dalších poznávacích funkcí včetně funkcí exekutivních. Jsou popsány základní poruchy kognitivních funkcí – demence, lehké poruchy poznávacích funkcí a ohraničené amnestické syndromy.

  Datum ukončení kurzu: 14.9.2015
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Zvýšená hladina kreatinkinázy 

  Kreatinkináza (CK) je jeden z klíčových enzymů energetického metabolizmu buněk. Katalyzuje přeměnu kreatinu na kreatinfosfát pomocí adenozin trifosfátu (ATP), který se tím mění na adenozin difosfát (ADP), a opačně. Kreatinfosfát slouží jako energetický zásobník, zvláště v energeticky náročných tkáních. Cytopasmatická CK se vyskytuje ve 3 izoformách, kromě toho existuje i mitochondriální CK, která má dva izoenzymy. Hladina CK je v současnosti považována za nejcitlivější laboratorní indikátor svalového poškození. Dále se její elevace vyskytuje u některých chorob periferního nervového systému. Zvýšená hladina se vyskytuje i u řady jiných stavů, jako je fyzické cvičení, svalová poranění, těhotenství, malignity, abuzus alkoholu či jiných drog, onemocnění štítné žlázy a příštítných tělísek, diabetes či medikace. Pro chronickou elevaci CK bez zjevné příčiny se používá termín hyperCKemie. U primárních svalových chorob odráží hladina CK míru destrukce buněčné membrány (sarkolemy) či nekrózu celého svalového vlákna.

  Datum ukončení kurzu: 30.6.2015
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Gaucherova choroba 

  Pacienta s Gaucherovu chorobou, i když je nejčastějším lyzosomálním střádavým onemocněním, nepotká většina lékařů ani jednou za 10 let. A může se stát, že na toto onemocnění lékaři v prvním kontaktu nemyslí a postižený jedinec proplouvá roky v ambulancích pod různými diagnózami a není řádně léčen. Cílem kurzu je upozornit na tuto raritní diagnózu, na kterou bychom měli více myslet v diferenciální diagnostice hepatosplenomegalie a trombocytopenie, zvláště ve všech neujasněných případech.

  Na základě úspěšného pilotního diagnostického projektu Gaucherovy nemoci, řešeného našimi kolegy v Itálii pod vedením paní prof. Cappellini, jsme se rozhodli realizovat podobný projekt i v našich podmínkách. Aktivní vyhledávání pacientů s Gaucherovou nemocí dává dětským i dospělých pacientům šanci na včasnou a odpovídající léčbu, která předejde vážným komplikacím a omezením kvality jejich života.

  Proto jsme připravili tento cvičební text a sadu testovacích otázek, které by měly osvěžit danou problematiku. Domníváme se, že může pomoci nejenom studentům medicíny a mladým začínajícím lékařům, ale i širokému spektru lékařů od praktických lékařů, pediatrů, po specialisty v oborech ortopedie, gastroenterologie, neurologie či hematologie.

  Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., Přednosta Kliniky hematoonkologie FN Ostrava a a LF Ostravské univerzity

  Datum ukončení kurzu: 2.6.2015
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Konzervativní léčba symptomů dolních močových cest spojených s benigní hyperplazií prostaty 

  Symptomy dolních cest močových (LUTS) u starších mužů byly tradičně přisuzovány zvětšující se prostatě. Za jejich příčinu byly považovány některé z těchto patologií (případně všechny): Histologicky potvrzená benigní hyperplazie prostaty (BPE) nebo benigní prostatická obstrukce (BPO). V posledním desetiletí však začala být příčinná souvislost mezi prostatou a patogenezí LUTS zpochybňována. Ačkoli zvětšená prostata může přispívat ke vzniku LUTS u určitého procenta mužů ve věku nad 40 let, stejně důležité jsou i další faktory. Poslední poznatky naznačují, že LUTS mohou souviset s prostatou (BPH+LUTS), močovým měchýřem (hyperaktivita detruzoru – syndrom hyperaktivního močového měchýře (OAB), hypoaktivita detruzoru) nebo ledvinami (noční polyurie). Vzhledem ke značné prevalenci BPH u starších mužů, která činí až 40% u mužů v pátém decenniu a 90% u mužů v devátém decenniu, se zdá, že k mikroskopickým změnám prostaty u některých mužů dochází souběžně s dalšími poruchami funkce močového měchýře nebo ledvin. U všech jedinců, kteří si stěžují na LUTS, je obvykle přítomno více těchto faktorů.

  Datum ukončení kurzu: 30.4.2015
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 • Psoriáza a vliv nemoci na kvalitu života 

  Psoriáza je jedním z nejčastějších kožních neinfekčních onemocnění a významně snižuje kvalitu života postižených. Snížení kvality života má u pacientů s psoriázou mnoho důvodů – psoriáza je na první pohled viditelná, což způsobuje sociální stigmatizaci; má recidivující chronický charakter, což může vést k frustraci z neúspěšnosti léčby; ložiska jsou bolestivá a svědí; léčba je časově náročná. K hodnocení kvality života s psoriázou je využívána celá řada metod, nejčastěji se jedná o dotazníky specifické pro psoriázu (PASI, DLQI), následované obecnými dotazníky na kvalitu života (SF-36). Úspěšná léčba spolu s edukací pacienta a poradenstvím jsou cestami, jak kvalitu života pacientů s psoriázou zlepšit.

  Datum ukončení kurzu: 24.2.2015
  Předpokládaný čas: 45 minut
  Ohodnoceno: 4 kredity ČLK
  Stav kurzu: -
  Zbývající pokusy: 3
  Poslední akce: -
 
 
 
 

diskuze