Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Podání idarucizumabu pacientům s cévní mozkovou příhodou užívajícím dabigatran

Podáním idarucizumabu u pacientů léčených dabigatranem a následnou trombolýzou v případě ischemického iktu nebo k zabránění zvětšování léze u intracerebrálního krvácení se zabývaly dvě práce zveřejněné v International Journal of Stroke.

Celý článek Antikoagulační léčba

Péče o pokožku u pacientů trpících inkontinencí

Péče o pokožku u pacientů trpících inkontinencí

Inkontinence, tedy nechtěný samovolný únik moči, s sebou nese také zvýšené riziko vzniku opruzenin a onemocnění kůže intimních partií. Volbou vhodných inkontinenčních pomůcek a specializovaných prostředků péče o pokožku lze podráždění kůže účinně...

Celý článek proLékaře.cz

 
 
Antiemetická profylaxe v kazuistikách: NEPA v kombinaci s dexametazonem

Antiemetická profylaxe v kazuistikách: NEPA v kombinaci s dexametazonem

Kombinace antagonistů receptorů 5HT3 (palonosetron) a NK1 (netupitant) blokuje hlavní signální dráhy zodpovědné za nauzeu a zvracení navozené chemoterapií (CINV). Příznivý vliv této fixní kombinace v antiemetické terapii přibližují následující dvě kazuistiky onkologických pacientů.

Celý článek Antiemetická terapie

Klinická aktualizace benefitů a rizik perorálního paracetamolu a kombinace paracetamol/kodein: Je to stále dobrá volba?

Klinická aktualizace benefitů a rizik perorálního paracetamolu a kombinace paracetamol/kodein: Je to stále dobrá volba?

Po desetiletí byl paracetamol (acetaminofen) v celosvětovém měřítku používán jako populární a podle všeho bezpečný lék, jehož výhodou je i skutečnost, že je volně prodejný. Poté však začalo být jeho použití zpochybňováno obavami o kardiovaskulární (KV) a hepatální bezpečnost jeho podávání, eventuálně o rizika spojená s prenatálním obdobím. Pochybnosti se začaly objevovat dokonce i kolem analgetické účinnosti paracetamolu. Prakticky zároveň začala být diskutována i otázka užitečnosti a vhodnosti použití kodeinu jakožto jedné z komponent kombinovaných preparátů.

Celý článek Analgesie

Kardiovaskulární rizika u pacientů s diabetem 2. typu

Kardiovaskulární rizika u pacientů s diabetem 2. typu

Diabetici 2. typu mají 2–4× větší pravděpodobnost rozvoje kardiovaskulárního onemocnění (KVO) než obecná populace a 52 % diabetiků umírá z kardiovaskulárních příčin. Úspěšná léčba kardiovaskulárních rizikových faktorů a antidiabetická léčba šetrná pro kardiovaskulární systém jsou proto zásadní součástí péče o diabetiky 2. typu.

Celý článek Diabetes

Omeprazol a mechanismus hojení krvácení z peptického vředu

Omeprazol a mechanismus hojení krvácení z peptického vředu

K hlavním příčinám krvácení v horním gastrointestinálním traktu patří krvácení z peptického vředu. Autoři finské studie se zaměřili na vliv omeprazolu, nesteroidních antirevmatik a kouření na obranné a reparační mechanismy gastroduodenální sliznice.

Celý článek Gastrointestinální léčba

Probiotikem nejen proti dětské kolice, ale i proti poporodní depresi

Probiotikem nejen proti dětské kolice, ale i proti poporodní depresi

V prospektivní jednoduše zaslepené randomizované studii byl sledován vliv Lactobacillus reuteri na dobu pláče kojenců i na spokojenost a psychickou pohodu rodičů.

Celý článek GIT a koliky u dětí

Desetidenní program zahrnující cvičení jógy vedl ke zvýšení hladiny HDL cholesterolu

Desetidenní program zahrnující cvičení jógy vedl ke zvýšení hladiny HDL cholesterolu

V prospektivní intervenční studii provedené v Indii u klinicky zdravých osob vedl komplexní 10denní program úpravy životního stylu vycházející z principů jógy k významnému zvýšení hladiny HDL cholesterolu, snížení krevního tlaku, glykémie nalačno a úpravě dalších lipidových parametrů.

Celý článek Hypercholesterolémie

Ischemická choroba srdeční u systémového lupusu

Ischemická choroba srdeční u systémového lupusu

Systémový lupus erythematodes (SLE) poškozuje řadu orgánů, mimo jiné srdce a koronární arterie. Důsledkem může být ischemická choroba srdeční se všemi důsledky, a to už ve velmi mladém věku.

Celý článek Kardiovaskulární rizika

Addisonova nemoc – popis případu

Addisonova nemoc – popis případu

Autoři popisují případ pacientky vyšetřované pro pigmentové změny bukálních sliznic. Po provedení biopsie a následné klinicko-patologické korelaci byla stanovena diagnóza...

Celý článek   Česko-slovenská dermatologie Číslo: 2/2017

Specializace: dermatologie dětská dermatologie
MIKRONEEDLING – FORMA KOLAGEN INDUKČNÍ TERAPIE JIZEV – NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI

MIKRONEEDLING – FORMA KOLAGEN INDUKČNÍ TERAPIE JIZEV – NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI

Východiska: Mikroneedling (perkutánní kolagen indukční terapie) je nová perspektivní miniinvazivní metoda léčby alterací kůže různé etiologie včetně jizev po popálení. Od roku...

Celý článek   Acta chirurgiae plasticae Číslo: 1/2017

Specializace: chirurgie plastická ortopedie popáleninová medicína traumatologie
Effectiveness of a brief behavioural intervention on psychological distress among women with a history of gender-based violence in urban Kenya: A randomised clinical trial

Effectiveness of a brief behavioural intervention on psychological distress among women with a history of gender-based violence in urban Kenya: A randomised clinical trial

Introduction One of the most concerning potentially traumatic events worldwide is gender-based violence (GBV), including physical and sexual violence against women by an...

Celý článek   PLOS Medicine Číslo: 8/2017

Specializace: interní lékařství
Diagnostika a léčba získané hemofilie – konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP)

Diagnostika a léčba získané hemofilie – konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP)

PREAMBULE Ačkoli doporučení a informace obsažené v následujícím textu jsou formulovány v dobré víře a na základě znalostí aktuálně dostupných v době zveřejnění dokumentu...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 2/2017

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Gingivostomatitis herpetica acuta ako primárna infekcia ľudským herpetickým vírusom <br>(Prehľadový článok)

Gingivostomatitis herpetica acuta ako primárna infekcia ľudským herpetickým vírusom
(Prehľadový článok)

Ciel: Autori v prehľadovom článku upozorňujú, že gingivostomatitis herpetica (ďalej len g.s.h) je akútnou formou primoinfekcie zapríčinená ľudským herpetickým vírusom typu 1 a 2...

Celý článek   Praktické zubní lékařství Číslo: 3/2017

Specializace: chirurgie maxilofaciální ortodoncie stomatologie
Sérové koncentrace S100P proteinu u pacientů s kolorektálním karcinomem

Sérové koncentrace S100P proteinu u pacientů s kolorektálním karcinomem

Úvod: Kolorektální karcinom (CRC – colorectal cancer) je třetí nejčastější nádorové onemocnění celosvětově a v ČR. S100P protein hraje významnou roli v kancerogenezi CRC a v...

Celý článek   Gastroenterologie a hepatologie Číslo: 4/2017

Specializace: chirurgie všeobecná gastroenterologie a hepatologie dětská gastroenterologie
 

Anketa

Jaký obsah článků byste nejvíce uvítal/a?

 
 

přehledové studie (194)

 
 
 

novinky ze zahraničí (41)

 
 
 

kazuistiky (32)

 
 
 

výzkumy od česko-slovenských kolegů (16)

 
 

 
 
 
 
 
 

diskuze