Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Souvislost mezi roztroušenou sklerózou a Leberovou hereditární neuropatií optiku

Autoři níže prezentované práce analyzují případy pacientů postižených jak Leberovou hereditární neuropatií optiku (LHON), tak roztroušenou sklerózou (RS). Průběh zrakového postižení se u nich totiž liší od změn typických pro LHON a RS.

Celý článek Leberova hereditární optická neuropatie - LHON

Fabryho nemoc – prvním příznakem může být CMP

Fabryho nemoc – prvním příznakem může být CMP

Ve dnech 23.–26. listopadu proběhl v Clarion Congress Hotelu Praha 30. český a slovenský neurologický sjezd. Garantem akce byla Česká neurologická společnost ČLS JEP. Pozornost byla věnována mimo jiné problematice Fabryho nemoci, její poddiagnostikovanosti a nutnosti...

Celý článek proLékaře.cz

 
 
Srovnání závislých na kodeinu se závislými na silných opioidních analgetikách

Srovnání závislých na kodeinu se závislými na silných opioidních analgetikách

Práce uveřejněná v časopisu Drug and Alcohol Review se zabývala rozdíly mezi závislými na kodeinu a na silných opioidních analgetikách, kteří vyhledali léčbu. Poukázala na několik zásadních odlišností mezi oběma skupinami uživatelů legálních opioidů.

Celý článek proLékaře.cz

Vliv ústní vody s obsahem fluoridu sodného na remineralizaci počínajících kazů skloviny – studie in situ

Vliv ústní vody s obsahem fluoridu sodného na remineralizaci počínajících kazů skloviny – studie in situ

Prevence zubního kazu sestává ze tří základních pilířů: pravidelného odstraňování biofilmu ze zubního povrchu, prodloužení přestávek mezi příjmem potravy a tzv. fluoridové prevence. Posledně jmenovaná má své odpůrce i zastánce, faktem ale zůstává, že fluoridy mají na remineralizaci skloviny vliv.

Celý článek proLékaře.cz

Těhotenství a porod s hemofilií A − kazuistika

Těhotenství a porod s hemofilií A − kazuistika

Těhotenství a porod jsou u žen s hemofilií potenciálním zdrojem vážných komplikací. Při plánování těhotenství, důsledné profylaxi a pravidelném sledování je však možné tímto obdobím projít hladce, jak ukazuje i následující kazuistika.

Celý článek Hemofilie

Plazmatický fibrinogen jako možný prognostický marker u nemetastatického renálního karcinomu

Plazmatický fibrinogen jako možný prognostický marker u nemetastatického renálního karcinomu

Autoři článku publikovaného v časopisu Medicine sledovali možný vztah mezi hladinou fibrinogenu před operací a klinicko-patologickými výsledky u nemocných s nemetastatickým renálním karcinomem.

Celý článek Onkologická léčba

Neobvyklý případ mylné diagnózy CIS – kazuistika

Neobvyklý případ mylné diagnózy CIS – kazuistika

S případy mylné diagnózy roztroušené sklerózy (RS) se v praxi setkáváme a příčina je jasná: neexistuje kritérium, které by ji jednoznačně potvrdilo nebo vyloučilo. Můžeme pouze určit, co svědčí pro a proti a stanovit pravděpodobnost této diagnózy. I v případech s vysokou pravděpodobností se však může stát, že příčina klinického obrazu je odlišná.

Celý článek Roztroušená skleróza

C-reaktivní protein ukazuje závažnost psoriázy i riziko metabolického syndromu u nemocných s psoriázou

C-reaktivní protein ukazuje závažnost psoriázy i riziko metabolického syndromu u nemocných s psoriázou

Studií zabývajících se vzestupem C-reaktivního proteinu (CRP) u nemocných s psoriázou a jeho úlohou v posouzení tíže onemocnění a spojením s kardiovaskulárním rizikem není mnoho. Indičtí autoři porovnávali 100 nemocných s psoriázou se zdravými kontrolami.

Celý článek Topická léčba psoriázy

Fraktální aspekty sypného a smykového chování volně sypných velikostních frakcí přímo lisovatelné farmaceutické pomocné látky sorbitolu

Fraktální aspekty sypného a smykového chování volně sypných velikostních frakcí přímo lisovatelné farmaceutické pomocné látky sorbitolu

Sypnost práškových pomocných látek je přímo ovlivněna jejich velikostí a tvarem, ačkoliv granulometrické ovlivnění tokového a smykového chování partikulárních materiálů není...

Celý článek   Česká a slovenská farmacie Číslo: 6/2016

Specializace: farmakologie farmacie
LIPOMODELACE - ÚČINNÁ TECHNIKA KOREKCE VÝVOJOVÝCH VAD PRSU

LIPOMODELACE - ÚČINNÁ TECHNIKA KOREKCE VÝVOJOVÝCH VAD PRSU

Mezi standardně používané techniky při korekci vrozených vývojových vad prsu spojených s hypoplazií nebo aplazií mléčné žlázy patří použití tkáňových expandérů, silikonových...

Celý článek   Acta chirurgiae plasticae Číslo: 2/2016

Specializace: popáleninová medicína ortopedie chirurgie plastická traumatologie
Diferenciální diagnostika virové etiologie suspektních příušnic ve vysoce proočkované populaci

Diferenciální diagnostika virové etiologie suspektních příušnic ve vysoce proočkované populaci

Cíl: V této studii bylo provedeno testování bukálních stěrů od pacientů s klinickým obrazem parotitis epidemica, u nichž nebyla přímou detekcí nebo sérologicky infekce virem...

Celý článek   Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie Číslo: 4/2016

Specializace: hygiena a epidemiologie infekční lékařství mikrobiologie
Autokinezioterapie u syndromu karpálního tunelu

Autokinezioterapie u syndromu karpálního tunelu

Úvod a cíl: Syndrom karpálního tunelu je nejčastější periferní neuropatií horní končetiny. Cílem naší práce bylo ověření účinnosti autokinezioterapie s prvky neurodynamické...

Celý článek   Pracovní lékařství Číslo: 3/2016

Specializace: hygiena a epidemiologie hyperbarická medicína pracovní lékařství
RARITNÍ HISTOLOGICKÝ NÁLEZ MALIGNÍHO TUMORU VYCHÁZEJÍCÍHO Z LOŽISKA ENDOMETRIÓZY LEDVINY

RARITNÍ HISTOLOGICKÝ NÁLEZ MALIGNÍHO TUMORU VYCHÁZEJÍCÍHO Z LOŽISKA ENDOMETRIÓZY LEDVINY

Endometrióza postihující ledvinu je sama o sobě raritním onemocněním, její maligní transformace ještě raritnější. Zde prezentujeme extrémně vzácný případ nálezu smíšeného...

Celý článek   Česká urologie Číslo: 4/2016

Specializace: dětská urologie nefrologie urologie
HIV pozitivní kojenec s plicní tuberkulózou – první případ v České republice

HIV pozitivní kojenec s plicní tuberkulózou – první případ v České republice

Kazuistika prezentuje případ kojence s adnátní HIV infekcí hospitalizovaného na naší klinice pro plicní TBC. Zdrojem TBC byla matka dítěte. Jedná se o první dítě s touto...

Celý článek   Česko-slovenská pediatrie Číslo: 7-8/2016

Specializace: neonatologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
 

Anketa

Rozhovor

Jaký obsah článků byste nejvíce uvítal/a?

 
 

přehledové studie (2)

 
 
 

novinky ze zahraničí (1)

 
 
 

kazuistiky (1)

 
 
 

výzkumy od česko-slovenských kolegů (0)

 
 

Noční pomočování může výrazně ovlivnit psychiku dítěte i celé jeho dětství

Enuréza významně ovlivňuje psychický stav a vývoj dítěte, a proto by se o ni měli aktivně zajímat nejen rodiče, ale i praktičtí lékaři. Vedoucí pracovní skupiny dětské nefrologie na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol v Praze doc. MUDr. Jiří Dušek, CSc., v rozhovoru objasňuje příčiny i dopady nočního pomočování dětí a hovoří o úspěších české nefrologie.

 
 
 
 
 
 
 

diskuze