Přihlášení

 
Betaxolol: beta-blokátory stále patří mezi základní látky pro léčbu hypertenze a ischemické choroby srdeční

Betaxolol je vysoce kardioselektivní kompetitivní blokátor β1-adrenergních receptorů bez vnitřní sympatomimetické aktivity. Podle současných Evropských doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze představují beta-blokátory jednu z pěti základních skupin antihypertenziv, která jsou vhodná pro zahájení léčby i dlouhodobou udržovací léčbu hypertenze. Beta-blokátory jsou základem terapie u pacientů po infarktu myokardu a s anginou pectoris.

Celý článek Betablokátory v léčbě hypertenze

Nemocniční informační systémy: třídění a klasifikace dat potřebných pro diagnostiku a léčbu (1. díl)

Nemocniční informační systémy: třídění a klasifikace dat potřebných pro diagnostiku a léčbu (1. díl)

Gastroenterolog MUDr. Tomáš Grega z oddělení gastrointestinální endoskopie Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha v následujícím textu přibližuje práci s pacientskými daty v klinické praxi i výzkumu na tomto pracovišti.

Celý článek Informační technologie v medicíně

 
 
S inkontinencí se během svého života setká každá čtvrtá žena

S inkontinencí se během svého života setká každá čtvrtá žena

Tři čtvrtě milionu je číslo, které udává, kolik lidí v České republice má nějakou formu inkontinence. Přestože to není život ohrožující problém, je to problém velmi závažný a...

Celý článek proLékaře.cz

Kurzy ERC Newborn Life Support - Ústav pro péči o matku a dítě

Cílem Newborn Life Support kurzu je předat jeho participantům základní znalosti a dovednosti nutné ke kompetentnímu zajištění novorozence při nutnosti jeho resuscitace v prvních minutách života. Kurz klade důraz na zajištění termomanagementu, průchodnosti dýchacích cest, ventilace a cirkulace.
Kurzy se konají ve dnech 24. a 25. září 2016 nebo 29. a 30. října 2016

Číst článek

Využití memantinu a kombinace donepezilu s memantinem v léčbě Alzheimerovy demence − kazuistika

Využití memantinu a kombinace donepezilu s memantinem v léčbě Alzheimerovy demence − kazuistika

Úspěšnost terapie demence ovlivňuje řada faktorů. Klíčové je nejen co nejčasnější stanovení diagnózy a zahájení vhodné léčby, ale i důsledná kontrola užívání léků a jejich efektu. Úspěšnost léčby memantinem u bývalého lékaře mezi jeho 81. a 85. narozeninami popisuje kazuistika, která byla publikovaná v časopisu Psychiatrie pro praxi.

Celý článek Alzheimer a Kognitiva

Chronický únavový syndrom

Chronický únavový syndrom

Chronický únavový syndrom (CFS) představuje chorobný stav multidisciplinární povahy přesahující svými projevy hranice několika odborností, zvláště klinické imunologie, neurologie, revmatologie, endokrinologie, psychologie a psychiatrie. Dominantní roli v péči o nemocné s CFS však dle našeho soudu mají vedle lékařů první linie zvláště internisté a kliničtí imunologové. Souvisí to s potřebou široké diferenciální diagnostiky a s předpokladem etiopatogenetických mechanizmů v oblasti imunopatologie, aktivace zánětu, infekcí, imunodeficitů a autoimunity.

Celý článek Condylomata

Bilastin − antihistaminikum budoucnosti?

Bilastin − antihistaminikum budoucnosti?

Bilastin je nové antihistaminikum 2. generace určené k léčbě alergické rýmy a chronické kopřivky u pacientů starších 12 let. Podle dostupných dat je jakožto terapeutická modalita pro alergiky velkým přínosem, protože je velmi dobře tolerován.

Celý článek Alergické reakce

Možné mechanismy působení natalizumabu u sekundárně progresivní roztroušené sklerózy

Možné mechanismy působení natalizumabu u sekundárně progresivní roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je chronické onemocnění centrálního nervového systému způsobené demyelinizací a vedoucí k trvalé invaliditě. Nejčastěji je u pacientů přítomná relabující-remitující forma (RRRS), která obvykle časem progreduje v sekundárně progresivní formu RS (SPRS) s omezenými možnostmi terapie. Účinky natalizumabu u pacientů s RRRS jsou známy, zatímco u SPRS jsou možné mechanismy působení zatím spíše předmětem zkoumání.

Celý článek Roztroušená skleróza

Nové biomarkery diabetické nefropatie – současnost a budoucnost

Nové biomarkery diabetické nefropatie – současnost a budoucnost

Diabetická nefropatie (DN) je hlavní příčinou konečného stadia selhání ledvin v západní populaci. V současnosti je za nejčasnější příznak rozvíjející se DN považována mikroalbuminurie (MA), která je zároveň nejčastěji používaným markerem k diagnostice a monitorování DN. Prediktivní hodnota tohoto stavu je však stále předmětem diskusí, což se vzhledem k narůstající prevalenci diabetu a s tím i DN stává stále větším problémem.

Celý článek Diabetes

Operační léčba zlomenin patní kosti

Operační léčba zlomenin patní kosti

ÚVOD: Práce se zabývá intraartikulárními zlomeninami patních kostí a jejich operačním řešením. Teoretické poznatky jsou uvedeny v úvodu, v dalších částech jsou pak uvedeny...

Celý článek   Úrazová chirurgie Číslo: 1/2016

Specializace: chirurgie všeobecná traumatologie urgentní medicína
Hereditární ichtyózy

Hereditární ichtyózy

Hereditární (dědičné) ichtyózy jsou velmi heterogenní skupinou onemocnění projevující se suchou, hrubou a šupící kůží. U všech forem ichtyóz je v různém rozsahu porušena kožní...

Celý článek   Česko-slovenská dermatologie Číslo: 1/2016

Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Atypická, extrapankreatická pseudocysta pankreatu

Atypická, extrapankreatická pseudocysta pankreatu

Pseudocysta pankreatu patří mezi nejčastější cystické léze pankreatu. Pseudocystu lze definovat jako tekutinovou intrapankreatickou, peripankreatickou nebo extrapankreatickou...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 3/2016

Specializace: urgentní medicína ortopedie chirurgie všeobecná
Papilárny karcinóm štítnej žľazy u dvojročného dieťaťa

Papilárny karcinóm štítnej žľazy u dvojročného dieťaťa

Cieľ: Ochorenia štítnej žľazy u detí sú zriedkavé. Na rozdiel od prevalencie, malígne nádory sú častejšie u detí (26 % tyreopatií) v porovnaní s dospelými (5 – 10 % tyreopatií...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 2/2016

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Keratodermia punctata palmaris et plantaris typ 1:<br>popis případu matky a dcery

Keratodermia punctata palmaris et plantaris typ 1:
popis případu matky a dcery

Palmoplantární keratodermie jsou rozsáhlou heterogenní skupinou získaných a dědičných kožních poruch. Etiopatogenetické vztahy mezi jednotlivými formami byly částečně objasněny...

Celý článek   Česko-slovenská dermatologie Číslo: 6/2015

Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Použití metody endoskopického odběru velké safény v periferní infrainguinální cévní chirurgii  – zhodnocení iniciálních zkušeností

Použití metody endoskopického odběru velké safény v periferní infrainguinální cévní chirurgii – zhodnocení iniciálních zkušeností

Úvod: Zhodnocení možnosti miniinvazivního odběru žilního graftu (Endoscopic Vein Harvest = EVH) za účelem cévně-chirurgické revaskularizace infrainguinálního tepenného systému...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 3/2016

Specializace: urgentní medicína ortopedie chirurgie všeobecná
 

Anketa

Rozhovor

Uvítali byste více odborných zahraničních článků v angličtině?

 
 

Ano, tuto možnost uvítám (71)

 
 
 

Ne, nebudu mít zajem (28)

 
 

Noční pomočování může výrazně ovlivnit psychiku dítěte i celé jeho dětství

Enuréza významně ovlivňuje psychický stav a vývoj dítěte, a proto by se o ni měli aktivně zajímat nejen rodiče, ale i praktičtí lékaři. Vedoucí pracovní skupiny dětské nefrologie na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol v Praze doc. MUDr. Jiří Dušek, CSc., v rozhovoru objasňuje příčiny i dopady nočního pomočování dětí a hovoří o úspěších české nefrologie.

 
 
 
 
 
 
 

diskuze