Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Substituční terapie je vysoce efektivní metodou léčby závislosti na opiátech

Závislost na opiátech je velmi závažným celospolečenským problémem a život jednotlivce zasahuje snad ve všech jeho oblastech. Existuje řada možností, jak ji léčit. Jednou z efektivních léčebných modalit je i substituční léčba.

Celý článek proLékaře.cz

Inovace ve farmakoterapii chronické alergické rýmy

Inovace ve farmakoterapii chronické alergické rýmy

Léčba alergické rýmy zůstávala dlouho v podstatě neměnná, přestože u části pacientů nebyl její efekt dostatečný. Dnes máme těmto pacientům co nabídnout, v posledních letech se totiž do klinické praxe dostávají některé slibné novinky.

Celý článek Sezónní alergie

 
 
Kyselina fusidová a její galenické formy v dermatologii

Kyselina fusidová a její galenické formy v dermatologii

Dominujícími organismy vyvolávajícími infekce kůže a podkoží jsou streptokoky (zejm. Streptococcus pyogenes) a stafylokoky (zejm. Staphylococcus aureus); méně často jsou infekčními agens gramnegativní bakterie. Vedle systémově aplikovaných antibiotik (peniciliny, cefalosporiny, makrolidy aj.) je v některých případech využívána rovněž lokálně vedená antimikrobiální léčba. Své uplatnění tak zde nachází mimo jiné kyselina fusidová.

Celý článek Topická léčba psoriázy

Nerovnováha cytokinů v patogenezi nespecifických střevních zánětů

Nerovnováha cytokinů v patogenezi nespecifických střevních zánětů

Přehledový článek shrnuje recentní poznatky o cytokinech, především z rodiny interleukinů IL-12 a IL-1, které jsou spojovány s nespecifickými střevními záněty (IBD). Diskutovány jsou výsledky použití nových cílených léčiv v klinické praxi i z jejich testování v klinických studiích.

Celý článek Crohnova nemoc

Baricitinib zlepšuje klinický stav pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na methotrexát

Baricitinib zlepšuje klinický stav pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na methotrexát

Baricitinib reverzibilně inhibuje Janusovy kinázy, svou účinnost prokázal u revmatoidní artritidy. Recentní výsledky klinické studie fáze III byly publikovány v prestižním New England Journal of Medicine.

Celý článek Biologická léčba

Batole s komplikacemi systémové JIA − kazuistika

Batole s komplikacemi systémové JIA − kazuistika

Juvenilní idiopatická artritida není pro lékaře vždy snadným úkolem, ale u její systémové formy, která může být provázena těžkými komplikacemi, je situace ještě o mnoho horší, jak ukazuje i následující kazuistika.

Celý článek Revmatická onemocnění

Vliv kombinované hormonální antikoncepce na migrenózní bolesti spojené s menstruačním cyklem

Vliv kombinované hormonální antikoncepce na migrenózní bolesti spojené s menstruačním cyklem

Migréna postihuje převážně ženy fertilního věku. Na její průběh mají výrazný vliv reprodukční období (puberta, gravidita, menopauza), hormonální výkyvy během menstruačního cyklu a přísun exogenních hormonů.

Celý článek Perorální antikoncepce

Význam aktivního sledování jedinců s Liovým-Fraumeniho syndromem

Význam aktivního sledování jedinců s Liovým-Fraumeniho syndromem

Je možné zlepšit prognózu u pacientů s Liovým-Fraumeniho syndromem? Autoři článku publikovaného v Lancet Oncology ukazují, že při pravidelném intenzivním sledování je možné časně zachytit a léčit řadu nádorů a tím zlepšit dlouhodobé přežívání těchto nemocných.

Celý článek Onkologická léčba

Genomika může pomoci včasné diagnostice kolorektálního karcinomu

Genomika může pomoci včasné diagnostice kolorektálního karcinomu

Vznik nádoru a jeho metastatická diseminace jsou umožněny změnami ve fungování genů. Současná genomika zkoumá na molekulární úrovni změny, které definují různá stadia progrese k malignitě. Identifikace markerů těchto změn potom může pomoci se včasnou detekcí onemocnění.

Celý článek Kolorektální karcinom

Spontánní ruptura sleziny u novorozence s hemofilií A

Spontánní ruptura sleziny u novorozence s hemofilií A

Článek popisuje raritní případ novorozence s diagnostikovanou spontánní rupturou sleziny a hemofilií A a následný úspěšný management léčby.

Celý článek Hemofilie

Energotrauma a ventilátorem indukované plicní poškození

Energotrauma a ventilátorem indukované plicní poškození

Ventilátorem indukované plicní poškození (VILI) je závažný stav vznikající na podkladě použití traumatizující umělé plicní ventilace (UPV). V současné literatuře je možné se...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 3/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Akutní lymfoblastická leukemie dospělých – případ dlouhého došetřování bolestí kyčlí s překvapivým závěrem: kazuistika

Akutní lymfoblastická leukemie dospělých – případ dlouhého došetřování bolestí kyčlí s překvapivým závěrem: kazuistika

Akutní lymfoblastická leukemie (ALL) je nejčastějším maligním onemocněním v dětském věku, u dospělých se jedná o vzácnou diagnózu. Choroba je o to zákeřnější, že se prezentuje...

Celý článek   Vnitřní lékařství Číslo: 5/2017

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
Aspirace kovové tracheostomické kanyly

Aspirace kovové tracheostomické kanyly

Kazuistika prezentuje aspiraci cizího tělesa do dolních dýchacích cest. Pacient (63 let), dva roky po totální laryngektomii, byl vyšetřen na pohotovostní ORL ambulanci pro tři...

Celý článek   Otorinolaryngologie a foniatrie Číslo: 2/2017

Specializace: audiologie a foniatrie dětská otorinolaryngologie otorinolaryngologie
Hodnocení posturální stability 
u akvabel

Hodnocení posturální stability 
u akvabel

Cílem výzkumu bylo zjistit zda má synchronizované plavání vliv na posturální stabilitu akvabel. Do výzkumu bylo záměrně vybráno 113 dívek ve věku od 6 do 35 let, které se věnují...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 2/2017

Specializace: tělovýchovné lékařství rehabilitace fyzioterapie
Porovnání vybraných metod k posílení stabilizačních svalů bederní páteře 
u vertebrogenních pacientů

Porovnání vybraných metod k posílení stabilizačních svalů bederní páteře 
u vertebrogenních pacientů

Úvod: Bolesti zad jsou jedním z nejfrekventovanějších symptomů, se kterým se během života setká většina dospělé populace. Pozitivní vliv posílení stabilizačních svalů páteře na...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 2/2017

Specializace: tělovýchovné lékařství rehabilitace fyzioterapie
Rabdomyolýza vyvolaná nadměrnou svalovou zátěží – častá příčina chybné diagnózy

Rabdomyolýza vyvolaná nadměrnou svalovou zátěží – častá příčina chybné diagnózy

Cíl studie: Popsat případy rabdomyolýzy vyvolané nadměrnou svalovou zátěží a upozornit na nejčastější chybné diagnózy.Typ studie: Kazuistiky se zhodnocením laboratorních...

Celý článek   Klinická biochemie a metabolismus Číslo: 2/2017

Specializace: biochemie nukleární medicína nutriční terapeut
 

Anketa

Jaký obsah článků byste nejvíce uvítal/a?

 
 

přehledové studie (180)

 
 
 

novinky ze zahraničí (41)

 
 
 

kazuistiky (29)

 
 
 

výzkumy od česko-slovenských kolegů (16)

 
 

 
 
 
 
 
 

diskuze