Přihlášení

proLékaře.cz
Časopisy
Moje specializace
Kurzy
Diskuze
Kariéra
Kongresy
Novinky
Video
Premium
 
Deficit faktoru XIII – klinická zkušenost s různými dávkami Fibrogamminu P

Deficit faktoru XIII (FXIII) je vzácná krvácivá porucha. Cílem předkládané studie bylo zjistit molekulární charakteristiky, formy klinické manifestace a přístup k terapii u těchto nemocných. Do studie bylo zahrnuto 190 íránských pacientů s deficitem FXIII.

Celý článek Hemofilie

Panitumumab + mFOLFOX6 prokázaly větší nákladovou efektivitu v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu s divokým typem RAS než bavacizumab + mFOLFOX6

Panitumumab + mFOLFOX6 prokázaly větší nákladovou efektivitu v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu s divokým typem RAS než bavacizumab + mFOLFOX6

První analýza nákladové efektivity biologické léčby v kombinaci s chemoterapií u metastazujícího kolorektálního karcinomu (mCRC) s divokým typem RAS (bez mutací KRAS exonů 2, 3, 4 a NRAS exonů 2, 3, 4) prokázala nákladovou efektivitu panitumumabu v 1. linii léčby těchto pacientů.

Celý článek Kolorektální karcinom

 
 

eHealth Day 2015

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na konferenci eHealth Day 2015, která se uskuteční 17. února od 9:00 hodin v Kongresovém sálu Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Série konferencí eHealth Days se stala tradiční příležitostí pro setkání, výměnu názorů a navázání nových partnerství mezi všemi segmenty systému zdravotní péče, zástupci státní správy a poskytovateli služeb pro oblast zdravotnické informatiky a telemedicíny.

Číst článek

Sunitinib v nižších dávkách v pozměněném dávkovacím schématu u pacientů s metastatickým karcinomem ledviny – možnost snížení toxicity

Sunitinib v nižších dávkách v pozměněném dávkovacím schématu u pacientů s metastatickým karcinomem ledviny – možnost snížení toxicity

Sunitinib je orální inhibitor tyrozinkináz. Používá se jako standardní terapie první volby u pacientů s metastatickým karcinomem ledviny (mRCC). Nicméně toxicita této léčby může vést k dočasnému přerušení léčby, které pak může mít za následek sníženou účinnost terapie. Japonští autoři se pokusili zjistit, zda modifikace zavedeného schématu může pomoci udržet účinnost léčby a současně redukovat výskyt nežádoucích účinků spojených s podávaným lékem.

Celý článek Onkologická léčba

Efekt imunomodulační terapie na průběh roztroušené sklerózy – časné zahájení vede k lepším výsledkům

Efekt imunomodulační terapie na průběh roztroušené sklerózy – časné zahájení vede k lepším výsledkům

Roztroušená skleróza (RS) je chronické onemocnění centrálního nervového systému. Imunomodulační léčba je jeden ze zevních vlivů, který může změnit progresi onemocnění.

Celý článek Roztroušená skleróza

Možnosti zmírnění příznaků gastroezofageálního refluxu u těhotných žen

Možnosti zmírnění příznaků gastroezofageálního refluxu u těhotných žen

Výskyt gastroezofageálního refluxu (Gastroesophageal Reflux Disease – GERD) v západní populaci během posledních desetiletí signifikantně narostl. Podle Montrealských kritérií z roku 2006 je GERD definován jako symptomatický návrat žaludečního obsahu do jícnu. Mezi jeho projevy patří regurgitace stravy, pálení žáhy, kyselá pachuť v ústech či častější říhání.

Celý článek Pálení žáhy

Zvýšené hladiny progesteronu a estradiolu v raném těhotenství po hyperstimulaci ovarií při asistované reprodukci nepříznivě ovlivňují porodní výsledky

Zvýšené hladiny progesteronu a estradiolu v raném těhotenství po hyperstimulaci ovarií při asistované reprodukci nepříznivě ovlivňují porodní výsledky

Výsledky finské studie se 110 ženami ukázaly souvislost mezi zvýšenou hladinou progesteronu v raném těhotenství po kontrolované ovariální hyperstimulaci (COH) a přenosu čerstvého embrya (ET) při asistované reprodukci a nežádoucími perinatálními výsledky. Přenos zmraženého embrya (FET) v nestimulovaném menstruačním cyklu s těmito nepříznivými výsledky spojen nebyl.

Celý článek Asistovaná reprodukce

Primární amyloidóza ureteru

Primární amyloidóza ureteru

Prezentujeme případ vzácného typu onemocnění, primární amyloidózy ueteru AL typu. Onemocnění vedlo k hydronefróze a oligofunkci ledviny. Diagnóza byla stanovena histologicky po...

Celý článek   Česká urologie Číslo: 4/2014

Strategie léčby nádorů hrudní stěny a naše zkušenosti

Strategie léčby nádorů hrudní stěny a naše zkušenosti

Úvod: Jedinou kurativní metodou v léčbě tumorů hrudní stěny (primárních či sekundárních) zůstává navzdory veškerému pokroku v onkologické léčbě stále chirurgická radikální resekce. Na léčbě mnoha...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 1/2015

Zhoubný nádor děložního těla – předoperační odlišení nádorů s nízkým a vysokým rizikem metastázování (přehled výsledků nejnovějších ultrazvukových studií)

Zhoubný nádor děložního těla – předoperační odlišení nádorů s nízkým a vysokým rizikem metastázování (přehled výsledků nejnovějších ultrazvukových studií)

I přes vysoké rozlišovací schopnosti ultrazvuku nebo magnetické rezonance a využití bioptického vyšetření se diagnostická chyba předoperačního odlišení méně a vysoce rizikového...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 6/2014

Nomogram predikce specifické mortality po biochemické recidivě karcinomu prostaty po radikální prostatektomii

Nomogram predikce specifické mortality po biochemické recidivě karcinomu prostaty po radikální prostatektomii

Na základě dat od 2254 mužů za období 24 let vypracovali američtí autoři nomogram pro stanovení specifické mortality na karcinom prostaty u pacientů, u nichž po radikální prostatektomii došlo k biochemické recidivě.

Celý článek Karcinom prostaty

Kurz neuromonitoringu 
v onkologické chirurgii krku

Kurz neuromonitoringu 
v onkologické chirurgii krku

(Praha, 12. září 2014) Kurz v ÚVN Praha zahájili prof. Astl a as. Holý, kteří přivítali 26 účastníků. V jeho průběhu se uskutečnily přímé přenosy z operačního sálu. Př...

Celý článek   Otorinolaryngologie a foniatrie Číslo: 4/2014

Neonatální hemochromatóza asociovaná s renální tubulární dysgenezí

Neonatální hemochromatóza asociovaná s renální tubulární dysgenezí

Neonatální hemochromatóza (NH) je klinickým syndromem, jehož součástí je onemocnění jater plodu (resp. novorozence) a patologické přetížení extrahepatálních tkání železem...

Celý článek   Česko-slovenská pediatrie Číslo: 6/2014

 

Anketa

Rozhovor

Organizace Lékaři bez hranic tvrdí, že epidemii eboly v západní Africe nepůjde zvládnout bez vojenského zásahu, vyslání polních nemocnic, zdravotníků a leteckého mostu, který by je po západní Africe přepravoval.

Rozhovor s prof. Janem Leblem

Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. je přednostou pediatrické kliniky 2. LF UK a FN v Motole. Ve svém rozhovoru se mimo jiné rozpovídal o nelehkém úkolu komunikace s adolescentními pacienty. Své odpovědi nám zaslal ze vzdělávacího kurzu Asijsko-pacifické společnosti dětské endokrinologie ve Wuhanu v Číně.

 
 
 
 
 
 
 

diskuze