Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 

29.9. - živý přenos přednášky z VFN na téma Fabryho choroba

Ve čtvrtek 29.9. proběhne od 16:30 hodin živý přenos z VFN na téma Fabryho choroba z pohledu neurologa.
Zapněte si proLékaře.cz a buďte u toho s námi!

Celý text

Harpagofyt ležatý − přírodní přípravek k tlumení bolesti pohybového aparátu

Harpagofyt ležatý − přírodní přípravek k tlumení bolesti pohybového aparátu

Výtažek z harpagofytu ležatého je v moderním lékařství používán jako tradiční rostlinný léčivý přípravek k podpůrné léčbě lehkých bolestí zad, zátylku, kloubů a svalů, ale také ranní ztuhlosti v důsledku revmatických chorob. Jeho užívání je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Celý článek proLékaře.cz

 
 
Srovnání substituční terapie buprenorfinem a metadonem u těhotných žen s opiátovou závislostí

Srovnání substituční terapie buprenorfinem a metadonem u těhotných žen s opiátovou závislostí

Níže prezentovaná metaanalýza srovnávala efekt substituční terapie buprenorfinem a metadonem u těhotných uživatelek opiátů na výsledek gravidity a na projevy neonatálního abstinenčního syndromu (NAS) u dětí těchto žen.

Celý článek Závislosti

Hemoglobin ve spreji urychluje hojení bércových vředů u diabetiků

Hemoglobin ve spreji urychluje hojení bércových vředů u diabetiků

V multicentrické studii vedla 4týdenní léčba nehojících se bércových vředů hemoglobinem ve spreji (Granulox) ke zmenšení plochy vředu a podpoře hojení. Přínos této okysličující léčby pokračoval i po 12 týdnech sledování. Přípravek byl dobře snášený a lékaři i pacienti ocenili jeho velmi snadné použití.

Celý článek Vlhké krytí ran

Vliv kombinace olanzapinu a aripiprazolu či paliperidonu na kognitivní funkce pacientů se schizofrenií

Vliv kombinace olanzapinu a aripiprazolu či paliperidonu na kognitivní funkce pacientů se schizofrenií

Narušení kognitivních funkcí postihuje řadu nemocných trpících schizofrenií. Ovlivněny bývají zejména pozornost, rychlost zpracování informací, exekutivní funkce, verbální fluence, paměť a schopnost učení. To spolu s možným zpomalením psychomotorického tempa narušuje sociální fungování a pracovní či studijní výkonnost dotyčného.

Celý článek Schizofrenie a antipsychotika

Účinek kalcipotriolu a betamethason-dipropionátu na expresi zánětlivých cytokinů

Účinek kalcipotriolu a betamethason-dipropionátu na expresi zánětlivých cytokinů

V patogenezi psoriázy hraje významnou úlohu komunikace imunitních buněk a keratinocytů prostřednictvím cytokinů a chemokinů. V léčbě používaná kombinace kalcipotriolu a betamethason-dipropionátu má aditivní inhibiční účinky na expresi prozánětlivých cytokinů. K přesnějšímu poznání mechanismu účinku této léčby přispěla studie publikovaná začátkem roku 2016 v Journal of Dermatological Science.

Celý článek Topická léčba psoriázy

Denní dávku mesalazinu v udržovací terapii ulcerózní kolitidy je lepší užít najednou

Denní dávku mesalazinu v udržovací terapii ulcerózní kolitidy je lepší užít najednou

Pentasa sachet 2 g užitá 1× denně přináší v udržovací terapii ulcerózní kolitidy (UC) lepší výsledky než rozdělení denního množství mesalazinu do dvou polovičních dávek. Důvodem je nejspíše lepší adherence pacientů.

Celý článek Střevní záněty

Alirocumab snižuje LDL cholesterol u pacientů netolerujících statiny – výsledky studie ODDYSEY ALTERNATIVE

Alirocumab snižuje LDL cholesterol u pacientů netolerujících statiny – výsledky studie ODDYSEY ALTERNATIVE

Studie ODYSSEY ALTERNATIVE srovnávala redukci LDL cholesterolu po 24 týdnech léčby alirocumabem (humánní monoklonální protilátkou proti proproteinu konvertázy subtilisin/kexin typu 9, PCSK9) a ezetimibem u pacientů se středním nebo vysokým kardiovaskulárním rizikem a doloženou statinovou intolerancí.

Celý článek Srdce, cévy, cholesterol

Léčba syndromu polycystických ovarií: souboj progestinů

Léčba syndromu polycystických ovarií: souboj progestinů

Kombinovaná perorální hormonální antikoncepce je velmi častou metodou léčby syndromu polycystických ovarií (PCOS). Díky ní dochází ke zpravidelnění menstruačního cyklu a navíc upravuje androgenní stav ženy s následným zlepšením klinické manifestace v podobě akné či hirsutismu.

Celý článek Trombózy v gynekologii

Faktory ovlivňující dlouhodobou účinnost a snášenlivost bosutinibu u pacientů s chronickou myeloidní leukémií, kteří jsou rezistentní k imatinibu nebo jej netolerují

Faktory ovlivňující dlouhodobou účinnost a snášenlivost bosutinibu u pacientů s chronickou myeloidní leukémií, kteří jsou rezistentní k imatinibu nebo jej netolerují

Bosutinib je indikovaný u chronické myeloidní leukémie (CML) s pozitivním filadelfským chromozomem (Ph+), a to u nemocných rezistentních či intolerantních k předchozí terapii. V rámci klinické studie fáze I/II byly nalezeny faktory, které by mohly pomoci s identifikací pacientů, pro něž by léčba bosutinibem měla mít největší přínos.

Celý článek Onkologická léčba

Exenterácia orbity u pacienta  s generalizovaným  choroidálnym melanómom

Exenterácia orbity u pacienta s generalizovaným choroidálnym melanómom

Úvod: Uveálny melanóm je najčastejší primárny vnútroočný nádor u dospelých kaukazskej rasy, najčastejšie – v 75 % vychádzajúci z chorioidey. Ohrozuje pacienta nielen stratou...

Celý článek   Česká a slovenská oftalmologie Číslo: 3/2016

Specializace: oftalmologie
Koincidence lymfomu tračníku a biliárního ileu – kazuistika

Koincidence lymfomu tračníku a biliárního ileu – kazuistika

Úvod: Primární lymfom tračníku je velmi vzácné onemocnění gastrointestinálního traktu, představuje 1−4 % všech zhoubných onemocnění v této lokalitě. Patří do skupiny...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 9/2016

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
Úspěšnost identifikace axilárních sentinelových uzlin

Úspěšnost identifikace axilárních sentinelových uzlin

Úvod: V axilární chirurgii je dnes u časného karcinomu prsu standardem tzv. biopsie sentinelové uzliny (Sentinel Lymph Node Biopsy – SLNB), která předpokládá týmovou...

Celý článek   Nukleární medicína Číslo: 2/2016

Specializace: nukleární medicína radiodiagnostika radioterapie
Perforace pravé srdeční komory jako komplikace CT navigované perkutánní drenáže subfrenického abscesu − kazuistika

Perforace pravé srdeční komory jako komplikace CT navigované perkutánní drenáže subfrenického abscesu − kazuistika

Úvod: Perkutánní drenáž pod CT kontrolou je v současnosti zlatým standardem léčby tekutinových kolekcí v dutině břišní, kdy v řadě případů nahradila drenáž chirurgickou. Oproti...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 8/2016

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
 

Anketa

Rozhovor

Uvítali byste mobilní verzi kreditovaných kurzů ČLK?

Noční pomočování může výrazně ovlivnit psychiku dítěte i celé jeho dětství

Enuréza významně ovlivňuje psychický stav a vývoj dítěte, a proto by se o ni měli aktivně zajímat nejen rodiče, ale i praktičtí lékaři. Vedoucí pracovní skupiny dětské nefrologie na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol v Praze doc. MUDr. Jiří Dušek, CSc., v rozhovoru objasňuje příčiny i dopady nočního pomočování dětí a hovoří o úspěších české nefrologie.

 
 
 
 
 
 
 

diskuze