Přihlášení

 
Laparoskopická resekce jaterních metastáz kolorektálního karcinomu nabízí perioperační přínos a stejné výsledky přežití jako otevřená resekce

U dobře selektovaných pacientů s kolorektálním karcinomem a 1–2 jaterními metastázami přináší laparoskopická resekce jater perioperační výhody, aniž by nepříznivě ovlivnila onkologické výsledky nebo dlouhodobé přežití. Ukázala to nedávno publikovaná metaanalýza, jejíž výsledky hovoří o menších krevních ztrátách, kratší hospitalizaci a nižším výskytu komplikací při laparoskopické operaci.

Celý článek Kolorektální karcinom

Kurzy ERC Newborn Life Support - Ústav pro péči o matku a dítě

Cílem Newborn Life Support kurzu je předat jeho participantům základní znalosti a dovednosti nutné ke kompetentnímu zajištění novorozence při nutnosti jeho resuscitace v prvních minutách života. Kurz klade důraz na zajištění termomanagementu, průchodnosti dýchacích cest, ventilace a cirkulace.
Dva kurzy se konají ve dnech 20. a 21. června 2015.

Číst článek

 
 
Prognostické parametry progrese benigní hyperplazie prostaty

Prognostické parametry progrese benigní hyperplazie prostaty

Nově identifikované rizikové faktory progrese benigní hyperplazie prostaty (BHP) umožní odhadnout individuální riziko pacientů a posoudit poměr potenciálního přínosu léčby a nežádoucích účinků s léčbou souvisejících.

Celý článek Benigní hyperplazie prostaty

Vztah hladin markerů kostního obratu a prognózy pacientů s metastatickým karcinomem prostaty

Vztah hladin markerů kostního obratu a prognózy pacientů s metastatickým karcinomem prostaty

Neúspěšná suprese kostního obratu při androgen deprivační léčbě karcinomu prostaty predikuje kratší dobu do progrese onemocnění a rozvinutí se skeletem souvisejících nežádoucích příhod. V léčbě karcinomu prostaty (KP) zvyšuje jinak jednoznačně efektivní androgen deprivační terapie (ADT) nežádoucím způsobem kostní obrat a snižuje kostní minerální denzitu.

Celý článek Karcinom prostaty

První inhalační kombinace IKS/LABA v léčbě CHOPN s dávkováním jednou denně může zvýšit adherenci

První inhalační kombinace IKS/LABA v léčbě CHOPN s dávkováním jednou denně může zvýšit adherenci

Nedávno schválená inhalační kombinace ultradlouhodobě působícího β2-agonisty (ULABA) a kortikosteroidu umožňuje podávání pouze jednou denně. Má velký potenciál zvýšit adherenci k léčbě chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN).

Celý článek Léčba astmatu a CHOPN

Užívání inhibitorů angiotenzinového systému prodlužuje přežití u pacientů s renálním karcinomem léčených sunitinibem

Užívání inhibitorů angiotenzinového systému prodlužuje přežití u pacientů s renálním karcinomem léčených sunitinibem

U pacientů s metastazujícím renálním karcinomem léčených sunitinibem může současné podávání inhibitorů angiotenzinového systému významně zlepšit celkové přežití (OS) a přežití bez progrese (PFS).

Celý článek Onkologická léčba

Imunomodulační účinek bromelainu by mohl být podstatou jeho protizánětlivých účinků

Imunomodulační účinek bromelainu by mohl být podstatou jeho protizánětlivých účinků

Dvojitě zaslepená randomizovaná studie prokázala imunomodulační účinky bromelainu na T-lymfocyty. Mohlo by jít o mechanismus účinku, kterým proteolytické enzymy dosahují protizánětlivého působení u různých infekcí včetně zánětů močových cest. Bromelain je proteolytický enzym, který se získává ze stonku ananasu.

Celý článek Probiotika

Probíhá první síťová metaanalýza randomizovaných kontrolovaných studií s přípravky pro symptomatickou léčbu stabilní anginy pectoris

Probíhá první síťová metaanalýza randomizovaných kontrolovaných studií s přípravky pro symptomatickou léčbu stabilní anginy pectoris

Očekáváme výsledky síťové metaanalýzy randomizovaných kontrolovaných studií s beta-blokátory (BB), blokátory Ca kanálů (CCB) a nitráty v léčbě stabilní anginy pectoris. Současná klinická doporučení pro antianginózní léčbu (např. NICE) vycházejí pouze z jednotlivých klinických studií a párových metaanalýz.

Celý článek Angina pectoris

Role echokardiografie v hodnocení aortální stenózy a mitrální regurgitace

Role echokardiografie v hodnocení aortální stenózy a mitrální regurgitace

Chlopenní vady se významnou měrou podílejí na celkové kardiovaskulární morbiditě a mortalitě. V evropských zemích se nejčastěji vyskytuje aortální stenóza a mitrální regurgitace...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 2/2015

Imunofenotypizace a jiné využití průtokové cytometrie u akutních leukémií

Imunofenotypizace a jiné využití průtokové cytometrie u akutních leukémií

Cytometrická imunofenotypizace patří k nejpřínosnějším metodám pro diagnostiku AL. Hlavními výhodami jsou její rychlost, spolehlivost a schopnost hodnotit vyšetřované parametry...

Celý článek   Česko-slovenská pediatrie Číslo: 2/2015

Vliv elastického tapu na rozsah pohybu při flexi trupu

Vliv elastického tapu na rozsah pohybu při flexi trupu

Autoři si kladou za cíl ohodnotit vliv elastického tapu (kineziotapu) aplikovaného na paravertebrální svalstvo bederní páteře na rozsah pohybu při flexi trupu a dále tento...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 2/2015

Přecitlivělost na nesteroidní antiflogistika: od fenotypizace ke genotypizaci

Přecitlivělost na nesteroidní antiflogistika: od fenotypizace ke genotypizaci

Účel přehledu: Nesteroidní antiflogistika (NSA) jsou látky, které nejčastěji vyvolávají reakci přecitlivělosti. Na jejím vzniku se mohou podílet jak imunologické, tak...

Celý článek   Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology Číslo: 1/2015

 

Anketa

Rozhovor

Možnost získání kreditů ČLK v rámci vzdělávání na proLékaře.cz

 
 

Ano, tuto možnost uvítám (74)

 
 
 

Ne, nebudu mít zajem (20)

 
 

Rozhovor s Pavlem Grubrem, ředitelem Lékařů bez hranic

Mezinárodní humanitární a zdravotnická organizace Lékaři bez hranic poskytuje profesionální zdravotní péči lidem ve válečných konfliktech, při přírodních katastrofách či jinak vyloučených ze zdravotní péče. O tom, jak náročné je získat pro tuto práci skutečné profesionály a proč právě teď organizaci takoví lidé chybí, jsme si povídali s ředitelem organizace v ČR Pavlem Grubrem.

 
 
 
 
 
 
 

diskuze