Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Fabryho choroba − kreditovaný elektronický kurz nejen pro neurology

Fabryho choroba je závažné dědičné onemocnění, které často zůstává dlouhou dobu nerozpoznáno a může se projevit až závažnými neurologickými komplikacemi. Cílem elektronického akreditovaného kurzu je blíže seznámit s problematikou tohoto...

Celý článek proLékaře.cz

Kombinace mirtazapinu a SSRI v terapii posttraumatické stresové poruchy

Kombinace mirtazapinu a SSRI v terapii posttraumatické stresové poruchy

Nedávno publikovaná práce v časopisu Depression and Anxiety prokázala vyšší účinnost kombinace sertralinu s mirtazapinem oproti samotnému sertralinu v léčbě posttraumatické stresové poruchy.

Celý článek proLékaře.cz

 
 
Vysoká účinnost a bezpečnost fixní kombinace NEPA u starších pacientů

Vysoká účinnost a bezpečnost fixní kombinace NEPA u starších pacientů

Retrospektivní analýza bezpečnosti a účinnosti kombinace antiemetik NEPA v populaci pacientů starších 65 let byla publikována v listopadu 2016 v Journal of Geriatric Oncology. NEPA prokázala vysokou účinnost a snášenlivost i u pacientů s...

Celý článek proLékaře.cz

Kazuistika – spinocelulární karcinom v bércovém vředu

Kazuistika – spinocelulární karcinom v bércovém vředu

Bércové vředy, zvláště pokud jsou chronické a špatně se hojí, jsou jedním z rizikových faktorů rozvoje spinocelulárního karcinomu. Jedná se o celkem vzácný nález a relativní riziko maligní transformace je pouze 5,8. Mívá však velmi agresivní povahu.

Celý článek proLékaře.cz

Jak často by měl být kontrolován Goldmannův aplanační tonometr z hlediska kalibrační chyby?

Jak často by měl být kontrolován Goldmannův aplanační tonometr z hlediska kalibrační chyby?

Prezentovaná recentní práce se zabývala vznikem kalibrační chyby vzhledem ke stáří Goldmannova aplanačního tonometru. Cílem autorů bylo vyhodnotit, jak často je z hlediska této chyby nutné provádět kontrolu přístroje.

Celý článek Glaukom

Dlouhodobá léčba inhibitory protonové pumpy nemá signifikantní vliv na proliferaci a apoptózu buněk sliznice žaludku

Dlouhodobá léčba inhibitory protonové pumpy nemá signifikantní vliv na proliferaci a apoptózu buněk sliznice žaludku

Podávání inhibitorů protonové pumpy (PPI) je považováno za jednu z nejúčinnějších dlouhodobých terapií u pacientů s chronickou gastroezofageální refluxní chorobou. Studie na zvířatech však ukázaly, že dlouhodobé podávání omeprazolu způsobuje reverzibilní zvýšení proliferace epidermálních buněk sliznice žaludku. Autoři prezentované práce proto zkoumali vliv dlouhodobého podávání omeprazolu a esomeprazolu na proliferaci a apoptózu buněk žaludeční sliznice u pacientů s refluxní ezofagitidou.

Celý článek Gastrointestinální léčba

Rodové linie LHON onemocnění a projevy onemocnění

Rodové linie LHON onemocnění a projevy onemocnění

Sdělení prezentuje oftalmologický nález ve dvou rodinách s výskytem Leberovy hereditární atrofie zrakového nervu (LHON) a porovnává jej u asymptomatických nositelů této nemoci a u pacientů s již rozvinutým onemocněním.

Celý článek Leberova hereditární optická neuropatie - LHON

Léčebné využití hořčíku: Kdy jej podávat a jak?

Léčebné využití hořčíku: Kdy jej podávat a jak?

Přinášíme stručný přehled diagnóz, u kterých je podávání hořčíku užívaným a efektivním léčebným postupem, i dalších situací, ve kterých je jeho podání vhodné.

Celý článek Metabolismus

Hyperkeratotický exantém s pruritom

Hyperkeratotický exantém s pruritom

Celý článek   Česko-slovenská dermatologie Číslo: 6/2016

Specializace: dětská dermatologie dermatologie
Účinnost první a následné linie léčby 
adalimumabem u revmatoidní artritidy: analýza dat Českého národního registru ATTRA

Účinnost první a následné linie léčby 
adalimumabem u revmatoidní artritidy: analýza dat Českého národního registru ATTRA

Úvod: Terapie TNFα blokátory je vysoce účinná v první linii léčby pacientů s revmatoidní artritidou (RA). Uspokojivého klinického efektu lze docílit až u 70 % nemocných v...

Celý článek   Česká revmatologie Číslo: 3/2016

Specializace: revmatologie dětská revmatologie dermatologie
Pohled diabetologa na metabolickou chirurgii v léčbě diabetiků 2. typu

Pohled diabetologa na metabolickou chirurgii v léčbě diabetiků 2. typu

Chirurgická léčba pacientů s vyššími stupni obezity je nedílnou součástí léčebných algoritmů tohoto onemocnění. Jedná se o léčbu velmi účinnou s dlouhodobým přetrváváním...

Celý článek   Athero Review Číslo: 1/2017

Specializace: angiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Kvalita zdravotní péče u pacientů s astmatem – jak lze využít databáze pojišťoven?

Kvalita zdravotní péče u pacientů s astmatem – jak lze využít databáze pojišťoven?

Databáze uhrazených léčiv, kterými disponují zdravotní pojišťovny, obsahují řadu údajů, z nichž lze získat informaci o správné léčbě pacientů. Na příkladu tří zahraničních...

Celý článek   Revizní a posudkové lékařství Číslo: 4/2016

Specializace: pracovní lékařství posudkové lékařství
DIATEENS – tínedžeri, zdravé stravovanie a diabetes

DIATEENS – tínedžeri, zdravé stravovanie a diabetes

Celoslovenský projekt DIATEENS – tínedžeri, zdravé stravovanie a diabetes analyzuje vo vekovej skupine 16- až 20-ročných súčasnú úroveň nutričných a pohybových zvyklostí a...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 3/2016

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
 

Anketa

Jaký obsah článků byste nejvíce uvítal/a?

 
 

přehledové studie (36)

 
 
 

novinky ze zahraničí (6)

 
 
 

kazuistiky (7)

 
 
 

výzkumy od česko-slovenských kolegů (5)

 
 

 
 
 
 
 
 

diskuze