Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sportovní aktivity u pacientů s poruchami srážlivosti krve

Problematikou sportování u pacientů s hemofilií se zabývá řada odborných společností. Doporučení lze hledat v materiálech americké Národní nadace pro hemofilii (NHF – National Hemophilia Foundation), Kanadské hemofilické společnosti (CHS – Canadian Hemophilia Society) či Světové hemofilické federace (WFH – World Federation of Hemophilia). Z jejich publikací lze stejně jako z řady mezinárodních studií čerpat aktuální informace a doporučení související s fyzickou aktivitou pacientů s poruchami srážlivosti krve.

Celý článek Život s inhibitorem

Srdeční frekvence jako prediktor kardiovaskulárních příhod u hypertoniků

Srdeční frekvence jako prediktor kardiovaskulárních příhod u hypertoniků

Zvýšená srdeční frekvence je u léčených hypertoniků spojená s vyšším rizikem srdečních příhod. Vyvstává otázka, zda by mohla představovat významnější riziko, než je nedostatečně kontrolovaný krevní tlak.

Celý článek proLékaře.cz

Sartany by mohly být přínosem v léčbě zhoršených kognitivních funkcí a schizofrenie

Sartany by mohly být přínosem v léčbě zhoršených kognitivních funkcí a schizofrenie

Podle nové experimentální studie snižují blokátory receptoru 1 pro angiotenzin II (sartany) tvorbu kyseliny kynurenové (KYNA) v mozku. Zvýšená hladina KYNA je spojená s poruchami paměti a psychotickými symptomy.

Celý článek Sartany v léčbě hypertenze

Alemtuzumab ve studii CARE MS II: účinnost a bezpečnost po 5 letech sledování

Alemtuzumab ve studii CARE MS II: účinnost a bezpečnost po 5 letech sledování

Rozšíření dvouleté studie CARE-MS II porovnávající účinnost alemtuzumabu a interferonu beta-1a (IFN-β1a) se zúčastnilo 92,9 % pacientů ze základní studie. Cílem bylo vyhodnotit 5letou účinnost a bezpečnost alemtuzumabu u pacientů s aktivní relabující-remitující formou roztroušené sklerózy (RRRS) s neadekvátní...

Celý článek proLékaře.cz

Záchvaty pláče po iktu − kazuistika

Záchvaty pláče po iktu − kazuistika

Patologický pláč, který nemá emocionální podklad, může být následkem poškození různých struktur mozkového kmene a kortexu mozkových hemisfér. V této kazuistice autoři prezentují pacienta, který trpěl těžkými záchvaty patologického pláče po lehkém thalamickém iktu, a jeho úspěšnou léčbu pregabalinem.

Celý článek Neuropatická bolest

Lipegfilgrastim v léčbě chemoterapií indukované neutropenie

Lipegfilgrastim v léčbě chemoterapií indukované neutropenie

Chemoterapií indukovaná neutropenie (CIN) je jedním z hlavních rizikových faktorů pro výskyt febrilní neutropenie, závažné infekce, morbidity a mortality u onkologických pacientů. Analýza nákladů a užitku srovnávající pegfilgrastim a lipegfilgrastim u nemocných s nádorem prsu stadia II–IV prokázala, že pacientky léčené lipegfilgrastimem mají očekávanou délku života v důsledku sníženého výskytu infekcí o 21 dnů delší. Snížené riziko infekce a těžké neutropenie je také důvodem nižších nákladů na léčbu lipegfilgrastimem ve srovnání s pegfilgrastimem.

Celý článek Neutropenie – prevence a léčba

Souvisí adherence lékařů k doporučením pro antiemetickou terapii s kvalitou života pacientů?

Souvisí adherence lékařů k doporučením pro antiemetickou terapii s kvalitou života pacientů?

Autoři prezentované studie si dali za cíl vyhodnotit vliv adherence ke guidelines pro antiemetickou léčbu na incidenci chemoterapií indukované nauzey a zvracení (CINV) a na kvalitu života pacientů.

Celý článek Antiemetická terapie

GOLD 2017 − aktualizace guidelines pro léčbu CHOPN

GOLD 2017 − aktualizace guidelines pro léčbu CHOPN

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je celosvětově závažné onemocnění spojené s vysokou mortalitou. V roce 2017 byla vydána aktualizovaná Globální strategie pro diagnózu, management a prevenci CHOPN (GOLD). Nový klasifikační přístup je zaměřen na vyhodnocení závažnosti příznaků a frekvence exacerbací. Hodnoty spirometrického vyšetření jsou posouzeny separátně. Zásadním momentem je pak preference duální bronchodilatační léčby LABA/LAMA před navyšování dávky jednoho přípravku, které je spojeno s vyšším rizikem vzniku nežádoucích účinků. Zároveň se doporučuje posunout farmakologickou intervenci do časnějších stadií CHOPN.

Celý článek Léčba astmatu a CHOPN

Účinnost a bezpečnostní profil přípravku Neodolpasse v krátkodobé léčbě akutní bolesti

Účinnost a bezpečnostní profil přípravku Neodolpasse v krátkodobé léčbě akutní bolesti

Přípravek Neodolpasse je indikován k léčbě akutní bolesti se zánětem a spasmem kosterního svalstva. Jedná se o pooperační nebo revmatické bolesti a vertebrogenní algické syndromy. Účinnými složkami léku jsou diklofenak (75 mg) a orfenadrin (30 mg) v infuzním roztoku.

Celý článek Léčba bolesti

Klasifikace zlomenin těla lopatky

Klasifikace zlomenin těla lopatky

Úvod: Cílem tohoto článku je na základě 3D CT rekonstrukcí 187 zlomenin těla lopatky navrhnout klinicky orientovanou klasifikaci zlomenin těla respektující biomechanickou stavbu...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 2/2018

Specializace: urgentní medicína ortopedie chirurgie všeobecná
Kloubní zánět a mikrobi na škále od mikrobiomu po septickou artritidu

Kloubní zánět a mikrobi na škále od mikrobiomu po septickou artritidu

Relace kloubního zánětu k mikrobiálním agens není esenciálně identická s obvyklým konceptem mikrobiálního infektu, protože abnormální mikrobiom se může podílet na mechanismech...

Celý článek   Česká revmatologie Číslo: 4/2017

Specializace: dermatologie dětská revmatologie revmatologie
První perorální inhibitor proteazomu v léčbě relabujícího/refrakterního mnohočetného myelomu

První perorální inhibitor proteazomu v léčbě relabujícího/refrakterního mnohočetného myelomu

Ixazomib je první perorální inhibitor proteazomu, jenž je v kombinaci s lenalidomidem a dexametazonem indikován k léčbě pacientů s mnohočetným myelomem, kteří podstoupili...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 4/2017

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Přenos tukové tkáně do m. pectoralis a m. latissimus dorsi – nový přístup k autologní rekonstrukci prsu založený na laloku latissimus dorsi

Přenos tukové tkáně do m. pectoralis a m. latissimus dorsi – nový přístup k autologní rekonstrukci prsu založený na laloku latissimus dorsi

Úvod: Rekonstrukce prsu pomocí laloku latissimus dorsi patří díky své spolehlivosti celosvětově mezi nejčastěji používané techniky primární a sekundární rekonstrukce prsu...

Celý článek   Acta chirurgiae plasticae Číslo: 2/2017

Specializace: traumatologie popáleninová medicína ortopedie chirurgie plastická
Safety and pharmacokinetics of the Fc-modified HIV-1 human monoclonal antibody VRC01LS: A Phase 1 open-label clinical trial in healthy adults

Safety and pharmacokinetics of the Fc-modified HIV-1 human monoclonal antibody VRC01LS: A Phase 1 open-label clinical trial in healthy adults

Introduction Advances in our understanding of the humoral immune responses against HIV-1 have led to the appreciation that broadly reactive neutralizing antibodies arise during...

Celý článek   PLOS Medicine Číslo: 1/2018

Specializace: interní lékařství
ERAS v kolorektální chirurgii u geriatrických pacientů

ERAS v kolorektální chirurgii u geriatrických pacientů

Úvod: Moderní perioperační péče typu ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) vede ke snížení frekvence pooperačních komplikací a zkrácení délky hospitalizace. K dosažení těchto...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 1/2018

Specializace: urgentní medicína ortopedie chirurgie všeobecná
 

Anketa

Jaký obsah článků byste nejvíce uvítal/a?

 
 

přehledové studie (281)

 
 
 

novinky ze zahraničí (54)

 
 
 

kazuistiky (54)

 
 
 

výzkumy od česko-slovenských kolegů (30)

 
 

 
 
 
 
 
 

nejčtenější články