Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Probiotická prevence infekčních respiračních a průjmových onemocnění u předškoláků

Respirační a průjmová onemocnění jsou častým problémem v dětských kolektivech. Jednou z možností, jak snížit jejich výskyt, je preventivní užívání probiotik, a to zejména probiotických kultur Lactobacillus reuteri, popř. Lactobacillus rhamnosus.

Celý článek GIT a koliky u dětí

Pantoprazol u pacientů s akutním koronárním syndromem a vysokým rizikem gastrointestinálního krvácení

Pantoprazol u pacientů s akutním koronárním syndromem a vysokým rizikem gastrointestinálního krvácení

Intenzivní antiagregační a antikoagulační léčba spolu s časnou revaskularizací vedly v posledních dekádách u pacientů s akutním koronárním syndromem k výraznému poklesu rekurentních ischemických příhod a úmrtí během hospitalizace. Bohužel je tato léčba často doprovázena krvácivými komplikacemi, nejčastěji z oblasti...

Celý článek proLékaře.cz

Existuje farmakogenetické pozadí chemoterapií indukované nauzey a zvracení (CINV)?

Existuje farmakogenetické pozadí chemoterapií indukované nauzey a zvracení (CINV)?

Chemoterapií indukovaná nauzea a zvracení mohou mít taktéž genetické pozadí. Farmakogenetika této komplikace dosud nebyla zcela prozkoumaná, ale přinejmenším existuje několik kandidátních genů, jež by vliv mohly mít. Přinášíme stručný nástin oblastí, které jsou či mohou být zkoumány.

Celý článek Antiemetická terapie

Pseudoxanthoma elasticum − vzácné onemocnění s dosud limitovanými možnostmi léčby

Pseudoxanthoma elasticum − vzácné onemocnění s dosud limitovanými možnostmi léčby

Recentní souhrnný článek francouzského genetika prof. Dominiquea P. Germaina prezentuje komplexní pohled na vzácné geneticky podmíněné onemocnění Pseudoxanthoma elasticum. Vybíráme základní informace o jeho klinickém obrazu a stávajících terapeutických možnostech.

Celý článek proLékaře.cz

Účinnost a bezpečnost koncentrátu vWF/FVIII u pacientů s von Willebrandovou chorobou podstupujících chirurgický zákrok

Účinnost a bezpečnost koncentrátu vWF/FVIII u pacientů s von Willebrandovou chorobou podstupujících chirurgický zákrok

Při chirurgických výkonech u pacientů s von Willebrandovou chorobou může být vyžadována profylaktická terapie excesivního krvácení. Ta spočívá v podávání koncentrátu exogenního von Willebrandova faktoru a koagulačního faktoru VIII. Studie publikovaná v časopisu Haemophilia v roce 2017 se soustředila na bezpečnost a účinnost této terapie.

Celý článek Hemofilie

HemaGel v terapii dekubitů − výsledky sledování účinnosti ZP po uvedení na trh

HemaGel v terapii dekubitů − výsledky sledování účinnosti ZP po uvedení na trh

Léčba dekubitů v posledních letech prochází bouřlivým vývojem. Moderní postupy se soustředí na důkladné terapeutické krytí a vlhké hojení, které je nezbytné pro dobrou granulaci a epitelizaci defektu. Jedním z preparátů, jež napomáhají procesu hojení, je i český patent HemaGel.

Celý článek Hojení ran

Efekt intenzivní hypolipidemické terapie na riziko kardiovaskulárních příhod u pacientů se zánětlivým onemocněním kloubů

Efekt intenzivní hypolipidemické terapie na riziko kardiovaskulárních příhod u pacientů se zánětlivým onemocněním kloubů

Post hoc analýza dvou prospektivních studií zkoumala efekt intenzivní hypolipidemické terapie na kompozitní výsledek kardiovaskulárního rizika u pacientů se zánětlivým onemocněním kloubů nebo bez něj. Z výsledků studie vyplývá, že obě skupiny z intenzivní hypolipidemické terapie profitují.

Celý článek Kardiovaskulární rizika

Větší přínos aklidinia u symptomatických pacientů s CHOPN v porovnání s tiotropiem

Větší přínos aklidinia u symptomatických pacientů s CHOPN v porovnání s tiotropiem

Předchozí studie fáze IIIb u 414 pacientů se středně závažnou až závažnou CHOPN prokázala, že 6týdenní léčba aklidinium bromidem vedla ke zlepšení 24hodinové bronchodilatace, které bylo srovnatelné s podáváním tiotropia a významně lepší než u placeba. Post hoc analýza provedená u 277 symptomatických pacientů ukázala větší přínos aklidinium bromidu v porovnání s tiotropinem z hlediska bronchodilatace v nočních hodinách, zmírnění ranních příznaků a prevence omezení ranních aktivit.

Celý článek Léčba astmatu a CHOPN

Strategie k redukci rizika krvácení při antitrombotické terapii

Strategie k redukci rizika krvácení při antitrombotické terapii

Jak již proběhlé intracerebrální krvácení, tak i antitrombotika užívaná v rámci kardiovaskulární prevence jsou spojena s vyšším rizikem krvácení do mozku. U každého pacienta je proto nutné pečlivě zvážit přínos a rizika antitrombotické léčby při jejím zahájení a podřídit tomu rovněž výběr konkrétního preparátu.

Celý článek Léčba a prevence tromboembolismu

Porovnání účinnosti a nežádoucích GI efektů u metforminu s okamžitým a prodlouženým uvolňováním

Porovnání účinnosti a nežádoucích GI efektů u metforminu s okamžitým a prodlouženým uvolňováním

Cílem nedávno publikované studie bylo prokázat, zda je forma metforminu s prodlouženým uvolňováním stejně účinná při kontrole glykémie a snížení glykovaného hemoglobinu jako běžná forma metforminu pouze při ekvivalentním dávkovacím schématu, nebo i při sníženém dávkování.

Celý článek Moderní léčba diabetu

Měření kognitivních funkcí pomocí krátkých opakovatelných neuropsychologických baterií

Měření kognitivních funkcí pomocí krátkých opakovatelných neuropsychologických baterií

Přehledový článek předkládá současný pohled na využití krátkých opakovatelných neuropsychologických baterií a odkazuje na literaturu poslední doby zabývající se tímto typem dia...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 1/2018

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Intraoperační optická koherentní tomografie ve vitreoretinální chirurgii

Intraoperační optická koherentní tomografie ve vitreoretinální chirurgii

Úvod: Cílem tohoto článku je poskytnout přehled o současné situaci s použitím intraoperační optické koherentní tomografie (iOCT) a představit naše vlastní zkušenosti s touto...

Celý článek   Česká a slovenská oftalmologie Číslo: 3/2017

Specializace: oftalmologie
Změny obsahu bílkoviny v mateřském mléce po předčasném porodu

Změny obsahu bílkoviny v mateřském mléce po předčasném porodu

Cíl studie: Stanovit obsah bílkoviny v mateřském mléce v prvních 2 měsících po předčasném porodu metodou infračervené spektroskopie a porovnat rozdíly vzhledem k míře...

Celý článek   Česko-slovenská pediatrie Číslo: 8/2017

Specializace: neonatologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Nekorigovaná zraková  ostrost do blízka po implantaci monofokální IOL

Nekorigovaná zraková ostrost do blízka po implantaci monofokální IOL

Cílem studie bylo retrospektivně zhodnotit vybrané parametry ovlivňující pooperační vizus do blízka v souboru pseudofakických očí pacientů s nekorigovaným visem do dálky (UDVA...

Celý článek   Česká a slovenská oftalmologie Číslo: 4/2017

Specializace: oftalmologie
Increased risk of ischemic heart disease, hypertension, and type 2 diabetes in women with previous gestational diabetes mellitus, a target group in general practice for preventive interventions: A population-based cohort study

Increased risk of ischemic heart disease, hypertension, and type 2 diabetes in women with previous gestational diabetes mellitus, a target group in general practice for preventive interventions: A population-based cohort study

Introduction Gestational diabetes mellitus (GDM) is increasing, largely due to the obesity epidemic [1] and increasing maternal age [2]. Although inconsistencies exist across...

Celý článek   PLOS Medicine Číslo: 1/2018

Specializace: interní lékařství
Prevalence, incidence, perzistence a možnosti přenosu infekce lidským papilomavirem (HPV)

Prevalence, incidence, perzistence a možnosti přenosu infekce lidským papilomavirem (HPV)

Lidský papilomavirus (HPV) je celosvětově nejčastěji pohlavně přenášenou infekcí, která může vyústit v rozvoj benigních a maligních nádorů. HPV infekce způsobí přibližně 5...

Celý článek   Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie Číslo: 4/2017

Specializace: mikrobiologie infekční lékařství hygiena a epidemiologie
 

Anketa

Jaký obsah článků byste nejvíce uvítal/a?

 
 

přehledové studie (270)

 
 
 

novinky ze zahraničí (54)

 
 
 

kazuistiky (53)

 
 
 

výzkumy od česko-slovenských kolegů (30)

 
 

 
 
 
 
 
 

nejčtenější články