Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Krátkodobá detoxikace versus dlouhodobá léčba kombinací buprenorfin/naloxon u mládeže závislé na opioidech

Jedna z prvních studií, které hodnotily účinnost dlouhodobého (12týdenního) podávání kombinace buprenorfinu s naloxonem u mládeže závislé na opioidech, prokázala přínos tohoto postupu v porovnání s krátkodobou detoxikací již v roce 2006.

Celý článek Závislosti

Zápisky z X. kongresu České glaukomové společnosti

Zápisky z X. kongresu České glaukomové společnosti

Na X. kongresu České glaukomové společnosti, který proběhl 12.–14. dubna 2018 v Olomouci, se čeští a slovenští oftalmologové podělili o své zkušenosti s diagnostikou a léčbou glaukomu přínosné pro každodenní praxi. Přinášíme stručný obsah sdělení ze sekcí věnovaných diagnostice glaukomu, chirurgické léčbě glaukomu, kazuistikám na téma uveitidy a glaukomu a radám ohledně e-receptů a zjišťování úhrad léčivých přípravků a prostředků.

Celý článek Glaukom

Efekt kombinovaného nosního spreje s azelastinem a flutikasonem u nealergické rýmy

Efekt kombinovaného nosního spreje s azelastinem a flutikasonem u nealergické rýmy

Vazomotorická rýma bývá velmi úporná a obtěžující. Přitom není k dispozici léčba, na kterou by se pacient mohl spolehnout. Možná se však blýská na lepší časy, jak naznačuje pilotní studie autorů z univerzity v americkém Cincinnati publikovaná v roce 2017 v International Archives of Allergy and Immunology.

Celý článek Sezónní alergie

Formy sociální pomoci osobám se zdravotním postižením

Formy sociální pomoci osobám se zdravotním postižením

Problematika pomoci osobám se zdravotním postižením (OZP) s ohledem na jejich zaměstnávání, dávky a příspěvky či invalidní důchody je velmi široké téma, které vždy vyžaduje individuální zhodnocení každého případu. Bližší informace nabízí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR na svých internetových stránkách v sekci Zdravotní postižení.

Celý článek Život s inhibitorem

Metaanalýza prokázala příznivý vliv telmisartanu na inzulinovou rezistenci

Metaanalýza prokázala příznivý vliv telmisartanu na inzulinovou rezistenci

Právě publikovaná metaanalýza 21 randomizovaných kontrolovaných studií ukázala, že telmisartan má u pacientů s poruchou metabolismu glukózy příznivější vliv na inzulinovou rezistenci než ostatní sartany.

Celý článek Sartany v léčbě hypertenze

Guselkumab − nová modalita v léčbě psoriázy se specifickým mechanismem účinku

Guselkumab − nová modalita v léčbě psoriázy se specifickým mechanismem účinku

Guselkumab je plně humanizovaná monoklonální protilátka proti podjednotce p19 interleukinu 23 (IL-23). Její podávání blokuje osu prozánětlivých cytokinů IL-23/IL-17, která se ukazuje jako klíčová pro patogenezi psoriázy. Guselkumab byl schválen pro léčbu středně těžké až těžké plakové psoriázy u dospělých, kteří jsou kandidáty na systémovou léčbu.

Celý článek Psoriáza

Znalost portfolia inkontinenčních pomůcek lékařům usnadňuje komunikaci s pacienty

Znalost portfolia inkontinenčních pomůcek lékařům usnadňuje komunikaci s pacienty

Výběr vhodných inkontinenčních pomůcek znamená pro pacienty s močovou inkontinencí nejen zajištění hygieny, ale umožní jim také věnovat se aktivitám, které by bez správně zvolené pomůcky byly přinejmenším komplikované. Lékař jako průvodce onemocněním je vhodným zdrojem informací rovněž o různých druzích pomůcek.

Celý článek Inkontinence

Krátká, 15minutová infuze panitumumabu u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

Krátká, 15minutová infuze panitumumabu u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

Zajímavý článek vyšel nedávno v časopisu Clinical Colorectal Cancer. Jedná se o výsledky prospektivní multicentrické studie fáze II, která se týká efektivity a bezpečnosti krátké, 15minutové infuze panitumumabu v kombinaci s irinotekanem u pacientů s nemutovaným KRAS a metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) rezistentním na oxaliplatinu a irinotekan.

Celý článek Kolorektální karcinom

Valproát v léčbě dopaminového dysregulačního syndromu u Parkinsonovy nemoci

Valproát v léčbě dopaminového dysregulačního syndromu u Parkinsonovy nemoci

Použití dopaminergik v léčbě Parkinsonovy nemoci může přispět k poruchám chování, jako jsou dopaminový dysregulační syndrom (DDS), poruchy kontroly impulzů (ICD) a nutkavé repetitivní chování (punding). Zatímco ICD a punding lze řešit snížením dávky nebo přerušením léčby dopaminergním agonistou, příznaky DDS reagují na přidání kyseliny valproové, což naznačují následující kazuistiky.

Celý článek Léčba epilepsie

Syndrom implantace kostního cementu

Syndrom implantace kostního cementu

Cíl: Cílem práce je seznámit čtenáře se syndromem implantace kostního cementu, připomenout rizikové faktory a doporučené postupy.Typ práce: Přehledový článek s kazuistikou...

Celý článek   Úrazová chirurgie Číslo: 2/2017

Specializace: chirurgie všeobecná traumatologie urgentní medicína
Tyreoglobulin a další parametry laboratorní diagnostiky při léčbě hypotyreózy u dětí

Tyreoglobulin a další parametry laboratorní diagnostiky při léčbě hypotyreózy u dětí

Cíl práce: V práci je diskutován tyreoglobulin jako vhodný ukazatel fyziologických či patofyziologických dějů odehrávajících se ve štítné žláze u šesti nově diagnostikovaných...

Celý článek   Česko-slovenská pediatrie Číslo: 2/2018

Specializace: neonatologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Eutanazie a dobrý život: proč je eutanazie (někdy) morální

Eutanazie a dobrý život: proč je eutanazie (někdy) morální

V tomto článku představuji dle svého názoru nejsilnější argument ve prospěch morální přípustnosti eutanazie. Úvodem stručně zmiňuji dva důležité argumenty pro eutanazii – z...

Celý článek   Vnitřní lékařství Číslo: 3/2018

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
Pacient – diabetik s periférnym artériovým ochorením

Pacient – diabetik s periférnym artériovým ochorením

Diabetes mellitus a periférne artériové ochorenie sú častými ochoreniami najmä vo vyššom veku. Ich súbežný priebeh predstavuje významné riziko cievnych komplikácií. Autori sa v...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 1/2018

Specializace: diabetologie interní lékařství endokrinologie
Primární biliární cholangitida – doporučený postup České hepatologické společnosti ČLS JEP pro diagnostiku a léčbu

Primární biliární cholangitida – doporučený postup České hepatologické společnosti ČLS JEP pro diagnostiku a léčbu

Primární biliární cholangitida je chronické autoimunní cholestatické onemocnění. Diagnóza je založena na nálezu cholestázy, průkazu specifických antimitochondriálních protilátek...

Celý článek   Gastroenterologie a hepatologie Číslo: 2/2018

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie chirurgie všeobecná
Přežití po resekci karcinomu jícnu

Přežití po resekci karcinomu jícnu

Metodika: Byla provedena retrospektivní analýza souboru pacientů po resekci jícnu pro karcinom za 5 let z hlediska délky přežití pro typ a stadium karcinomu. Nemocní byli...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 2/2018

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
 

Anketa

Jaký obsah článků byste nejvíce uvítal/a?

 
 

přehledové studie (357)

 
 
 

novinky ze zahraničí (66)

 
 
 

kazuistiky (68)

 
 
 

výzkumy od česko-slovenských kolegů (38)

 
 

 
 
 
 
 
 

nejčtenější články