Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Redukce nadváhy prokazatelně zlepšuje stav psoriázy

Randomizovaná kontrolovaná studie provedená v Itálii na třech stovkách pacientů s psoriázou, kteří zároveň trpěli nadváhou, měla za cíl zhodnotit dopad redukce tělesné hmotnosti na stav psoriázy.

Celý článek Topická léčba psoriázy

Roztroušená skleróza a CMP − jak vysoké je riziko a jak jej snižovat?

Roztroušená skleróza a CMP − jak vysoké je riziko a jak jej snižovat?

Komorbidity, které se asociují s roztroušenou sklerózou, jsou poněkud opomíjeným tématem. Přitom některé z nich jsou velmi časté, vážné a zčásti preventabilní. Příkladem mohou být cerebrovaskulární choroby.

Celý článek Roztroušená skleróza

 
 
Zvládněte nachlazení a chřipku s přehledem

Zvládněte nachlazení a chřipku s přehledem

Nastává období, kdy je třeba již naplno myslet na prevenci viróz i chřipky jako takové. Děti se nám ze školek a škol již začínají vracet s rýmou, kašlem, zvýšenou teplotou a...

Celý článek proLékaře.cz

Pro úspěch léčby je zásadní klientova motivace a míra připravenosti ke změně, obojí lze pozitivně ovlivňovat

Pro úspěch léčby je zásadní klientova motivace a míra připravenosti ke změně, obojí lze pozitivně ovlivňovat

Klienti přicházejí do center substituční léčby s jedním cílem − přestat užívat drogu. Podle toho, proč přicházejí, se nacházejí v určité fázi připravenosti a různě odhodlaní k tomu, takovou změnu opravdu provést. Lékař podle toho může vhodnými způsoby pacientovu motivaci podpořit a v jeho rozhodnutí jej utvrdit.

Celý článek proLékaře.cz

Cukr – léčení závislosti

Cukr – léčení závislosti

Některými odborníky, kteří se potýkají s nárůstem obezity, bývá označován jako „legální heroin“, avšak cukr představuje pro zdraví mnohem větší skryté nebezpečí, jak OHD prozradili Nigel Denby, odborník na výživu, a prof. Svante Twetman, specialista na kariologii.

Celý článek Zubní kaz

Srovnání efektu hormonální a antibiotické terapie (i jejich kombinace) při léčbě akné u žen

Srovnání efektu hormonální a antibiotické terapie (i jejich kombinace) při léčbě akné u žen

Níže prezentovaná práce srovnala účinky léčby tetracyklinem a ethinylestradiolem/cyproteron-acetátem, a to samotnými či v kombinaci, u pacientek se středními nebo středně závažnými projevy akné.

Celý článek Trombózy v gynekologii

Stále se obáváte rizika krvácení antikoagulační léčby při fibrilaci síní?

Stále se obáváte rizika krvácení antikoagulační léčby při fibrilaci síní?

"State of Art“ – stratifikace rizika krvácení u pacientů s fibrilací síní prezentovala v sekci „Pokroky ve vědě“ prof. Isabelle C. van Gelder z nizozemského Universitair Medisch Centrum Groningen.

Celý článek Léčba a prevence tromboembolismu

První schválený léčivý přípravek pro terapii Leberovy hereditární optické neuropatie dostupný rovněž v ČR

První schválený léčivý přípravek pro terapii Leberovy hereditární optické neuropatie dostupný rovněž v ČR

Přípravek Raxone s účinnou látkou idebenonem je nově registrován i v ČR pro léčbu Leberovy hereditární optické neuropatie − vzácného vrozeného mitochondriálního onemocnění, které může vést k rychlé a nevratné slepotě pacientů.

Celý článek Leberova hereditární optická neuropatie - LHON

Adrenokortikální onkocytom jako raritní příčina Cushingova syndromu v graviditě a následná děložní ruptura po porodu

Adrenokortikální onkocytom jako raritní příčina Cushingova syndromu v graviditě a následná děložní ruptura po porodu

Cíl studie: Popis vzácného případu Cushingova syndromu v těhotenství s následnou rupturou děložní během porodu.Typ studie: Kazuistika.Název pracoviště: Gynekologicko-porodnická...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 3/2016

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Laktátová acidóza asociovaná s metforminem – minireview na podkladě kazuistik

Laktátová acidóza asociovaná s metforminem – minireview na podkladě kazuistik

Přehledový článek prezentuje problematiku s metforminem asociované laktátové acidózy na podkladě tří případů nemocných s významnou alterací hemodynamiky – těžkým cirkulačním...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 4/2016

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Recidiva sarkomu retroperitonea

Recidiva sarkomu retroperitonea

Sarkomy retroperitonea jsou vzácné maligní nádory, které často pro své nespecifické symptomy dlouho unikají pozornosti. V léčbě stojí na prvním místě jejich radikální...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 10/2016

Specializace: urgentní medicína ortopedie chirurgie všeobecná
 

Anketa

Rozhovor

Kolik pacientů s enurézou máte ve své ordinaci?

 
 

0-10 pacientů (14)

 
 
 

11-29 pacientů (5)

 
 
 

více než 30 pacientů (2)

 
 

Noční pomočování může výrazně ovlivnit psychiku dítěte i celé jeho dětství

Enuréza významně ovlivňuje psychický stav a vývoj dítěte, a proto by se o ni měli aktivně zajímat nejen rodiče, ale i praktičtí lékaři. Vedoucí pracovní skupiny dětské nefrologie na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol v Praze doc. MUDr. Jiří Dušek, CSc., v rozhovoru objasňuje příčiny i dopady nočního pomočování dětí a hovoří o úspěších české nefrologie.

 
 
 
 
 
 
 

diskuze