Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Zubní kaz − vysoce preventabilní onemocnění

Zubní kaz je jedno z nejčastějších onemocnění. Dobrou zprávou ovšem je, že jde také o jedno z nejlépe preventabilních onemocnění. Významnou roli v jeho prevenci hrají stravovací návyky a zejména pak orální hygiena.

Celý článek Zubní kaz

Výchozí stav autoprotilátek ovlivňuje účinnost abataceptu u pacientů s revmatoidní artritidou dosud neléčených cílenou terapií

Výchozí stav autoprotilátek ovlivňuje účinnost abataceptu u pacientů s revmatoidní artritidou dosud neléčených cílenou terapií

Blokátor kostimulačního systému aktivace T lymfocytů abatacept se používá u pacientů se středně těžkou až těžkou revmatoidní artritidou (RA). Ukazuje se, že nemocní, kteří jsou při zahájení léčby séropozitivní na revmatoidní faktor (RF) a protilátku proti citrulinovaným proteinům (ACPA), lépe odpovídají na tuto léčbu. Nedávno vydaná studie předkládá data z reálného klinického využití abataceptu u pacientů, kterým cílená léčba dosud nebyla podávána.

Celý článek Revmatická onemocnění

 
 
Faktory ovlivňující brzké zahájení léčby pacientů s roztroušenou sklerózou

Faktory ovlivňující brzké zahájení léčby pacientů s roztroušenou sklerózou

Článek publikovaný v Journal of the Neurological Sciences popisuje faktory spojené s rozhodováním o včasné léčbě u nemocných s roztroušenu sklerózou (RS). Zahrnutá data byla získána od pacientů ze dvou různých kohort v Kanadě.

Celý článek Roztroušená skleróza

Náhlý versus postupný switch na jiné antipsychotikum − systematický přehled a metaanalýza

Náhlý versus postupný switch na jiné antipsychotikum − systematický přehled a metaanalýza

Terapie jedním účinným a dobře tolerovaným antipsychotikem představuje optimální strategii léčby schizofrenie a schizoafektivních poruch. Při nedostatečné odpovědi nemocného na adekvátní dávku léku se nabízí switch na jiné antipsychotikum. Výhody náhlého a postupného převodu zkoumala recentně publikovaná metaanalýza.

Celý článek Schizofrenie a antipsychotika

Farmakoterapie osteoporózy v osmi bodech

Farmakoterapie osteoporózy v osmi bodech

Osteoporóza je dnes tak častá, že by nás to mohlo svádět k podceňování jejího významu. Riziko fraktur páteře a proximálního femuru bychom však měli mít stále na zřeteli, stejně jako to, že existuje řada možností léčby.

Celý článek Suplementace Ca + vit.D

Kolektivní imunita jako významný přínos pravidelného očkování dětí

Kolektivní imunita jako významný přínos pravidelného očkování dětí

V posledních dekádách v řadě rozvinutých zemí poněkud klesá původně vysoká proočkovanost. Přibývá rodičů s rezervovaným postojem vůči vakcinaci jejich dětí. Podíl na kolektivní imunitě by mohl být jedním z přesvědčivých argumentů ve prospěch očkování.

Celý článek Pravidelné očkování

Stále kontroverzní kombinovaná léčba hypotyreózy

Stále kontroverzní kombinovaná léčba hypotyreózy

Doporučené postupy jsou skeptické ohledně přidávání liothyroninu k levothyroxinu v léčbě hypotyreózy, ale někteří pacienti jsou přesvědčeni, že právě kombinovaná léčba jim pomáhá lépe.

Celý článek Poruchy štítné žlázy

Vliv kombinované perorální antikoncepce na premenstruační poruchy

Vliv kombinované perorální antikoncepce na premenstruační poruchy

Premenstruační syndrom (PMS) a jeho vážnější forma, premenstruační dysforická porucha (PMDD), postihují až 12 % žen. Ke zmírnění příznaků PMDD se využívá kombinovaná perorální antikoncepce (COC). Na účinky COC obsahující drospirenon se zaměřil přehled zveřejněný v Cochraneově databázi.

Celý článek Perorální antikoncepce

Neutropenie má minimální vliv na klinický přínos léčby palbociklibem

Neutropenie má minimální vliv na klinický přínos léčby palbociklibem

Mezinárodní tým publikoval výsledky analýzy podskupin klinické studie PALOMA-1/TRIO-18. Její autoři se zaměřili na zhodnocení účinnosti a bezpečnosti palbociklibu u karcinomu prsu v závislosti na věku, histologii nádoru, místě výskytu metastáz a předchozí terapii. Dále charakterizovali nejběžnější a nejvýznamnější nežádoucí účinek léčiva – neutropenii.

Celý článek Onkologická léčba

Histiocytóza z indeterminovaných buněk – vymizení kožní infiltrace po ozáření elektronovým svazkem a aplikace 2-chlorodeoxyadenozinu: kazuistika

Histiocytóza z indeterminovaných buněk – vymizení kožní infiltrace po ozáření elektronovým svazkem a aplikace 2-chlorodeoxyadenozinu: kazuistika

Histiocytóza z indeterminovaných buněk je velmi vzácné onemocnění ze skupiny maligních histiocytóz. Toto onemocnění postihuje dominantně kůži. U popisovaného pacienta se nemoc...

Celý článek   Vnitřní lékařství Číslo: 4/2017

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
Odhad přesnosti měření SUV na SPECT/CT GE Discovery 670

Odhad přesnosti měření SUV na SPECT/CT GE Discovery 670

Úvod: Byla provedena křížová kalibrace tomografické citlivosti SPECT/CT kamery GE Discovery 670 vůči lokálnímu měřiči aktivity BQMetr4.Materiál a metoda: Chyba kalibračního...

Celý článek   Nukleární medicína Číslo: 1/2017

Specializace: nukleární medicína radiodiagnostika radioterapie
Nečekané „vyléčení“ u geriatrického pacienta s makroadenomem hypofýzy

Nečekané „vyléčení“ u geriatrického pacienta s makroadenomem hypofýzy

Expanzivní procesy tureckého sedla v geriatrii představují relativně vzácnou problematiku, která však při nerozpoznaném hypokortikalismu může mít i fatální důsledky. V geriatrii...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 1/2017

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika
LITOTRYPSE EXTRAKORPORÁLNÍ RÁZOVOU VLNOU – PRVNÍ ZKUŠENOSTI S ELEKTROMAGNETICKÝM LITOTRYPTOREM SIEMENS

LITOTRYPSE EXTRAKORPORÁLNÍ RÁZOVOU VLNOU – PRVNÍ ZKUŠENOSTI S ELEKTROMAGNETICKÝM LITOTRYPTOREM SIEMENS

Cíl: Dne 2. 5. 2016 byl na Klinice urologie a robotické chirurgie v Masarykově nemocnici nainstalován a spuštěn nový extrakorporální litotryptor Siemens Modularis Variostar...

Celý článek   Česká urologie Číslo: 1/2017

Specializace: dětská urologie nefrologie urologie
Pracovní stres a duševní zdraví – může práce vést k duševním poruchám?

Pracovní stres a duševní zdraví – může práce vést k duševním poruchám?

V posledních dvou desetiletích je věnována mimořádná pozornost problematice duševního zdraví. Dostupná literatura uvádí například vztah mezi charakterem pracovní zátěže a...

Celý článek   Časopis lékařů českých Číslo: 2/2017

Úloha psychosomatiky v urologii

Úloha psychosomatiky v urologii

Psychosomatická medicína je interdisciplinární medicínský obor, zkoumající vztahy sociálních, psychologických a behaviorálních faktorů na tělesné procesy a kvalitu života. Cílem...

Celý článek   Česká urologie Číslo: 1/2017

Specializace: dětská urologie nefrologie urologie
 

Anketa

Jaký obsah článků byste nejvíce uvítal/a?

 
 

přehledové studie (127)

 
 
 

novinky ze zahraničí (30)

 
 
 

kazuistiky (23)

 
 
 

výzkumy od česko-slovenských kolegů (15)

 
 

 
 
 
 
 
 

diskuze