Přihlášení

 
Hypogonadotropní hypogonadismus u žen a vliv na výsledky reprodukce po IVF

Vzácné onemocnění hypogonadotropní hypogonadismus je u žen příčinou neplodnosti kvůli nedostatečným hladinám FSH a LH. Recentně publikovaná turecká studie porovnává výsledky reprodukce a metod asistované reprodukce u těchto žen oproti ženám, kde je příčinou infertility páru muž.

Celý článek Asistovaná reprodukce

Trávení s lehkostí

Trápení se zažíváním může mít mnoho podob. Od vážných chronických onemocnění až po akutní a relativně rychle odeznívající potíže. Vzhledem k tomu, že existuje mnoho druhů vyšetření a směrů, kterými se může konkrétní léčba ubírat, spousta lidí tak při běžných problémech s trávením může poněkud tápat – zvláště když navštívit lékaře s něčím na první pohled tak banálním jako je zácpa či nadýmání, se jim nechce.

Číst článek

 
 
 
 
Esomeprazol podávaný při antiagregační léčbě společně s klopidogrelem snižuje riziko rekurence žaludečního vředu

Esomeprazol podávaný při antiagregační léčbě společně s klopidogrelem snižuje riziko rekurence žaludečního vředu

Autoři publikovali v časopise Gastroenterology výsledky svého výzkumu, ve kterém srovnávali riziko rekurence žaludečního vředu u pacientů s aterosklerózou při léčbě klopidogrelem samotným a klopidogrelem v kombinaci s esomeprazolem. Zároveň zkoumali vliv esomeprazolu na protidestičkovou aktivitu klopidogrelu.

Celý článek Gastrointestinální léčba

Terapie bércových vředů pomocí autologní plazmy

Terapie bércových vředů pomocí autologní plazmy

Pod zkratkou A-PRP (Autologous-Platelet Rich Plasma) se skrývá patentovaná technologie autologní krevní plazmy bohaté na krevní destičky. A-PRP se využívá zejména v terapii chronických ran. Její benefity v léčbě bércových vředů prokázal nedávno uveřejněný výzkum, který se zabývá souborem kazuistik.

Celý článek Chronické rány

Pacienti s astmatem a s CHOPN upřednostňují inhalátor ELLIPTA DPI

Pacienti s astmatem a s CHOPN upřednostňují inhalátor ELLIPTA DPI

Inhalátor ELLIPTA se suchým práškem (DPI), určený k léčbě astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), byl velmi pozitivně hodnocen pacienty v klinických studiích. Pacienti jej díky snadnému používání, ergonomickému designu, vhodnému tvaru náustku a dobře viditelnému počítadlu dávek upřednostňovali před jinými používanými inhalátory. Snadno použitelný inhalátor může zvýšit adherenci k léčbě astmatu a CHOPN.

Celý článek Léčba astmatu a CHOPN

Lokální kortikosteroidy v léčbě atopické dermatitidy

Lokální kortikosteroidy v léčbě atopické dermatitidy

Atopická dermatitida je běžné chronické onemocnění kůže. Postihuje především děti. Je charakterizována střídáním remisí a opětovných vzplanutí a nepříznivě ovlivňuje kvalitu života. Základem léčby jsou emoliencia, protože charakteristickým rysem kůže pacienta s atopickou dermatitidou je suchost. Pacienti by se měli vyhýbat individuálním spouštěčům choroby a alergenům. Léky první volby při vzplanutích jsou lokální kortikosteroidy (KS).

Celý článek Atopická dermatitida

Časné nasazení statinů po infarktu upravuje metabolický profil

Časné nasazení statinů po infarktu upravuje metabolický profil

Statiny patří mezi základní léky primární i sekundární kardiovaskulární prevence. Mechanismus jejich účinku se opírá o omezení syntézy cholesterolu de-novo přes inhibici enzymu HMG-CoA-reduktázy. Použití atorvastatinu u nemocných po infarktu myokardu se věnovala studie uveřejněná letos v časopise Drug Design.

Celý článek Antitrombotika a statiny

Účinek kombinované farmakoterapie na kvalitu života u přetrvávající alergické rýmy

Účinek kombinované farmakoterapie na kvalitu života u přetrvávající alergické rýmy

Alergická rinitida může významně negativně ovlivňovat kvalitu života pacientů s tímto onemocněním. Cílem studie, kterou provedl tým otorinolaryngologů z Ankary v Turecku, bylo porovnat efekt samotných nazálních steroidů oproti kombinaci nazálních steroidů s levocetirizinem nebo montelukastem na kvalitu života nemocných s perzistentní alergickou rinitidou.

Celý článek Alergické reakce

Vakcinace proti lidskému papilomaviru v USA v letech 2006–2012

Vakcinace proti lidskému papilomaviru v USA v letech 2006–2012

Studie o proočkovanosti populace jsou důležité mimo jiné i proto, že ukazují nové způsoby, jak využití vakcíny zvýšit. Autoři následující práce se zaměřili na vakcínu proti lidskému papilomaviru (HPV) – sledovali počet zahájených a dokončených očkování u žen a dívek v USA mezi lety 2006 a 2012.

Celý článek Léčba HPV

Zhodnocení rizik BHP na základě guidelines

Zhodnocení rizik BHP na základě guidelines

Vědci stále zkoumají, jaké faktory mohou predikovat riziko prevalence BHP/LUTS mezi mužskou populaci ve věku nad 40 let a jaké klinické příznaky mohou signalizovat vyšší pravděpodobnost operativního řešení. Na rozdíl od jiných chronických nemocí je etiologie benigní hyperplazie prostaty stále nedostatečně definována.

Celý článek Benigní hyperplazie prostaty

Subkutánní pegylovaný interferon beta-1a – terapeutický efekt u roztroušené sklerózy

Subkutánní pegylovaný interferon beta-1a – terapeutický efekt u roztroušené sklerózy

Subkutánní podávání pegylovaného interferonu (PEG-INF) beta-1a v dávce 125 µg v intervalu 2 či 4 týdny bylo sledováno ve studii fáze 3 ADVANCE. Jelikož chyběla možnost přímého srovnání, provedli autoři také metaanalýzu umožňující dosáhnout alespoň nepřímého srovnání relativního účinku, bezpečnosti a tolerability PEG-INF s jinými dostupnými injekčními léčivy používanými v léčbě relaps-remitentní roztroušené sklerózy (RRRS).

Celý článek Roztroušená skleróza

Histologické hodnocení vlivu
 <i>in vivo</i> aplikace biomateriálů na hojení chrupavky, kosti a kůže

Histologické hodnocení vlivu
 in vivo aplikace biomateriálů na hojení chrupavky, kosti a kůže

Cílem příspěvku je ukázat přínosy i omezení histologického hodnocení ovlivnění hojení při implantaci podpůrných biomateriálů. Podáváme přehled a fotodokumentaci histologických...

Celý článek   Časopis lékařů českých Číslo: 3/2015

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Magnetická detekce sentinelových uzlin  u karcinomu prsu metodou SentiMag

Magnetická detekce sentinelových uzlin u karcinomu prsu metodou SentiMag

Úvod: Cílem práce bylo zjistit prostřednictvím pilotní studie proveditelnosti, zda nový systém detekce sentinelové uzliny „SentiMag“ je v naší praxi u karcinomu prsu...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 7/2015

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
Moderní nanomedicína v léčbě karcinomů plic

Moderní nanomedicína v léčbě karcinomů plic

Východiska: I přes rychlý vývoj nových, efektivnějších cytostatik a cílené terapie není úspěšnost léčby karcinomů plic stále dostačující. Systémově aplikované léčivo je k...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 4/2015

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Význam HE4 v diferenciální diagnostice patologií endometria

Význam HE4 v diferenciální diagnostice patologií endometria

Cíl studie: Cílem studie bylo zhodnotit využití lidského epididymálního proteinu 4 (HE4) v diferenciální diagnostice biologické povahy patologií endometria při současném...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 4/2015

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
 

Anketa

Rozhovor

Možnost získání kreditů ČLK v rámci vzdělávání na proLékaře.cz

 
 

Ano, tuto možnost uvítám (147)

 
 
 

Ne, nebudu mít zajem (54)

 
 

Rozhovor s Pavlem Grubrem, ředitelem Lékařů bez hranic

Mezinárodní humanitární a zdravotnická organizace Lékaři bez hranic poskytuje profesionální zdravotní péči lidem ve válečných konfliktech, při přírodních katastrofách či jinak vyloučených ze zdravotní péče. O tom, jak náročné je získat pro tuto práci skutečné profesionály a proč právě teď organizaci takoví lidé chybí, jsme si povídali s ředitelem organizace v ČR Pavlem Grubrem.

 
 
 
 
 
 
 

diskuze