Přihlášení

 
Alklometazon-dipropionát v terapii atopické dermatitidy u dětí

Lokální kortikosteroidy, mezi něž se řadí alklometazon-dipropionát, jsou lékem první volby u atopické dermatitidy – a to nejen u dětí, ale i v případě dospělých. Terapie chronického zánětlivého onemocnění je kromě potlačení zánětu zaměřena i na odstranění provokačních faktorů a lokální hydrataci kůže.

Celý článek Atopická dermatitida

Léčba nauzey a zvracení vyvolaných chemoterapií pomocí palonosetronu

Léčba nauzey a zvracení vyvolaných chemoterapií pomocí palonosetronu

Nauzea a zvracení patří mezi hlavní nežádoucí účinky chemoterapie a mohou mít zásadní vliv na kvalitu života pacientů. Léčba nauzey a zvracení vyvolaných chemoterapií (CINV) je obtížná, jednou z léčebných možností jsou například antagonisté receptoru pro 5-hydroxytryptamin (5-HT3RA). Cílem práce kanadských autorů bylo nastínit existující a budoucí možnosti léčby CINV a zhodnotit účinnost, tolerabilitu a bezpečnost léčby CINV palonosetronem, preparátem ze skupiny 5-HT3RA, který je k léčbě CINV schválen.

Celý článek Antiemetická terapie

 
 
Rosuvastatin vede k poklesu kardiovaskulárních příhod u pacientů s chronickým ledvinným onemocněním – výsledky studie JUPITER

Rosuvastatin vede k poklesu kardiovaskulárních příhod u pacientů s chronickým ledvinným onemocněním – výsledky studie JUPITER

Pacienti se středně významnou renální insuficiencí mají vyšší riziko infarktu myokardu, cévní mozkové příhody či úmrtí spojeného s vaskulárním onemocněním. Některé studie ukazují na snížený efekt statinů u vysoce rizikových pacientů s těžkým renálním selháním a potřebou dialýzy.

Celý článek Antitrombotika a statiny

Kurzy ERC Newborn Life Support - Ústav pro péči o matku a dítě

Cílem Newborn Life Support kurzu je předat jeho participantům základní znalosti a dovednosti nutné ke kompetentnímu zajištění novorozence při nutnosti jeho resuscitace v prvních minutách života. Kurz klade důraz na zajištění termomanagementu, průchodnosti dýchacích cest, ventilace a cirkulace.
Dva kurzy se konají ve dnech 7. a 8. listopadu 2015.

Číst článek

Ovlivní preimplantační genetické vyšetření u párů s poruchou plodnosti spojenou s rodičovskými chromozomálními abnormalitami počet živě narozených dětí?

Ovlivní preimplantační genetické vyšetření u párů s poruchou plodnosti spojenou s rodičovskými chromozomálními abnormalitami počet živě narozených dětí?

Studie se zabývá srovnáním počtu živě narozených dětí u párů s poruchou plodnosti na základě rodičovských chromozomálních abnormalit (translokací), u kterých bylo provedeno preimplantační genetické vyšetření, s páry, které počaly spontánně.

Celý článek Asistovaná reprodukce

První Světový den pomočování

První Světový den pomočování

Noční pomočování dětí bývá často podceňováno. Otevření tohoto tématu k odborné diskusi si dává za cíl Světový den pomočování, jenž bude poprvé vyhlášen letos v říjnu v Praze. Mezinárodní společnost pro dětskou kontinenci (International Children Continency Society – ICCS) a Evropská společnost pro dětskou urologii (European Society for Pediatric Urology – ESPU) letos pořádají první Světový den pomočování.

Celý článek Enuréza a nykturie

Austrálie schválila biosimilární infliximab

Austrálie schválila biosimilární infliximab

Jihokorejská biotechnologická společnost Celltrion oznámila v srpnu 2015, že její partnerská firma Hospira získala souhlas australského regulačního úřadu Therapeutic Goods Administration (TGA) s terapeutickým užitím biosimilárního infliximabu. Biosimilární infliximab byl TGA schválen pro léčbu revmatoidní artritidy, psoriatické artritidy, ankylozující spondylitidy, Crohnovy nemoci u dětí a dospělých včetně její refrakterní fistulující formy, ulcerózní kolitidy u dětí a dospělých a plakové psoriázy.

Celý článek Biosimilars

HPV infekce z pohledu gynekologa

HPV infekce z pohledu gynekologa

Nejčastějším původcem virového onemocnění děložního hrdla jsou lidské papilomaviry – HPV. Podle klasifikace IACR (Agency for Research on Cancer) se HR HPV řadí do skupiny 1 – lidské karcinogeny. Pro vznik maligního onemocnění je třeba více kofaktorů, ne pouze přítomnost HR HPV.

Celý článek Condylomata

Vliv omeprazolu na kvalitu hlasu u pacientů s funkční dysfonií a laryngofaryngeálním refluxem

Vliv omeprazolu na kvalitu hlasu u pacientů s funkční dysfonií a laryngofaryngeálním refluxem

Laryngofaryngeální reflux (LPR) je zatékání obsahu žaludku přes dolní jícnový svěrač do horní části trávicího a dýchacího systému, které je časté u pacientů s funkčními dysfoniemi. Autoři studie z Turecka sledovali vliv léčby LPR omeprazolem na kvalitu hlasu u těchto pacientů.

Celý článek Gastrointestinální léčba

Závěry studie PALOMA 3 – efekt palbociclibu a fulvestrantu u žen s hormonálně dependentním pokročilým karcinomem prsu

Závěry studie PALOMA 3 – efekt palbociclibu a fulvestrantu u žen s hormonálně dependentním pokročilým karcinomem prsu

Článek prezentuje závěry studie PALOMA 3, která srovnává efekt palbociclibu a fulvestrantu na dobu přežití bez progrese choroby (PFS) u žen s hormonálně dependentním pokročilým karcinomem prsu, který metastazoval navzdory předchozí endokrinologické terapii.

Celý článek Onkologická léčba

Revmatoidní artritida a etanercept: vliv na pracovní neschopnost a kvalitu života

Revmatoidní artritida a etanercept: vliv na pracovní neschopnost a kvalitu života

Částečná nebo úplná pracovní neschopnost je u jedinců s revmatoidní artritidou (RA) poměrně častá, přičemž se většinou zhoršuje s průběhem onemocnění. Nový výzkum však prokázal signifikantní zlepšení pracovní výkonnosti i celkové kvality života u pacientů užívajících cílené léčivo etanercept.

Celý článek Artritida

Prenatální diagnostika hemofilie spíše jako součást psychologické přípravy než důvod přerušení těhotenství

Prenatální diagnostika hemofilie spíše jako součást psychologické přípravy než důvod přerušení těhotenství

Švédští autoři se recentně zaměřili na frekvenci a důvody provedení prenatální diagnostiky u žen, které jsou přenašečkami hemofilie. Zjistili, že v průběhu 30 let se trendy mění, zejména pokud jde o rozhodnutí plynoucí z pozitivního výsledku vyšetření.

Celý článek Hemofilie

Hormonální antikoncepce může metabolismus ovlivňovat i pozitivně

Hormonální antikoncepce může metabolismus ovlivňovat i pozitivně

Kombinovaná hormonální antikoncepce (COC) je spojována s nežádoucími metabolickými účinky, a s opatrností by tak měla být používána zejména u žen s hypertenzí, porušeným lipidovým profilem nebo obezitou. Modernější přípravky ale mohou mít na tyto modality vliv neutrální až vyloženě pozitivní.

Celý článek Perorální antikoncepce

Truncus arteriosus communis s prežívaním 46 rokov: kazuistika

Truncus arteriosus communis s prežívaním 46 rokov: kazuistika

Súdny lekár sa častokrát stretáva s prípadmi náhleho a neočakávaného úmrtia v zdravotníckom zariadení, u ktorých nie sú známe anamnestické údaje o ochoreniach, prípadne tieto...

Celý článek   Soudní lékařství Číslo: 3/2015

Specializace: toxikologie soudní lékařství patologie
Neuroplasticita, restituce motorických funkcí a možnosti rehabilitace spastické parézy

Neuroplasticita, restituce motorických funkcí a možnosti rehabilitace spastické parézy

Spastická paréza je významnou součástí klinického obrazu u většiny získaných poškození mozku. Příspěvek se nejprve věnuje reakci mozku na poškození a spontánním plastickým...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 3/2015

Specializace: tělovýchovné lékařství rehabilitace fyzioterapie
Čtyřleté následné sledování dětí se středně těžkým a těžkým nekontrolovaným astmatem po ukončení roční léčby omalizumabem

Čtyřleté následné sledování dětí se středně těžkým a těžkým nekontrolovaným astmatem po ukončení roční léčby omalizumabem

Účel přehledu: Alergické astma, což je nejčastěji se vyskytující fenotyp astmatu, je chronické zánětlivé onemocnění charakterizované zvýšenými sérovými koncentracemi IgE a...

Celý článek   Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology Číslo: 3/2015

Specializace: alergologie a imunologie dermatologie dětská dermatologie
“The Chinese Method” of Intermingled Skin Grafting in severe burns: 
long term results, genetical aspects and potential use in burn disasters 
and difficult public health settings

“The Chinese Method” of Intermingled Skin Grafting in severe burns: 
long term results, genetical aspects and potential use in burn disasters 
and difficult public health settings

Cíl: Článek analyzuje skutečný mezinárodní význam této techniky a její potenciální využití v medicíně katastrof a složitých prostředích poskytování civilní medicíny a uvádí také...

Celý článek   Úrazová chirurgie Číslo: 3/2015

Specializace: chirurgie všeobecná urgentní medicína traumatologie
 

Anketa

Rozhovor

Možnost získání kreditů ČLK v rámci vzdělávání na proLékaře.cz

 
 

Ano, tuto možnost uvítám (162)

 
 
 

Ne, nebudu mít zajem (58)

 
 

Rozhovor s Pavlem Grubrem, ředitelem Lékařů bez hranic

Mezinárodní humanitární a zdravotnická organizace Lékaři bez hranic poskytuje profesionální zdravotní péči lidem ve válečných konfliktech, při přírodních katastrofách či jinak vyloučených ze zdravotní péče. O tom, jak náročné je získat pro tuto práci skutečné profesionály a proč právě teď organizaci takoví lidé chybí, jsme si povídali s ředitelem organizace v ČR Pavlem Grubrem.

 
 
 
 
 
 
 

diskuze