Přihlášení

 
Relvar Ellipta – dvě nové molekuly v léčbě astmatu bronchiale a CHOPN

Relvar Ellipta je fixní kombinace dvou nových molekul k inhalační léčbě astmatu bronchiale (AB) a chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Obsahuje inhalační kortikosteroid (IKS) flutikasonfuroát a ultradlouhodobě působícího β-antagonistu (LABA) vilanterol. Jeho výhodou je synergické působení obou molekul a 24hodinová účinnost, která umožňuje podávání jednou denně.

Celý článek Léčba astmatu a CHOPN

Pražské herniologické dny - Plastika tříselné kýly – otevřené vs. laparoskopické přístupy

Dny se uskuteční ve dnech 21. - 22. května 2015 v hotelu Ambassador - Zlatá Husa v Praze a v nemocnici Na Františku.
V pátek 22. května proběhne pasivní workshop živého přenosu do konferenčního sálu s interaktivní možností komunikace s operatérem.
Program a bližší informace naleznete na stránkách Pražských herniologických dní.

Číst článek

 
 

Kurzy ERC Newborn Life Support - Ústav pro péči o matku a dítě

Cílem Newborn Life Support kurzu je předat jeho participantům základní znalosti a dovednosti nutné ke kompetentnímu zajištění novorozence při nutnosti jeho resuscitace v prvních minutách života. Kurz klade důraz na zajištění termomanagementu, průchodnosti dýchacích cest, ventilace a cirkulace.
Dva kurzy se konají ve dnech 20. a 21. června 2015.

Číst článek

Dosavadní důkazy svědčí pro přínos brusinek v prevenci infekcí močových cest

Dosavadní důkazy svědčí pro přínos brusinek v prevenci infekcí močových cest

Publikované studie ukazují přínos brusinek v prevenci rozvoje infekcí močových cest a objasňují jejich mechanismus účinku. Jsou ale nutné kontrolované studie se standardizovanými přípravky. Infekce močových cest představují častý a finančně nákladný zdravotní problém.

Celý článek Probiotika

Umístění primárního nádoru a jeho vliv na prognózu metastatického kolorektálního karcinomu

Umístění primárního nádoru a jeho vliv na prognózu metastatického kolorektálního karcinomu

Autoři nedávno publikované analýzy se snažili vyjasnit, nakolik má uložení primárního nádoru u metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) prognostický význam. Přibývají biologické i klinické důkazy o tom, že mCRC v různém uložení (levostranné versus pravostranné) mají odlišné mechanismy kancerogeneze.

Celý článek Kolorektální karcinom

Neléčená enuréza zasahuje do vývoje osobnosti dítěte

Neléčená enuréza zasahuje do vývoje osobnosti dítěte

Řešení enurézy bývá často odkládáno s tím, že se upraví samo. Neléčená enuréza ovšem má své psychické důsledky, které zasahují do celého vývoje osobnosti. Jsou patrné zejména v sebepojetí a sebehodnocení dítěte. Obecně platí, že čím déle porucha trvá, tím je zásah do sebevědomí hlubší.

Celý článek Enuréza a nykturie

Možné klinické prediktory endoskopické remise u střevních zánětlivých onemocnění

Možné klinické prediktory endoskopické remise u střevních zánětlivých onemocnění

V současném terapeutickém přístupu je u nemocných se zánětlivým onemocněním střev (IBD) preferováno jako terapeutický cíl slizniční hojení před klinickou remisí. Nicméně je pravda, že kolonoskopie je náročné vyšetření, které není vhodné pro pravidelný monitoring onemocnění.

Celý článek Střevní záněty

Léčbu atopické dermatitidy je třeba zaměřit na dysfunkci epidermální bariéry a chronický zánět

Léčbu atopické dermatitidy je třeba zaměřit na dysfunkci epidermální bariéry a chronický zánět

Současné poznatky o genetických a imunologických mechanismech, které spouštějí zánět u atopické dermatitidy, vyzdvihují zásadní úlohu funkce epidermální bariéry a imunitního systému. Porucha obou těchto funkcí přispívá k senzitizaci zprostředkované IgE a měla by být cílem léčby.

Celý článek Atopická dermatitida

Fluktuace nitroočního tlaku a progrese glaukomu: co o ní víme?

Fluktuace nitroočního tlaku a progrese glaukomu: co o ní víme?

Zatímco o průměrná výši nitroočního tlaku (NOT) je dlouhodobě známo, že koreluje s glaukomatózním poškozením, role fluktuace NOT je mnohem méně definována. V literatuře existuje mnoho protichůdných tvrzení. Souhrnný článek se zabývá těmito otázkami a poukazuje na nedostatky předchozích studií. 

Celý článek Glaukom

Praktické poznámky k vyšetření placenty ve druhém a třetím trimestru gravidity

Praktické poznámky k vyšetření placenty ve druhém a třetím trimestru gravidity

Autoři prezentují stručný přehled placentární patologie pro běžného patologa. Jsou uvedeny praktické tipy pro vyšetření fixované placenty a několik drobných kazuistik pro...

Celý článek   Česko-slovenská patologie Číslo: 2/2015

Výsledky implantace plného rohovkového kroužku (MyoRing) v léčbě keratokonu

Výsledky implantace plného rohovkového kroužku (MyoRing) v léčbě keratokonu

Cíl práce: Prezentovat roční a dvouleté výsledky u pacientů s keratokonem po implantaci plného intrastromálního kroužku.Metodika: Retrospektivní zhodnocení u pacientů s...

Celý článek   Česká a slovenská oftalmologie Číslo: 2/2015

Konfrontácia poznatkov o koncentrácii  alkoholu v krvi a vo vydychovanom vzduchu

Konfrontácia poznatkov o koncentrácii alkoholu v krvi a vo vydychovanom vzduchu

Autori príspevku analyzujú príčiny numerických rozdielov výsledkov analýz pri dokazovaní alkoholu v krvi a vo vydychovanom vzduchu. Potvrdzujú presnosť analýz metódou plynovej...

Celý článek   Soudní lékařství Číslo: 2/2015

Účinnost a bezpečnost intraartikulární aplikace depotních glukokortikoidů u revmatických onemocnění

Účinnost a bezpečnost intraartikulární aplikace depotních glukokortikoidů u revmatických onemocnění

Glukokortikoidy hrají v terapii revmatických onemocnění velmi důležitou roli. Mnohdy je ale zapotřebí ke zvládnutí aktivity onemocnění poměrně vysokých dávek podávaných...

Celý článek   Česká revmatologie Číslo: 1/2015

 

Anketa

Rozhovor

Možnost získání kreditů ČLK v rámci vzdělávání na proLékaře.cz

 
 

Ano, tuto možnost uvítám (74)

 
 
 

Ne, nebudu mít zajem (20)

 
 

Rozhovor s Pavlem Grubrem, ředitelem Lékařů bez hranic

Mezinárodní humanitární a zdravotnická organizace Lékaři bez hranic poskytuje profesionální zdravotní péči lidem ve válečných konfliktech, při přírodních katastrofách či jinak vyloučených ze zdravotní péče. O tom, jak náročné je získat pro tuto práci skutečné profesionály a proč právě teď organizaci takoví lidé chybí, jsme si povídali s ředitelem organizace v ČR Pavlem Grubrem.

 
 
 
 
 
 
 

diskuze