Přihlášení

 
Donezepil zmírňuje neuropsychiatrické příznaky u Alzheimerovy choroby

Inhibitor cholinesterázy – donezepil – prokázal již v roce 2004 významnou účinnost při zmírnění neuropsychiatrických příznaků u pacientů s mírnou až středně závažnou Alzheimerovou chorobou (ACh). Až 90 % pacientů s ACh trpí halucinacemi, bludy, motorickým neklidem či poruchami nálady.

Celý článek Alzheimer a Kognitiva

Pražské herniologické dny - Plastika tříselné kýly – otevřené vs. laparoskopické přístupy

Dny se uskuteční ve dnech 21. - 22. května 2015 v hotelu Ambassador - Zlatá Husa v Praze a v nemocnici Na Františku.
V pátek 22. května proběhne pasivní workshop živého přenosu do konferenčního sálu s interaktivní možností komunikace s operatérem.
Program a bližší informace naleznete na stránkách Pražských herniologických dní.

Číst článek

 
 
Rozhodnutí o revaskularizaci lze u pacientů s anginou pectoris provést na základě neinvazivního vyšetření

Rozhodnutí o revaskularizaci lze u pacientů s anginou pectoris provést na základě neinvazivního vyšetření

U pacientů se stabilními anginózními příznaky a suspektní ischemickou chorobou srdeční (ICHS) lze velmi přesně indikovat léčbu podle vyšetření perfuze myokardu pomocí hybridní SPECT/CTCA (jednofotonová emisní výpočetní tomografie/CT koronární angiografie) bez nutnosti invazivní koronární angiografie.

Celý článek Angina pectoris

Lokální anestetika

Lokální anestetika

Lokální anestezie je vyřazení vnímání veškerých podnětů v blízkosti místa aplikace lokálního anestetika nebo v úseku inervovaném určitým nervovým kmenem bez ovlivnění vědomí. Lokální anestetika ovlivňují sodíkové kanály, a tím přechodně blokují vznik a vedení vzruchu ve svalové a nervové tkáni. Vedou ke ztrátě funkce sympatiku, z čehož vyplývá ztráta citlivosti na bolest (analgezie), a ke ztrátě citlivosti na dotek, teplo a chlad (anestezie).

Celý článek Analgesie

Venotonika jsou vhodnými přípravky v léčbě hemoroidů

Venotonika jsou vhodnými přípravky v léčbě hemoroidů

V metaanalýze 16 studií prokázala venotonika zahrnující přírodní i syntetické přípravky statisticky významný přínos v léčbě hemoroidů a zmírnění příznaků po hemoroidektomii. Britští autoři provedli v roce 2012 průzkum literatury s cílem zhodnotit vliv venotonik na zmírnění projevů, příznaků a závažnosti hemoroidálního onemocnění. V databázích Cochrane, MEDLINE a EMBASE vyhledali randomizované kontrolované studie věnované této problematice.

Celý článek Chronická žilní nedostatečnost

Vliv profylaktického podávání paracetamolu v čase vakcinace na febrilní reakce a protilátkovou odpověď

Vliv profylaktického podávání paracetamolu v čase vakcinace na febrilní reakce a protilátkovou odpověď

Podle výsledků předkládané práce by neměla být dětem v čase vakcinace rutinně podávána antipyretika, protože potlačení přirozené zánětlivé odpovědi může vést k nižší protilátkové odpovědi organizmu na očkování.

Celý článek Antipyretika a analgetika

Vliv aplikace redukované dávky hCG na indukci ovulace a výsledek gravidit u žen v IVF cyklech

Vliv aplikace redukované dávky hCG na indukci ovulace a výsledek gravidit u žen v IVF cyklech

Srovnání vlivu rozdílného dávkování hCG při indukci ovulace u žen léčených v cyklech IVF. Exogenní lidský choriový gonadotropin (hCG) je často používán k vyvolání ovulace v kontrolovaných ovariálních stimulačních protokolech. V in vitro cyklech (IVF) cyklech je většinou užívána dávka 10 000 IU.

Celý článek Asistovaná reprodukce

Extrapolace dat u biosimilárních přípravků je zavedeným postupem

Extrapolace dat u biosimilárních přípravků je zavedeným postupem

I přes zavedení speciálního postupu registrace biosimilárních přípravků, vydání podrobných vědeckých směrnic pro jejich vývoj a schválení několika takových léků v Evropě existují mezi odbornou veřejností určité obavy. Týkají se zejména extrapolace klinických dat získaných pro jednu hlavní indikaci na další indikace.

Celý článek Biosimilars

Využití Narrow Band Imaging v dia­gnostice časných karcinomů hrtanu

Využití Narrow Band Imaging v dia­gnostice časných karcinomů hrtanu

Úvod: Narrow band imaging (NBI) je endoskopická zobrazovací metoda určená k dia­gnostice slizničních lézí, které nejsou viditelné při endoskopii bílým světlem, a přitom jsou charakteristické pro ...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 2/2015

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
PET-CT dokumentovaná remise multicentrické formy Castlemanovy choroby po léčbě rituximabem <br>Popis případu a přehled literatury

PET-CT dokumentovaná remise multicentrické formy Castlemanovy choroby po léčbě rituximabem
Popis případu a přehled literatury

Popisujeme případ multicentrické formy Castlemanovy choroby, s generalizovanou lymfadenopatií a splenomegalií, provázenou typickými B symptomy – úbytek hmotnosti 15 kg, ...

Celý článek   Vnitřní lékařství Číslo: 3/2015

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
Revaskularizácia pri srdcovom zlyhávaní a diabetes mellitus

Revaskularizácia pri srdcovom zlyhávaní a diabetes mellitus

U pacientov s diabetom s viaccievnou koronárnou chorobou srdca má byť jednoznačne preferovaná chirurgická revaskularizácia. Revaskularácia myokardu pri súčasne prítomnom...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 1/2015

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
Přínos stanovení protilátek IgA pro laboratorní diagnostiku příušnic ve vysoce proočkované populaci

Přínos stanovení protilátek IgA pro laboratorní diagnostiku příušnic ve vysoce proočkované populaci

Cíl práce: Sérologický průkaz epidemické parotitidy může být u vakcinovaných osob mnohdy obtížný, zejména pro absenci specifických IgM protilátek. Cílem práce bylo zjistit, zda...

Celý článek   Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie Číslo: 1/2015

Specializace: hygiena a epidemiologie infekční lékařství mikrobiologie
Historie a současnost rekonstrukce palce ruky

Historie a současnost rekonstrukce palce ruky

Palec je pro funkci ruky nejdůležitějším prstem na ruce. Svou úlohu má nejen z pohledu funkčního, ale také z estetického hlediska zejména proto, že ruka je velmi exponovanou...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 4/2015

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
 

Anketa

Rozhovor

Možnost získání kreditů ČLK v rámci vzdělávání na proLékaře.cz

 
 

Ano, tuto možnost uvítám (56)

 
 
 

Ne, nebudu mít zajem (15)

 
 

Rozhovor s Pavlem Grubrem, ředitelem Lékařů bez hranic

Mezinárodní humanitární a zdravotnická organizace Lékaři bez hranic poskytuje profesionální zdravotní péči lidem ve válečných konfliktech, při přírodních katastrofách či jinak vyloučených ze zdravotní péče. O tom, jak náročné je získat pro tuto práci skutečné profesionály a proč právě teď organizaci takoví lidé chybí, jsme si povídali s ředitelem organizace v ČR Pavlem Grubrem.

 
 
 
 
 
 
 

diskuze