proLékaře.cz
Mediklub
Časopisy
Moje specializace
Diskuze
Novinky
Kongresy
Kariéra
Videa a rozhovory
Premium
Přihlášení
 
Vědecké poznatky rozptylující obavy spojené s používáním nitroděložní antikoncepce i u mladých žen

Intrauterinní systém s levonorgestrelem Jaydess® (Bayer) je dlouhodobě působící reverzibilní antikoncepce, jejíž účinnost není závislá na uživatelce a je srovnatelná se sterilizací. Je vhodná i pro mladé ženy včetně nulipar a také pro ženy, které podstoupily umělé přerušení těhotenství.

Celý článek Gynekologie

Zlepšit chod nemocnice může nyní každý z nás

Téměř každý z nás někdy navštívil ambulanci v nemocnici, nebo musel být hospitalizován. Máte-li zájem i Vy ovlivnit chod své nemocnice, vyjádřete svůj názor nejpozději do 30. září 2014 prostřednictvím dotazníku.

Číst článek

 
 

X. Hradecké vakcinologické dny 2.– 4 .10. 2014 Hradec Králové

Kongres České vakcinologické společnosti, který v letošním roce slaví své kulaté, desáté jubileum, již získal nejen celorepublikový, ale i mezinárodní význam a je opakovaně výborně hodnocen mezi odbornou veřejností. I v le­tošním roce plánujeme vysokou účast – téměř 500 odborníků z České i Slovenské republiky.

Číst článek

Gynekologické operace a uchování fertility

Gynekologické operace a uchování fertility

V poslední době se stále více střetávají dva úhly pohledu v oblasti gynekologických operací. Na jedné straně stojí zastánci klasických gynekologických operací, na straně druhé se ozývají hlasy varující před možným ovlivněním plodnosti ženy. Výsledkem by měla být úzká mezioborová spolupráce chirurgů a specialistů na reprodukční medicínu.

Celý článek Asistovaná reprodukce

Časná endoskopická rekurence nemoci po ileocekální resekci

Časná endoskopická rekurence nemoci po ileocekální resekci

Incidence endoskopické rekurence Crohnovy nemoci činí v prvním roce po předchozí kurativní resekci střeva více než 75 %. Endoskopie představuje nejcitlivější metodu detekce časných slizničních změn a zdá se, že závažná endoskopická rekurence v prvním roce tak predikuje rozvoj klinického relapsu.

Celý článek Gastroenterologie

A Gene Transfer Agent and a Dynamic Repertoire of Secretion Systems Hold the Keys to the Explosive Radiation of the Emerging Pathogen

A Gene Transfer Agent and a Dynamic Repertoire of Secretion Systems Hold the Keys to the Explosive Radiation of the Emerging Pathogen

Introduction Double-stranded DNA viruses are extremely abundant and evolve rapidly, yielding highly diverse viral populations. The transfer of bacteriophage DNA from one bacterial cell to another...

Celý článek   PLOS Genetics Číslo: 3/2013

Bakteriální kontaminace vnitřního vzduchu transplantační jednotky

Bakteriální kontaminace vnitřního vzduchu transplantační jednotky

Po dobu jednoho roku (červenec 2010 až srpen 2011) bylo prováděno 1krát měsíčně monitorování mikrobiální kontaminace vnitřního vzduchu v prostorech transplantační jednotky...

Celý článek   Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie Číslo: 4/2013

Anesteziologická problematika CT navigované ireverzibilní elektroporatizace
(přístrojem NanoKnife<sup>TM</sup>)

Anesteziologická problematika CT navigované ireverzibilní elektroporatizace
(přístrojem NanoKnifeTM)

Cíl studie: Pokrok v různých lékařských odbornostech staví anesteziology před nutnost řešit „ad hoc“ situaci, kdy je použita nová metoda, o které je málo informací. Př...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 2/2013

 

Anketa

Rozhovor

Možnost získání kreditů ČLK v rámci vzdělávání na proLékaře.cz

 
 

Ano, tuto možnost uvítám (26)

 
 
 

Ne, nebudu mít zajem (3)

 
 

Rozhovor s prof. Janem Leblem

Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. je přednostou pediatrické kliniky 2. LF UK a FN v Motole. Ve svém rozhovoru se mimo jiné rozpovídal o nelehkém úkolu komunikace s adolescentními pacienty. Své odpovědi nám zaslal ze vzdělávacího kurzu Asijsko-pacifické společnosti dětské endokrinologie ve Wuhanu v Číně.

 
 
 
 
 

diskuze