Přihlášení

 
Podíl HPV-pozitivních orofaryngeálních karcinomů stoupá zejména u mužů

V západních zemích přibývá případů HPV-pozitivního orofaryngeálního skvamocelulárního karcinomu (OPSSC), přičemž 80 % pacientů tvoří muži. Epidemiologické údaje ukazují, že jde o důsledek pohlavního šíření lidského papilomaviru (HPV). Je proto vhodná individualizovaná léčba těchto karcinomů a očkování chlapců proti HPV.

Celý článek Léčba HPV

Estrogen by mohl podporovat protizánětlivé pochody při hojení ran

Estrogen by mohl podporovat protizánětlivé pochody při hojení ran

Experimentální studie ukázala, že podávání estrogenu zvyšuje množství protizánětlivých makrofágů v ráně zasahující celou tloušťku kůže. Pro hojení ran má však větší přínos dostatečný přísun bílkovin ve stravě.

Celý článek Hojení ran

 
 
Morfokinetické vlastnosti embrya jako prediktor úspěšné implementace

Morfokinetické vlastnosti embrya jako prediktor úspěšné implementace

V posledních letech se objevilo mnoho nových technik umělého oplodnění, založených na různých principech. Z toho důvodu se nyní objevují studie, jež se snaží tyto nové metody zdokonalit a zaměřit se na detaily jednotlivých postupů. Výjimkou není ani snaha o nalezení optimálních parametrů, na jejichž základě lze vybrat embryo, jež bude mít nejvyšší šanci na přežití v těle matky.

Celý článek Asistovaná reprodukce

Periodontitida jako spouštěč revmatoidní artritidy

Periodontitida jako spouštěč revmatoidní artritidy

Kazuistika 61letého muže s potvrzenou revmatoidní artritidou (RA), u něhož došlo k remisi po léčbě apikální periodontitity 2. horního moláru bez specifické antirevmatické léčby, ukazuje možnost zapojení periodontitidy do patofyziologie RA.

Celý článek Artritida

Neodolpasse jako ideální volba tam, kde je bolest provázena spasmem kosterního svalstva

Neodolpasse jako ideální volba tam, kde je bolest provázena spasmem kosterního svalstva

Neodolpasse je analgetikum obsahující fixní kombinaci diklofenaku a orfenadrinu. Kombinace analgeticky a protizánětlivě působícího nesteroidního antirevmatika a centrálního myorelaxans představuje výhodné spojení několika různých mechanismů účinku při léčbě akutních bolestí provázených zánětem a spasmem kosterního svalstva.

Celý článek Léčba bolesti

Ztráta vlasů u pacientů s IBD

Ztráta vlasů u pacientů s IBD

Ztráta a vypadávání vlasů bývá v současnosti stále častěji diskutovaným a relativně obtížně ovlivnitelným problémem. Lékaři z texaského Baylor College of Medicine se pokusili zjistit, jak častý je tento jev u pacientů s nespecifickými střevními záněty (IBD), a popsat faktory s ním spojené.

Celý článek Střevní záněty

Příznaky dolních močových cest, snížená rychlost proudu moči, zvětšená prostata a vyšší věk jsou rizikovými faktory akutní retence moči

Příznaky dolních močových cest, snížená rychlost proudu moči, zvětšená prostata a vyšší věk jsou rizikovými faktory akutní retence moči

Již v roce 1997 ukázala americká kohortová studie, že riziko akutní retence moči u mužů zvyšuje přítomnost symptomů dolních močových cest (LUTS), snížená rychlost maximálního proudu moči, zvětšená prostata a vyšší věk.

Celý článek Benigní hyperplazie prostaty

Efekt akcelerované radioterapie u plicního adenokarcinomu

Efekt akcelerované radioterapie u plicního adenokarcinomu

Šestapadesátiletá pa­cientka s adenokarcinomem levého horního plicního laloku, stadia IIIA, klasifikace T3N2M0, byla na naše pracoviště odeslána v lednu 2012. Vzhledem ke ko...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 1/2015

Fytofotodermatitidy

Fytofotodermatitidy

Autoři předkládají současné poznatky o patogenezi fytofotodermatitid a uvádí přehled rostlin vyvolávajících tuto reakci. Fytofotodermatitidy jsou akutní zánětlivá kožní onemocnění vyvíjející se po...

Celý článek   Česko-slovenská dermatologie Číslo: 6/2014

Experimentální bodné poranění

Experimentální bodné poranění

Práce byla zaměřena na experimentální prověření vzniku vbodu typického pro dýku s oběma úhly ostrými a délky odpovídající šířce čepele, i když je použit jednostranně broušený...

Celý článek   Soudní lékařství Číslo: 1/2015

Rozštěpové vady břišní stěny 
a močového měchýře

Rozštěpové vady břišní stěny 
a močového měchýře

Účel: Cílem je zhodnotit výsledky operací pro penopubickou epispadii, exstrofii močového měchýře a fisuru vezikointestinální (exstrofii kloaky).Materiál a metodika: Ve 20letém...

Celý článek   Česko-slovenská pediatrie Číslo: 6/2014

Registr POET2: srovnání přímých ročních zdravotnických nákladů na léčbu diabetu 2. typu po zahájení léčby inzulinem NPH nebo inzulinem glargin v kombinaci s perorálními antidiabetiky v České republice

Registr POET2: srovnání přímých ročních zdravotnických nákladů na léčbu diabetu 2. typu po zahájení léčby inzulinem NPH nebo inzulinem glargin v kombinaci s perorálními antidiabetiky v České republice

Úvod: Náklady na léčbu diabetu 2. typu (DM2T) se zvyšují s nedostatečnou kompenzací a rozvojem komplikací. Nelze-li u pacientů dosáhnout kompenzace DM2T pomocí režimových...

Celý článek   Vnitřní lékařství Číslo: 1/2015

Malobuněčná varianta světlobuněčného sarkomu měkkých tkání napodobující Ewingův sarkom - kazuistika

Malobuněčná varianta světlobuněčného sarkomu měkkých tkání napodobující Ewingův sarkom - kazuistika

Popisován je případ vzácné malobuněčné varianty světlobuněčného sarkomu měkkých tkání distálně na pravém boku u 42leté ženy. Nespecifická morfologie malobuněčného...

Celý článek   Česko-slovenská patologie Číslo: 1/2015

 

Anketa

Rozhovor

Organizace Lékaři bez hranic tvrdí, že epidemii eboly v západní Africe nepůjde zvládnout bez vojenského zásahu, vyslání polních nemocnic, zdravotníků a leteckého mostu, který by je po západní Africe přepravoval.

Rozhovor s Pavlem Grubrem, ředitelem Lékařů bez hranic

Mezinárodní humanitární a zdravotnická organizace Lékaři bez hranic poskytuje profesionální zdravotní péči lidem ve válečných konfliktech, při přírodních katastrofách či jinak vyloučených ze zdravotní péče. O tom, jak náročné je získat pro tuto práci skutečné profesionály a proč právě teď organizaci takoví lidé chybí, jsme si povídali s ředitelem organizace v ČR Pavlem Grubrem.

 
 
 
 
 
 
 

diskuze