Přihlášení

 
Probiotika mohou snížit výskyt akutních infekcí horních cest dýchacích u dětí

Systematický přehled 14 randomizovaných kontrolovaných studií ukázal mírný příznivý vliv probiotik na incidenci akutních infekcí horních cest dýchacích a závažnost příznaků infekce u imunokompetentních dětí. Dlouhodobé podávání probiotik vykázala dobrý bezpečnostní profil. Akutní infekce horních cest dýchacích významně ovlivňují celkovou morbiditu dětí.

Celý článek Probiotika

Magnosolv a migréna

Magnosolv a migréna

V současnosti se za iniciální patofyziologický děj u migrény považuje primární záchvatovitá porucha funkce mozku, tj. korová šířící se deprese elektrické aktivity (cortical spreading depression – CSD), která je také podstatou aury. CSD je provázena i změnami krevního průtoku.

Celý článek Metabolismus

 
 
Kolorektální karcinom – guidelines České gastroenterologické společnosti

Kolorektální karcinom – guidelines České gastroenterologické společnosti

Kolorektální karcinom (CRC) je civilizační onemocnění s vysokou incidencí, zvláště ve vyspělých zemích. V ČR je CRC nejčastějším zhoubným nádorem trávicího ústrojí a druhým nejčastějším zhoubným nádorem u obou pohlaví vůbec. Incidence tohoto onemocnění se od roku 1960 trvale zvyšuje.

Celý článek Kolorektální karcinom

TFPI obsažený v koncentrátu aktivovaného protrombinového komplexu může snižovat jeho efektivitu u nemocných s těžkou hemofilií a inhibitorem

TFPI obsažený v koncentrátu aktivovaného protrombinového komplexu může snižovat jeho efektivitu u nemocných s těžkou hemofilií a inhibitorem

U některých pacientů s hemofilií, kteří vyvinuli inhibitor, lze pozorovat nedostatečnou odpověď na denní podávání koncentrátu aktivovaného protrombinového komplexu (aPCC). Podstata této skutečnosti není zcela známá. Autoři z Japonska se tímto problémem zabývali blíže. Blíže zkoumali případy z vlastní praxe.

Celý článek Hemofilie

Perorální antikoncepce prokázala nezávislý vliv na zmírnění dysmenorey

Perorální antikoncepce prokázala nezávislý vliv na zmírnění dysmenorey

Závažnost dysmenorey snižuje nezávisle na sobě zvyšující se věk a používání kombinované perorální antikoncepce (COC), jak ukázala longitudinální studie případů a kontrol zahrnující přes 2000 žen provedená ve Švédsku. Závažnost dysmenorey byla rovněž nižší u žen po porodu. Největší vliv na zmírnění dysmenorey měla COC.

Celý článek Perorální antikoncepce

S rostoucím věkem stoupá riziko komplikací onemocnění herpes zoster

S rostoucím věkem stoupá riziko komplikací onemocnění herpes zoster

Retrospektivní analýza dat 7 milionů pojištěnců v Německu z let 2006–2009 ukázala roční incidenci herpes zoster 5,3–5,5/1000 osob. Rostoucí výskyt komplikací s věkem, zejména postherpetické neuralgie, poukazuje na to, že očkování proti herpes zoster by mělo znamenat přínos zejména u starší populace.

Celý článek Preventabilní onemocnění dospělých

Hladiny CRP a CRP genotypizace u dětských pacientů s nespecifickými střevními záněty – vliv na fenotyp onemocnění, průběh nemoci a odpověď na léčbu

Hladiny CRP a CRP genotypizace u dětských pacientů s nespecifickými střevními záněty – vliv na fenotyp onemocnění, průběh nemoci a odpověď na léčbu

C-reaktivní protein (CRP) je reaktant akutní fáze. Dětští pacienti s nespecifickými střevními záněty (inflammatory bowel diseases – IBD) se od dospělých pacientů liší fenotypem onemocnění, zánětlivým profilem i odpovědí na léčbu.

Celý článek Střevní záněty

Výsledky celoevropského přehodnocení rizika vzniku trombóz při užívání antikoncepce

Výsledky celoevropského přehodnocení rizika vzniku trombóz při užívání antikoncepce

Přinášíme souhrnné informace vyplývající z nedávno proběhlého celoevropského přehodnocení rizika vzniku trombóz u pacientek užívajících hormonální antikoncepci (HA).

Celý článek Trombózy v gynekologii

Přínos digitálního oblouku a individuálního artikulátoru pro celkové snímací náhrady

Přínos digitálního oblouku a individuálního artikulátoru pro celkové snímací náhrady

Úvod a cíl: Je všeobecně známým faktem, že v naprosté většině anglosaských učebnic protetiky jsou uvedeny znalosti z gnatologie a gnatologické pomůcky, jakož i korektní registrace centrálního...

Celý článek   Praktické zubní lékařství Číslo: 1/2015

Specializace: chirurgie maxilofaciální ortodoncie stomatologie
Tilted implantáty

Tilted implantáty

Úvod a cíl: Autoři se zabývají šikmo (tilted) zavedenými dentálními implantáty. Definují tilted a vertikální implantát a upozorňují na biomechanické výhody, které tilted...

Celý článek   Česká stomatologie Číslo: 1/2015

Specializace: chirurgie maxilofaciální ortodoncie stomatologie
Terapeutické monitorování amikacinu a gentamicinu v rutinní klinické praxi

Terapeutické monitorování amikacinu a gentamicinu v rutinní klinické praxi

Aminoglykosidy patří mezi nejstarší antibiotika, a i přes své relativně toxické účinky (nefrotoxicita a ototoxicita) jsou v současné klinické praxi cennou léčebnou skupinou...

Celý článek   Vnitřní lékařství Číslo: 1/2015

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
Radiologické hodnocení lumbální spinální stenózy a jeho klinická korelace

Radiologické hodnocení lumbální spinální stenózy a jeho klinická korelace

Lumbální spinální stenóza je klinicko‑radiologický syndrom, nejnovější definice zohledňují klinickou manifestaci i anatomické změny (zúžení páteřního kanálu). Za nejvhodnější n...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 2/2015

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Srdeční selhání u seniorů v podmínkách oddělení následné péče

Srdeční selhání u seniorů v podmínkách oddělení následné péče

Srdeční selhání je velmi závažné onemocnění, jehož prevalence ve stáří stoupá. Pouze 20–30 % pacientů přežívá 
5 let od stanovení diagnózy. Retrospektivně za období let 2012 a 2...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 1/2015

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika
 

Anketa

Rozhovor

Organizace Lékaři bez hranic tvrdí, že epidemii eboly v západní Africe nepůjde zvládnout bez vojenského zásahu, vyslání polních nemocnic, zdravotníků a leteckého mostu, který by je po západní Africe přepravoval.

Rozhovor s Pavlem Grubrem, ředitelem Lékařů bez hranic

Mezinárodní humanitární a zdravotnická organizace Lékaři bez hranic poskytuje profesionální zdravotní péči lidem ve válečných konfliktech, při přírodních katastrofách či jinak vyloučených ze zdravotní péče. O tom, jak náročné je získat pro tuto práci skutečné profesionály a proč právě teď organizaci takoví lidé chybí, jsme si povídali s ředitelem organizace v ČR Pavlem Grubrem.

 
 
 
 
 
 
 

diskuze