Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Prasečí xenografty versus kryoprezervované alografty v léčbě popálenin II. stupně: Existuje klinický rozdíl?

V léčbě popálenin II. stupně jsou využívány prasečí xenografty a kryoprezervované alografty. Oba biologické materiály mají klinické výsledky, jejich použití je ale spojeno i s možností přenosu onemocnění z dárce na příjemce a s dalšími aspekty. Ve snaze zjistit, zda existují statisticky významné rozdíly mezi způsoby léčby, byla provedena analýza publikovaných prací věnovaných tématu.

Celý článek Hojení ran

Dietní doporučení u dialyzovaných pacientů – je skutečně nutná taková přísnost?

Dietní doporučení u dialyzovaných pacientů – je skutečně nutná taková přísnost?

Dietní doporučení by měla být základní součástí edukace pacienta s chronickým renálním selháním. Zda se však s přísnými omezeními pojí opravdu významný klinický přínos, se pokusili kriticky zhodnotit autoři přehledového článku publikovaného v časopisu Seminars in Dialysis v březnu 2015.

Celý článek Hyperfosfatemie

 
 
I pacienti s inhibitory si zaslouží profylaxi

I pacienti s inhibitory si zaslouží profylaxi

Nikdo z nás nejspíš nepochybuje o tom, že hemofilici s inhibitorem mají nižší kvalitu života než ti bez inhibitoru. Profylaxe je však pro ně stejně přínosná jako pro ostatní a neměla by jim být upírána jen proto, že je finančně náročnější.

Celý článek Hemofilie

Projekt HARDROCK: parametrický sběr a analýza dat pacientů s nádory hlavy a krku

Projekt HARDROCK: parametrický sběr a analýza dat pacientů s nádory hlavy a krku

Publikovaná zkušenost autorů z Kliniky onkologické LF OU a FN Ostrava ukazuje, jakým způsobem retrospektivní sběr klinických parametrických dat v lokálně provozovaném databázovém systému přináší cenná data užitečná coby indikátory kvality v onkologické péči. Skupina autorů hodnotila krátkodobé i dlouhodobé výsledky léčby pacientů s nádory hlavy a krku, a to standardními ukazateli dosažené léčebné odpovědi a přežití. Výsledky projektu metodicky přispějí k exaktnímu hodnocení diagnostiky a terapie nemocných s touto chorobou a napomohou optimalizaci léčebné péče.

Celý článek Informační technologie v medicíně

Problematika HPV infekce je stále aktuální

Problematika HPV infekce je stále aktuální

Infekce lidskými papilomaviry (HPV) je stále aktuálním problémem a jde o nejrozšířenější pohlavně přenosnou chorobu. Z celosvětového hlediska je některými odborníky považována za problém, který je epidemiologicky závažnější než např. infekce virem HIV.

Celý článek HPV, Condylomata a cytomegalovirové infekce

Léčba nočního pomočování

Léčba nočního pomočování

Noční pomočování je mimovolní únik celého objemu močového měchýře ve spánku u dítěte staršího 5 let. V pěti letech věku je postiženo ještě 15 % dětí. Ve věkové skupině 4–6 let jsou mezi pomočujícími se dětmi (enuretiky) rovnoměrně zastoupeni chlapci i dívky, dále pak klesá zastoupení děvčat.

Celý článek Enuréza a nykturie

V Nizozemsku zkoušejí nový postup psychologické péče u nemocných s kolorektálním karcinomem

V Nizozemsku zkoušejí nový postup psychologické péče u nemocných s kolorektálním karcinomem

Onkologické onemocnění znamená bezesporu velkou psychickou zátěž; podle odhadů přibližně 30−40 % takto nemocných vykazuje symptomy psychologické nepohody a stresu. V případě pacientů s kolorektálním karcinomem se nejspíše jedná o podobná čísla a psychické potíže se obvykle ještě více prohlubují s výskytem metastáz. Onkologicky nemocní vykazující psychologický dyskomfort jsou podle studií méně spokojeni s podávanou léčbou a častěji se u nich objevuje nespolupráce (non-compliance). Právě probíhající nizozemská studie proto navrhuje nový algoritmus péče o psychické zdraví těchto pacientů.

Celý článek Kolorektální karcinom

Dokáže rybí olej zlepšit hojení ran v chirurgii?

Dokáže rybí olej zlepšit hojení ran v chirurgii?

Chirurgický zákrok vyvolává jak lokální, tak i systémovou zánětlivou odezvu, která pokud je nepřiměřená, naruší hojení ran. Na základě dostupných studií bylo zjištěno, že ω-3...

Celý článek   Vnitřní lékařství Číslo: 5/2016

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
Transplantácia obličky a metabolický syndróm

Transplantácia obličky a metabolický syndróm

Metabolický syndróm vzniknutý po transplantácii obličky je výsledkom viacerých faktorov, ktoré sú identické s rizikovými faktormi v bežnej populácii, avšak aj faktorov typických...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 2/2016

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
Folikulární cysty čelistních kostí<br>(Původní práce – retrospektivní klinická studie)

Folikulární cysty čelistních kostí
(Původní práce – retrospektivní klinická studie)

Úvod a cíl práce: Folikulární cysty jsou relativně častým onemocněním čelistních kostí. Vyskytují se nejčastěji v oblasti dolních třetích molárů. Jejich terapie je vždy...

Celý článek   Praktické zubní lékařství Číslo: 2/2016

Specializace: chirurgie maxilofaciální ortodoncie stomatologie
Karcinoid z pohárkových buněk apendixu metastazovaný do orbity –  klinická kazuistika 
a přehled literatury

Karcinoid z pohárkových buněk apendixu metastazovaný do orbity –  klinická kazuistika 
a přehled literatury

Karcinoid z pohárkových buněk (goblet cell carcinoid –  GCC) apendixu je velmi vzácné nádorové onemocnění. V literatuře se udává, že se jedná asi o 5 % ze všech primárních...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 3/2016

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
 

Anketa

Rozhovor

Uvítali byste více odborných zahraničních článků v angličtině?

 
 

Ano, tuto možnost uvítám (105)

 
 
 

Ne, nebudu mít zajem (37)

 
 

Noční pomočování může výrazně ovlivnit psychiku dítěte i celé jeho dětství

Enuréza významně ovlivňuje psychický stav a vývoj dítěte, a proto by se o ni měli aktivně zajímat nejen rodiče, ale i praktičtí lékaři. Vedoucí pracovní skupiny dětské nefrologie na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol v Praze doc. MUDr. Jiří Dušek, CSc., v rozhovoru objasňuje příčiny i dopady nočního pomočování dětí a hovoří o úspěších české nefrologie.

 
 
 
 
 
 
 

diskuze