proLékaře.cz
Časopisy
Moje specializace
Kurzy
Diskuze
Kariéra
Kongresy
Novinky
Video
Premium
Přihlášení
 

Inkontinence a užití absorbčních pomůcek

Inkontinence vzniká na základě mnoha příčin a vyskytuje se napříč populací. Edukace pacienta by proto měla zahrnovat mimo jiné také upozornění na možnost používání kvalitních jednorázových absorpčních pomůcek.
V České republice trpí tímto zdravotním problémem přibližně 670 000 osob.
Podle standardů Mezinárodní společnosti pro inkontinenci (ICS) rozlišujeme několik typů inkontinence: stresovou, urgentní, inkontinenci z přetékání a inkontinenci smíšenou.

Číst článek

Vliv BMI na růst u dětí

Vliv BMI na růst u dětí

Je velmi dobře známo, že obezita je spojena se snížením spontánní i simulované sekrece růstového hormonu. O vlivu BMI ale tyto informace doposud chyběly. Cílem studie lékařů z bostonské Harvard Medical School tedy bylo zjistit, jaký je vliv BMI na sekreci růstového hormonu u dětí s malým vzrůstem.

Celý článek Růstový hormon

 
 
Výsledky studie CombAT – účinky kombinované léčby dutasteridem a tamsulosinem na symptomatickou benigní hyperplazii prostaty

Výsledky studie CombAT – účinky kombinované léčby dutasteridem a tamsulosinem na symptomatickou benigní hyperplazii prostaty

Před časem vyšel v prestižním časopise European Urology zajímavý článek, který se zabývá výsledky čtyřleté studie Combination of Avodart and Tamsulosin (CombAT). Cílem této studie bylo zhodnotit, zda je kombinační terapie dutasteridem a tamsulosinem efektivnější než monoterapie těmito preparáty.

Celý článek Benigní hyperplazie prostaty

Zlepšit chod nemocnice může nyní každý z nás

Téměř každý z nás někdy navštívil ambulanci v nemocnici, nebo musel být hospitalizován. Máte-li zájem i Vy ovlivnit chod své nemocnice, vyjádřete svůj názor nejpozději do 30. září 2014 prostřednictvím dotazníku.
Od letošního roku se průzkum Nemocnice ČR organizovaný HealthCare Institute zaměřuje nejen na spokojenost, ale nově také na bezpečnost pacientů v českých nemocnicích.

Číst článek

XXI. Jihočeské onkologické dny

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na prestižním onkologickém kongresu, kterého se každoročně účastní 400 lékařů z celé České republiky a 30 vystavujících farmaceutických firem.

Číst článek

Pompeho choroba očima dětského kardiologa

Pompeho choroba očima dětského kardiologa

Pompeho choroba je vzácné autozomálně recesivní onemocnění způsobené nedostatkem lyzosomálního enzymu kyselé α-glukosidázy (GAA), který vede ke střádání glykogenu v buňkách především kosterní a srdeční svaloviny. Onemocnění se dělí na infantilní formu, kterou někteří autoři ještě rozlišují na formu klasickou a neklasickou, a formu adultní, ze které se někdy vyčleňuje ještě forma juvenilní.

Celý článek Vzácná onemocnění v neurologii

U psoriázy jsou v rozporu s většinou doporučení často předepisovány systémové kortikosteroidy

U psoriázy jsou v rozporu s většinou doporučení často předepisovány systémové kortikosteroidy

Údaje z americké národní databáze z let 1989–2010 ukazují vysoký podíl pacientů, u nichž jsou z důvodu psoriázy předepisovány systémové kortikosteroidy, i když většina terapeutických standardů tento postup nedoporučuje. Tuto léčbu předepisují většinou dermatologové a trend se v průběhu doby nemění.

Celý článek Léčba artritidy

„Steal syndrom“ penilní arterie: případová studie a přehled literatury

„Steal syndrom“ penilní arterie: případová studie a přehled literatury

Revaskularizace cévního řečiště penisu je ideální operační technikou pro léčbu mladých pacientů s izolovanou erektilní dysfunkcí (ED) traumatické vaskulogenní etiologie bez...

Celý článek   Urologické listy Číslo: 4/2013

Specializace: dětská urologie urologie
Revmatická polymyalgie 
– je účinná biologická léčba?

Revmatická polymyalgie 
– je účinná biologická léčba?

Revmatická polymyalgie (PMR) a případně i obrovsko-buněčná temporální arteritida (TA) postihují relativně často osoby ve vyšším věku a mají akutní průběh s výrazným funkčním postižením. Projevy PMR...

Celý článek   Česká revmatologie Číslo: 4/2013

Specializace: dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Navigace v páteřní chirurgii založená na intraoperačním  CT zobrazení: zkušenost s iniciálními 295 implantáty

Navigace v páteřní chirurgii založená na intraoperačním CT zobrazení: zkušenost s iniciálními 295 implantáty

Úvod: Práce popisuje metodiku spinální navigace založené na intraoperačním CT zobrazení a výsledky iniciální série pacientů. Materiál a metodika: V období od listopadu 2012 do...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 1/2014

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
Farmakogenetika astmatu – odpověď na výzvu k individualizovanému přístupu

Farmakogenetika astmatu – odpověď na výzvu k individualizovanému přístupu

Účel přehledu: Astma je komplexní chronické onemocnění, které je léčitelné kombinací různých léčiv. Léčbu astmatu však komplikuje interindividuální variabilita klinických...

Celý článek   Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology Číslo: 1/2014

Specializace: alergologie a imunologie dermatologie dětská dermatologie
Liečba diabetes mellitus 2. typu: Ako nízko sa máme dostať?  <br>Lieč skoro, lieč bezpečne!

Liečba diabetes mellitus 2. typu: Ako nízko sa máme dostať?
Lieč skoro, lieč bezpečne!

Kardiovaskulárne ochorenia (KVO) predstavujú hlavnú príčinu úmrtia u pacientov s diabetes mellitus 2. typu. Zlepšenie glykemickej kontroly, ktorá znižuje kardiovaskulárne riziko...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 1/2014

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
Vliv klinických a molekulárních faktorů na odhad rekurence kolorektálních adenomů u dlouhodobě sledovaných pacientů

Vliv klinických a molekulárních faktorů na odhad rekurence kolorektálních adenomů u dlouhodobě sledovaných pacientů

Vývojová stadia kolorektálního karcinomu (adenomy) jsou určena histopatologickým stagingem, který určuje míru rizika vzniku karcinomu. Rekurence kolorektálních adenomů zvyšuje...

Celý článek   Gastroenterologie a hepatologie Číslo: 5/2013

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie chirurgie všeobecná
 

Anketa

Rozhovor

Organizace Lékaři bez hranic tvrdí, že epidemii eboly v západní Africe nepůjde zvládnout bez vojenského zásahu, vyslání polních nemocnic, zdravotníků a leteckého mostu, který by je po západní Africe přepravoval.

Rozhovor s prof. Janem Leblem

Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. je přednostou pediatrické kliniky 2. LF UK a FN v Motole. Ve svém rozhovoru se mimo jiné rozpovídal o nelehkém úkolu komunikace s adolescentními pacienty. Své odpovědi nám zaslal ze vzdělávacího kurzu Asijsko-pacifické společnosti dětské endokrinologie ve Wuhanu v Číně.

 
 
 
 
 

diskuze