Přihlášení

proLékaře.cz
Časopisy
Moje specializace
Kurzy
Diskuze
Kariéra
Kongresy
Novinky
Video
Premium
 

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2015

Přejeme Vám klidné prožití svátků vánočních a v roce 2015 mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v osobním i pracovním životě. Děkujeme Vám za projevenou důvěru a v příštím roce se budeme těšit na další spolupráci. Vaše redakce proLékaře.cz

Kombinace perorálních antibiotik v léčbě refrakterní ulcerózní kolitidy u dětí

Kombinace perorálních antibiotik v léčbě refrakterní ulcerózní kolitidy u dětí

Výsledky dosavadních studií naznačují, že účinnost antibiotik v terapii ulcerózní kolitidy (UC) je vyšší, pokud jsou podávána perorálně. Nedávno byly v Journal of Crohn’s and Colitis publikovány výsledky retrospektivní multicentrické studie, která hodnotila použití kombinace několika antibiotik u dětí se středně těžkou až těžkou refrakterní UC a neklasifikovaným IBD (IBDU).

Celý článek Střevní záněty

 
 

II. konference Neurologie pro praxi v Plzni

Druhý ročník Konference Neurologie pro praxi v Plzni se uskuteční stejně jako předchozí začátkem roku, a to ve dnech 28. - 29. 1. 2015 v prostorách Parkhotelu Plzeň. Garanci nad nadcházejícím ročníkem převzal opět přednosta Neurologické kliniky FN Plzeň MUDr. Jiří Polívka, CSc., a spolu s ním i zástupce z řad členů užší redakční rady časopisu Neurologie pro praxi prof. MUDr. Jan Roth, CSc.

Číst článek

Vliv nedostatku hořčíku na zánětlivé procesy u chronických onemocnění

Vliv nedostatku hořčíku na zánětlivé procesy u chronických onemocnění

Subklinický deficit hořčíku je v populaci relativně běžný, jeho nejčastější příčinou je nedostatečný příjem hořčíku v potravě. Následující článek se zaměřuje na zhodnocení, zda je nedostatek hořčíku predisponujícím faktorem chronického zánětu, který často doprovází kardiovaskulární onemocnění či diabetes mellitus.

Celý článek Metabolismus

Nové léky v terapii benigní hyperplazie prostaty

Nové léky v terapii benigní hyperplazie prostaty

Rozšiřující se škála farmakoterapeutických prostředků při léčbě benigní hyperplazie prostaty (BHP) umožňuje individualizaci léčby na základě převažujících příznaků a průvodních chorob.

Celý článek Benigní hyperplazie prostaty

Genetická predispozice, antioxidanty v potravě a dlouhodobá incidence věkem podmíněné makulární degenerace ve dvou populacích

Genetická predispozice, antioxidanty v potravě a dlouhodobá incidence věkem podmíněné makulární degenerace ve dvou populacích

Studie zjišťovala vzájemné ovlivnění mezi genetickou predispozicí k věkem podmíněné makulární degeneraci (VPMD) a příjmem antioxidantů nebo konzumací ryb na riziko vzniku této choroby.

Celý článek Glaukom

Využití alginátu v gastroenterologii

Využití alginátu v gastroenterologii

Alginát je látka přírodní povahy, získává se z mořských řas, používá se v potravinářství a pro lidský organismus je prakticky neškodná. Nemá lokální nepříznivé účinky na trávicí trubici a je prakticky nevstřebatelná. Po užití se usazuje v horní části žaludku, nad požitou potravou a vytváří mezi žaludkem a jícnem ochrannou gelovou vrstvu, která zabraňuje gastroezofagiálnímu refluxu.

Celý článek Pálení žáhy

Extramamární Pagetova choroba vulvy – kazuistika

Extramamární Pagetova choroba vulvy – kazuistika

Cíl studie: Analýza případu extramamární Pagetovy choroby vulvy (EMPD) s přidruženým dobře diferencovaným adenokarcinomem endometria.Typ studie: Kazuistika.Název a sídlo...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 5/2014

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Hemofilie - neočekávaná komplikace rhinoplastiky

Hemofilie - neočekávaná komplikace rhinoplastiky

Autoři ve svém příspěvku popisují případ neočekávaného pooperačního krvácení po estetické rhinoplastice v důsledku předem nezjištěné asymptomatické hemofilie.

Celý článek   Acta chirurgiae plasticae Číslo: 1-2/2014

Význam nových prozánětlivých 
a/nebo profibrotických molekul v patogenezi systémové sklerodermie

Význam nových prozánětlivých 
a/nebo profibrotických molekul v patogenezi systémové sklerodermie

Úvod: Systémová sklerodermie (SSc) je generalizované onemocnění pojivové tkáně postihující kůži a vnitřní orgány. V patogenezi SSc se uplatňuje zánět, vaskulopatie a fibróza...

Celý článek   Česká revmatologie Číslo: 3/2014

Transanální totální mezorektální excize pro karcinom rekta – jen módní trend?

Transanální totální mezorektální excize pro karcinom rekta – jen módní trend?

Transanální totální mezorektální excize s využitím technických možností minimálně invazivní transanální chirurgie je inovativní chirurgický přístup snažící se usnadnit provedení...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 12/2014

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
Incidence a terapie lymfocyst 
po provedené systematické pánevní
 a paraaortální lymfadenektomii – vlastní soubor

Incidence a terapie lymfocyst 
po provedené systematické pánevní
 a paraaortální lymfadenektomii – vlastní soubor

Cíl studie: Analýza incidence a terapie lymfocyst v souboru pacientek, které podstoupily systematickou pánevní a paraaortální lymfadenektomii v Onkogynekologickém centru...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 5/2014

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
 

Anketa

Rozhovor

Organizace Lékaři bez hranic tvrdí, že epidemii eboly v západní Africe nepůjde zvládnout bez vojenského zásahu, vyslání polních nemocnic, zdravotníků a leteckého mostu, který by je po západní Africe přepravoval.

Rozhovor s prof. Janem Leblem

Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. je přednostou pediatrické kliniky 2. LF UK a FN v Motole. Ve svém rozhovoru se mimo jiné rozpovídal o nelehkém úkolu komunikace s adolescentními pacienty. Své odpovědi nám zaslal ze vzdělávacího kurzu Asijsko-pacifické společnosti dětské endokrinologie ve Wuhanu v Číně.

 
 
 
 
 

diskuze