Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Adenokarcinom prostaty s metastatickým šířením do mandibuly

Karcinom prostaty je jednou z nejčastějších malignit mužů. Má tendenci metastazovat do kostí, přesto je šíření do mandibuly vzácné. Vzhledem k nevšednímu výskytu metastáz v dolní čelisti představuje jejich diagnóza výzvu jak pro urology, tak pro stomatology.

Celý článek Karcinom prostaty

Nenahlášení změny zdravotní pojišťovny − potíže nejen pro pacienty, ale i pro lékaře

Nenahlášení změny zdravotní pojišťovny − potíže nejen pro pacienty, ale i pro lékaře

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění vedla k úpravě práva pojištěnce na změnu zdravotní pojišťovny. V současné době je možné změnit pojišťovnu pouze jednou za 12 měsíců...

Celý článek proLékaře.cz

 
 
Vydat se na dovolenou bez cestovního pojištění je hazard

Vydat se na dovolenou bez cestovního pojištění je hazard

Jediný specialista na cestovní pojištění ERV Evropská pojišťovna eviduje meziroční nárůst frekvence škod u letních dovolených o čtvrtinu. I přesto do zahraničí vyráží 20 % lidí...

Celý článek proLékaře.cz

Existuje rozdíl ve vlivu různých hypolipidemik na účinky alirocumabu?

Existuje rozdíl ve vlivu různých hypolipidemik na účinky alirocumabu?

Alirocumab je možné podávat samostatně, ale častěji se používá jako přídatná terapie ke statinům či jiným hypolipidemikům. Bylo prokázáno, že statiny mohou zvyšovat clearance alirocumabu, avšak účinek ostatních hypolipidemik není zcela jasný. Alirocumab se podává subkutánně 1× za 2 týdny. Studie zveřejněná v Journal of the American Heart Association se zabývala vlivem fenofibrátu a ezetimibu na hladiny alirocumabu a potenciální možností podávat alirocumab pacientům, kteří jsou léčeni těmito nestatinovými hypolipidemiky, pouze 1× za 4 týdny.

Celý článek Srdce, cévy, cholesterol

Doporučení pro farmakologickou léčbu PsA

Doporučení pro farmakologickou léčbu PsA

Od vydání posledních doporučení Evropské ligy proti revmatismu (EULAR) pro léčbu psoriatické artritidy (PsA) v roce 2012 se objevily nové důkazy a nové léčivé látky. Na základě systematického posouzení publikovaných prací proto byla formulována jejich aktualizovaná verze.

Celý článek Psoriáza

Hormonální antikoncepce vs. antibiotika v terapii akné

Hormonální antikoncepce vs. antibiotika v terapii akné

V léčbě acne vulgaris se relativně úspěšně využívají jak přípravky perorální hormonální antikoncepce, tak antibiotika. Přestože jsou však obě tyto modality hojně užívány, není k dispozici mnoho studií, které jejich účinnost přímo porovnávají. Metaanalýza amerických autorů se proto zaměřila právě na srovnání efektivity antibiotické terapie a perorální hormonální antikoncepce.

Celý článek Perorální antikoncepce

Monoterapie valproátem v indikaci fokální epilepsie

Monoterapie valproátem v indikaci fokální epilepsie

Valproát sodný je již dlouhou dobu užíván v terapii epilepsie. Studie publikovaná v European Journal of Neurology opět prokázala dobrou účinnost léku i jeho snášenlivost v léčbě epilepsie s fokálními záchvaty.

Celý článek Léčba epilepsie

Hypofrakcionace: testováno, prokázáno

Hypofrakcionace: testováno, prokázáno

V časopisu Lancet Oncology byly publikovány dvě velké randomizované studie na téma karcinom prostaty a hypofrakcionace, tedy radioterapie prováděné v menším počtu frakcí o vyšší dávce. Přinášíme vám zajímavý komentář, který k těmto studiím publikoval W. Robert Lee z americké Dukeovy univerzity.

Celý článek Karcinom prostaty

SSRI versus tricyklická antidepresiva u mladých pacientů

SSRI versus tricyklická antidepresiva u mladých pacientů

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) mají podobné spektrum účinku jako tricyklická antidepresiva, ale současně vykazují menší četnost nežádoucích účinků. S těmito výsledky přichází rozsáhlá metaanalýza porovnávající farmakoterapii deprese u mladých jedinců.

Celý článek Deprese a úzkost

The global threat of Zika virus to pregnancy: epidemiology, clinical perspectives, mechanisms, and impact

The global threat of Zika virus to pregnancy: epidemiology, clinical perspectives, mechanisms, and impact

Celý článek   BMC Medicine Číslo: 112/2016

Specializace: dětská neurologie infekční lékařství neonatologie neurologie
Primární mukoepidermoidní karcinom slzného vaku –  kazuistika a přehled literatury

Primární mukoepidermoidní karcinom slzného vaku –  kazuistika a přehled literatury

Východiska: Nádory slzného vaku jsou velmi vzácné a jsou často nerozpoznány, jelikož pacienti mají zdánlivě chronickou dakryocystitidu. Jako nejčastější se u nádorů slzného vaku...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 4/2016

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Úmrtia v súvislosti s alkoholom – retrospektívna analýza z regiónu severného Slovenska

Úmrtia v súvislosti s alkoholom – retrospektívna analýza z regiónu severného Slovenska

Súdne lekárstvo je neustále konfrontované s početnými úmrtiami v dôsledku intoxikácie alkoholom či chorobných komplikácii chronického alkoholizmu. Lekári Ústavu súdneho...

Celý článek   Soudní lékařství Číslo: 3/2016

Specializace: toxikologie soudní lékařství patologie
Kazuistika: Diagnóza až pod mikroskopem - diseminovaná echinokokóza multilokulárního vzhledu s protoskolexy

Kazuistika: Diagnóza až pod mikroskopem - diseminovaná echinokokóza multilokulárního vzhledu s protoskolexy

Echinokokóza (hydatidóza) je závažná tkáňová parazitóza v České Republice vzácná, vyvolána Echinococcus granulosus nebo Echinococcus multilocularis. Oba druhy původců se liší v...

Celý článek   Česko-slovenská patologie Číslo: 3/2016

Specializace: patologie soudní lékařství toxikologie
Technické zajištění sběru dat pro parametrické sledování totální mezorektální excize (TME) pro karcinom rekta

Technické zajištění sběru dat pro parametrické sledování totální mezorektální excize (TME) pro karcinom rekta

Úvod: Předpokladem zdokonalení jakékoli činnosti je kontrola výsledků a poskytnutí zpětné vazby s dopadem na úpravu prováděných postupů. Další nedílnou součástí vedoucí k...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 7/2016

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
Vztah mezi psychickou bezpečností práce a syndromem vyhoření 
u všeobecných sester

Vztah mezi psychickou bezpečností práce a syndromem vyhoření 
u všeobecných sester

Úvod: Každý den jsou pracovníci ve zdravotnictví ohrožení nejen fyzickým, ale i psychickým zraněním. Zatímco kontrola a naplňování fyzické bezpečnosti práce zaměstnavateli je na...

Celý článek   Pracovní lékařství Číslo: 1-2/2016

Specializace: pracovní lékařství hyperbarická medicína hygiena a epidemiologie
 

Anketa

Rozhovor

Uvítali byste mobilní verzi kreditovaných kurzů ČLK?

Noční pomočování může výrazně ovlivnit psychiku dítěte i celé jeho dětství

Enuréza významně ovlivňuje psychický stav a vývoj dítěte, a proto by se o ni měli aktivně zajímat nejen rodiče, ale i praktičtí lékaři. Vedoucí pracovní skupiny dětské nefrologie na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol v Praze doc. MUDr. Jiří Dušek, CSc., v rozhovoru objasňuje příčiny i dopady nočního pomočování dětí a hovoří o úspěších české nefrologie.

 
 
 
 
 
 
 

diskuze