Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srovnání standardních a vysokých intravenózních dávek omeprazolu u pacientů po endoskopicky ošetřeném krvácení z peptického vředu

Hlavním cílem podávání omeprazolu pacientům po endoskopicky ošetřeném krvácení z peptického vředu je prevence opakovaného krvácení. Dříve byly oba dávkovací režimy považovány za rovnocenné. Níže prezentovaná studie však tento předpoklad zpochybňuje.

Celý článek proLékaře.cz

Nasazení fixní kombinace flutikason-propionátu a azelastin-hydrochloridu v terapii celoroční alergické rýmy – kazuistika

Nasazení fixní kombinace flutikason-propionátu a azelastin-hydrochloridu v terapii celoroční alergické rýmy – kazuistika

U pacientky s celoroční alergickou rýmou, která přestala reagovat na běžnou antialergickou léčbu, přistoupil ošetřující lékař k terapii pomocí fixní kombinace topického kortikosteroidu flutikason-propionátu a topického antihistaminika azelastin-hydrochloridu. Účinek nosního spreje s protizánětlivým, protialergickým a antiedematózním účinkem popisuje následující kazuistika.

Celý článek Sezónní alergie

 
 
Baricitinib zlepšuje klinický stav pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na methotrexát

Baricitinib zlepšuje klinický stav pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na methotrexát

Baricitinib reverzibilně inhibuje Janusovy kinázy, svou účinnost prokázal u revmatoidní artritidy. Recentní výsledky klinické studie fáze III byly publikovány v prestižním New England Journal of Medicine.

Celý článek Biologická léčba

Probiotikem nejen proti dětské kolice, ale i proti poporodní depresi

Probiotikem nejen proti dětské kolice, ale i proti poporodní depresi

V prospektivní jednoduše zaslepené randomizované studii byl sledován vliv Lactobacillus reuteri na dobu pláče kojenců i na spokojenost a psychickou pohodu rodičů.

Celý článek GIT a koliky u dětí

Profylaxe dle hladiny faktoru VIII je u hemofilie A účinnější a levnější než standardní profylaxe

Profylaxe dle hladiny faktoru VIII je u hemofilie A účinnější a levnější než standardní profylaxe

Model s 10 000 pacienty se závažnou hemofilií A ukázal, že individualizovaná profylaxe vedená podle plazmatické hladiny faktoru VIII (FVIII) vede oproti standardní profylaxi ke snížení ročního výskytu krvácení a finančním úsporám.

Celý článek Hemofilie

Tramadol a paracetamol v tlumení poextrakční bolesti

Tramadol a paracetamol v tlumení poextrakční bolesti

Prezentovaná studie srovnává účinnost v tlumení bolesti fixní kombinace tramadol/paracetamol versus paracetamol či tramadol samotný a ibuprofen či placebo u pacientů po extrakčním dentálním výkonu. Účinek kombinace tramadol/paracetamol na tlumení bolesti je vyšší než složek samotných a je srovnatelný s ibuprofenem. Nástup účinku je statisticky významně časnější u kombinace tramadol/paracetamol než u ibuprofenu i ostatních zkoumaných látek.

Celý článek Analgesie

Srovnání losartanu a telmisartanu v rámci kombinace sartan/hydrochlorothiazid v léčbě hypertenze

Srovnání losartanu a telmisartanu v rámci kombinace sartan/hydrochlorothiazid v léčbě hypertenze

Kombinace hydrochlorothiazidu jak s losartanem, tak i s telmisartanem vede k efektivnímu snížení zvýšeného krevního tlaku. Významné odlišnosti ovšem najdeme v dopadu obou léčiv na urátový a glukózový metabolismus.

Celý článek Antihypertenziva v kombinaci

Superiorita nepřerušovaného podávání dabigatranu oproti warfarinu při ablační léčbě fibrilace síní

Superiorita nepřerušovaného podávání dabigatranu oproti warfarinu při ablační léčbě fibrilace síní

Nová data ze studie RE-CIRCUIT publikovaná velmi recentně v New England Journal of Medicine prokázala lepší bezpečnostní profil dabigatranu etexilátu ve srovnání s warfarinem u nemocných s fibrilací síní, kteří absolvovali katetrizační ablační výkon. Tito pacienti podstoupili výkon bez přerušení podávání dabigatranu; počet závažných krvácení byl významně nižší než u pacientů, kteří měli nasazenu nepřerušovanou léčbu warfarinem.

Celý článek Antikoagulační léčba

Kombinovaná léčba panitumumabem a rilotumumabem prodlužuje dobu přežití u pacientů s WT-KRAS metastatickým kolorektálním karcinomem

Kombinovaná léčba panitumumabem a rilotumumabem prodlužuje dobu přežití u pacientů s WT-KRAS metastatickým kolorektálním karcinomem

Kolorektální karcinom je celosvětově třetí nejčastější malignitou u mužů a druhou nejčastější u žen, proto se stále hledají inovativní možnosti léčby pro pacienty, kteří progredovali při léčbě chemoterapií. Jednou z těchto modalit by mohla být terapie kombinací panitumumabu s rilotumumabem.

Celý článek Kolorektální karcinom

Průvodní léčba neuropatické bolesti neovlivňuje účinnost pregabalinu − metaanalýza

Průvodní léčba neuropatické bolesti neovlivňuje účinnost pregabalinu − metaanalýza

Metaanalýza 9 studií s pregabalinem ukázala, že terapeutická odpověď na tuto účinnou látku ani výskyt nežádoucích účinků nejsou při podávání průvodní léčby neuropatické bolesti významně ovlivněny. To je důležité zjištění vzhledem k tomu, že pacienti s neuropatickou bolestí často užívají kombinovanou léčbu nebo léky na jiná onemocnění.

Celý článek Neuropatická bolest

THE USE OF NONINVASIVE DIAGNOSTIC METHODS IN THE ASSESSMENT OF POSTURAL CHANGES IN UNIVERSITY STUDENTS

THE USE OF NONINVASIVE DIAGNOSTIC METHODS IN THE ASSESSMENT OF POSTURAL CHANGES IN UNIVERSITY STUDENTS

Introduction The primary source of scientific knowledge in the field of functional motor system disorders is the concept of the functional pathology of the motor system...

Celý článek   Lékař a technika Číslo: 1/2017

Specializace: biomedicína
Statistical correction of the Winner’s Curse explains replication variability in quantitative trait genome-wide association studies

Statistical correction of the Winner’s Curse explains replication variability in quantitative trait genome-wide association studies

Introduction Genome-wide association studies (GWAS) have identified thousands of genetic variants associated with complex human traits [1]. GWAS are most commonly two-stage...

Celý článek   PLOS Genetics Číslo: 7/2017

Specializace: genetika reprodukční medicína
Disekce všech čtyř přívodných mozkových tepen v terénu fibromuskulární dysplazie – kazuistika

Disekce všech čtyř přívodných mozkových tepen v terénu fibromuskulární dysplazie – kazuistika

Popisujeme raritní případ ženy, u které došlo mezi roky 2005 a 2015 k disekci obou karotických i obou vertebrálních tepen (poprvé ve věku 32 let). S výjimkou pravé vnitřní...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 4/2017

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Leiomyóm vena iliaca externa

Leiomyóm vena iliaca externa

Autori prezentujú kazuistiku pacientky s tumorom vonkajšej panvovej žily. U pacientky bola vykonaná excízia žilovej steny a rekonštrukcia vonkajšej panvovej žily so záplatou z...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 5/2017

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
Jak do praxe aplikovat výsledky klinických studií?

Jak do praxe aplikovat výsledky klinických studií?

Intenzivní medicína je obor, ve kterém výsledek léčby (outcome) závisí na mnoha faktorech. Pro posouzení vlivu jednotlivých intervencí na výsledek léčby je nezbytné ověření v...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 3/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Hidradenitis suppurativa – symptomy, diagnostika a léčba

Hidradenitis suppurativa – symptomy, diagnostika a léčba

Hidradenitis suppurativa je chronické onemocnění s přítomností recidivujících zánětlivých nodulů, secernujících píštělí, abscesů a jizvení zejména v místech kožních záhybů, kde...

Celý článek   Časopis lékařů českých Číslo: 3/2017

 

Anketa

Jaký obsah článků byste nejvíce uvítal/a?

 
 

přehledové studie (187)

 
 
 

novinky ze zahraničí (41)

 
 
 

kazuistiky (31)

 
 
 

výzkumy od česko-slovenských kolegů (16)

 
 

 
 
 
 
 
 

diskuze