Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Profylaxe v léčbě von Willebrandovy choroby

Von Willebrandova choroba (vWD) je nejčastější vrozenou poruchou koagulace, závažnost jejích projevů se ovšem mezi jednotlivými pacienty značně liší. Vzhledem k relativně nižšímu počtu pacientů se závažnými projevy jsou postupy v léčbě a profylaxi vWD nejednoznačné. Analýza dosavadních studií naznačuje, že pro pacienty se závažnou formou vWD může být optimální léčebnou strategií dlouhodobá profylaxe.

Celý článek Hemofilie

Nový nástroj k rozpoznání pacientů ve vysokém riziku nauzey a zvracení spojených s chemoterapií

Nový nástroj k rozpoznání pacientů ve vysokém riziku nauzey a zvracení spojených s chemoterapií

I přes dostupnost efektivních antiemetik a existenci podrobných doporučených postupů nedosáhne až 40 % onkologických pacientů podstupujících chemoterapii kompletní kontroly nauzey a zvracení spojených s chemoterapií (CINV). Mezinárodní tým autorů se proto pokusil vytvořit nástroj k odhadu rizika CINV ≥ 2. stupně, tzn. výskytu ≥ 2 epizod zvracení nebo poklesu orálního příjmu kvůli nevolnosti, a to ode dne podání chemoterapie až do 5. dne po aplikaci. Tento nástroj by měl onkologům sloužit k optimálnímu výběru profylaktické antiemetické léčby.

Celý článek Antiemetická terapie

S léčbou HIV nečekejte

S léčbou HIV nečekejte

Máte pochybnosti o správném načasování antiretrovirové terapie u HIV-pozitivních pacientů? Máme pro vás jednoznačnou zprávu: čím dříve, tím lépe, a to nejen z hlediska laboratorních výsledků.

Celý článek HIV infekce

Močová inkontinence a dopady na psychiku pacientek – poznatky z mezinárodního průzkumu

Močová inkontinence a dopady na psychiku pacientek – poznatky z mezinárodního průzkumu

Bližší analýza vztahu mezi močovou inkontinencí a psychickou kondicí je téma, které má význam pro značné množství žen. Prevalence močové inkontinence dosahuje mezi dospělými ženami přibližně 18 %. U starších žen může dosahovat až 55 %. Na spojitost mezi inkontinencí a psychickým stavem upozorňuje řada studií a na toto téma se soustředil také mezinárodní průzkum prezentovaný v časopise BMC Urology.

Celý článek Inkontinence

Populační variabilita a časové trendy v globálním výskytu glaukomu

Populační variabilita a časové trendy v globálním výskytu glaukomu

Glaukom patří k hlavním výzvám globálního zdravotnictví jako nejčastější příčina ireverzibilního poškození zraku. Největší podíl tvoří primární glaukom s otevřeným úhlem (POAG – primary open angle glaucoma), představující cca 74 % všech případů glaukomu. Vzhledem ke stárnutí populace v rozvinuté části světa lze předpokládat rostoucí incidenci glaukomu a potřebu adekvátní strategie veřejného zdravotnictví, která však předpokládá dostupnost dat ohledně frekvence tohoto onemocnění v populaci.

Celý článek Glaukom

Rezistence pacientů s mCRC vůči cílené léčbě panitumumabem

Rezistence pacientů s mCRC vůči cílené léčbě panitumumabem

Přehledová práce recentně publikovaná v časopisu Expert Opinion on Biological Therapy se zaměřila na mechanismy rezistence vůči panitumumabu a s ní související lepší stratifikaci pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) k cílené léčbě.

Celý článek Kolorektální karcinom

Účinnost a bezpečnostní profil přípravku Neodolpasse v krátkodobé léčbě akutní bolesti

Účinnost a bezpečnostní profil přípravku Neodolpasse v krátkodobé léčbě akutní bolesti

Přípravek Neodolpasse je indikován k léčbě akutní bolesti se zánětem a spasmem kosterního svalstva. Jedná se o pooperační nebo revmatické bolesti a vertebrogenní algické syndromy. Účinnými složkami léku jsou diklofenak (75 mg) a orfenadrin (30 mg) v infuzním roztoku.

Celý článek Léčba bolesti

Možnosti ovlivnění chronické nádorové bolesti

Možnosti ovlivnění chronické nádorové bolesti

Bolest je jedním ze základních symptomů nádorového onemocnění a jako takovou je zapotřebí ji řešit multidisciplinárně. Základem je i dnes farmakoterapie, která může mít podle charakteru bolesti podobu kombinace léčiv. Neřešení bolesti zcela zbytečně snižuje kvalitu života, omezuje soběstačnost, vede ke zhoršení nutričního stavu, depresím, nespavosti a tím k nárůstu únavy či poklesu imunity. Může také vyústit v nutné hospitalizace pro nastavení vhodné léčby.

Celý článek Léčba bolesti v onkologii

Klasická forma Ehlersova-Danlosova syndromu  – popis případu

Klasická forma Ehlersova-Danlosova syndromu – popis případu

Vzácná onemocnění, Ehlersovy-Danlosovy syndromy, patří do skupiny dědičných chorob pojivové tkáně. Projevují se hypermobilitou kloubů, zvýšenou elasticitou a křehkostí kůže...

Celý článek   Česko-slovenská dermatologie Číslo: 5/2017

Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Remise steroid-rezistentní Stillovy nemoci při léčbě anakinrou dokumentovaná FDG-PET/CT vyšetřením: kazuistika

Remise steroid-rezistentní Stillovy nemoci při léčbě anakinrou dokumentovaná FDG-PET/CT vyšetřením: kazuistika

U pacienta s vysokými horečkami, přesahujícími 39 °C, byla po vyloučení infekční příčiny, neoplastické příčiny a systémové autoimunitní nemoci pojiva stanovena diagnóza...

Celý článek   Vnitřní lékařství Číslo: 12/2017

Specializace: interní lékařství endokrinologie diabetologie
Klinický případ: Bolestivé noduly na zádech

Klinický případ: Bolestivé noduly na zádech

K vyšetření se dostavila 32letá pacientka, která si stěžovala na mnohočetné a silně bolestivé projevy na zádech. V rodinné anamnéze udávala úmrtí otce matky na karcinom...

Celý článek   Česko-slovenská dermatologie Číslo: 4/2017

Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Seriál o EET

Seriál o EET

V první části seriálu jste se dočetli základní informace o tom, jak elektronická evidence tržeb funguje a pro koho je povinná. Další kapitola je věnována tomu, jak má...

Celý článek   Otorinolaryngologie a foniatrie Číslo: 4/2017

Specializace: audiologie a foniatrie dětská otorinolaryngologie otorinolaryngologie
DEVELOPMENT OF NEW TECHNIQUE FOR ACCURATE WEAR ANALYSIS OF EXPLANTED TOTAL HIP REPLACEMENTS

DEVELOPMENT OF NEW TECHNIQUE FOR ACCURATE WEAR ANALYSIS OF EXPLANTED TOTAL HIP REPLACEMENTS

Introduction Hip prostheses are an indispensable tool for minimize pain and restoring function for patients suffering from disorders of the musculoskeletal system. With...

Celý článek   Lékař a technika Číslo: 3/2017

Specializace: biomedicína
Revmatoidní artritida pro kardiologa

Revmatoidní artritida pro kardiologa

Revmatoidní artritida je systémové zánětlivé autoimunitní onemocnění postihující především pohybový aparát, ale i další systémy včetně kardiovaskulárního. Současná terapie...

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 4/2017

Specializace: dětská kardiologie kardiochirurgie kardiologie
 

Anketa

Jaký obsah článků byste nejvíce uvítal/a?

 
 

přehledové studie (237)

 
 
 

novinky ze zahraničí (50)

 
 
 

kazuistiky (48)

 
 
 

výzkumy od česko-slovenských kolegů (25)

 
 

 
 
 
 
 
 

nejčtenější články