proLékaře.cz
Mediklub
Časopisy
Moje specializace
Diskuze
Novinky
Kongresy
Kariéra
Videa a rozhovory
Premium
Přihlášení
 
Kryokonzervace lidských embryí – preferovaná metoda asistované reprodukce

Metoda kryokonzervace lidských embryí nabízí větší úspěšnost a nižší počet komplikací ve srovnání s IVF cykly používajícími čerstvá embrya, a stává se tak upřednostňovanou metodou asistované reprodukce.

Celý článek Asistovaná reprodukce

Volba optimálního produktu pro léčbu hemofilie

Volba optimálního produktu pro léčbu hemofilie

Lékaři, kteří zajišťují péči o hemofiliky, mají k dispozici (zejména u hemofilie A) širokou škálu různých komerčně dostupných koagulačních faktorů připravených buď z dárcovské plazmy, či rekombinantními metodami. Článek italských odborníků publikovaný v roce 2012 v časopise Blood shrnuje jejich názory na to, jak volit mezi různými produkty faktoru VIII.

Celý článek Hemofilie

 
 

Zlepšit chod nemocnice může nyní každý z nás

Téměř každý z nás někdy navštívil ambulanci v nemocnici, nebo musel být hospitalizován. Máte-li zájem i Vy ovlivnit chod své nemocnice, vyjádřete svůj názor nejpozději do 30. září 2014 prostřednictvím dotazníku.

Číst článek

XXI. Jihočeské onkologické dny

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na prestižním onkologickém kongresu, kterého se každoročně účastní 400 lékařů z celé České republiky a 30 vystavujících farmaceutických firem.

Číst článek

X. Hradecké vakcinologické dny 2.– 4 .10. 2014 Hradec Králové

Kongres České vakcinologické společnosti, který v letošním roce slaví své kulaté, desáté jubileum, již získal nejen celorepublikový, ale i mezinárodní význam a je opakovaně výborně hodnocen mezi odbornou veřejností. I v le­tošním roce plánujeme vysokou účast – téměř 500 odborníků z České i Slovenské republiky.

Číst článek

Vývoj bakteriální mikroflóry se u pacientů s ulcerózní kolitidou po transplantaci stolice liší

Vývoj bakteriální mikroflóry se u pacientů s ulcerózní kolitidou po transplantaci stolice liší

Transplantace stolice je nová metoda, která se využívá v léčbě klostridiové kolitidy. Zkouší se ale i její využití v léčbě ulcerózní kolitidy. Vývoj dárcovské mikroflóry ve střevě příjemce je ale u jednotlivých pacientů značně rozdílný.

Celý článek Střevní záněty

Studie bezpečnosti intranazální aplikace azelastinu v kombinaci s flutikazonem u chronické rinitidy

Studie bezpečnosti intranazální aplikace azelastinu v kombinaci s flutikazonem u chronické rinitidy

Dlouhodobá randomizovaná studie bezpečnosti MP29-02 (nový intranazální preparát azelastinhydrochloridu a flutikazonpropionátu [FP] v inovativním aplikátoru) u pacientů s chronickou rinitidou.

Celý článek Sezónní alergie

Genetika izolovaného deficitu růstového hormonu

Genetika izolovaného deficitu růstového hormonu

Porucha růstu by měla vést u dětí vždy k podrobnějšímu vyšetření a odhalení onemocnění a abnormalit centrálního nervového systému. Je třeba pomýšlet i na genetickou poruchu spojenou s deficitem růstového hormonu (GH) nebo inzulinu podobného růstového faktoru 1 (IGF-1). Ačkoliv se deficit IGF-1 může objevit na kterékoliv úrovni osy GH-RH (hormon uvolňující GH) – GH – IGF-1, je potřeba rozlišovat mezi deficitem GH (žádný nebo nízký GH v séru) a deficitem IGF-1 (normální nebo vysoký GH v séru).

Celý článek Růstový hormon

Chronická žilní insuficience –  invazivní terapie

Chronická žilní insuficience –  invazivní terapie

Článek pojednává o invazivní léčbě varixů dolních končetin. Zmiňuje léčbu chirurgickou a kompresivní sklerotizaci. Klíčová slova: křečové žíly –  dolní končetiny –  terapie –  sklerotizace

Celý článek   Kardiologická revue – Interní medicína Číslo: 4/2014

Diabetes mellitus 1. typu v dětském  věku – souvislost základního onemocnění s orálním zdravím

Diabetes mellitus 1. typu v dětském věku – souvislost základního onemocnění s orálním zdravím

Předmět sdělení: Diabetes mellitus 1. typu je chronické onemocnění vznikající na autoimunitním podkladě s počátkem manifestace převážně v dětském věku. Incidence tohoto...

Celý článek   Česká stomatologie Číslo: 4/2014

Význam hořčíku v neurologii

Význam hořčíku v neurologii

Hořčík je jeden z nejdůležitějších prvků v lidském těle. Je důležitým nitrobuněčným kationtem. Jeho množství v těle je odhadováno na 20–30 gramů, uložen je převážně v kostech, kde představuje depozitum pro další uplatnění ve svalech, srdci, játrech, nervovém systému a na nervosvalové ploténce.

Celý článek Metabolismus

Objektivizace významu dechových cvičení u osob s poraněním míchy

Objektivizace významu dechových cvičení u osob s poraněním míchy

Z klinické praxe i výzkumných prací je známo, že dechová cvičení mají pozitivní význam pro osoby s poraněním míchy (PM). Účelem této práce bylo provedení speciálních dechových...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 2/2014

Specializace: fyzioterapie rehabilitace tělovýchovné lékařství
 

Anketa

Rozhovor

Možnost získání kreditů ČLK v rámci vzdělávání na proLékaře.cz

 
 

Ano, tuto možnost uvítám (45)

 
 
 

Ne, nebudu mít zajem (7)

 
 

Rozhovor s prof. Janem Leblem

Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. je přednostou pediatrické kliniky 2. LF UK a FN v Motole. Ve svém rozhovoru se mimo jiné rozpovídal o nelehkém úkolu komunikace s adolescentními pacienty. Své odpovědi nám zaslal ze vzdělávacího kurzu Asijsko-pacifické společnosti dětské endokrinologie ve Wuhanu v Číně.

 
 
 
 
 

diskuze