Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Elektronická zdravotní dokumentace a její pozice v českém zdravotnictví

Současná legislativa umožňuje kromě paralelního vedení papírové a elektronické dokumentace i výhradně elektronickou formu vedení zdravotnických záznamů. Čistě elektronická forma přitom přináší spoustu výhod nejenom pro lékaře, ale také pro pacienty a celý zdravotnický systém.

Celý článek proLékaře.cz

Trendy a rizika v předepisování valproátu sodného těhotným ženám – irská studie

Trendy a rizika v předepisování valproátu sodného těhotným ženám – irská studie

Ve světle nových dat o kognitivních poruchách dětí vystavených prenatálně valproátu sodnému vznikla následující práce, reflektující praxi v předepisování antiepileptik mladým ženám, které mohou otěhotnět. Nepřímo bylo vyhodnoceno i povědomí lékařů o rizicích léčiv podle předepisování další medikace těmto pacientkám.

Celý článek Léčba epilepsie

 
 
Cyklosporin A v léčbě suchého oka − systematický přehled a metaanalýza

Cyklosporin A v léčbě suchého oka − systematický přehled a metaanalýza

Práce publikovaná v časopisu Cornea přináší systematický přehled a metaanalýzu randomizovaných kontrolovaných studií, které hodnotily účinek lokálně aplikovaného cyklosporinu A v porovnání s placebem.

Celý článek Léčba bez konzervantů

Měření rychlosti pulzové vlny v prevenci a terapii kardiovaskulárních chorob

Měření rychlosti pulzové vlny v prevenci a terapii kardiovaskulárních chorob

Rychlost šíření pulzové vlny představuje základní metodu měření tuhosti tepenného systému. Tento údaj charakterizuje míru rigidity příslušného úseku tepenného řečiště. V posledních letech nabývá vyšetření rychlosti pulzové vlny na významu, protože se ukazuje, že tuhost tepen hraje důležitou roli při vzniku kardiovaskulárních nemocí.

Celý článek Pulzová vlna v medicíně

Prevence zubního kazu bez fluoridu – jde to?

Prevence zubního kazu bez fluoridu – jde to?

Prevalence zubního kazu u dětí a mladistvých v Německu v posledních dvaceti letech dramaticky poklesla. U dvanáctiletých se tedy dnešní KPE pohybuje na hodnotě nižší než 1. Také u dospělých je možno sledovat postupný úbytek zubního kazu. Všeobecně se tato potěšující tendence připisuje používání různých fluoridových preparátů. Avšak...

Celý článek proLékaře.cz

Gel s klindamycinem/tretinoinem a fotosenzitivita? Bez obav

Gel s klindamycinem/tretinoinem a fotosenzitivita? Bez obav

Topicky aplikované léčivé přípravky, které absorbují světlo o vlnové délce v rozmezí 290−700 nm, by podle platných doporučení měly být testovány, zda nezpůsobují fotosenzitivitu. Obzvláště tehdy, mají-li být aplikovány na místa, která jsou vystavována slunečnímu záření.

Celý článek Acne vulgaris

Záhadný multicentrický tumor − kazuistika

Záhadný multicentrický tumor − kazuistika

Váháte, zda se vůbec jedná o dermatologické téma? Zkuste se začíst a uvidíte, že ano.

Celý článek Alergické reakce

Virová infekce − neprávem přehlížená etiologie nedoslýchavosti

Virová infekce − neprávem přehlížená etiologie nedoslýchavosti

Mezi různými příčinami nedoslýchavosti zůstávají viry poněkud v pozadí. Jejich vliv však lze vystopovat překvapivě často, zřejmě i v řadě případů tzv. idiopatických nedoslýchavostí.

Celý článek Cytomegalovirové infekce

Transplantace lidské kožní mikrobioty v léčbě atopické dermatitidy

Transplantace lidské kožní mikrobioty v léčbě atopické dermatitidy

Experimentální práce naznačují, že by mikroflóru z lidské kůže zdravých jedinců obsahující gramnegativní bakterie bylo možné použít v léčbě atopické dermatitidy.

Celý článek Atopická dermatitida

Selektivní embolizace arteriálního krvácení při poranění acetabula 
– kazuistika

Selektivní embolizace arteriálního krvácení při poranění acetabula 
– kazuistika

Úvod: Autoři referují případ 65letého muže, který pádem z kola utrpěl zlomeninu acetabula vpravo s poraněním větve arteria glutea superior. Krvácení bylo diagnostikováno CT...

Celý článek   Úrazová chirurgie Číslo: 2/2016

Specializace: chirurgie všeobecná traumatologie urgentní medicína
Alfa-talasemie u 45 českých rodin 
a 37 rodin cizinců žijících 
v České republice: přehled literatury 
a molekulárně-genetická diagnostika

Alfa-talasemie u 45 českých rodin 
a 37 rodin cizinců žijících 
v České republice: přehled literatury 
a molekulárně-genetická diagnostika

Alfa-talasemie jsou nejrozšířenější monogenně dědičná onemocnění na světě. Jedná se o vrozené anémie s autozomálně recesivní dědičností charakterizované kvantitativní redukcí...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 3/2016

Specializace: onkologie interní lékařství hematologie
Incidence invalidity 
pro onemocnění diabetem

Incidence invalidity 
pro onemocnění diabetem

Článek seznamuje s posudkově medicínským paradigmatem posuzování invalidity u onemocnění diabetem. Posudková kritéria posuzování invalidity jsou upravená vyhláškou č. 359/2009...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 5/2016

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Hypertermická izolovaná perfuze končetin v kombinaci s tasonerminem – technika monitorování úniku perfuzátu

Hypertermická izolovaná perfuze končetin v kombinaci s tasonerminem – technika monitorování úniku perfuzátu

Východiska: Hypertermická izolovaná perfuze je metoda léčby končetin postižených neresekovatelnou malignitou. Spočívá v izolaci končetiny od systémového oběhu, zahřátí a...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 5/2016

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Sekreční karcinom slinných žláz

Sekreční karcinom slinných žláz

Sekreční karcinom slinných žláz (mammary analogue of secretory carcinoma of salivary glands) je poměrně nově definovaná nozologická jednotka v patologii slinných žláz. Poprvé...

Celý článek   Otorinolaryngologie a foniatrie Číslo: 3/2016

Specializace: audiologie a foniatrie dětská otorinolaryngologie otorinolaryngologie
Péče o výživu u lidí s demencí z pohledu certifikačního systému Vážka<sup>®</sup>

Péče o výživu u lidí s demencí z pohledu certifikačního systému Vážka®

Česká alzheimerovská společnost, o. p. s. (ČALS) se dlouhodobě věnuje podpoře, rozvoji a potvrzování kvality služeb poskytovaných lidem s demencí, a to především v rámci...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 3/2016

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika
 

Anketa

Rozhovor

Uvítali byste mobilní verzi kreditovaných kurzů ČLK?

Noční pomočování může výrazně ovlivnit psychiku dítěte i celé jeho dětství

Enuréza významně ovlivňuje psychický stav a vývoj dítěte, a proto by se o ni měli aktivně zajímat nejen rodiče, ale i praktičtí lékaři. Vedoucí pracovní skupiny dětské nefrologie na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol v Praze doc. MUDr. Jiří Dušek, CSc., v rozhovoru objasňuje příčiny i dopady nočního pomočování dětí a hovoří o úspěších české nefrologie.

 
 
 
 
 
 
 

diskuze