Přihlášení

 
Nové způsoby léčby neplodnosti u žen středního věku s předčasným ovariálním selháním a jinými funkčními chorobami

U žen po dovršení 35 až 40 let začíná počet oocytů a primárních folikulů významně klesat. Tato skutečnost je způsobena nedostatkem buněk membrana granulosa. Z nového výzkumu vyplývá, že u neplodných žen by se tvorba nových primárních folikulů a jejich diferenciace mohly obnovit po obdržení mononukleárních buněk z periferní krve od mladých plodných žen.

Celý článek Asistovaná reprodukce

Management kostních metastáz u kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Management kostních metastáz u kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Léčbu kostních komplikací je v případě kastračně rezistentního karcinomu prostaty třeba volit vždy individuálně a v rámci multioborové spolupráce. Této problematice se věnuje i článek švýcarských autorů publikovaný nedávno v časopise Urologia Internationalis.

Celý článek Karcinom prostaty

 
 
Dehydratace kojenců a batolat – řešení metodou perorální rehydratace

Dehydratace kojenců a batolat – řešení metodou perorální rehydratace

Nejčastější příčinou dehydratace jsou u malých dětí akutní průjmová onemocnění. Při zanedbání léčby může být ohrožen život dítěte. Při ztrátách tekutin do 9 % tělesné hmotnosti se jedná o nekomplikovanou dehydrataci a tu je možno léčit s pomocí orálních rehydratačních roztoků (ORR). Má řadu výhod – příprava roztoků je jednoduchá, rychlá a levná.

Celý článek Probiotika

Faktory ovlivňující patogenezi nespecifických střevních zánětů

Faktory ovlivňující patogenezi nespecifických střevních zánětů

Nespecifické střevní záněty (IBD), jako je Crohnova choroba a ulcerózní kolitida, se vyznačují chronickým průběhem s opakujícími se relapsy. Celosvětovým problémem je jejich rostoucí incidence. Odborníci předpokládají, že IBD jsou výsledkem vystupňované imunitní odpovědi na přítomnost mikrobů ve střevě u vnímavých jedinců.

Celý článek Střevní záněty

Přínos enzymové substituční léčby juvenilní formy Pompeho choroby

Přínos enzymové substituční léčby juvenilní formy Pompeho choroby

Výsledky retrospektivní studie publikované na začátku roku 2014 ukázaly, že enzymová substituční léčba (ERT) účinně stabilizuje motorické i plicní funkce pacientů s juvenilní glykogenózou II. typu (Pompeho chorobou). Tato léčba by také mohla zpomalovat progresi choroby.

Celý článek Vzácná onemocnění v neurologii

Léčba závislosti na opioidních analgetikách u pacientů s chronickou bolestí

Léčba závislosti na opioidních analgetikách u pacientů s chronickou bolestí

Léčba silné chronické bolesti opioidy v sobě skrývá úskalí vzniku závislosti. Jak závislost rozpoznat, jak ji může lékař léčit a kdy je taková léčba úspěšná? Závislost pacienta na opioidech je při léčbě chronické bolesti nežádoucí, ale bohužel poměrně častý vedlejší účinek léčby.

Celý článek Závislosti

Zpráva z kongresu ASCO: Palbociclib zvyšuje přežití u pacientek s metastatickým karcinomem prsu

Zpráva z kongresu ASCO: Palbociclib zvyšuje přežití u pacientek s metastatickým karcinomem prsu

Z výsledků nové studie, prezentované na kongresu Americké společnosti pro klinickou onkologii (ASCO) v Chicagu, vyplývá, že přidání palbociclibu k hormonální terapii zvyšuje šanci na přežití u pacientek s metastatickým karcinomem prsu.

Celý článek Onkologická léčba

Použití Neodolpasse v indikaci pooperační bolesti

Použití Neodolpasse v indikaci pooperační bolesti

Na pracovním setkání expertní skupiny pro Neodolpasse v říjnu 2014 vytipovali odborníci operační výkony a profil pacientů, u kterých je tento kombinovaný analgetický přípravek nejvhodnější. Neodolpasse obsahuje fixní kombinaci nesteroidního antirevmatika diklofenaku (75 mg) a centrálního myorelaxancia orfenadrinu (30 mg).

Celý článek Léčba bolesti

Stereotaktická rádiochirurgia  (LINAC) uveálnych melanómov;  postradiačné komplikácie

Stereotaktická rádiochirurgia (LINAC) uveálnych melanómov; postradiačné komplikácie

Cieľ práce: V práci hodnotíme skupinu pacientov s malígnym melanómom uvey liečených stereotaktickou rádiochirurgiou v r. 2009–2011 na lineárnom urýchľovači LINAC.Materiál a...

Celý článek   Česká a slovenská oftalmologie Číslo: 3/2015

Nová metoda endovaskulární výplně výdutě aorty  abdominální (endovascular aneurysm sealing − EVAS)

Nová metoda endovaskulární výplně výdutě aorty abdominální (endovascular aneurysm sealing − EVAS)

Úvod: Léčení výdutě aorty abdominální pomocí endovaskulární implantace stentgraftu je někdy komplikované nebo nemožné z důvodu nevhodné anatomické konfigurace výdutě a...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 6/2015

Poranění ruky cizími látkami vpravenými pod vysokým tlakem

Poranění ruky cizími látkami vpravenými pod vysokým tlakem

Cíl: Upozornit na málo se vyskytující, avšak o to záludnější poranění rukou cizími látkami vpravenými pod vysokým tlakem nejčastěji pomocí vysokotlakých stříkacích pistolíTyp...

Celý článek   Úrazová chirurgie Číslo: 2/2015

PRES (Posterior reversible encefalopathy syndrome) doprovázející preeklampsii u ženy s dvojčetným těhotenstvím
– kazuistika

PRES (Posterior reversible encefalopathy syndrome) doprovázející preeklampsii u ženy s dvojčetným těhotenstvím
– kazuistika

Reverzibilní encefalopatie v zadní cirkulaci (PRES – Posterior reversible encephalopathy syndrome) je závažné neurologické onemocnění manifestující se nejčastěji alterací...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 3/2015

 

Anketa

Rozhovor

Možnost získání kreditů ČLK v rámci vzdělávání na proLékaře.cz

 
 

Ano, tuto možnost uvítám (126)

 
 
 

Ne, nebudu mít zajem (43)

 
 

Rozhovor s Pavlem Grubrem, ředitelem Lékařů bez hranic

Mezinárodní humanitární a zdravotnická organizace Lékaři bez hranic poskytuje profesionální zdravotní péči lidem ve válečných konfliktech, při přírodních katastrofách či jinak vyloučených ze zdravotní péče. O tom, jak náročné je získat pro tuto práci skutečné profesionály a proč právě teď organizaci takoví lidé chybí, jsme si povídali s ředitelem organizace v ČR Pavlem Grubrem.

 
 
 
 
 
 
 

diskuze