Přihlášení

 
Příznivý efekt suplementace bakterií L. reuteri u dětí s funkční bolestí břicha

Studie publikovaná v The Journal of Paediatrics and Child Health v roce 2014 se zabývala vlivem suplementace bakterií L. reuteri na zmírnění symptomů funkčních bolestí břicha u dětských pacientů.

Celý článek Kolika u dětí

Nemocniční informační systémy: třídění a klasifikace dat potřebných pro diagnostiku a léčbu (1. díl)

Nemocniční informační systémy: třídění a klasifikace dat potřebných pro diagnostiku a léčbu (1. díl)

Gastroenterolog MUDr. Tomáš Grega z oddělení gastrointestinální endoskopie Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha v následujícím textu přibližuje práci s pacientskými daty v klinické praxi i výzkumu na tomto pracovišti.

Celý článek Informační technologie v medicíně

 
 
EMA schválila nová doporučení k omezení rizik infekce PML u pacientů léčených natalizumabem

EMA schválila nová doporučení k omezení rizik infekce PML u pacientů léčených natalizumabem

Natalizumab je indikován v monoterapii jako onemocnění modifikující léčba u pacientů s vysoce aktivní relabující-remitující roztroušenou sklerózou (RRMS), kteří nedostatečně odpovídají na léčbu interferonem beta nebo glatiramer-acetátem, eventuálně u pacientů s rychle se vyvíjející těžkou RRMS. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ukončila proceduru přehodnocování rizika progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) u natalizumabu a schválila doporučení pro minimalizaci rizik, jež navrhl farmakovigilanční výbor (PRAC).

Celý článek Roztroušená skleróza

Účinnost a tolerance nízkoobjemové přípravy na kolonoskopii

Účinnost a tolerance nízkoobjemové přípravy na kolonoskopii

Kolonoskopie je běžným screeningovým vyšetřením, které umožňuje zachytit kolorektální karcinom v časné fázi nebo teprve ve stadiu prekancerózy. Předpokladem úspěšného vyšetření je dobrá příprava střeva, tedy jeho úplné vyprázdnění, protože jakékoliv zbytky potravy zhoršují přehlednost sliznice.

Celý článek Střevní záněty

Denosumab v léčbě kostní nádorové nemoci u karcinomu prostaty

Denosumab v léčbě kostní nádorové nemoci u karcinomu prostaty

Skelet je jedním z nejčastějších míst nádorové diseminace. Kostní metastázy jsou zdrojem závažné morbidity: působí bolest, omezují hybnost, snižují celkovou kvalitu života. Mohou vést k patologickým frakturám, syndromu míšní komprese a k hyperkalcemii. Kromě protinádorové léčby se v léčbě kostních metastáz využívají jako součástí komplexní paliativní léčby kostní nádorové choroby látky ovlivňující metabolismus kostí (bone modifying agents [BMA]).

Celý článek Karcinom prostaty

Návykové chování a závislost

Návykové chování a závislost

Vzhledem k situaci v Česku by měli lékaři všech klinických oborů správně diagnostikovat závislost na psychoaktivních látkách a jiné návykové nemoci. Je třeba soustavně používat techniky krátké intervence, jak se o nich se v této práci zmiňujeme. Lékaři by měli riziko vzniku závislosti brát v úvahu při předepisování psychoaktivních léků, zejména benzodiazepinů, které mají velký návykový potenciál.

Celý článek Závislosti

Pacienty udávaná adherence k léčbě vysokého krevního tlaku

Pacienty udávaná adherence k léčbě vysokého krevního tlaku

Hypertenze patří mezi nejčastější onemocnění kardiovaskulárního systému. Ačkoli se jedná o onemocnění většinou asymptomatické, je velmi významně asociované s kardiovaskulární morbiditou i mortalitou.

Celý článek Kardiovaskulární rizika

Splenóza ako zriedkavá príčina  bolestí brucha

Splenóza ako zriedkavá príčina bolestí brucha

Úvod: Splenóza predstavuje autotransplantáciu tkaniva sleziny do atypických miest v brušnej dutine, hrudníku alebo iných častiach organizmu.Kazuistika: Autori popisujú prípad...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 4/2016

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
Poranění horní krční páteře

Poranění horní krční páteře

Poranění horní krční páteře představuje až 1/3 všech poranění krční páteře a až 40 % z nich končí smrti. K úrazu může dojít na každé úrovní páteře. U mladších pacientů převažují...

Celý článek   Soudní lékařství Číslo: 2/2016

Specializace: patologie soudní lékařství toxikologie
Meningoteliální hamartom  měkkých tkání hlavy

Meningoteliální hamartom měkkých tkání hlavy

Prezentujeme případ 34letého muže s meningoteliálním hamartomem lokalizovaným v měkkých tkáních vlasové části hlavy, klinicky diagnostikovaným jako lipom. Histologicky byla léze...

Celý článek   Česko-slovenská patologie Číslo: 2/2016

Specializace: toxikologie patologie soudní lékařství
Changes in Paraoxonase 1 activity and concentration of conjugated dienes in connection with number of metabolic syndrome components

Changes in Paraoxonase 1 activity and concentration of conjugated dienes in connection with number of metabolic syndrome components

Cíl studie: Paraoxonasa 1 (PON1) je antioxidační enzym s širokým spektrem fyziologických úloh – jednou z důležitých funkcí PON1 je její schopnost inhibovat LDL-lipidovou...

Celý článek   Klinická biochemie a metabolismus Číslo: 2/2016

Specializace: biochemie nukleární medicína nutriční terapeut
Dárci ledvin po nezvratné zástavě oběhu (DCD)  – zkušenosti jednoho centra

Dárci ledvin po nezvratné zástavě oběhu (DCD) – zkušenosti jednoho centra

Úvod: Odběr ledvin z dárce s nezvratnou zástavou oběhu (DCD – donor after circulatory death) je důležitou součástí transplantačních programů v celosvětovém měřítku. V České...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 4/2016

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
 

Anketa

Rozhovor

Uvítali byste více odborných zahraničních článků v angličtině?

 
 

Ano, tuto možnost uvítám (87)

 
 
 

Ne, nebudu mít zajem (33)

 
 

Noční pomočování může výrazně ovlivnit psychiku dítěte i celé jeho dětství

Enuréza významně ovlivňuje psychický stav a vývoj dítěte, a proto by se o ni měli aktivně zajímat nejen rodiče, ale i praktičtí lékaři. Vedoucí pracovní skupiny dětské nefrologie na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol v Praze doc. MUDr. Jiří Dušek, CSc., v rozhovoru objasňuje příčiny i dopady nočního pomočování dětí a hovoří o úspěších české nefrologie.

 
 
 
 
 
 
 

diskuze