Přihlášení

 
Riziko rozvoje zánětlivého střevního onemocnění s ohledem na rodinnou zátěž

Dánská studie byla zaměřena na zkoumání rizika rodinné zátěže pro vývoj zánětlivého střevního onemocnění (IBD). Jednalo se o populační studii zahrnující celou dánskou populaci v průběhu let 1977–2011. Jednalo se o více než 8 milionů jedinců se zaznamenanými 200 miliony osoboroků. Z národních registrů byly získány informace o jedincích s IBD (celkem 45 780) a jejich rodinných vazbách.

Celý článek Střevní záněty

Pražské herniologické dny - Plastika tříselné kýly – otevřené vs. laparoskopické přístupy

Dny se uskuteční ve dnech 21. - 22. května 2015 v hotelu Ambassador - Zlatá Husa v Praze a v nemocnici Na Františku.
V pátek 22. května proběhne pasivní workshop živého přenosu do konferenčního sálu s interaktivní možností komunikace s operatérem.
Program a bližší informace naleznete na stránkách Pražských herniologických dní.

Číst článek

 
 

Kurzy ERC Newborn Life Support - Ústav pro péči o matku a dítě

Cílem Newborn Life Support kurzu je předat jeho participantům základní znalosti a dovednosti nutné ke kompetentnímu zajištění novorozence při nutnosti jeho resuscitace v prvních minutách života. Kurz klade důraz na zajištění termomanagementu, průchodnosti dýchacích cest, ventilace a cirkulace.
Dva kurzy se konají ve dnech 20. a 21. června 2015.

Číst článek

Faktory ovlivňující vývoj oocytu

Faktory ovlivňující vývoj oocytu

Článek se detailně zabývá vývojem oocytů a poukazuje na nejdůležitější faktory v prostředí oocytů ve folikulární tekutině a kumulu, které k danému vývoji pozitivním či negativním směrem přispívají. Vývoj lidského folikulu zahrnuje mnohočetné intraovariální a endokrinologické reakce, které mají vliv na měnící se mikroprostředí uvnitř folikulu.

Celý článek Asistovaná reprodukce

S atopickou dermatitidou souvisejí mutace genů kódujících strukturu epidermis i imunitní systém

S atopickou dermatitidou souvisejí mutace genů kódujících strukturu epidermis i imunitní systém

Atopická dermatitida je komplexní genetické onemocnění, které je výsledkem interakce mezi různými geny a mezi geny a okolním prostředím. Souvislost s atopickou dermatitidou byla zjištěna u dvou skupin genů: u genů kódujících epidermální strukturální proteiny a u genů pro základní složky imunitního systému.

Celý článek Atopická dermatitida

V léčbě primární enurézy je třeba zohlednit případnou přítomnost ADHD

V léčbě primární enurézy je třeba zohlednit případnou přítomnost ADHD

Prevalence ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) je u dětí s monosymptomatickou noční enurézou vyšší než u běžné populace. Vzhledem k tomu, že porucha pozornosti může nepříznivě ovlivnit léčbu enurézy, je u dětí s nočním pomočováním vhodné vyšetřit možnou přítomnost ADHD a v pozitivním případě zajistit podporu psychologa.

Celý článek Enuréza a nykturie

Bubble test umožňuje rychlé ultrasonografické ověření endovenózního umístění centrálního katétru

Bubble test umožňuje rychlé ultrasonografické ověření endovenózního umístění centrálního katétru

Endovenózní umístění centrálního katetru je možné rychle potvrdit pomocí bubble testu (aplikace mikrobublin vzduchu ve fyziologickém roztoku do katétru) za ultrasonografické vizualizace pravé síně.

Celý článek Kolorektální karcinom

Kostní minerální denzita po 15 letech léčby růstovým hormonem u dospělých osob

Kostní minerální denzita po 15 letech léčby růstovým hormonem u dospělých osob

Patnáctileté sledování pacientů s deficiencí růstového hormonu (RH) s počátkem v dospělosti v důsledku hypopituitarismu, kteří užívali substituční léčbu, ukázalo zvýšení celkového množství kostního minerálu (BMC) i kostní minerální denzity (BMD).

Celý článek Růstový hormon

Léčba glaukomu za 1 Kč denně – sen, nebo realita?

Léčba glaukomu za 1 Kč denně – sen, nebo realita?

V poslední době jsme se v oftalmologické praxi setkali s problémem výrazného omezení preskripce fluorovaných chinolonů „E, OPH“. Omezení vyplývající ze správního rozhodnutí Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL) zaskočila odbornou veřejnost. Situace, která nastala, nás motivovala k tomu, abychom se začali zajímat o procesy související se stanovením úhrady léčivých přípravků.

Celý článek Glaukom

Inkorporace humanizované tkáně jako strategie pro zlepšení uchycení leukemie v imunodeficientní myši

Inkorporace humanizované tkáně jako strategie pro zlepšení uchycení leukemie v imunodeficientní myši

Pro in vivo modely leukemií odvozených z klinických vzorků pacientů lze využít imunodeficientní myši, které umožňují uchycení leukemického štěpu bez jeho odvržení. Navzdory tomu...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 1/2015

Možnosti využití technik plicní rehabilitace pro léčbu snížené síly dýchacích svalů

Možnosti využití technik plicní rehabilitace pro léčbu snížené síly dýchacích svalů

Snížená síla dýchacích svalů může mít vliv na další zdravotní komplikace, které mohou snižovat kvalitu života takto nemocných. Mezi nejčastější poruchy spojené se sníženou sílou...

Celý článek   Časopis lékařů českých Číslo: 2/2015

Možnosti neinvazivní dia­gnostiky u NAFLD

Možnosti neinvazivní dia­gnostiky u NAFLD

NAFLD (non‑alcoholic fatty liver disease) postihuje min. 25 % populace, a patří tak mezi nejčastější charonické jaterní choroby. Většina pa­cientů má prostou steatózu, avšak čá...

Celý článek   Gastroenterologie a hepatologie Číslo: 2/2015

Klonální melanocytární névy

Klonální melanocytární névy

Klonální névy jsou névocelulární névy smíšené a intradermální, v jejichž intradermální komponentě vznikne během života okrsek odlišných pigmentovaných melanocytů. Klinicky se...

Celý článek   Česko-slovenská dermatologie Číslo: 1/2015

 

Anketa

Rozhovor

Možnost získání kreditů ČLK v rámci vzdělávání na proLékaře.cz

 
 

Ano, tuto možnost uvítám (64)

 
 
 

Ne, nebudu mít zajem (16)

 
 

Rozhovor s Pavlem Grubrem, ředitelem Lékařů bez hranic

Mezinárodní humanitární a zdravotnická organizace Lékaři bez hranic poskytuje profesionální zdravotní péči lidem ve válečných konfliktech, při přírodních katastrofách či jinak vyloučených ze zdravotní péče. O tom, jak náročné je získat pro tuto práci skutečné profesionály a proč právě teď organizaci takoví lidé chybí, jsme si povídali s ředitelem organizace v ČR Pavlem Grubrem.

 
 
 
 
 
 
 

diskuze