Přihlášení

 
Budesonid v multimatrixové formě u pacientů s ulcerózní kolitidou

Ulcerózní kolitida (UC) je chronické idiopatické zánětlivé střevní onemocnění, během kterého se u pacientů cyklicky střídají období aktivity a remise. Budesonid v multimatrixové formě (MMX) je perorální glukokortikoid druhé generace, který je schopen se uvolňovat v celé délce tračníku.

Celý článek Střevní záněty

Intervence u pacientů, kteří prodělali laserovou periferní iridotomii

Intervence u pacientů, kteří prodělali laserovou periferní iridotomii

Retrospektivní studie hodnotila použití medikamentózní, laserové nebo chirurgické intervence pro glaukom po laserové periferní iridotomii.

Celý článek Glaukom

 
 
Přidání klopidogrelu k aspirinu sníží riziko cévních mozkových příhod

Přidání klopidogrelu k aspirinu sníží riziko cévních mozkových příhod

Právě publikovaná analýza 5 randomizovaných kontrolovaných studií s 24 084 pacienty ukázala, že duální terapie klopidogrelem a kyselinou acetylsalicylovou (ASA) snižuje riziko cévní mozkové příhody (CMP) více než samotná ASA. Tento přínos se týká osob po prodělané CMP nebo tranzientní ischemické atace (TIA) i osob s vysokým rizikem CMP.

Celý článek Antihypertenziva a statiny

Pacienty udávaná adherence k léčbě inhibitory protonové pumpy při dlouhodobém užívání nesteroidních antirevmatik

Pacienty udávaná adherence k léčbě inhibitory protonové pumpy při dlouhodobém užívání nesteroidních antirevmatik

Pacienti s osteoartritidou (OA), revmatoidní artritidou (RA) a ankylozující spondylitidou (AS) jsou často léčeni nesteroidními antirevmatiky (NSAID), obvykle v kombinaci s gastroprotektivními preparáty ze skupiny inhibitorů protonové pumpy (PPI). Švédská studie zkoumá skutečnou pacienty udávanou adherenci k léčbě PPI při léčbě NSAID.

Celý článek Gastrointestinální léčba

Porucha růstu u 11leté dívky s diabetem (kazuistika)

Porucha růstu u 11leté dívky s diabetem (kazuistika)

Růst dítěte je za fyziologických okolností zákonitým procesem. Do dvou let věku dítě zaujme v růstové percentilové síti místo, které mu je geneticky predikované, a v tomto percentilovém pásmu by mělo růst plynule po celé své dětské růstové období. Zpomalení nebo urychlení růstu po 2. roce života může signalizovat závažné onemocnění dítěte.

Celý článek Růstový hormon

Kombinace kortikosteroidů a keratolytik v léčbě psoriázy kštice

Kombinace kortikosteroidů a keratolytik v léčbě psoriázy kštice

V léčbě psoriázy kštice se jako stěžejní lokální přípravky používají silně účinné kortikosteroidy. Bývají doplňovány dalšími látkami, jako jsou keratolytika nebo analoga vitaminu D. Z keratolytik se nejčastěji používá kyselina salicylová nebo urea. Látky s keratolytickým účinkem působí skvamolyticky a zvyšují průnik kortikosteroidů do kůže.

Celý článek Atopická dermatitida

Pití kávy je spojeno s nižší celkovou mortalitou

Pití kávy je spojeno s nižší celkovou mortalitou

Podle 10leté americké studie mají lidé, kteří konzumují až 5 šálků kávy denně, nižší mortalitu včetně úmrtí na srdečně-cévní choroby a diabetes než osoby, které kávu nepijí...

Celý článek proLékaře.cz

Nepřímé srovnání účinnosti biologických léčiv u pacientů s psoriatickou artritidou a neuspokojivou odpovědí na léčbu tradičními chorobu modifikujícími léčivy

Nepřímé srovnání účinnosti biologických léčiv u pacientů s psoriatickou artritidou a neuspokojivou odpovědí na léčbu tradičními chorobu modifikujícími léčivy

Účinnost biologických léčiv v terapii psoriatické artritidy (PsA) byla prokázána množstvím randomizovaných kontrolovaných klinických studií. K dispozici je ale méně údajů o jejich účinnosti ve srovnání s jinými typy léčby. Metaanalýza autorů z Mayo Clinic hodnotí účinnost biologické léčby u pacientů s trvale aktivním onemocněním i přes předchozí léčbu řadou nesteroidních protizánětlivých léků (NSAIDs) či chorobu modifikujících léčiv (DMARDs).

Celý článek Artritida

Příčiny nedostatku intracelulárního hořčíku u diabetiků s normomagnezemií

Příčiny nedostatku intracelulárního hořčíku u diabetiků s normomagnezemií

Možná deficience intracelulárního magnezia (icMg) při současné normální plazmatické koncentraci hořčíku je již známý jev. Nejsou však popsány klinické ani farmakologické vlivy, které ovlivňují koncentraci icMg u pacientů s diabetem a normomagnezemií před propuštěním z nemocnice po akutním onemocnění.

Celý článek Metabolismus

Da Vinci asistovaná léčba karcinomu rekta – průběžné výsledky nerandomizované studie

Da Vinci asistovaná léčba karcinomu rekta – průběžné výsledky nerandomizované studie

Úvod: Česká republika zaujímá v incidenci kolorektálního karcinomu (KRK) čelní místo ve světě. Radikální odstranění nádoru představuje nejúčinnější část v rámci současné...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 12/2015

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
Zhoršení prostorového vidění uměle navozenou aniseikonií

Zhoršení prostorového vidění uměle navozenou aniseikonií

Cílem studie bylo zhodnotit účinky aniseikonie na kvalitu stereoskopického vidění. Experimentu se zúčastnilo celkem 90 subjektů bez oční patologie s vlastní korekcí nebo bez...

Celý článek   Česká a slovenská oftalmologie Číslo: 6/2015

Specializace: oftalmologie
Detekce DNA <em>Neisseria meningitidis</em>, <em>Haemophilus influenzae</em> a <em>Streptococcus pneumoniae</em> v klinickém materiálu metodou real-time PCR

Detekce DNA Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae a Streptococcus pneumoniae v klinickém materiálu metodou real-time PCR

Cílem práce bylo zavedení molekulární real-time PCR metodiky doporučené CDC (Centers for Disease Control and Prevention) pro účely detekce bakterií Neisseria menin­gitidis...

Celý článek   Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie Číslo: 4/2015

Specializace: mikrobiologie infekční lékařství hygiena a epidemiologie
Současné praktické postupy pro vyšetřování a léčbu chronické urtikárie<br>Aktualizovaný přehled a interpretace doporučených postupů pro praxi

Současné praktické postupy pro vyšetřování a léčbu chronické urtikárie
Aktualizovaný přehled a interpretace doporučených postupů pro praxi

Zavádění nových antihistaminik a biologik oživilo zájem o problematiku chronické kopřivky jak na poli výzkumu, tak klinické praxe. Aktualizované Doporučené postupy EAACI, GA(2...

Celý článek   Česko-slovenská dermatologie Číslo: 5/2015

Specializace: dětská dermatologie dermatologie
Studie PATHWAY-2: spironolakton vs placebo, bisoprolol a doxazosin ke stanovení optimální léčby hypertenze rezistentní na léky<br>Vysoká účinnost spironolaktonu ve snížení krevního tlaku u rezistentní hypertenze

Studie PATHWAY-2: spironolakton vs placebo, bisoprolol a doxazosin ke stanovení optimální léčby hypertenze rezistentní na léky
Vysoká účinnost spironolaktonu ve snížení krevního tlaku u rezistentní hypertenze

Studie PATHWAY-2, financována Britskou nadací pro srdce (British Heart Foundation), randomizovala 335 pacientů s rezistentní hypertenzí (léčených již podle současných guidelines...

Celý článek   Vnitřní lékařství Číslo: 12/2015

Specializace: interní lékařství endokrinologie diabetologie
Dynamické metody kvantitativního testování senzitivity

Dynamické metody kvantitativního testování senzitivity

Úvod: Dynamické metody kvantitativního testování senzitivity (Quantitative Sensory Testing; QST) jsou relativně novou nadstavbovou aplikací QST umožňující objektivizovat funkci...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 1/2016

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
 

Anketa

Rozhovor

Uvítali byste více odborných zahraničních článků v angličtině?

 
 

Ano, tuto možnost uvítám (30)

 
 
 

Ne, nebudu mít zajem (8)

 
 

Noční pomočování může výrazně ovlivnit psychiku dítěte i celé jeho dětství

Enuréza významně ovlivňuje psychický stav a vývoj dítěte, a proto by se o ni měli aktivně zajímat nejen rodiče, ale i praktičtí lékaři. Vedoucí pracovní skupiny dětské nefrologie na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol v Praze doc. MUDr. Jiří Dušek, CSc., v rozhovoru objasňuje příčiny i dopady nočního pomočování dětí a hovoří o úspěších české nefrologie.

 
 
 
 
 
 
 

diskuze