proLékaře.cz
Časopisy
Moje specializace
Kurzy
Diskuze
Kariéra
Kongresy
Novinky
Video
Premium
Přihlášení
 
Rizikové faktory opakované ileocekální resekce u pacientů s Crohnovou nemocí

Potřeba opakovaného chirurgického výkonu u pacientů s Crohnovou nemocí (CD) po ileokolické resekci (ICR) bývá často vysoká, faktory predikující tento opakovaný výkon však zůstávají nejasné. Danou problematikou se proto blíže zabývali švýcarští gastroenterologové, jejichž práce byla nedávno publikována v prestižním periodiku Inflammatory Bowel Diseases.

Celý článek Střevní záněty

Srovnání tří různých přístupů, jak zvládat únavu u pacientů s roztroušenou sklerózou – rehabilitace, edukace a medikace

Srovnání tří různých přístupů, jak zvládat únavu u pacientů s roztroušenou sklerózou – rehabilitace, edukace a medikace

Únava je častým příznakem roztroušené sklerózy (RS), který ale výrazně ovlivňuje běžný život pacienta a snižuje jeho kvalitu. Příčiny i následky únavy u RS jsou multidimenzionální, a proto i jejich zvládání vyžaduje komplexní přístup zdravotníků i pacienta. V běžné klinické praxi se jako základní přístup k danému problému využívá medikace a rehabilitace.

Celý článek Roztroušená skleróza

 
 

Zlepšit chod nemocnice může nyní každý z nás

Téměř každý z nás někdy navštívil ambulanci v nemocnici, nebo musel být hospitalizován. Máte-li zájem i Vy ovlivnit chod své nemocnice, vyjádřete svůj názor nejpozději do 30. září 2014 prostřednictvím dotazníku.
Od letošního roku se průzkum Nemocnice ČR organizovaný HealthCare Institute zaměřuje nejen na spokojenost, ale nově také na bezpečnost pacientů v českých nemocnicích.

Číst článek

Autoimunitní onemocnění štítné žlázy a ženská infertilita

Autoimunitní onemocnění štítné žlázy a ženská infertilita

Infertilita je neschopnost ženy otěhotnět po jednom roce pravidelného nechráněného pohlavního styku. Týká se asi 10–15 % párů, zhruba ve čtvrtině případů je způsobena problémem na straně ženy. Kromě problému zdravotnického představuje i značnou psychologickou zátěž.

Celý článek Poruchy štítné žlázy

XXI. Jihočeské onkologické dny

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na prestižním onkologickém kongresu, kterého se každoročně účastní 400 lékařů z celé České republiky a 30 vystavujících farmaceutických firem.

Číst článek

Medicína pro praxi
XI. kongres praktických lékařů a sester

Letošní XI. ročník kongresu praktických lékařů a sester v Praze hostily kongresové prostory Hotelu Diplomat Prague. Lékaři a jejich zdravotní sestry si přišli vyslechnout odborné a prakticky zaměřené přednášky z oborů kardiologie, infektologie, diabetologie, flebologie, neurologie či sexuologie.

Číst článek

Efekt axitinibu v terapii pokročilého papilárního renálního karcinomu – kazuistika

Efekt axitinibu v terapii pokročilého papilárního renálního karcinomu – kazuistika

Papilární renální karcinom (pRCC) typu 2 má velmi špatnou prognózu, a to zejména v případě, že je onemocnění pokročilé, tedy spojené s metastázami. Následující kazuistika ukazuje dobrou odpověď na léčbu axitinibem v druhé linii.

Celý článek Onkologická léčba

Závažné poporodní krvácení způsobené získanou hemofilií – kazuistika

Závažné poporodní krvácení způsobené získanou hemofilií – kazuistika

Poporodně získaná hemofilie (postpartum acquired haemophilia, PAH) je velmi vzácnou krvácivou poruchou. Vyskytuje se zejména do 4. měsíce po porodu, ale jsou známy i případy výskytu už v těhotenství či až například rok po porodu.

Celý článek Hemofilie

Monogenně podmíněná obezita – současný stav molekulárně genetického výzkumu a význam v klinické praxi*

Monogenně podmíněná obezita – současný stav molekulárně genetického výzkumu a význam v klinické praxi*

Obezita a její komorbidity představují v současné době jeden z největších zdravotních problémů. V celosvětovém nárůstu prevalence obezity v posledních několika desetiletích...

Celý článek   Časopis lékařů českých Číslo: 4/2014

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Inzulinová rezistence – příčiny a možnosti ovlivnění

Inzulinová rezistence – příčiny a možnosti ovlivnění

Inzulinovou rezistenci (IR) definujeme jako stav, při němž normální koncentrace volného plazmatického inzulinu vyvolává sníženou odpověď organizmu. V užším slova smyslu IR chápeme jako poruchu...

Celý článek   Vnitřní lékařství Číslo: 9/2014

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
Limity chirurgického řešení rakoviny pankreatu

Limity chirurgického řešení rakoviny pankreatu

Pacienti s karcinomem pankreatu jsou často diagnostikováni v pokročilém stádiu nemoci a léčebný postup je interdisciplinární výzva. Chirurgie hraje nedílnou roli v potenciálně...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 9/2014

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
Objektivizace významu dechových cvičení u osob s poraněním míchy

Objektivizace významu dechových cvičení u osob s poraněním míchy

Z klinické praxe i výzkumných prací je známo, že dechová cvičení mají pozitivní význam pro osoby s poraněním míchy (PM). Účelem této práce bylo provedení speciálních dechových...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 2/2014

Specializace: fyzioterapie rehabilitace tělovýchovné lékařství
 

Anketa

Rozhovor

Organizace Lékaři bez hranic tvrdí, že epidemii eboly v západní Africe nepůjde zvládnout bez vojenského zásahu, vyslání polních nemocnic, zdravotníků a leteckého mostu, který by je po západní Africe přepravoval.

Rozhovor s prof. Janem Leblem

Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. je přednostou pediatrické kliniky 2. LF UK a FN v Motole. Ve svém rozhovoru se mimo jiné rozpovídal o nelehkém úkolu komunikace s adolescentními pacienty. Své odpovědi nám zaslal ze vzdělávacího kurzu Asijsko-pacifické společnosti dětské endokrinologie ve Wuhanu v Číně.

 
 
 
 
 

diskuze