Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Cenu za nejlepší vědeckou práci o lékařství získala studentka 1. LF UK

Zkoumá dědičná onemocnění zrakového nervu, zajímá jí, proč lidé ztrácejí zrak a snaží se je včas léčit. Za svoji výzkumnou práci získala MUDr. Hana Kolářová z Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze Cenu Alberta Schweitzera, dokonce 1. místo.

Celý článek proLékaře.cz

Postřehy z kongresu ADA - San Diego, Kalifornie (den 5.)

Postřehy z kongresu ADA - San Diego, Kalifornie (den 5.)

Z letošního 77. ročníku Konference ADA hovoří George Grunberger, MD, FACP, FACE - Chairman, Grunberger Diabetes Institute. Jde již o jeho 37. účast na ADA konferenci a hodnotí ze svého pohledu uplynulý ročník.

Celý článek Diabetes

 
 
Isoprinosin je bezpečný a účinný v léčbě pacientů s akutní respirační virovou infekcí

Isoprinosin je bezpečný a účinný v léčbě pacientů s akutní respirační virovou infekcí

Na IV. kongresu praktických lékařů konaném ve dnech 26.−27. 5. 2017 přednesl prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., z pracoviště tropické, cestovní medicíny a očkování IPVZ Praha, Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové a Ústavu epidemiologie 2. LF UK v Praze přednášku věnovanou léčbě akutních virových infekcí, která se setkala s velkým zájmem a bohatou diskusí z řad praktických lékařů.

Celý článek HPV, condylomata a akutní respirační infekce

Cílená terapie ustekinumabem − významný pokrok v léčbě pacientů s Crohnovou chorobou

Cílená terapie ustekinumabem − významný pokrok v léčbě pacientů s Crohnovou chorobou

Crohnova choroba je chronické zánětlivé onemocnění gastrointestinálního traktu (GIT), charakterizované střídáním period aktivního onemocnění a remise. Následující práce se věnuje možnostem biologika ustekinumabu v terapii této nemoci.

Celý článek Crohnova nemoc

Ixekizumab v léčbě ložiskové psoriázy

Ixekizumab v léčbě ložiskové psoriázy

Ixekizumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka proti interleukinu 17A (IL-17A). V časopisu Lancet byla publikována práce shrnující výsledky dvou randomizovaných studií fáze III, které hodnotily účinnost a bezpečnost ixekizumabu ve srovnání s placebem a etanerceptem v akutní léčbě středně těžké až těžké psoriázy.

Celý článek Biologická léčba

Celosvětové trendy v prevalenci symptomů astmatu, alergické rinokonjunktivitidy a ekzému u dětí

Celosvětové trendy v prevalenci symptomů astmatu, alergické rinokonjunktivitidy a ekzému u dětí

Přesná data o dlouhodobých trendech v prevalenci astmatu, alergické rinokonjunktivitidy a ekzému se v literatuře příliš neobjevují. Proto je velmi přínosná práce novozélandských autorů, která se tyto trendy pokusila zmapovat v celosvětovém měřítku ve 3 fázích v období 1992 až 2004.

Celý článek Sezónní alergie

Index SAMS-CI pro odhad souvislosti myopatií s léčbou statiny

Index SAMS-CI pro odhad souvislosti myopatií s léčbou statiny

Recentně publikovaná studie prokázala spolehlivost indexu SAMS-CI, který dokáže odhadnout, zda svalové příznaky daného pacienta souvisí s léčbou statiny. V klinické praxi by mohl pomoci zlepšit záchyt statinové myopatie a optimalizovat léčbu hypercholesterolémie.

Celý článek Srdce, cévy, cholesterol

Pohled odborníků na přínos a případná rizika tromboprofylaxe u hospitalizovaných onkologických pacientů s akutním onemocněním

Pohled odborníků na přínos a případná rizika tromboprofylaxe u hospitalizovaných onkologických pacientů s akutním onemocněním

Žilní tromboembolie (VTE), která zahrnuje hluboké žilní trombózy (DVT) a plicní embolii (PE), představuje častou komplikaci u onkologických pacientů. Bývá také jednou z hlavních příčin úmrtí. Onkologické onemocnění je spojené s častými hospitalizacemi, jež zvyšují riziko vzniku VTE.

Celý článek Tromboprofylaxe v onkologii

Srovnání superoxidovaného roztoku a povidonum iodinatum v péči o bércové vředy

Srovnání superoxidovaného roztoku a povidonum iodinatum v péči o bércové vředy

Bércové vředy postihují přibližně 15 % pacientů s diabetem. Riziko amputace končetiny kvůli bércovému vředu je u diabetiků až 40× vyšší než u ostatních pacientů. I proto je volba vhodné péče o rány u diabetiků klíčová. Na srovnání účinků superoxidovaného roztoku a jodovaného povidonu u diabetiků se zaměřila studie v univerzitní nemocnici v indickém městě Vijayawada.

Celý článek Vlhké krytí ran

Dávkování buprenorfinu a dostupnost µ-opioidních receptorů

Dávkování buprenorfinu a dostupnost µ-opioidních receptorů

Američtí výzkumníci publikovali v časopisu Drug and Alcohol Dependence článek vycházející ze shromážděných dat ohledně BUP indukovaných změn dostupnosti µ-OR a jejich vztahu ke klinické účinnosti.

Celý článek Závislosti

Vitamíny u kriticky nemocných

Vitamíny u kriticky nemocných

Problematika mikronutrientů u pacientů v kritických stavech je stále diskutována. A to jak samotný význam jednotlivých vitamínů a stopových prvků, tak nutnost a míra substituce...

Celý článek   Klinická biochemie a metabolismus Číslo: 3/2016

Specializace: nutriční terapeut nukleární medicína biochemie
Izolovaná perfuze horní končetiny s TNF-α – dvojitá kanylace žilního systému

Izolovaná perfuze horní končetiny s TNF-α – dvojitá kanylace žilního systému

Východiska: Izolovaná perfuze končetin s použitím TNF-α a melfalanu (TM-ILP), v kombinaci s následnou kompletní resekcí tumoru, je efektivní metoda léčby u nemocných s...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 3/2017

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie
Poranenia vznikajúce v súvislosti s kardiopulmonálnou resuscitáciou pre náhlu zástavu srdca v teréne (autoptická štúdia)

Poranenia vznikajúce v súvislosti s kardiopulmonálnou resuscitáciou pre náhlu zástavu srdca v teréne (autoptická štúdia)

Cieľom tejto prospektívnej autoptickej štúdie bolo vyhodnotiť množstvo a závažnosť poranení vznikajúcich v súvislosti s kardiopulmonálnou resuscitáciou (KPR) na kohorte osôb...

Celý článek   Soudní lékařství Číslo: 2/2017

Specializace: toxikologie soudní lékařství patologie
Zralý teratom těla děložního: kazuistika

Zralý teratom těla děložního: kazuistika

Prezentujeme případ 37leté ženy se zralým teratomem těla děložního, který se klinicky projevil metroragií. Makroskopicky se jednalo o polypoidní nádor bez patrné invaze do...

Celý článek   Česko-slovenská patologie Číslo: 2/2017

Specializace: patologie soudní lékařství toxikologie
Hirsutismus

Hirsutismus

Cíl studie: Přehled problematiky hirsutismu, excesivního růstu ochlupení u žen. Přestože na první pohled se jedná o kosmetický problém, většinou je příčinou endokrinní porucha...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 3/2017

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Variable expressivity and co-occurrence of <i>LDLR</i> and <i>LDLRAP1</i> mutations in familial hypercholesterolemia: failure of the dominant and recessive dichotomy

Variable expressivity and co-occurrence of LDLR and LDLRAP1 mutations in familial hypercholesterolemia: failure of the dominant and recessive dichotomy

Introduction 1964; Pullinger et al. 2003; Soutar and Naoumova 2007; Kolovou et al. 2011). High LDL-C in the blood deposits in tissues leads to a 20-fold increase in the risk...

Celý článek   Molecular Genetics & Genomic Medicine Číslo: 3/2016

Specializace: genetika
 

Anketa

Jaký obsah článků byste nejvíce uvítal/a?

 
 

přehledové studie (167)

 
 
 

novinky ze zahraničí (40)

 
 
 

kazuistiky (29)

 
 
 

výzkumy od česko-slovenských kolegů (16)

 
 

 
 
 
 
 
 

diskuze