Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Vliv BMI a WHR na riziko rozvoje karcinomu prsu podle přítomnosti receptorů pro estrogen a progesteron

Obezita je považována za jeden z rizikových faktorů pro karcinom prsu s pozitivními receptory pro estrogen (ER). Vliv obezity hodnocené podle body mass indexu (BMI) a poměru pasu a boků (WHR − waist/hip ratio) na rozvoj karcinomu prsu se v níže prezentované aktuální studii lišil podle stavu exprese estrogenových receptorů, výsledky jsou ovšem nekonzistentní.

Celý článek Onkologická léčba

Jak správně diagnostikovat depresi v ordinaci praktického lékaře

Jak správně diagnostikovat depresi v ordinaci praktického lékaře

Praktický lékař doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D., se ve své přednášce na XXXVI. výroční konferenci Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP konané ve dnech 8.–11. 11. 2017 ve Zlíně zaměřil na téma diagnostiky deprese v praxi praktického...

Celý článek proLékaře.cz

Role dysregulace sympatiku u hypertoniků se zvýšenou klidovou tepovou frekvencí

Role dysregulace sympatiku u hypertoniků se zvýšenou klidovou tepovou frekvencí

Recentní přehledový článek italských lékařů (publikovaný pod názvem „Neurocentrický přístup k esenciální hypertenzi: Jak spolehlivé je paradigma hyperkinetické hypertenze? Role dysregulace sympatiku u hypertoniků se zvýšenou klidovou tepovou frekvencí“) otevírá diskusi o...

Celý článek proLékaře.cz

Obinutuzumab přispívá k efektivitě indukční léčby i k udržení negativity MRN u folikulárního lymfomu

Obinutuzumab přispívá k efektivitě indukční léčby i k udržení negativity MRN u folikulárního lymfomu

V rámci 14. mezinárodní konference ICML věnované maligním lymfomům, která proběhla v červnu 2017 ve Švýcarsku, byly prezentovány výsledky klinické studie, jež sledovala efekt přidání obinutuzumabu k indukční i udržovací léčbě relabujícího folikulárního lymfomu či refrakterního k rituximabu. Tato anti-CD20 monoklonální protilátka nejen zvýšila účinnost indukční léčby, ale v rámci udržovací terapie napomohla i zachování negativity statutu minimální reziduální nemoci.

Celý článek Non-Hodgkinův lymfom

Podpůrná role hořčíku je v léčbě deprese významná

Podpůrná role hořčíku je v léčbě deprese významná

Nedostatek hořčíku v organismu může vyvolat mnohé psychické změny, jako jsou apatie, deprese, agitovanost, zmatenost, anxieta a delirium. Řada studií přitom ukazuje na to, že suplementace hořčíkem může podpořit standardní antidepresivní léčbu.

Celý článek Metabolismus

Aktualizovaná doporučení EULAR pro řešení rizika kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s revmatickými chorobami   

Aktualizovaná doporučení EULAR pro řešení rizika kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s revmatickými chorobami  

U širokého spektra revmatických onemocnění je prokázáno zvýšené kardiovaskulární (KV) riziko. To jen podtrhuje význam prevence, diagnostiky a léčby KV rizikových faktorů u těchto pacientů. V říjnu 2016 vyšla aktualizace doporučení Evropské ligy proti revmatismu (EULAR) pro řešení KV rizik u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) a dalšími revmatickými chorobami.

Celý článek Kardiovaskulární rizika

Kumulace kardiovaskulárních rizikových faktorů urychluje stárnutí cév i úbytek šedé hmoty mozkové

Kumulace kardiovaskulárních rizikových faktorů urychluje stárnutí cév i úbytek šedé hmoty mozkové

Již studie INTERHEART v roce 2004 ukázala 9 nejvýznamnějších rizikových faktorů pro rozvoj infarktu myokardu. V letošním roce byly publikovány studie, které prokázaly vliv kumulace kardiovaskulárních rizikových faktorů na parametry stárnutí cév a úbytek objemu a tloušťky sítě neuronů šedé hmoty mozkové.

Celý článek Hypercholesterolémie

Edoxaban v klinické praxi (2. část): Pacienti s fibrilací síní a komorbiditami

Edoxaban v klinické praxi (2. část): Pacienti s fibrilací síní a komorbiditami

Inhibitor faktoru Xa edoxaban vykazuje oproti ostatním novým antikoagulanciím (NOAC) některé unikátní vlastnosti. Díky tomu může být výhodnou volbou pro specifické skupiny pacientů.

Celý článek Fibrilace síní

Ixekizumab v léčbě psoriázy kštice a nehtů

Ixekizumab v léčbě psoriázy kštice a nehtů

Psoriatické postižení kštice a nehtů patří k obtížně léčitelným projevům psoriázy. Slibnou možností je monoklonální protilátka ixekizumab, která vykazuje dobrou a dlouhodobou účinnost v léčbě projevů psoriázy.

Celý článek Biologická léčba

Nehojící se atopický ekzém

Nehojící se atopický ekzém

Histiocytóza z Langerhansových buněk je vzácné onemocnění s variabilními klinickými projevy a prognózou. Autoři prezentují kazuistiku 11měsíčního kojence s histiocytózou z...

Celý článek   Česko-slovenská pediatrie Číslo: 6/2017

Specializace: neonatologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Funkční poruchy pohybového systému

Funkční poruchy pohybového systému

Pohybová soustava je nejčastějším zdrojem bolesti v organismu a bolest je také nejčastějším příznakem poruchy pohybové soustavy, zvláště její funkce. Funkční poruchy pohybového...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 5/2017

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost
Fibrilácia predsiení a diabetes mellitus

Fibrilácia predsiení a diabetes mellitus

Fibrilácia predsiení (FP) a diabetes mellitus (DM) sú ochorenia s vysokou prevalenciou a závažným dopadom na zdravotný stav obyvateľstva. Pacienti s DM majú vyššie riziko vzniku...

Celý článek   Forum Diabetologicum Číslo: 3/2017

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
Sekundární dyslipidemie

Sekundární dyslipidemie

Sekundární dyslipidemie (DLP), jak už z názvu vyplývá, vznikají jako následek jiného onemocnění či různých exogenních vlivů. Dnes již víme, že i genetická dispozice, stejně jako...

Celý článek   Athero Review Číslo: 3/2017

Specializace: praktické lékařství pro dospělé kardiologie interní lékařství diabetologie angiologie
Osteoartróza jako součást metabolického syndromu?

Osteoartróza jako součást metabolického syndromu?

Osteoartróza (OA) je nejčastější kloubní onemocnění, přičemž etiopatogeneze OA není zcela jasně popsána. Jde o heterogenní onemocnění a na jejím vzniku se mohou podílet jak...

Celý článek   Vnitřní lékařství Číslo: 10/2017

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
The clinical utility and cost impact of cystatin C measurement in the diagnosis and management of chronic kidney disease: A primary care cohort study

The clinical utility and cost impact of cystatin C measurement in the diagnosis and management of chronic kidney disease: A primary care cohort study

Introduction The use of serum creatinine concentration to estimate glomerular filtration rate (GFR) has become widely adopted as the principal test for the diagnosis of chronic...

Celý článek   PLOS Medicine Číslo: 10/2017

Specializace: interní lékařství
 

Anketa

Jaký obsah článků byste nejvíce uvítal/a?

 
 

přehledové studie (209)

 
 
 

novinky ze zahraničí (45)

 
 
 

kazuistiky (40)

 
 
 

výzkumy od česko-slovenských kolegů (18)

 
 

 
 
 
 
 
 

nejčtenější články