Přihlášení

 
Léčba atopické dermatitidy v dětském věku má 3 pilíře

První pilíř spočívá v poskytnutí adekvátního vysvětlení podstaty choroby a návodu na eliminaci provokujících faktorů. Druhým pilířem je účinná lokální protizánětlivá léčba. Třetí pilíř spočívá v dlouhodobé aplikaci léků kompenzujících nedostatečnou bariérovou funkci epidermis. Léčbu lze podpořit klimatickou přímořskou nebo lázeňskou léčbou.

Celý článek Atopická dermatitida

Vliv antihistaminik na kvalitu spánku a celkové rozpoložení pacientů

Vliv antihistaminik na kvalitu spánku a celkové rozpoložení pacientů

Předmětem nedávno publikované studie je zhodnocení vlivu nové generace antihistaminik na náladu, kvalitu spánku, únavu a snovou úzkost v porovnání s klasickými antihistaminiky.

Celý článek Alergické reakce

 
 
Použití sunitinibu v terapii pokročilého gastrointestinálního stromálního tumoru

Použití sunitinibu v terapii pokročilého gastrointestinálního stromálního tumoru

Nejčastěji používanou léčbou první linie u gastrointestinálních stromálních tumorů (GIST) je tyrozinkinázový inhibitor imatinib. Studie prezentovaná v prestižním časopise Cancer hodnotí použití sunitinibu u pacientů s GIST, kteří na podávání imatinibu neodpověděli či jeho podávání netolerovali.

Celý článek Onkologická léčba

Léčba chronické bolesti u starších pacientů vychází z farmakologických i nefarmakologických přístupů

Léčba chronické bolesti u starších pacientů vychází z farmakologických i nefarmakologických přístupů

Jak ukázal přehled literatury publikovaný v srpnu 2014 v časopise JAMA, léčba přetrvávající bolesti u starších pacientů by měla zahrnovat farmakoterapii i rehabilitaci, kognitivně-behaviorální terapii a další nefarmakologické postupy. Důležitá je spolupráce mezi pacientem a lékařem. Z farmak je jako první volba doporučován paracetamol, při nedostatečné účinnosti topická nesteroidní antirevmatika a tramadol.

Celý článek Analgesie

Současné problémy závislostí v Evropě: nové psychoaktivní látky, dlouhodobá léčba závislosti na opioidech i behaviorální závislosti

Současné problémy závislostí v Evropě: nové psychoaktivní látky, dlouhodobá léčba závislosti na opioidech i behaviorální závislosti

Závislost je opakované nutkání užít určitou látku nebo se oddávat určitému chování navzdory jeho nepříznivým důsledkům v podobě zdravotních, osobních nebo společenských problémů. Typické je okamžité uspokojení se zpožděnými škodlivými účinky.

Celý článek Závislosti

Mechanismus účinku preparátů užívaných při gastroezofageálním refluxu

Mechanismus účinku preparátů užívaných při gastroezofageálním refluxu

Gastroezofageální reflux (gastroesophageal reflux disease – GERD) je chronické onemocnění způsobené zatékáním kyselého žaludečního obsahu zpět do jícnu. To je spojeno s poškozením jícnové sliznice a typickými symptomy – pálením žáhy, bolestí za hrudní kostí, kyselou pachutí v ústech, říháním. GERD je způsoben kombinací faktorů, které společně vedou ke zhoršené funkci dolního jícnového svěrače, který normálně zadržuje kyselý obsah v žaludku. V západních zemích postihuje 10–20 % dospělé populace. Léčba obvykle začíná úpravou režimových a stravovacích návyků, a pokud tato opatření sama o sobě nestačí, je možná farmakologická léčba (antacida, preparáty s alginátem, blokátory protonové pumpy).

Celý článek Pálení žáhy

Longitudinální změny maximální průtokové kapacity moči v komunitní kohortě

Longitudinální změny maximální průtokové kapacity moči v komunitní kohortě

Přestože bývá výpovědní hodnota uroflowmetrie některými autory zpochybňována, longitudinální měření maximální průtokové kapacity moči v komunitních podmínkách vykazuje konzistentní pokles. Ten je navíc asociován se zhoršováním výsledků v ostatních funkčních parametrech dolních močových cest.

Celý článek Benigní hyperplazie prostaty

Sartany a jejich pozitivní vliv u pacientů s cévní mozkovou příhodou

Sartany a jejich pozitivní vliv u pacientů s cévní mozkovou příhodou

Cévní mozková příhoda (CMP) je celosvětově druhou nejčastější příčinou smrti dospělých pacientů a šestou nejčastější příčinou postižení. Hypertenze je pak považována za nejvýznamnější kontrolovatelný rizikový faktor pro vznik CMP. Vztah mezi krevním tlakem a mortalitou na CMP je velmi dobře zdokumentován, léčba antihypertenzní medikací riziko CMP snižuje.

Celý článek Sartany v léčbě hypertenze

Inkluzivní mobilita – o dopravě a stárnutí populace měst

Inkluzivní mobilita – o dopravě a stárnutí populace měst

Inkluzivní mobilita – o dopravě a stárnutí populace měst jsou projekty Evropské unie SIZE a COST reagující na nedostatečný stav poznání v oblasti přepravních potřeb populačních skupin n...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 1/2015

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika
Výskyt centrální kyslíkové toxicity při hyperbarické terapii v závislosti na režimu dýchání kyslíku

Výskyt centrální kyslíkové toxicity při hyperbarické terapii v závislosti na režimu dýchání kyslíku

Centrální kyslíková toxicita je asi nejdramatičtější komplikací hyperbarické medicíny. Při plném rozvinutí se projevuje zejména ztrátou vědomí a tonicko-klonickými záškuby...

Celý článek   Pracovní lékařství Číslo: 4/2014

Specializace: hygiena a epidemiologie hyperbarická medicína pracovní lékařství
Výsledky dlouhodobého sledovaní realizace sekundární prevence 
ve starším a pokročilém věku

Výsledky dlouhodobého sledovaní realizace sekundární prevence 
ve starším a pokročilém věku

Autor prezentuje dlouholeté sledování provádění preventivních prohlídek a onkologické prevence u pojištěnců vyššího věku, registrovaných ve zdravotnických zařízeních praktických...

Celý článek   Revizní a posudkové lékařství Číslo: 4/2014

Specializace: posudkové lékařství pracovní lékařství
Kaudální blokáda 
pod ultrazvukovou kontrolou

Kaudální blokáda 
pod ultrazvukovou kontrolou

ÚVOD Ultrazvuková navigace se stává rutinní technikou nejen v anesteziologické praxi, ale i u výkonů prováděných z indikace léčby chronické bolesti. Jedním z klasických příp...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 1/2015

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Malígne nádory štítnej žľazy u detí

Malígne nádory štítnej žľazy u detí

Úvod: Ochorenia štítnej žľazy sa vyskytujú u 4–7 % dospelej populácie, incidencia u detí sa udáva 0,2–1,8 %. Malígne nádory sú častejšie u detí (26 % tyreopatií) v porovnaní s d...

Celý článek   Česko-slovenská pediatrie Číslo: 1/2015

Specializace: neonatologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
 

Anketa

Rozhovor

Organizace Lékaři bez hranic tvrdí, že epidemii eboly v západní Africe nepůjde zvládnout bez vojenského zásahu, vyslání polních nemocnic, zdravotníků a leteckého mostu, který by je po západní Africe přepravoval.

Rozhovor s Pavlem Grubrem, ředitelem Lékařů bez hranic

Mezinárodní humanitární a zdravotnická organizace Lékaři bez hranic poskytuje profesionální zdravotní péči lidem ve válečných konfliktech, při přírodních katastrofách či jinak vyloučených ze zdravotní péče. O tom, jak náročné je získat pro tuto práci skutečné profesionály a proč právě teď organizaci takoví lidé chybí, jsme si povídali s ředitelem organizace v ČR Pavlem Grubrem.

 
 
 
 
 
 
 

diskuze