Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Role fixní kombinace netupitantu s palonosetronem při zvládání nauzey a zvracení indukovaných chemoterapií

Cílem práce publikované v květnu 2016 bylo shrnout a zhodnotit výsledky dostupných klinických studií, které se věnují efektivitě orálně podávaných přípravků obsahujících fixní kombinaci netupitantu s palonosetronem (NEPA) v prevenci časné a pozdní nauzey a zvracení u pacientů, kteří podstupují léčbu středně a vysoce emetogenní chemoterapií.

Celý článek proLékaře.cz

Nenahlášení změny zdravotní pojišťovny − potíže nejen pro pacienty, ale i pro lékaře

Nenahlášení změny zdravotní pojišťovny − potíže nejen pro pacienty, ale i pro lékaře

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění vedla k úpravě práva pojištěnce na změnu zdravotní pojišťovny. V současné době je možné změnit pojišťovnu pouze jednou za 12 měsíců...

Celý článek proLékaře.cz

 
 
HemaGel − český patent pomáhá v terapii akutních a chronických ran

HemaGel − český patent pomáhá v terapii akutních a chronických ran

Léčba akutních a chronických ran prochází v posledních letech bouřlivým vývojem. Moderní postupy se přitom soustředí na důkladné terapeutické krytí a vlhké hojení kožních defektů. Vlhkost rány je totiž nezbytná pro dobrou granulaci a epitelizaci rány. Jedním z preparátů, jež napomáhají procesu hojení, je i český patent HemaGel.

Celý článek proLékaře.cz

Vydat se na dovolenou bez cestovního pojištění je hazard

Vydat se na dovolenou bez cestovního pojištění je hazard

Jediný specialista na cestovní pojištění ERV Evropská pojišťovna eviduje meziroční nárůst frekvence škod u letních dovolených o čtvrtinu. I přesto do zahraničí vyráží 20 % lidí...

Celý článek proLékaře.cz

Jsou obavy z preskripce benzodiazepinů opodstatněné?

Jsou obavy z preskripce benzodiazepinů opodstatněné?

Benzodiazepiny (BZD) nedávno oslavily své 55. „narozeniny“. Za tuto dobu se dočkaly širokého spektra využití a potvrzení své efektivity. Anxiolytický účinek BZD je nezpochybnitelný, vedle léčby úzkostných poruch se ovšem užívají i v mnoha jiných indikacích, například při poruchách spánku, odvykacích příznacích v rámci alkoholových závislostí, v léčbě mánie, při svalových spasmech, ale i v augmentaci s antidepresivy a antipsychotiky. Nejčastěji diskutovaným tématem z hlediska podávání BZD jsou pak rizika spojená s jejich dlouhodobým užíváním. Nad jejich postavením v terapii úzkostných poruch se v prezentovaném článku publikovaném v časopisu Psychotherapy and Psychosomatics zamýšlel i dr. Richard Balon.

Celý článek proLékaře.cz

Rosuvastatin není jen vysoce účinné hypolipidemikum

Rosuvastatin není jen vysoce účinné hypolipidemikum

Rosuvastatin patří mezi klíčové statiny používané v primární i sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění. K přínosu jeho podávání významně přispívají také pleiotropní účinky, které nemají vztah k hypolipidemickému působení statinů.

Celý článek proLékaře.cz

Vliv beta-blokátorů na funkci endotelu – není čeho se obávat

Vliv beta-blokátorů na funkci endotelu – není čeho se obávat

Křehká rovnováha cévní permeability a vazoaktivních, hemokoagulačních a proliferačních pochodů v cévním endotelu je základem kardiovaskulárního zdraví. Léčiva mohou tuto rovnováhu významně ovlivňovat – k lepšímu i k horšímu. Jak si v tomto ohledu stojí beta-blokátory?

Celý článek proLékaře.cz

Podávání panitumumabu po selhání léčiv 1. linie u pacientů s kolorektálním karcinomem

Podávání panitumumabu po selhání léčiv 1. linie u pacientů s kolorektálním karcinomem

Panitumumab jako léčivo 2. linie u kolorektálního karcinomu (CRC) byl podáván pacientům, u nichž došlo k progresi po užití léčiva 1. linie. Cílem studie bylo vyhodnocení doby bez další progrese onemocnění (PFS) a doby celkového přežití (OS).

Celý článek proLékaře.cz

Substituční terapie − německé neoblíbené dítě

Substituční terapie − německé neoblíbené dítě

Následující článek shrnuje postřehy zvaného hosta letošní AT konference Dr. med. Stephana Walchera, který zde 4. května 2016 vystoupil s přednáškou s originálním názvem „Substitution Therapy − Germany’s disliked child“ (Substituční terapie − německé neoblíbené dítě).

Celý článek proLékaře.cz

Charakteristika a prediktory únavy u mužů na androgen-deprivační terapii − kohortová studie

Charakteristika a prediktory únavy u mužů na androgen-deprivační terapii − kohortová studie

Americká klinická studie prokázala výskyt klinicky významné únavy u pacientů na androgenní deprivaci oproti mužům po prostatektomii a mužům bez anamnézy karcinomu prostaty. Vážnější komorbidity a vyšší Gleasonovo skóre se zdají být prediktory zvýšené únavy u těchto pacientů.

Celý článek proLékaře.cz

Nové léčebné postupy s využitím mezenchymálních kmenových buněk (MSC) v otorinolaryngologii

Nové léčebné postupy s využitím mezenchymálních kmenových buněk (MSC) v otorinolaryngologii

Mezenchymálních kmenové buňky (MSC) jsou využívány k regeneraci poškozené mezenchymální tkáně. Jsou schopny se diferencovat ve zralé buňky kostní, chrupavčité, nervové, svalové...

Celý článek   Otorinolaryngologie a foniatrie Číslo: 2/2016

Specializace: audiologie a foniatrie dětská otorinolaryngologie otorinolaryngologie
NÁSLEDKY INJEKČNÍ APLIKACE CIZORODÝCH LÁTEK POD KŮŽI PENISU

NÁSLEDKY INJEKČNÍ APLIKACE CIZORODÝCH LÁTEK POD KŮŽI PENISU

Od nepaměti muži experimentují se zvětšováním svého penisu. I v dnešní době si někteří muži vstřikují pod kůži penisu tekuté nebo polotekuté materiály s cílem zvětšení objemu...

Celý článek   Česká urologie Číslo: 2/2016

Specializace: urologie nefrologie dětská urologie
Alarminy a jejich role v perioperační medicíně

Alarminy a jejich role v perioperační medicíně

Alarminy jsou látky proteinové povahy, které se za normálního stavu nacházejí v buňkách a plní zde svou fyziologickou funkci. V současné době je již identifikována celá řada...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 2/2016

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Videothorakoskopické odstranění mediastinálně  uloženého adenomu příštítného tělíska při primární hyperparathyreóze

Videothorakoskopické odstranění mediastinálně uloženého adenomu příštítného tělíska při primární hyperparathyreóze

Úvod: Primární hyperparathyreóza je onemocnění způsobené nadměrnou sekrecí parathormonu z příštítných tělísek. Po stanovení diagnózy endokrinologem záleží úspěch operačního...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 6/2016

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
 

Anketa

Rozhovor

Uvítali byste více odborných zahraničních článků v angličtině?

 
 

Ano, tuto možnost uvítám (123)

 
 
 

Ne, nebudu mít zajem (40)

 
 

Noční pomočování může výrazně ovlivnit psychiku dítěte i celé jeho dětství

Enuréza významně ovlivňuje psychický stav a vývoj dítěte, a proto by se o ni měli aktivně zajímat nejen rodiče, ale i praktičtí lékaři. Vedoucí pracovní skupiny dětské nefrologie na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol v Praze doc. MUDr. Jiří Dušek, CSc., v rozhovoru objasňuje příčiny i dopady nočního pomočování dětí a hovoří o úspěších české nefrologie.

 
 
 
 
 
 
 

diskuze