Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Zimní měsíce a respirační infekce: symptomatická a kauzální léčba

S nástupem chladných měsíců roku se začínají ordinace praktických lékařů plnit pacienty s příznaky nachlazení. Přitom léčba běžných komunitních infekcí je zpravidla jen podpůrná a symptomatická. Existuje však možnost kauzální léčby, která často uniká pozornosti lékařů.

Celý článek HPV, condylomata a akutní respirační infekce

Zlepšení kvality života, vyšší komfort a nižší ekonomická zátěž pacientů s alergickou rinitidou díky novým možnostem v terapii

Zlepšení kvality života, vyšší komfort a nižší ekonomická zátěž pacientů s alergickou rinitidou díky novým možnostem v terapii

Britská studie se zaměřila na efektivitu léčby příznaků alergické rýmy nosním sprejem s kombinací flutikason-propionátu a azelastin-hydrochloridu u pacientů, u kterých dosavadní konvenční terapie selhávala.

Celý článek proLékaře.cz

 
 
Stres? Diabetes!

Stres? Diabetes!

Práce izraelských autorů publikovaná letos na jaře ukázala překvapivě rychlý a silný vliv snížení míry stresu na kompenzaci glykémie, tělesnou hmotnost a systolický krevní tlak diabetiků 2. typu.

Celý článek Zvýšená aktivita sympatiku

Prevence zubního kazu a remineralizační účinek vysokofluoridového gelu u ortodontických pacientů po 2 letech používání

Prevence zubního kazu a remineralizační účinek vysokofluoridového gelu u ortodontických pacientů po 2 letech používání

Pacienti s ortodontickými aparáty vykazují vyšší riziko zubního kazu, obvykle však nebývají zahrnuti do preventivních studií. Záměrem této studie bylo ověření preventivního účinku vysokofluoridového gelu a jeho remineralizačního efektu u ortodontických pacientů. Klinická data u ortodontických pacientů nejsou dostatečná, systematická rešerše zabývající se prevencí bílých skvrn vznikajících v průběhu léčby fixními ortodontickými aparáty přináší závěry pouze ohledně používání ústních vod [1]. Ačkoli je problém zvýšeného rizika zubního kazu při léčbě fixními ortodontickými aparáty dobře znám, preventivní opatření proti němu nejsou běžně prováděna [2].

Celý článek Zubní kaz

Riziko rozvoje deprese v závislosti na dávce a délce trvání léčby opioidy

Riziko rozvoje deprese v závislosti na dávce a délce trvání léčby opioidy

Chronická bolest nenádorového původu je často spojena s rozvojem deprese, recentní studie pak prokázaly asociaci rozvoje deprese s užíváním opioidů. Cílem níže prezentované studie byla analýza závislosti rizika rozvoje deprese na délce užívání opioidů a na jejich dávce.

Celý článek Závislosti

Revamil v léčbě popálenin

Revamil v léčbě popálenin

Použití vlhkého krytí na bázi sterilního lékařského medu k léčbě chronických a špatně se hojících ran je již mnoho let známé a používané. Cílem izraelské studie bylo ověřit hypotézu, že produkty na bázi medu by mohly mít přínos i v léčbě popálenin.

Celý článek Vlhké krytí ran

Antitusikum? Opatrně!

Antitusikum? Opatrně!

Že je kašel jednoduchá záležitost? To si snad nemyslí nikdo z nás. Svízelná je diagnostika i terapie. A i tak zdánlivě jednoduchá věc, jako je výběr antitusika, se může ukázat jako rozhodující.

Celý článek Terapie kašle

Rozdíly ve vnímání psoriázy lékařem a pacientem

Rozdíly ve vnímání psoriázy lékařem a pacientem

Psoriáza a psoriatická artritida znamenají pro pacienty nejen zdravotní problém a vyšší výskyt komorbidit, ale také významný zásah do kvality života. Vnímání této skutečnosti z pohledu lékaře a pacienta se ovšem může lišit. V USA, Kanadě a 5 západoevropských zemích byl proveden průzkum mezi 781 lékaři (390 revmatologů a 391 dermatologů) a jejich 4400 pacienty, který se zaměřil mimo jiné na tuto problematiku. Vedle kvality života pacientů výzkum hodnotil také diagnostiku psoriázy a postoj k různým druhům terapie.

Celý článek Topická léčba psoriázy

Enoxaparin při akutní žilní trombóze − jednou, nebo dvakrát denně?

Enoxaparin při akutní žilní trombóze − jednou, nebo dvakrát denně?

Je stále nejisté, zda je při iniciální léčbě akutní žilní trombózy vhodnější podání nízkomolekulárního heparinu (LWMH) enoxaparinu jednou, nebo dvakrát denně. Prezentovaná práce shrnuje, jaké výhody a jaká rizika s sebou nesou obě varianty.

Celý článek Tromboprofylaxe v onkologii

Psychodermatózy – popis čtyř případů

Psychodermatózy – popis čtyř případů

Autoři popisují čtyři případy psychodermatóz představovaných acne excoriée v důsledku úzkostné poruchy u nezralé osobnosti, s obsedantně kompulzivní poruchou, dermatitis...

Celý článek   Česko-slovenská dermatologie Číslo: 3/2017

Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Súbežné vyšetrovanie krvi a alveolárneho vzduchu v diagnostike letálnych intoxikácií oxidom uhoľnatým

Súbežné vyšetrovanie krvi a alveolárneho vzduchu v diagnostike letálnych intoxikácií oxidom uhoľnatým

Ide o analýzu 160 prípadov letálnych intoxikácií oxidom uhoľnatým vykonanú za obdobie 20 rokov. Prípady sú rozdelené na podskupiny podľa miesta úmrtia. Letálna koncentrácia...

Celý článek   Soudní lékařství Číslo: 3/2017

Specializace: patologie soudní lékařství toxikologie
Uzlinová metastáza karcinomu z Merkelových buněk bez kožního primárního ložiska – kazuistické sdělení

Uzlinová metastáza karcinomu z Merkelových buněk bez kožního primárního ložiska – kazuistické sdělení

Karcinom z Merkelových buněk je vzácným maligním kožním nádorem s agresivním chováním, který ve většině případů bývá asociovaný s infekcí polyomavirem karcinomu z Merkelových...

Celý článek   Česko-slovenská patologie Číslo: 3/2017

Specializace: patologie soudní lékařství toxikologie
Přínos a kontraproduktivita terapie kortikosteroidy u afekcí rohovky

Přínos a kontraproduktivita terapie kortikosteroidy u afekcí rohovky

Úvod: Terapie kortikosteroidy je velkým přínosem u mnoha typů očních onemocnění. Kortikosteroidy se používají se v léčbě zánětlivých a imunologických onemocnění oka.Cíl: Cílem...

Celý článek   Česká a slovenská oftalmologie Číslo: 2/2017

Specializace: oftalmologie
Carneyho trias

Carneyho trias

Carneyho triáda je popsána jako synchronní nebo metachronní výskyt gastrointestinálního stromálního tumoru (GIST) žaludku, plicního chondromu a extraadrenálního paragangliomu. U...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 6/2017

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
Nozokomiální pneumonie

Nozokomiální pneumonie

Nozokomiální pneumonie (hospital-acquired pneumonia – HAP) je pneumonie, jejíž příznaky vznikly za dobu delší než 2 dny (> 48 hod) od přijetí do nemocnice nebo až 14 dnů od...

Celý článek   Vnitřní lékařství Číslo: 7-8/2017

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
 

Anketa

Jaký obsah článků byste nejvíce uvítal/a?

 
 

přehledové studie (194)

 
 
 

novinky ze zahraničí (41)

 
 
 

kazuistiky (32)

 
 
 

výzkumy od česko-slovenských kolegů (16)

 
 

 
 
 
 
 
 

diskuze