Přihlášení

 
Podání vysoce purifikovaného hMG a rekombinantního FSH + LH vede ke stejnému podílu probíhajících těhotenství při intrauterinní inseminaci u žen ≥ 35 let

Podíl probíhajících těhotenství byl v nedávno publikované italské studii s 579 ženami ≥ 35 let podstupujícími kontrolovanou ovariální stimulaci a intrauterinní inseminaci (IUI) srovnatelný při použití vysoce purifikovaného lidského menopauzálního gonadotropinu (HP-hMG) i rekombinantního folikuly stimulačního hormonu (rFSH) + rekombinantního luteinizačního hormonu (rLH).

Celý článek Asistovaná reprodukce

Memantin při léčbě různých forem demence

Memantin při léčbě různých forem demence

Alzheimerova choroba, vaskulární demence a smíšená demence jsou tři nejčastější formy kognitivního postižení postihující starší pacienty. Při jejich vzniku hraje roli stimulační aktivita glutamátu jako neurotrasmiteru na tzv. NMDA receptorech.

Celý článek Alzheimer a Kognitiva

 
 
Účinky atorvastatinu na renální parametry a kardiovaskulární onemocnění u pacientů s diabetem mellitem

Účinky atorvastatinu na renální parametry a kardiovaskulární onemocnění u pacientů s diabetem mellitem

V této studii autoři zkoumali, zda podávání atorvastatinu ovlivňuje onemocnění ledvin při cukrovce a zda se účinek atorvastatinu na kardiovaskulární onemocnění (CVD) liší podle stavu ledvin u pacientů s diabetem mellitem.

Celý článek Antitrombotika a statiny

Kombinace betamethason-dipropionátu a kyseliny salicylové v dermatologii

Kombinace betamethason-dipropionátu a kyseliny salicylové v dermatologii

Kombinace betamethason-dipropionátu a kyseliny salicylové patří k velmi častým a oblíbeným kombinacím v lokální terapii různých kožních onemocnění.

Celý článek Atopická dermatitida

Specifika depresivních stavů u žen

Specifika depresivních stavů u žen

Depresivní stavy mají u žen oproti druhému pohlaví svá specifika. Vedle odlišností v klinickém obraze a terapii jsou to také období, během kterých se depresivní příznaky u žen častěji objevují. Tato období jsou spojena se změnami hladin ovariálních hormonů.

Celý článek Deprese a úzkost

Poměr počtu neutrofilů a lymfocytů je prediktorem progrese benigní hyperplazie prostaty

Poměr počtu neutrofilů a lymfocytů je prediktorem progrese benigní hyperplazie prostaty

K tomuto závěru došli turečtí vědci, kteří prokázali pozitivní korelaci mezi poměrem počtu neutrofilů a lymfocytů (NLR) a hodnotou Mezinárodního skóre prostatických symptomů (IPSS) a hladinou prostatického specifického antigenu (PSA) u mužů s benigní hyperplazií prostaty (BHP).

Celý článek Benigní hyperplazie prostaty

Kombinace terapie klopidogrelem / kyselinou acetylsalicylovou s esomeprazolem u pacientů po krvácení ze žaludečního vředu

Kombinace terapie klopidogrelem / kyselinou acetylsalicylovou s esomeprazolem u pacientů po krvácení ze žaludečního vředu

Užívání kyseliny acetylsalicylové (ASA) v malých dávkách jako prevence kardiovaskulárních nemocí je celkem běžné. Lékaři by ale při předepisování této terapie měli vzít v úvahu, že při překročení denní dávky 75 mg ASA se může zdvojnásobit riziko krvácení ze žaludečního vředu.

Celý článek Gastrointestinální léčba

Revmatoidní artritida

Revmatoidní artritida

Revmatoidní artritida (RA) je chronické autoimunitní onemocnění charakterizované symetrickým zánětem kloubů. Postižení kloubů vede až k trvalým deformacím, které nemocné značně omezují. Choroba tak může potenciálně zkracovat život a vést k invaliditě.

Celý článek Artritida

Biliární papilomatóza –  raritní příčina obstrukčního ikteru

Biliární papilomatóza –  raritní příčina obstrukčního ikteru

Biliární papilomatóza představuje velmi raritní onemocnění charakterizované přítomností mnohočetných papilomů v intrahepatálních i extrahepatálních žlučových cestách, výjimečně...

Celý článek   Gastroenterologie a hepatologie Číslo: 3/2015

Sexuální dysfunkce po sfinkter
-záchovných resekcích konečníku

Sexuální dysfunkce po sfinkter
-záchovných resekcích konečníku

Zvýšení počtu sfinkter-záchovných resekcí rekta pro karcinom a zlepšení přežívání nemocných staví do popředí otázku kvality života pacientů i ve smyslu ovlivnění jejich...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 3/2015

Možnosti zoonotického přenosu 
rotavirových infekcí

Možnosti zoonotického přenosu 
rotavirových infekcí

Rotavirus představuje významného původce gastroenteritid u lidí i zvířat. Mortalita dětí v důsledku rotavirové infekce je hlavně v rozvíjejících se zemích stále vysoká. Rotaviry...

Celý článek   Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie Číslo: 2/2015

Projekt myelodysplastický syndrom na severní a střední Moravě

Projekt myelodysplastický syndrom na severní a střední Moravě

Úvod: Primárním cílem projektu byl sběr údajů o výskytu MDS a jeho léčbě na severní a střední Moravě. Sekundárním cílem projektu bylo zpřesnění diagnostiky a prognostické...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 2/2015

 

Anketa

Rozhovor

Možnost získání kreditů ČLK v rámci vzdělávání na proLékaře.cz

 
 

Ano, tuto možnost uvítám (101)

 
 
 

Ne, nebudu mít zajem (28)

 
 

Rozhovor s Pavlem Grubrem, ředitelem Lékařů bez hranic

Mezinárodní humanitární a zdravotnická organizace Lékaři bez hranic poskytuje profesionální zdravotní péči lidem ve válečných konfliktech, při přírodních katastrofách či jinak vyloučených ze zdravotní péče. O tom, jak náročné je získat pro tuto práci skutečné profesionály a proč právě teď organizaci takoví lidé chybí, jsme si povídali s ředitelem organizace v ČR Pavlem Grubrem.

 
 
 
 
 
 
 

diskuze