Přihlášení

 
Dlouhodobá reprodukční rizika spojená se stárnutím žen – role mitochondrií?

Průměrný věk žen připravených založit rodinu zejména v západním světě stále narůstá. Avšak s narůstajícím věkem je snížen reprodukční potenciál, klesá míra spontánního početí, zvyšuje se riziko ztráty těhotenství při asistované reprodukci, stoupá četnost porodních komplikací a je možné zkrácení délky života potomstva. Co je důvodem?

Celý článek Asistovaná reprodukce

Končí Portál VZP. Přichází VZP POINT!

Pět otázek a odpovědí, které vám usnadní komunikaci s největší pojišťovnou
Využíváte Portál VZP? Už nebudete. V polovině prosince ho totiž nahradí VZP POINT. Tuto novou komunikační platformu vyvinula Všeobecná zdravotní pojišťovna vlastními silami, přičemž se v rámci testování opakovaně ptala vybraných skupin uživatelů, jak vše udělat k jejich co největší spokojenosti.

Číst článek

 
 

Klíšťová encefalitida a její prevence očkováním

Klíšťová encefalitida (KE) je neuroinfekce, která je významným zdravotním problémem v tzv. euroasijském pásu. Původce se vyskytuje v charakteristických přírodních ohniscích a lokalitách, kde je vázán na nízké listnaté porosty. Zde bývá vlhké a teplé počasí, které zvyšuje aktivitu klíšťat hlavně od května do září. Klinický průběh bývá bifázický a neurologických komplikací po prodělaném onemocnění přibývá s věkem.

Číst článek

Čeká vás dlouhý let? Nedávejte trombóze šanci!

Nedostatečný příjem tekutin, dlouhé sezení a nízký tlak v kabině letadla – to vše patří mezi rizikové faktory pro rozvoj žilní trombózy. Nelze se tedy divit, že vznik krevní sraženiny v žilách je označován také jako „syndrom ekonomické třídy“. Prozradíme, jak předcházet vzniku tohoto onemocnění.

Celý článek

Na Pompeho chorobu je třeba myslet při diferenciální diagnostice svalových onemocnění

Na Pompeho chorobu je třeba myslet při diferenciální diagnostice svalových onemocnění

Pompeho choroba je vzácné život ohrožující onemocnění způsobené deficitem kyselé α-glukosidázy (GAA), které lze dnes léčit enzymovou substituční léčbou. Včasná diagnóza umožní zahájení účinné léčby a prevenci invalidizujících následků progresivní svalové slabosti.

Celý článek Vzácná onemocnění v neurologii

Fixní kombinace umeclidinium/vilanterol dosahuje v léčbě CHOPN lepších výsledků než jednotlivě podávané složky

Fixní kombinace umeclidinium/vilanterol dosahuje v léčbě CHOPN lepších výsledků než jednotlivě podávané složky

Bronchodilatační léčba je paušální terapie farmakologické léčby chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Vede ke zlepšení symptomů, snížení frekvence exacerbací a zlepšuje celkový zdravotní stav i toleranci zátěže.

Celý článek Léčba astmatu a CHOPN

Účinnost léčby donepezilem u geriatrických pacientů s depresí a kognitivním deficitem

Účinnost léčby donepezilem u geriatrických pacientů s depresí a kognitivním deficitem

Deprese představuje častou komorbiditu u nemocných trpících Alzheimerovou chorobou. Účinností přídatné léčby donepezilem u pacientů s geriatrickou depresí, u kterých se během terapie deprese objevil kognitivní deficit a byla diagnostikována Alzheimerova choroba, se zabývala japonská studie publikovaná na jaře tohoto roku.

Celý článek Alzheimer a Kognitiva

Přehled publikovaných důkazů o účinnosti a bezpečnosti substituční léčby buprenorfinem/naloxonem

Přehled publikovaných důkazů o účinnosti a bezpečnosti substituční léčby buprenorfinem/naloxonem

Němečtí autoři provedli v roce 2013 analýzu publikovaných údajů o substituční léčbě závislosti na opioidech buprenorfinem/naloxonem s cílem vytvořit oficiální doporučení pro tuto léčbu založené na důkazech.

Celý článek Závislosti

Noční enuréza dětí – je čas začít jednat!

Noční enuréza dětí – je čas začít jednat!

Hostitelem letošního mezinárodního kongresu Evropské společnosti pro dětskou urologii (European Society for Paediatric Urology, ESPU), pořádaného mimořádně ve spolupráci s americkými odbornými společnostmi pro dětskou urologii a Mezinárodní společností pro kontinenci dětí (ICCS), bylo Kongresové centrum Praha.

Celý článek Enuréza a nykturie

Účinnost a bezpečnost kandesartanu v terapii chronického srdečního selhání

Účinnost a bezpečnost kandesartanu v terapii chronického srdečního selhání

Chronické srdeční selhání je navzdory pokrokům v terapii stále běžnějším kardiovaskulárním onemocněním. Studie japonských vědců se soustředí na účinnost a bezpečnost užití kandesartanu v terapii mírných až středně závažných případů chronického srdečního selhání.

Celý článek Sartany v léčbě hypertenze

Kombinace paracetamolu s kodeinem je účinná a bezpečná v léčbě bolesti různého původu

Kombinace paracetamolu s kodeinem je účinná a bezpečná v léčbě bolesti různého původu

Přehled publikovaných studií dokládá účinnost kombinace paracetamol/kodein v léčbě bolesti různého původu. Tato analgetická kombinace je minimálně stejně účinná jako NSAID s výhodou lepšího bezpečnostního profilu. Nejlepších výsledků bylo s kombinací paracetamol/kodein dosaženo v léčbě pooperační bolesti.

Celý článek Analgesie

Účinnost inovativní aerosolové pěny kombinující kalcipotriol a betametazon-dipropionát u pacientů s psoriázou

Účinnost inovativní aerosolové pěny kombinující kalcipotriol a betametazon-dipropionát u pacientů s psoriázou

Ve srovnání se základní terapií psoriázy prokázalo vyšší účinnost a méně vedlejších účinků spojení kalcipotriolu a betametazon-dipropionátu. Jeho použití ve formě masti či gelu je vhodné pro pacienty s mírnou až středně těžkou formou nemoci. Inovativní lékovou formou je pak aerosolová pěna kombinující právě tato dvě léčiva.

Celý článek Atopická dermatitida

Statinová intolerance

Statinová intolerance

Intolerance statinů se nejčastěji projevuje potížemi ze strany kosterního svalstva. Svalové potíže mohou mít širokou škálu symptomů: od lehké svalové slabosti či pouze snížené výkonnosti při námaze přes výraznou svalovou slabost až po různě intenzivní bolesti svalů (myalgie), nejčastěji dolních končetin. Tyto obtíže většinou nemají laboratorní korelát – nebývá přítomen vzestup kreatinkinázy (CK) v krvi.

Celý článek Srdce, cévy, cholesterol

Vliv genových polymorfizmů v genu pro TNF-α na účinnost etanerceptu

Vliv genových polymorfizmů v genu pro TNF-α na účinnost etanerceptu

Během poslední dekády se objevila celá řada nových imunomodulačních léků. Biologické preparáty včetně inhibitorů TNF-α jsou v současné době nejúčinnější terapií imunitně podmíněných chorob, jako například revmatoidní artritidy, systémového lupus erytematodes, nespecifických střevních zánětů, ankylozující spondylitidy, systémové sklerózy, psoriázy a/nebo psoriatické artritidy. Tyto léky jsou účinné a dobře tolerované, nicméně i přesto existují pacienti, kteří na tuto léčbu nereagují.

Celý článek Artritida

Analýza krevních stříkanců na příkladech  z praxe: Jsou výpočty po aplikaci parabolické  trajektorie využitelné?

Analýza krevních stříkanců na příkladech z praxe: Jsou výpočty po aplikaci parabolické trajektorie využitelné?

Cílem práce bylo vypočítat hodnoty délky dopadu, výšky výstřiku a vzdálenosti letu kapek krve dvěma modely a výsledky srovnat se skutečnými hodnotami. Úhel dopadu krevních kapek...

Celý článek   Soudní lékařství Číslo: 4/2015

Specializace: patologie soudní lékařství toxikologie
Rekurence primárních chorob  po transplantaci jater

Rekurence primárních chorob po transplantaci jater

Velká většina primárních chorob, indikovaných k ortotopické transplantaci jater, zvláště u dospělých pacientů, může postihnout jako rekurentní léze i jaterní štěp. Díky...

Celý článek   Česko-slovenská patologie Číslo: 4/2015

Specializace: patologie soudní lékařství toxikologie
Zlomeniny lopatky

Zlomeniny lopatky

Zlomeniny lopatky představují otevřenou kapitolu traumatologie pohybového aparátu. Jejich pochopení není možné bez základních anatomických a klinických znalostí. Značná část...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 10/2015

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
Sledování metylace DNA u karcinomu vaječníků pomocí mikročipů.

Sledování metylace DNA u karcinomu vaječníků pomocí mikročipů.

Cíl: Cílem této pilotní studie byl celogenomový screening metylace DNA u pacientek s nádory ovarií. Sledování metylace bylo zaměřeno jak do promotorových oblastí vybraných genů...

Celý článek   Klinická biochemie a metabolismus Číslo: 3/2015

Specializace: nutriční terapeut nukleární medicína biochemie
 

Anketa

Rozhovor

Možnost získání kreditů ČLK v rámci vzdělávání na proLékaře.cz

 
 

Ano, tuto možnost uvítám (183)

 
 
 

Ne, nebudu mít zajem (62)

 
 

Noční pomočování může výrazně ovlivnit psychiku dítěte i celé jeho dětství

Enuréza významně ovlivňuje psychický stav a vývoj dítěte, a proto by se o ni měli aktivně zajímat nejen rodiče, ale i praktičtí lékaři. Vedoucí pracovní skupiny dětské nefrologie na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol v Praze doc. MUDr. Jiří Dušek, CSc., v rozhovoru objasňuje příčiny i dopady nočního pomočování dětí a hovoří o úspěších české nefrologie.

 
 
 
 
 
 
 

diskuze