Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Nová doporučení v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi

Pokles mortality na kardiovaskulární onemocnění v České republice v posledních desetiletích vyvolal v mnoha neoprávněný pocit, že prevence onemocnění oběhu je vyřešenou kapitolou a není třeba se jí dále věnovat. Recentně zveřejněná srovnání evropských zemí ukazují sice nadále klesající trend úmrtnosti na KVO, ale současně skutečnost, že v evropském kontextu máme stále co dohánět: jak ukazují statistiky z roku 2016 mortalita na ischemickou chorobu srdeční a cerebrovaskulární onemocnění u nás je téměř 4x vyšší než u nejúspěšnějších evropských zemí. Nejdůležitějšími faktory pozorovaného poklesu mortality byla preventivní opatření: pokles průměrné hladiny cholesterolu v populaci, lepší kontrola hypertenze, jenom za přibližně 40 % sledovaného úspěchu „mohou“ intervenční postupy. I proto prevence KVO neztrácí nic na své aktuálnosti. Souhrn aktuálně platných doporučení pro prevenci ischemické choroby srdeční (a můžeme dodat – a dalších aterosklerózou podmíněných onemocnění) publikovaných v roce 2016 přináší následující přehled, v němž jistě najdou relevantní informace odborníci řady oborů od lékařů primární péče, přes internisty, diabetology, angiology, kardiology i další.

doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Autor kurzu: MUDr. Martin Šatný

MUDr. Martin Šatný po ukončení studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 2016 nastoupil jako postgraduální student na III. interní kliniku 1. LF UK a VFN v Praze. Ve své doktorandské práci se věnuje problematice markerů progrese aterosklerózy v různých definovaných populacích. Je členem pracovní skupiny Centra preventivní kardiologie, kde se věnuje zejména poruchám lipidového metabolismu. Aktivně spolupracuje na projektu MedPed, který sdružuje pacienty s familiární hypercholesterolemií.

Je členem České společnosti pro aterosklerózu, European Atherosclerosis Society či České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Medailonek autora
Odborná garance: doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 
 
 
 

nejčtenější články