Příspěvek k problematice současné legislativyv oboru transfuzního lékařství


Authors: P. Biedermann
Authors‘ workplace: Transfuzní odd. Nemocnice České Budějovice
Published in: Transfuze Hematol. dnes,, 2001, No. 2, p. 63-65.
Category:

Overview

Je prezentován přehled současné legislativy týkající se oboru transfuzního lékařství. Je konstatováno,že platná legislativa je nevyvážená z hlediska celkového systému jištění jakosti v oblasti hemoterapiejednostrannou orientací na výrobce. Předpisy týkající se aplikační složky jsou časově překonanéa obsahově nedostačující. Jako zajímavý je předložen německý model.

Klíčová slova:
transfuzní lékařství, legislativa, hemoterapie

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Haematology Internal medicine Clinical oncology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account