Healthy ageing and old age in view of the followed quality of preventive care implementation


Authors: H. Dolanský
Authors‘ workplace: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Ostrava
Published in: Listy rev. Lék., 14, 2010, č. 2, s. 23-33

Overview

Unsatisfactory results based on conclusions of a sociological research – a questionnaire survey performed in the years 2007–2010 with 2010 randomly selected respondents – policy holders (insured individuals ) of higher age (registered in health insurance companies of the Moravia-Silesia Region) indicated the need of increasing quality of preventive examinations and oncological prevention ion primary care. The problem concerns the whole society and it is associated with organization of the strategy in prevention of deaths from civilization diseases as well as with medical ethics, the physician’s ethical approach to the extent of spectrum and quality level of the provided care. The conclusions and recommendations emphasize the importance of supervision of the problem by the revision physician as well as the important role of a mutual cooperation among the providers, payers of the care and the policy holders in particular. The constantly increasing quality of the society awareness can contribute to increased quality of the provided health care and quality of life.

Key words:
secondary prevention – preventive follow-up – oncological prevention – primary care – higher age – quality of life


Sources

1. Dolanský, H., Bitomská, Š. Využití standardizovaného rozhovoru při hodnocení průzkumu provádění preventivních prohlídek. Reviz. posud. Lék., 2003, 7, 3–4, s. 38–40.

2. Dolanský, H. Veřejné zdravotnictví. Slezská univerzita: Opava 2008, ISBN 978-80-7248-494-2.

3. Dolanský, H. Stává se onkologická prevence součástí preventivní prohlídky?, Zdravotnictví v České republice, 2002, V, 1–2, s. 58–64.

4. Dolanský, H. Etika a její souvislost s kvalitou zdravotní péče z pohledu revizního lékaře. Zdravotní pojištění a revizní lékařství, 2002, 5, 3–4, s. 50–52.

5. Dolanský, H. Socioekonomické aspekty, ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva a analýzy jako faktory, které mohou ovlivnit orientaci revizního lékaře zdravotní pojišťovny v problematice sekundární prevence. Rev. posud. Lék., 2003, 6, 1, s. 11–15.

6. Dolanský, H., Masár, J. Preventivní prohlídky pojištěnců ve starším a pokročilém věku. Zdravotnictví v České republice, 2003, 6, 3–4, s. 135–138.

7. Dolanský, H. Screening nádorů prsu a legislativa. Zdravotnictví v České republice, 2006, 9, 2, s. 58–63.

8. Čevela, R., Čeledová, L., Dolanský, H. Výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy. Grada Publishing, a. s.: Praha 2009, s. 100–102, ISBN 978-80.-247-2860-5.

9. Dolanský, H. Zdravotní dokumentace v domácí péči není často správně vedena. Zdravotnické noviny, 2002, 51, 10, s. 15.

10. GLOBOCAN, zdroj dat r. 2002.

11. International Agency for Research on Cancor, Handbooks of Cancor Prevention, IARC Preses, 2002.

Labels
Medical assessment Occupational medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account