SMLOUVA O FINANČNÍ SPOLUÚČASTI U MOŘSKÉHO KONÍKA


Authors: J. Hoch
Authors‘ workplace: OP VZP hl. m. Prahy
Published in: Listy rev. Lék., , 2002, č. 3, s. 0
Category:

Overview

Účastí dítěte na přímořském pobytu Mořský koník se rodiče smluvně zavazují neměnit pojišťovnu po dobu 1 roku. Provedla sekontrola dodržení této podmínky za roky 1998, 1999 a 2000. Důvody rodin, vedoucí ke změně pojišťovny, jsou rozmanité.Úspěšnost vymáhání doplatku závisí i na právní kvalitě podepsané smlouvy.

Klíčová slova:
Mořský koník – změna pojišťovny – porušení smlouvy – vymáhání doplatků

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Medical assessment Occupational medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account