Physiotherapy after breast surgery


Authors: Pavla Formanová
Authors‘ workplace: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Published in: Prakt Gyn 2016; 20(1): 31-34
Category: Oncogynecology: Review Article

Overview

The treatment of breast cancer is not only in the hands of surgeons and oncologists, but it also involves the irreplaceable follow-up care of rehabilitation doctors and physiotherapists. The comprehensive goal of the treatment is to achieve recovery in the shortest possible time, specifically through early prevention of all kinds of complications, including those developing in the locomotive organs. The rehabilitation following breast surgery consists of hospitalization and post-hospitalization stages. The stage of hospitalization rehabilitation is primarily focused on the prevention of postoperative complications – breathing, thromboembolic. The post-hospitalization stage is mainly aimed at the prevention of development of secondary reflexive changes in locomotive organs and the prevention of secondary lymphedema. The most efficient prevention to prevent lymphedema from developing is the complete decongestive therapy complemented with systemic enzyme therapy. Interventions in the area of rehabilitation and physical medicine may be very beneficial for patients after breast cancer, since they mediate prevention of symptoms that erode the quality of life (locomotor activity limitations, loss of self-reliance in daily activities and more), and subsequently lead to oncology patients developing depression and the associated decrease in immunity.

Key words:
complete decongestive therapy – concatenation functional disorders – prevention of postoperative complications – prevention of secondary reflexive changes – rehabilitation – secondary lymphomedema – systemic enzyme therapy


Sources

1. Hromádková J et al. Fyzioterapie. H & H: Jinočany 1999. ISBN 810–86022–45–5.

2. Jandová D. Reflexní změny v pohybové soustavě u onkologicky nemocných a jejich terapie – postupy v oboru rehabilitační a fyzikální medicína. Rehab Fyz Lék 2005; 12(3): 106–111.

3. Benda K. Lymfedém končetin v ordinaci praktického lékaře. Med Pro Praxi 2006; 3(6): 276-279.

4. Lewit K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně . 5. vyd. Sdělovací technika ve spolupráci s Českou lékařskou společností J.E. Purkyně: Praha 2003. ISBN 80–86645–04–5.

5. Wittlinger H, Wittlinger D, Wittlinger A, Wittlinger M. Manuální lymfodrenáž podle dr. Voddera. Grada Publishing, Praha 2013. ISBN 978-80-247-4048-3.

6. Benda K. Lymfedém - komplexní fyzioterapie, lymfodrenáže a doplňující léčebná péče. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů: Brno 2007. ISBN 9788070134559.

7. Sebevědomí pro každý den. Jak dále po operaci prsu. AMOENA: Praha 2006 (brožura pro pacientky).

8. Wald M, Adámek J. Proteázy v léčbě lymfedému. In: Bechyně M, Bechyňová R (eds). Mízní otok – Lymfedém: Komplexní terapie. Phlebomedica: Praha 1997: 294–297.

9. Wald M. Lymfedém – komplikace komplexní léčby karcinomu prsu. Onkologie 2009; 3(1): 32–35.

10. Klauzová K. Diagnostika a léčba lymfedému. Interní Med 2010; 12(1): 36–40.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account