Complications after ovarian stimulation in vitro fertilization require admission to surgery


Authors: Radka Jarošová
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařská fakulta UK a VFN Praha, přednosta prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
Published in: Prakt Gyn 2013; 17(2): 149-152
Category: Assisted reproduction: Review article

Overview

Objective:
To remind complications after ovarian stimulation in vitro fertilization (IVF) require admission to surgery.

Subject and method:
Study of current literature.

Conclusion:
The treatment of sterility current became standard and available method of health care. However this treatment should be related with dangerous complications.

Key words:
complications after IVF – ectopic gravidity – EUG – extra-uterine pregnancy/gravidity – IVF – laparoscopic intervention – OHSS – ovarian stimulation – ovarian torsion


Sources

1. Becker JH, Graaff JD, Vos CM. Torsion of the ovary: a known but frequently missed diagnosis. Eur J Emerg Med 2009, 16(3):124–126.

2. Brinsden R. Textbook of in vitro fertilization and assisted reproduction. Informa UK 2007.

3. Chang HC, Bhatt S, Dogra VS: Pearls and pitfalls in diagnosis of ovarian torsion. Radiographics 2008; 28(5): 1355–1368.

4. Gardner D. Assisted Reproductive Technique. Martin Dunitz 2001.

5. Harsiakos D, Papakonstantinou K, Kontoravdis A et al. Adnexal torsion during pregnancy : report of four cases and review of literature. J Obstet Gyneacol Res 2008, 34 (4): 683–637.

6. Holub Z, Kužel D et al. Minimálně invazivní operace v gynekologii. Grada Publishing: Praha 2005.

7. Jaržembovská M, Koryntová D, Řežábek K. Ovariální hyperstimulační syndrom – shrnutí současných poznatků. Čes gynek 2007; 72(1): 52–57.

8. Mardešič T. Mimotělní oplodnění. Galén: Praha 1998.

9. Rob L, Martan A., Citterbart et al. Náhlé příhody. Gynekologie. 2. doplněné a přepracované vydání. Galén: Praha 2008.

10. Řežábek K. Komplikace léčby sterility. Mod Gynek Porod 2002; 11(4): 580–588.

11. Smorgick N, Pansky M, Feingold M et al. The clinical characteristics and sonografic findings of ovarian torsion in pregnancy. Fertil Steril 2009; 92(6): 1983–1987.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×