Necrotic myoma in pregnancy


Authors: Z. Ivanová;  V. Weinberger
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno
Published in: Prakt Gyn 2011; 15(1): 40-41
Category: Case Report

Overview

We present a rare complication of uterine myomatosis – necrotic changes to uterine fibroids – in a pregnant patient. The necrosis manifested as an acute abdominal pain requiring surgical intervention that preserved vitality of the pregnancy. A 31-years-old woman with intrauterine twin pregnancy at 11 weeks complained of acute abdominal pain. The patient is referred for diagnostic laparoscopy that detected a tumorous formation in the left corner of the uterus, extirpated following conversion to laparotomy. Following the intervention, the complaints ceased while pregnancy was preserved. The diagnosis of necrotic myoma of the uterus was confirmed by histology.

Key words:
necrotic myoma – pregnancy – acute abdominal pain – surgery intervention


Sources

1. Mára M, Holub Z et al. Děložní myomy, moderní diagnostika á léčba. Praha: Grada 2009.

2. Neyazi S. Uterine fibroids. Available from: http://faculty.ksu.edu.sa/sneyazi/Lectures%­20OBGYN%20481%20Course/UTERINE%20FIBROIDS.ppt.

3. Matius G, Breckwoldt M, Pfleiderer A. Gynekologie a porodnictví. Martin: Osveta 1997: 479–481.

4. Mára M. Těhotenství a porod v přítomnosti děložního myomu. Dostupné z: http://myomy.cz/myomy/73.htm.

5. Hájek Z, Uhlíř M. Mikronizovaný progesteron při léčbě hrozící nekrózy myomu v těhotenství. Česk Gynek 1999; 64(3): 189–192.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account