Měření tlaků v karpálním tunelu při operacích syndromu karpálního tunelu


Authors: M. Kanta 1;  E. Ehler 2;  T. Hosszú 1;  C. Daňková 1;  D. Laštovička 1;  J. Adamkov 1;  V. Hobza 1;  S. Řehák 1
Authors‘ workplace: Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Náhlovský, CSc. 1;  Neurologické oddělení krajské nemocnice Pardubice, prim. doc. MUDr. E. Ehler, CSc. 2
Published in: Rozhl. Chir., 2005, roč. 84, č. 5, s. 253-257.
Category: Monothematic special - Original

Overview

Autoři hodnotí význam měření tlaku v karpálním tunelu při minimálně invazivních technikách protínání karpálního vazu (endoskopická technika, technika dvojitého řezu – twin incision technique) při léčbě syndromu karpálního tunelu. U 10 pacientů jsme měřili ICP sensorem firmy Codman tlaky v různých úrovních dlaně a předloktí a v různých pozicích ruky. Výsledky jsou uvedeny ve formě grafů. Klinický efekt byl u všech 10 pacientů výborný, měření čidlem bylo u většiny případů velmi dobře tolerováno.

Klíčová slova:
syndrom karpálního tunelu – ICP čidlo Codman – uniportální endoskopická technika – twin incision technika – měření tlaku v karpálním tunelu


Labels
Surgery Orthopaedics Trauma surgery
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account