Cervikokapitální náhrada u intrakapsulárních zlomenin krčku femuru


Authors: J. Bartoníček;  J. Skála-Rosenbaum;  V. Džupa;  F. Svatoš;  R. Bartoška
Authors‘ workplace: Ortopedicko-traumatologická klinika, 3. LF UK a FNKV, Praha-Vinohrady, přednosta: prof. MUDr. ;  J. Bartoníček, DrSc.
Published in: Rozhl. Chir., 2005, roč. 84, č. 2, s. 88-95.
Category: Monothematic special - Original

Overview

Cervikokapitální náhrada má stále své místo v terapeutickém algoritmu léčby dislokovaných intrakapsulárních zlomenin krčku femuru. Oproti osteosyntéze je zatížena menším počtem komplikací a umožňuje bezprostřední pooperační zátěž. Její výhodu proti totální náhradě je menší operační zátěž, ale v dlouhodobější perspektivě bývá zatížena poškozením acetabula. Proto je určena především pro biologicky starší pacienty s menší fyzickou aktivitou a bez artrotických změn na kyčelním kloubu. U těchto pacientů vystačíme s cementovaným monoblokem. V případě biologicky mladších pacientů, kde není možné z celkových či lokálních příčin provést totální náhradu, je indikována modulární cervikokapitální náhrada s vyměnitelnou hlavicí. Ta umožňuje v případě eroze acetabula snadnou konverzi na totální náhradu. Pokud je CCEP správně indikována, má být technicky správně provedena. Především je nutné dodržet vztah mezi středem hlavice a hrotem velkého trochanteru, tj. střed hlavice má být 1 až 2 mm pod úrovní apexu velkého trochanteru. Dále je to nastavení správné anteverze a provedení sutury pouzdra jako prevence pooperační luxace.

Klíčová slova:
intrakapsulární zlomeniny krčku lemuru – cervikokapitální náhrada – zlomeniny proximálního lemuru


Labels
Surgery Orthopaedics Trauma surgery
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account