Urgentní ošetření komplexních zlomenin pánve


: S. Taller;  R. Lukáš;  J. Šrám;  M. Křivohlávek
: Traumacentrum Krajské nemocnice Liberec, primář MUDr. R. Lukáš
: Rozhl. Chir., 2005, roč. 84, č. 2, s. 83-87.
: Monothematic special - Original

Cíl studie:
Termínem „komplexní zlomeniny pánve“ jsou nazvány zlomeniny pánevního kruhu spojené se závažným poraněním měkkých tkání v oblasti pánve a provázené hemodynamickou nestabilitou pacienta. Tyto zlomeniny jsou vzácné, tvoří pouze 10% všech zlomenin pánve, jejich letalita však dosahuje více než 33%. Ve sdělení je podrobně popsán algoritmus při urgentním ošetření závažného poranění pánevního kruhu.

Metody:
Včasné nasazení pánevní svorky či zevního fixatéru pánve patří do reanimační fáze ošetření zraněného pacienta. Pokud po zpevnění pánevního kruhu nedojde ke stabilizaci oběhu je nutné v krátkém časovém intervalu provést tamponádu malé pánve z dolní střední incize bez otevření dutiny břišní. To za předpokladu, že zraněný nekrvácí do dutiny břišní. Pokud ani tamponáda malé pánve nezajistí hemodynamickou stabilitu, lze provést selektivní angiografii a embolizaci či přímý podvaz arteria iliaca interna. U nejtěžších poranění je provedení hemipelvectomie život zachraňujícím výkonem.

Diskuse:
Extrémní krevní ztráty spojené se závažným poraněním pánevního kruhu jsou způsobeny zvětšením objemu malé pánve po úrazu. Příčinou je přetrvávající rozestup v místě symfýzy či v oblasti ramének kosti stydké a posun v oblasti zadního segmentu pánve. Za této situace vyčkávání na autotamponádu krvácení v malé pánvi může být nebezpečné. Při porušení pánevních parapelvických kompartementů k efektu autotamponády vůbec nemusí dojít. Definitivní ošetření zlomenin pánevního kruhu by mělo být provedeno operací, protože neoperační způsob léčení poranění pánevního kruhu je většinou neuspokojivý. Nejlepší výsledky lze dosáhnout jen včasnou operací předního a zadního segmentu pánve s obnovením integrity pánevního kruhu i anatomických poměrů.

Závěry:
Závažné zlomeniny pánevního kruhu vyžadují agresivní přístup. Naložení pánevní svorky či zevního fixatéru patří k základním úkonům reanimační péče. Jen tak lze ovlivnit rozsáhlé krvácení, které provází tyto zlomeniny a zároveň zlepšit hemodynamickou nestabilitu pacienta. Definitivní operační ošetření pánve v krátkém časovém odstupu od úrazu patří na specializované pracoviště.

Klíčová slova:
nestabilní zlomeniny pánevního kruhu – algoritmus léčby – tamponáda


Labels
Surgery Orthopaedics Trauma surgery
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account