Ninety Year Anniversary of the Czechoslovak (Czech) Society of Otorhinolaryngology


Authors: J. Betka 1;  Z. Voldřich 2;  E. Košľabová 1
Authors‘ workplace: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Praha ;  přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc., FCMA Klinika dětské otorinolaryngologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha 1;  přednosta doc. MUDr. Z. Kabelka, Ph. D. 2
Published in: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 62, 2013, No. 4, pp. 168-172.
Category: Editorials

Overview

The article deals with the ninety years of history of the Czechoslovak (Czech) Society of Otolaryngology (Czech Society of Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery) since the day of origin (15th May, 1921). Briefly, the development, organization and scientific-professional activities in the time periods marked by political events are outlined, specifically the years 1921–1939, 1939–1945, 1945–1969, 1969–1989, 1989–1993 a 1993–2011, respectively.

Keywords:
Czechoslovak, Czech, society of otolaryngology, 90 year anniversary of foundation


Sources

1. Bláha, K.: 40 let budování československé otolaryngologie. Čs. Otolaryng., 34, 1985, s. 129-134.

2. Černý, E.: K sedmdesátému výročí vzniku České otolaryngologické společnosti. Čs. Otolaryngol. a Foniatr., 41, 1992, č. 6, s. 321-326.

3. Hladký, R.: 20 let československé otolaryngologie po II. světové válce. Čs. Otolaryng., 14, 1965, s. 259-260.

4. Hlaváček, V.: Historie Československé ORL společnosti v období 1921 – 1946. Čs. Otolaryng., 20, 1971, č. 2, s. 49-51.

5. Hybášek, I.: Česká společnost pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku jubilující. Otorinolaryngol. (Prague), 45, 1996, č. 2, s. 73-77.

6. Kotyza, F.: 15 let budování nového Československa. Čs. Otolaryng., 10, 1961, s. 54-57.

7. Ninger, F.: Dosavadní činnost Československé otolaryngologické společnosti. Čs. Otolaryng., 1, 1952, č. 4, s. 145-155.

8. Přecechtěl, A.: Vývoj československé otolaryngologie po II. světové válce. Čs. Otolaryng., 9, 1960, s. 65-74.

9. Přecechtěl, A.: Začátky československé otolaryngologie. Čs. Otolaryng., 12, 1963, s. 322-329.

10. Sedláček, K.: Činnost Československé ORL společnosti sekce Československé lékařské společnosti J. Ev. Purkyně za posledních 15 let. Čs. Otolaryng., 10, 1961, s. 57-60.

11. Sedláček, K.: Historie Československé ORL společnosti v období od roku 1947 do roku 1971. Čs. Otolaryng., 20, 1971, s. 51-55.

12. Škeřík, P., Betka, J. a kolektiv autorů: Příspěvek k historii otorinolaryngologie v Čechách a na Moravě. Nakladatelství Medea, M. Branšovský, Rudolfov u Českých Budějovic, 2003, s. 1-144.

Labels
Audiology Paediatric ENT ENT (Otorhinolaryngology)
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account