General Nurse and Tracheostomy


Authors: A. Pellant 1,2;  J. Škvrňáková 1,2;  R. Michálek 1,2;  J. Mejzlík 1,2;  J. Šiller 1,3
Authors‘ workplace: Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice 1;  Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice, a. s. 2;  Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a. s. 3
Published in: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 62, 2013, No. 3, pp. 145-148.
Category: From no-medical branches

Overview

The designation or suffix term “stomy” occurs in virtually every professional metical dictionaries and in basic nursing literature it is listed as an artificial orifice of a hollow organ onto body surface. In spite of the relatively large number of tracheostomy performed the term “stomy” in literature is most often used for colostomy and the suffix term “stomic” nurse is virtually limited to medical personnel providing a complex nursing care of patients with colostomy. Nevertheless, the patients with tracheostomy require no less intensive attention and care of the patient, collaboration with the physician in selecting the tracheostomy cannulas, care of the surgical dressing material and tools for these patients, education of the patient and his or her family before and after the actual surgical intervention, participation in the subsequent dispensation care etc. In spite of the fact that the term “stomic” nurse has not been used in

ORL practice it is obvious that general nurses taking care of the patients with tracheostomy belong to a similar “professional group” as “stomic” nurses. Based on the present information the authors suggest that at larger bed ORL wards or clinics might be specified medical personnel which would be specialized in a complex nursing care of patients with trachemostomy.

Keywords:
„stomy“, trachemostomy, „stomic“ nurse, terminology


Sources

1. Astl, J.: Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Karolinum, Praha, 2002, 137 s.

2. Bohušová, B.: Tracheostomie z pohledu ORL sestry. Sestra, roč. 14, 2004, č. 7-8, s. 36.

3. Česká republika. Vyhláška MZČR o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. In: Sbírka zákonů. Praha: Ministerstvo vnitra, 2011, roč. 2011, č. 55, 20.

4. Chrobok, V., Pokorný, K., Mejzlík, J. et al.: Vlastní soubor nemocných s tracheostomií. Kap. 14, s. 139-147. In: Chrobok, V., Astl, J., Komínek, P. et al: Tracheostomie a koniotomie. Maxdorf, Praha, 2004, 170 s. Edice intenzivní medicína, ed. V. Černý.

5. Marková, M.: Stomie gastrointestinálního traktu a močového traktu. NCONZO, Brno, 2006, 68 s.

6. Marková, M., Fendrychová, J.: Ošetřování pacientů s tracheostomií. NCONZO, Brno, 2006, 101 s.

7. Michálková, H., Tóthová, V.: Kompetence stomických sester v České republice. Ošetřovatelství. 2009, č. 1-2, s. 17-22.

8. Michálková, H., Tóthová. V.: The position of stoma nurses in the Czech Republic. Journal of Nursing: Social Studies and Public Health, 2010, č. 3-4, s. 153-161.

9. Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Seznam udělených certifikovaných kurzů [online]. 2011. [cit. 2011-10-03]. Dostupné na internetu: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/certifikovane-kurzy_1767_935_3.html.

10. Ministerstvo zdravotnictví České republiky [online]. 2011. [cit. 2011-10-03]. Dostupné na internetu: http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/zdravotnicke-povolani-a-odborna-vychova_3561_1792_11.html.

11. Otradovcová, I., Kubátová, L. et al.: Komplexní péče o pacienta se stomií. Galén, Praha, 2006, 54 s.

12. Škvrňáková, J.: Úloha ošetřovatelské péče při zvládání psychických a sociálních obtíží nemocných po tracheostomii a po totální laryngektomii. Brno, 2010. Dizertační práce (Ph.D.). Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. 2010-04-21.

13. Vokurka, M., Hugo, J. et al.: Velký lékařský slovník. Maxdorf, Praha, 2007, 1001 s.

14. Zachová, V. et al.: Stomie. Grada, Praha, 2010, 200 s.

Labels
Audiology Paediatric ENT ENT (Otorhinolaryngology)
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account