Příspěvek k diagnosticeparagangliomů v oblasti hlavy a krku


Authors: V. Salač;  J. Betka;  J. Astl
Authors‘ workplace: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha, Katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc.
Published in: Otorinolaryngol Foniatr, , 2002, No. 2, pp. 84-90.
Category:

Overview

Vzhledem k relativně vzácnému výskytu paragangliomů je problematika jejich diagnostikyzmiňována poměrně zřídka. Práce je rozdělena do dvou částí. V první je uváděno rozdělení chemodektomů v závislosti na místě výskytu a s přihlédnutím ke klinickému obrazu. Ve druhé části jsouprezentovány jednotlivé vyšetřovací postupy a metody diagnostiky. Kromě anamnézy a klinickéhoobrazu jsou diskutovány výhody a úskalí zobrazovacích metod, jako ultrasonografie, angiografie,komputerová tomografie, nukleární magnetická rezonance, celotělová scintigrafie s využitím metaiodobenzylguanidinu a pozitronová emisní tomografie. V souvislosti s možnou endokrinní aktivitouparagangliomů je zmíněno vyšetření katecholaminů a jejich degradačních produktů.

Klíčová slova:
paragangliomy, klasifikace, diagnostika, ultrasonografie, angiografie, CT, MRI,MIBG, PET, katecholaminový screening.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Audiology Paediatric ENT ENT (Otorhinolaryngology)
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account