Aulus Cornelius Celsus and a regimen


Authors: Drahomíra Tesařová
Authors‘ workplace: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě, n. o., detašované pracoviště Praha
Published in: Čas. Lék. čes. 2018; 157: 263-267
Category: History of Medicine

Overview

Aulus Cornelius Celsus worked up the basic principles of regimen in the first book of his encyclopedic treatise De medicina. In fact, it deals with ancient, broader concept of regimen as a way of living, including recommendation with respect of food, body care, work and leisure, environment as well as other factors. Celsus made no secret that Hippocrates and his disciples served to him as authorities. From number of cited examples follows that there is a consensus among these authors, especially in views concerning the impact of weather and seasons on human health. However, in characteristic of other spheres way of living the both authors diverge. Yet Celsus’ work is steeped in the ideas of ancient philosophy, especially of theory of equilibrium, limit and restraint in all spheres of living and in that the author looks at the health comprehensively, in connection between health physical and mental and environmental conditions, thus Celsus’ concept of lifestyle is similar to modern times concept of lifestyle.

Keywords:

Aulus Cornelius Celsus, regimen, way of living, theory of equilibrium, limit and restraint, mental hygiene


Sources
 1. Kolektiv autorů. Ilustrovaný encyklopedický slovník. Díl III. Academia, Praha, 1982.
 2. Kvapilík J. Zásady zdravého způsobu života. Ústav zdravotní výchovy, Praha, 1981.
 3. Mudry Ph. Sol medicus: Thérapies du soleil et de la lumiére chez les médecins anciens grecs et romains. In: Medicina, soror philosophiae. Institut universitaire d’histoire de la médecine, Lausanne, 2006: 77–86.
 4. Celse. De la médecine. Díl I–II. Překlad do francouzštiny Guy Serbat. Překlad do češtiny je vlastní. Les belles lettres, Paris, 1995.
 5. Tepidarium je mírně vytápěná místnost. In: Kolektiv autorů. Encyklopedie antiky. Academia, Praha, 1973.
 6. Caldarium je místnost s vanami nebo bazénem s horkou vodou. In: Kolektiv autorů. Encyklopedie antiky. Academia, Praha, 1973.
 7. Hippokratés. Vybrané spisy. Díl I. Překlad Hynek Bartoš a Sylva Fischerová. Oikoymenh, Praha, 2012. Úvod o životosprávě I, 420.
 8. Celse. De la médecine. Díl I–II. Překlad do francouzštiny Guy Serbat. Překlad do češtiny je vlastní. Les belles lettres, Paris, 1995. Prooem. 1.
 9. Šimon F. A. C. Celsus, O životospráve. Auriga – ZJKF, Bratislava, 2001; 43, 1–2: 80–86.
 10. Fischerová S. Technicita hippokratovského lékařství a její meze. In: Medicína mezi jedinečným a univerzálním. Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2012, 61–85, 81.
 11. Hippokratés. Opera omnia. Díl I. J. A. van der Linden, Lugduni Batavorum, 1665. Překlad do češtiny je vlastní. (Upozorňujeme na odlišné číslování ve vydání Hippokratés. Vol. IV. Přel. W. S. Jones. Harvard University Press, London – Cambridge – Massachusetts, 1953. Toto číslování je uvedeno v závorce.)
 12. Viz pozn. 11.
 13. Hippokratés. Aforismy. Prognostikon. O vzduchu, vodách a místech. Překlad O. Schrutz. Alberta, Praha, 1993.
 14. Hippokratés. Opera omnia. Díl I. J. A. van der Linden, Lugduni Batavorum, 1665. Překlad do češtiny je vlastní. (Upozorňujeme na odlišné číslování ve vydání Hippokratés. Vol. IV. Přel. W. S. Jones. Harvard University Press, London – Cambridge – Massachusetts, 1953. Toto číslování je uvedeno v závorce.)
 15. Viz pozn. 14.
 16. Bartoš H. Očima lékaře. Studie k počátkům řeckého myšlení o lidské přirozenosti z hlediska rozlišení duše – tělo. Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2006, 141.
 17. Viz pozn. 16, s. 154–155.
 18. Hippokratés. Vybrané spisy, II. Překlad H. Bartoš a S. Fischerová. Oikoymenh, Praha, 2017.
 19. Hippokratés. Aforismy. Prognostikon. O vzduchu, vodách a místech. Překlad O. Schrutz. Alberta, Praha, 1993, 28.
 20. Celse. De la médecine. Díl I–II. Překlad do francouzštiny Guy Serbat. Překlad do češtiny je vlastní. Les belles lettres, Paris, 1995.
 21. Junas J, Bokesová-Uherová M. Dejiny medicíny a zdravotníctva. Osveta, Martin, 1985: 53.
 22. Nuland SH. Lékařství v průběhu staletí. Euromedia Group – Knižní klub a Columbus, Praha, 2000: 34.
 23. Platón. Timaios. Překlad F. Novotný. Oikoymenh, Praha, 2008: 84 (88bc).
 24. Platón. Timaios. Překlad F. Novotný. Oikoymenh, Praha, 2008: 83 (87d).
 25. Zlomky starořeckých atomistů. V uspořádání A. O. Makovelského. Překlad K. Svoboda. Státní nakladatelství politické literatury, Praha, 1953: 52 nn.
 26. Viz pozn. 25: 53.
 27. Diogenes Laertios. Život a učení filosofa Epikura. Překlad J. Ludvíkovský. Nakladatelství Rovnost, Praha, 1952: 64.
 28. Viz pozn. 27: 84.
 29. Machovec M. Smysl lidského života. Nakladatelství politické literatury, Praha, 1965: 44.
 30. Viz pozn. 29.
 31. Lucretius Carus. De rerum natura. Teubner, Lipsiae, 1959. (Titus Lucretius Carus. O přírodě. Překlad J. Nováková. Svoboda, Praha, 1971.)
 32. Seneca Lucius Aeneus. O blaženém životě. In: O duševním klidu. Překlad V. Bahník. Odeon, Praha, Praha, 1998, 1
 33. Kol. autorů. Encyklopedie antiky. Academia, Praha, 1973: 139 a 235.
 34. Viz pozn. 25, 269 nn.
 35. Němcová J, Boroňová J. Repetitorium ošetřovatelství. Maurea, Plzeň, 2011: 25.
Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account