Changes in pathology since the times of Purkinje


Authors: Jaroslava Dušková
Authors‘ workplace: Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze
Published in: Čas. Lék. čes. 2017; 156: 411-416
Category: History of Medicine

Overview

The discipline of pathology was founded in the Purkinje era on the principles of building scientific knowledge of diseases through co-operation among clinical specialists. During the 20th century the focus of pathologists’ work has progressed from autopsies to biopsy diagnostics. The discipline of histopathological and cytopathological biopsy took form and continuously incorporates new methodologies and new standards. Its future course compels us to reflect on the changing requirements of clinical medicine. Current undergraduate education programs are directed toward forming a basis of expertise for both clinicians and non-medical healthcare professionals. At the postgraduate level and in research we are seeing an ever-closer interdisciplinary link, especially within the fields of genetics. This approach brings pathological processes to a new level, but also demands new levels of knowledge. Through comprehensive diagnostic experience, both prognostic and predictive, a pathologist is an indispensable member of the diagnostic and therapeutic team.

Keywords:
history of pathology, autopsy, biopsy, cytology, molecular pathology, predictive diagnostics, interdisciplinary diagnostic and therapeutic team.


Sources

1. Šteiner I a kol. Historie české patologie. ATD, Dvůr Králové nad Labem, 2015: 241–242.

2. Betlach J, Hejna P, Šteiner I. Pitva. Historie poznávání lidského těla. Galén, Praha, 2017: 53.

3. Loughrey MB, McCluggage WG, Toner PG. The declining autopsy rate and clinicians’ attitudes. Ulster Med J 2000; 69(2): 83–89.

4. Kalra J, Macpherson J. The decline of the hospital autopsy: a missed opportunity for quality and education in healthcare. Austin J Clin Pathol 2015; 2(1): 1024.

5. Turnbull A, Osborn M, Nicholas N. Hospital autopsy: Endangered or extinct? J Clin Pathol 2015; 68: 601–604.

6. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7. Zákon č. 147/2016, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

8. Besnier E. Études nouvelles de dermatologie: sur un cas de dégénérescence colloïde du derme, affection non décrite ou improprement appelée colloid milium. Gazette hebd Med Chir 1879; 41: 645–650.

9. Lambl D. Über Harnblasenkrebs. Ein Beitrag zur mikroskopischen Diagnostik am Krankenbette. Vierteljahrschrift für die praktische Heilkunde 1856; 49: 1–32.

10. Dundr P. Vincence Alexander Bochdalek. In: Šteiner I. a kol. Historie české patologie. ATD, Dvůr Králové nad Labem, 2015: 15–16.

11. Hlava J, Obrzut O. Pathologická anatomie a bakteriologie. Bursík & Kohout, Praha, 1894.

12. Šikl H. Pathologicko-anatomická pitevní technika a základy diagnostiky. SZdN, Praha, 1953.

13. Šikl H. Pathologická anatomie. Část 1. SPN, Praha, 1959.

14. Šikl H. Pathologická anatomie. Část 2. SPN, Praha, 1959.

15. Bednář B. Základy pathologické anatomie pro mediky. Díl 1. SPN, Praha, 1961.

16. Bednář B. Základy pathologické anatomie pro mediky. Díl 2. SPN, Praha, 1961: 271–542.

17. Povýšil C, Šteiner I. Speciální patologie. Galén, Karolinum, Praha, 2007.

18. Povýšil C, Šteiner I. Obecná patologie. Galén, Praha, 2011.

19. Bártová J. Patologie pro bakalářské studium ošetřovatelství. Karolinum, Praha, 1994.

20. Bártová J. Přehled patologie. Karolinum, Praha, 2015.

21. Stříteský J. Patologie. Epava, Olomouc, 2001.

22. Treitz W. Hernia retroperitonealis: ein Beitrag zur Geschichte innerer Hernien. F. A. Credner, Prag, 1857.

23. Rokitansky C. Handbuch der pathologischen Anatomie (3 svazky). Braunmüller u. Seidel, Wien, 1842–1846.

24. Bednář B, Trávníček T. Nástin programu Československé patologie. Československá patologie 1965; 1(1): 1–2.

25. 1. LF UK. Doporučená minimální kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na 1. LF UK. Dostupné na: www.lf1.cuni.cz/informace-pro-uchazece-o-jmenovaci-a-habilitacni-rizeni---postup-pri-podavani-zadosti

26. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UK ze dne 14. prosince 2016. Vnitřní předpis, č. j. MSMT – 38084/2016.

Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account